Asst. Prof. Dr. Özge ÖZALP

CURRICULUM VITAE

 • Hacettepe University -Physical Therapy and Rehabilitation (Undergrad , 2006)
 • Hacettepe University -Physiotherapy and Rehabilitation (Master , 2010)
 • Hacettepe University -Physiotherapy and Rehabilitation (Phd , 2017)
 • Ozalp O, Inal-Ince D, Calik E, Vardar-Yagli N, Saglam M, Savci S, Arikan H, Bosnak-Guclu M, Coplu L. 'Extrapulmonary features of bronchiectasis: muscle function, exercise capacity, fatigue, and health status', Multidisciplinary Respiratory Medicine (MRM), 7 (3), 1-6, (2012). (Science Citation Index-Expanded kapsamındadır) (Impact factor: 0.15)
 • Calik-Kutukcu E, Savci S, Saglam M, Vardar-Yagli N, Inal-Ince D, Arikan H, Aribas Z, Ozer O, Bosnak-Guclu M, Coplu L. 'A comparison of muscle strength and endurance, exercise capacity, fatigue perception and quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease and healthy subjects: a cross-sectional study', BMC Pulmonary Medicine, 14 (1), 6, (2014). (Science Citation Index-Expanded kapsamındadır) (Impact factor: 2.40)
 • Inal-Ince, O. Ozalp, E. Calik, N. Vardar-Yagli, M. Saglam, S. Savci, H. Arikan, M. Bosnak-Guclu, C. Berkesoglu, L Coplu. 'Cough-specific health status, peak cough flow, and respiratory muscle strength in non-cystic fibrosis bronchiectasis' 20th European Respiratory Society Annual Congress, 18-22 September 2010, Barcelona, Spain, European Respiratory Journal, 36 (suppl 54), 317s, 2010. (Science Citation Index kapsamındadır).
 • O. Ozalp, D. Inal-Ince, E. Calik, N. Vardar-Yagli, M. Saglam, S. Savci, H. Arikan, M. Bosnak-Guclu, C. Berkesoglu, L. Coplu 'A comparison of physical activity, exercise capacity, muscle strength and endurance in bronchiectasis and healthy subjects' 20th European Respiratory Society Annual Congress, 18-22 September 2010, Barcelona, Spain, European Respiratory Journal, 36 (suppl 54), 513s, 2010 (Science Citation Index kapsamındadır).
 • M. Saglam, N. Vardar-Yagli, E. Calik, H. Arikan, S. Savci, D. Inal-Ince, O. Ozalp, A. Akdogan, M. Yokusoglu, L. Tokgozoglu. 'Peripheral and respiratory muscle strength in pulmonary artery hypertension'. 22nd European Respiratory Society Annual Congress, 1-5 September 2012, Vienna, Austria, European Respiratory Journal, 40 (suppl 56), 769s, 2012 (Science Citation Index kapsamındadır).
 • O. Ozalp, D. Inal-Ince, E. Calik, N. Vardar-Yagli, M. Saglam, S. Savci, H. Arikan, M. Bosnak-Guclu, L. Coplu. 'Effects of exacerbation risk on symptoms and clinical characteristics in patients with bronchiectasis'. 22nd European Respiratory Society Annual Congress, 1-5 September 2012, Vienna, Austria, European Respiratory Journal, 40 (suppl 56), 768s, 2012 (Science Citation Index kapsamındadır).
 • N. Vardar-Yagli, M. Saglam, E. Calik, H. Arikan, D. Inal-Ince, S. Savci, O. Ozalp, A. Akdogan, M. Yokusoglu. 'Respiratory function, functional capacity, and physical activity in patients with scleroderma'. 22nd European Respiratory Society Annual Congress, 1-5 September 2012, Vienna, Austria, European Respiratory Journal, 40 (suppl 56), 768s, 2012 (Science Citation Index kapsamındadır).
 • Özge Özalp, Deniz İnal-İnce, Ebru Çalık, Naciye Vardar-Yağlı, Melda Sağlam, Sema Savcı, Hülya Arıkan, Meral Boşnak-Güçlü, Çiğdem Berkeşoğlu, Lütfi Çöplü, 'Bronşektazide Postür, Esneklik, Torakal Ekspansiyonun, Solunum Fonksiyonları ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi,' Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi Bildiri Kitapçığı, s350-351, 2010. (poster)
 • Subaşı S, İnal-İnce D, Özer Ö, Çalık E, Sağlam M, Vardar-Yağlı N, Arıkan H, Çöplü L, Selçuk T. 'Bronşektazide yorgunluğun solunum fonksiyonları, fiziksel aktivite ve yaşam kalitesine etkilerinin değerlendirilmesi'. Türk Toraks Dergisi 2013; 14 (ek 1): P281. (poster)
 • Çakmak A, İnal-İnce D, Özalp Ö, Bozdemir-Özel C, Çalık-Kütükçü E, Sağlam M, Vardar-Yağlı N, Sonbahar-Ulu H, Özkal Ö, Arıkan H, Çöplü L, Selçuk T. 'Bronşektazili hastalarda fiziksel aktivite düzeyinin değerlendirilmesi'. Türk Toraks Derneği 19.Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı: s190 (PS-217), 6-10 Nisan 2016, Antalya. (poster)
 • Çakmak A, İnal İnce D, Özalp Ö, Bozdemir Özel C, Sonbahar Ulu H, Çalık Kütükcü E, Sağlam M, Vardar Yağlı N, Arıkan H, Çöplü L. 'Bronşektazili Hastalarda Egzersiz Kapasitesi ve Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişki'. XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 21-24 Nisan 2014, Dalaman. (sözel sunum) Fizyoterapi Rehabilitasyon, 25 (1), s46, 2014. (EMBASE/ Excerpta Medica kapsamındadır)
 • Özalp Ö, Arıkan H. ' Bronşektazi ve Rehabilitasyonu'. Editörler: Karaduman AA, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Nörolojik Rehabilitasyon Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Cilt 3 (2016), Pelikan Yayınevi: Ankara, s475-484, ISBN: 9786059160261.
 • European Respiratory Society (ERS) 2010 Annual Congress, Silver Sponsorship (Bilim teşvik ödülü); Yayın: O. Ozalp, D. Inal-Ince, E. Calik, N. Vardar-Yagli, M. Saglam, S. Savci, H. Arikan, M. Bosnak-Guclu, C. Berkesoglu, L. Coplu 'A comparison of physical activity, exercise capacity, muscle strength and endurance in bronchiectasis and healthy subjects' 20th European Respiratory Society Annual Congress, 18-22 September 2010, Barcelona, Spain, European Respiratory Journal, 36 (Suppl 54), s513, 2010. (Science Citation Index kapsamındadır).
 • Pulmonary Rehabilitation, Cardiac Rehabilitation, Exercise Physiology