profile-anonymous

CURRICULUM VITAE

 • * I. International Congress On Accounting & Fraud Examination : 'THE EFFECT OF CPA IN AUDIT FIRMS ON FRAUD AUDITING, Prof.Dr. Emre BURÇKİN Marmara Üniversitesi , Dr. Ayşe PAMUKÇU Marmara Üniversitesi,Haziran 2006.
 • 7.3.1. Emre BURÇKİN, Zeynep BURÇKİN EROĞLU, Ayşe PAMUKÇU ; Manufacturing in Crisis Period, Guide to Fair Value Under IFRS, WILEY, New jersey 2010 Sayfa 351-362
 • Para Ölçüsü Kavramı Enflasyon ve İtalya Örneği : Dünya Gazetesi, 19 Ocak 1982.
 • Sermaye Piyasası Yasasının Uygulamaya Getirdiği Düzenlemeler : İ.İ.T.İ.A İşletme Fakültesi Finansal Muhasebe Kürsüsünde Yapılan Araştırma, İstanbul 1982.
 • Para Ölçüsü Kavramı Yeniden Değerleme ve Ülkemiz Uygulaması, Yeni İş Dünyası, Kasım 1985.
 • Finansal Muhasebe Uygulamasında Kurumlar Vergisi Yönünden Birleşme Karı ve Priminin Saptanması, Marmara Üniversitesi Muhasebe Dergisi, Sayı 1, Haziran 1986.
 • İşletmelerde Tüm Değerleme ile İlgili Bir Yöntem Önerisi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, İstanbul 1986.
 • Muhasebede Teorik Yapı Araçlarından Prensiplerin Zaman İçindeki Gelişimi, Marmara Üniversitesi Muhasebe Dergisi, Sayı 2, İstanbul 1986.
 • Muhasebede İç Denetimin Işletme Yönetimi Açısından Önemi, Yeni İş Dünyası, İstanbul 1987.
 • Muhasebe Prensiplerinin Mantıki Olarak Tüketilmesi, Yeni İş Dünyası, istanbul 1988.
 • Kurumlar Vergisi Yönünden Birleşimin Özel Bir Hali - Devir, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
 • El Değiştiren İşletmelerin Fazla Karlar Yöntemi Aracılığı İle İşleyen Teşebbüs Değerinin Saptanması, Vergi Dünyası, İstanbul 1990.
 • Yedek Akçeler ve Sermayeye İlaveleri, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
 • Vergi Reformundan Beklenenler, İSMMMO Aylık Yayın Organı, Kasım Aralık 1992, Yıl 2, Sayı : 174, İstanbul.
 • Bir Finansman Aracı Olarak Factoring ve Ülkemiz, Mali Mevzuat Muhasebeci ve Vergici Diyalog Dergisi, Süryay Sürekli Yayınları, 1993 Nisan ' Mayıs İstanbul.
 • Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgeler ve Sonuçları, İstanbul Ticaret Odası Gazetesi, 10 Mart 1995.
 • * Costo Zero : İtalya Sanayi Odası Dergisi, ropörtaj
 • * Para Ölçüsü Kavramı Enflasyon ve İtalya Örneği : Dünya Gazetesi, 19 Ocak 1982.
 • * Sermaye Piyasası Yasasının Uygulamaya Getirdiği Düzenlemeler : İ.İ.T.İ.A İşletme Fakültesi Finansal Muhasebe Kürsüsünde Yapılan Araştırma, İstanbul 1982.
 • * Para Ölçüsü Kavramı Yeniden Değerleme ve Ülkemiz Uygulaması, Yeni İş Dünyası, Kasım 1985.
 • * Finansal Muhasebe Uygulamasında Kurumlar Vergisi Yönünden Birleşme Karı ve Priminin Saptanması, Marmara Üniversitesi Muhasebe Dergisi, Sayı 1, Haziran 1986.
 • * İşletmelerde Tüm Değerleme ile İlgili Bir Yöntem Önerisi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, İstanbul 1986.
 • * Muhasebede Teorik Yapı Araçlarından Prensiplerin Zaman İçindeki Gelişimi, Marmara Üniversitesi Muhasebe Dergisi, Sayı 2, İstanbul 1986.
 • * Muhasebede İç Denetimin Işletme Yönetimi Açısından Önemi, Yeni İş Dünyası, İstanbul 1987.
 • * Muhasebe Prensiplerinin Mantıki Olarak Tüketilmesi, Yeni İş Dünyası, istanbul 1988.
 • * Kurumlar Vergisi Yönünden Birleşimin Özel Bir Hali - Devir, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
 • * El Değiştiren İşletmelerin Fazla Karlar Yöntemi Aracılığı İle İşleyen Teşebbüs Değerinin Saptanması, Vergi Dünyası, İstanbul 1990.
 • * Yedek Akçeler ve Sermayeye İlaveleri, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
 • * Vergi Reformundan Beklenenler, İSMMMO Aylık Yayın Organı, Kasım Aralık 1992, Yıl 2, Sayı : 174, İstanbul.
 • * Bir Finansman Aracı Olarak Factoring ve Ülkemiz, Mali Mevzuat Muhasebeci ve Vergici Diyalog Dergisi, Süryay Sürekli Yayınları, 1993 Nisan ' Mayıs İstanbul.
 • * Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgeler ve Sonuçları, İstanbul Ticaret Odası Gazetesi, 10 Mart 1995.
 • * Mali Müşavirlik Mesleğinin İşletme Açısından Önemi, İSMMMO'nın Kırgizistan Maliye Bakanlığı Yetkilileri ile 4 Şubat ' 14 Şubat 1994 tarihleri arasında İstanbul'da Yapılan Panelde Tebliğ, The Marmara Oteli.
 • * Tekdüzen Hesap Planı ve Muhasebe Uygulamasının Vergilemeye Etkileri, Türkiye VII. Vergi Kongresi, 13 ' 14 Nisan 1994, The Marmara Oteli.
 • * Muhasebe Sisteminde Yeniden Yapılanmanın Vergi Denetimine Etkisi, Vergi Denetmenleri Derneğinin 2000'e Doğru Vergi Yönetim/Denetimi Panelinde Verilen Tebliğ, 3 Haziran 1995, The Marmara Oteli.
 • * Son Uygulamalar Kapsamında 3568 Sayılı Yasanın Tartışılması Paneli, 19 Nisan 1995, İTO Panelinde Konuşma ve Yazılı Görüş.
 • * VII. Ulusal Finans Sempozyumu : Basel II Uzlaşısı Çerçevesinde Önerilen İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımın Bankalar Açısından Önemi, Prof.Dr. Emre BURÇKİN Marmara Üniversitesi, Dr. Melek Acar BOYACIOĞLU Selçuk Üniversitesi, 12 -25 Ekim 2003.
 • * VIII. Ulusal Finans Sempozyumu : Yeni Bir Egzotik Türev Enstrümanı : İklim Türevleri, Kullanım Alanları ve Fiyatlaması, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, Prof.Dr. Emre BURÇKİN Marmara Üniversitesi, Dr. Melek Acar BOYACIOĞLU Selçuk Üniversitesi, İstanbul 2004.
 • * Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı : 11 ' 16 Haziran 2007, Eğitim Semineri
 • Kitaplar
 • * Adi Ortaklıklarda Yönetim ve Muhasebe Düzeni : Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı, İstanbul 1988.
 • * Adi Ortaklıklarda Muhasebe Düzeni : Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Yayın No : 90/11, İstanbul 1990.
 • * İşletme Analizi : Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayını, Yayın No : 440/673, İstanbul 1990.
 • * Temel ve Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi : Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Yayın No : 1993/4, İstanbul 1995.
 • Sinan ÇAKIR : Osmanlı İmparatorluğunda Finansal Hareketler, Muhasebenin Gelişimi ve Bankacılık, 1991, Yüksek Lisans.
 • Sinan AKYOL : Konaklama Projelerinin Değerlendirilmesi, 1993, Yüksek Lisans
 • * Başak ATAMAN : Türkiye'de Factoring İşlemleri ve Muhasebe Düzeni, 1994, Yüksek Lisans
 • * Vedat BÜKÇÜ : Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımı, 1995, Yüksek Lisans
 • * Erol ÖZCAN : Şirketlerin Birleşmesinde Değerleme, 1998, Yüksek Lisans.
 • * İsmail KÜÇÜK : İşletmelerarası Birleşme Yoluyla Büyümelerde Değerleme ve Muhasebe İşlemleri, 1999, Yüksek Lisans.
 • * Can Timur BERKSOY : Mali Tabloların Enflasyon Ortamında Düzenlenmesi, 2000, Yüksek Lisans
 • * Cem ÇELİK : İşletmeye Dahil İktisadi Kıymetlerde Envanterde Değerleme, 2000, Yüksek Lisans.
 • * M. Gökhan GARZAN : Factoring ve Türkiye'deki Uygulaması, 2002, Yüksek Lisans.
 • * Bilge ŞENCAN : Türk Sigorta Şirketlerinde Muhasebe Örgütlenmesi ve Bir Örnek İşletme, 2003, Yüksek Lisans.
 • * Ayşegül BÜYÜKLÜ : Vergisel Denetimde Muhasebe Fonksiyonu, 2005, Yüksek Lisans.
 • * Melek TOPÇU : Türk Eximbank Kredi Programları İhracat Kredi Sigortası ve Garantisi, 2004, Yüksek Lisans.
 • Özcan UNUTKAN : Yapı Sanayiinde Muhasebe Örgütlenmesi ve Çok Katlı Yapılarda Bir Uygulama, 1994, Doktora.
 • Famil ŞAMİLOĞLU, Finansal Tablolar Aracılığıyla Vergi İncelemesi, 1997, Doktora.
 • Melek Acar BOYACIOĞLU : Bankalarda Derecelendirme (Rating) ve Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma, 2003, Doktora
 • Melda Hatice ERSOY : Bankalar Muhasebe Düzeninde Menkul Sermaye Gelirinin Vergilendirilmesi, 2007, Doktora.
 • İsmail KÜÇÜK : Finansal Raporlamada Hile Manipülasyonlar ve Önlenmesi, 2008, Doktora.
 • Tuğba Yaman AYDIN : Finansal Tablolar Aracılığı İle Kullanıcılara Yanıltıcı Bilgi Sunulması ve Sonuçları, 2008, Doktora
 • * Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
 • * Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği