profile-anonymous

CURRICULUM VITAE

 • Gazi university -sports management (Undergrad , 1982)
 • Gazi University - physical education and sports (Master , 1984)
 • Selçuk university -Education management and planning (Phd , 1986)
 • AYYILDIZ DURHAN TEBESSÜM,ÖZDEMİR ALİ SELMAN,KARAKÜÇÜK SUAT (2020). Ciddi Boş Zaman Kariyeri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıValidity And Reliability Study of Serious Leisure Career Scale. Turkish Studies - Social Sciences, 15(3), 953-963. (Yayın No: 6416176)
 • AYYILDIZ DURHAN TEBESSÜM,KARAKÜÇÜK SUAT (2020). SERIOUS LEISURE CAREER IN STUDENTS’xx CAREER FUTURE. European Journal of Physical Education and Sport Science, 5(6), 109-129., Doi: DOI: 10.46827/ejpe.v6i5.3199 (Yayın No: 6416160)
 • KARAKÜÇÜK SUAT,AYYILDIZ DURHAN TEBESSÜM,Aksın Kenan,GÖRAL ŞENOL,AKGÜL BEYZA MERVE (2019). ORYANTİRİNG SPORCULARININ CİDDİ BOŞ ZAMAN PERSPEKTİFLERİ. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 296-318., Doi: DOI: 10.33689/spormetre.593719 (Yayın No: 5648968)
 • AYAR HARUN,KARAKÜÇÜK SUAT,AYYILDIZ DURHAN TEBESSÜM (2019). REKREASYON DENEYİM TERCİHİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5649239)
 • AYYILDIZ DURHAN TEBESSÜM,AKGÜL BEYZA MERVE,KARAKÜÇÜK SUAT (2019). Toplumsal Duyarlılık Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Nitel Bir Analiz. 2. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5507423)
 • AYYILDIZ DURHAN TEBESSÜM,ÖZDEMİR ALİ SELMAN,KARAKÜÇÜK SUAT (2019). Ciddi Boş Zaman Kariyer İlişkisi Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5507605)
 • KARAKÜÇÜK SUAT (2019). Evrensel bir insan hakkı:Boş zaman. 17.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 45-49. (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:5664738)
 • EKOREKREASYON Rekreasyon ve Çevre (2016)., KARAKÜÇÜK SUAT,AKGÜL BEYZA MERVE, Gazi Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 405, ISBN:978-605-344-367-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2655120)
 • Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme (2008)., KARAKÜÇÜK SUAT, Gazi Kitabevi, Basım sayısı:6, Sayfa Sayısı 423, ISBN:978-975-581-048-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 44995)
 • Terapatik Rekreasyon (2007)., KARAKÜÇÜK SUAT, Gazi Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 170, ISBN:9786054562541, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 77670)
 • Rekreasyon ve Kentlileşme (2007)., KARAKÜÇÜK SUAT,GÜRBÜZ BÜLENT, Gazi Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 195, ISBN:9789944165525, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 78531)
 • Boş Zaman Rekreasyon ve İslâmiyet (2019)., KARAKÜÇÜK SUAT, Gazi Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 210, ISBN:978-975-8396-41-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5549594)
 • GÖRAL ŞENOL, (2020). Boş zaman eğitiminin akademik erteleme davranışına etkisi, Gazi Üniversitesi- >Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • AYAR HARUN, (2019). PARK REKREASYONU FAALİYETLERİNE KATILIMDA REKREASYON DENEYİM TERCİHLERİ, YER BAĞLILIĞI, ÇEVRESEL TUTUM VE ÇEVRE DOSTU REKREASYON DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı
 • AYYILDIZ DURHAN TEBESSÜM, (2018). Sportif rekreasyon faaliyetlerine katılan bireylerde ekorekreasyonel tutum, Gazi Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • BAŞKAN AYTEKİN HAMDİ, (2016). Öğrenim alanlarına göre lise mezunlarının üniversite kazanma başarıları ile rekreasyon aktivitelerine katılım arasındaki ilişki, Gazi Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • ÖZER UĞUR, (2015). Sporun küreselliği perspektifinde yabancı sporcuların hukuki statü sorunları, Gazi Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • SEVER ALİ SERCAN, (2020). TÜRKİYE'DE SPOR TURİZMİ HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA'DA BULUNAN FUTBOL TAKIMLARININ YAPTIĞI KAMPLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı
 • ÇAKIR MİYASE, (2019). Geçici barınma merkezlerindeki Suriyeli mültecilerin boş zaman davranışları, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı
 • recreation,
 • Sports management,
 • education