Prof. Dr. Çağlar ÖZEL

CURRICULUM VITAE

 • Dicle University İnstitute of Social Sciences - (Master , 1987-1990)
 • Istanbul University Institute of Social Sciences - (Phd , 1990-1995)
 • Çağlar Ali, Onay Meltem, Özel Çağlar, "Being Women Prisoners in Turkey", Middle Eastern Studies, Cilt 41, Baskı 6, Sayfa 953-974, 2005
 • Özcan Burcu G., Öktem M. Kemal, Özel Çağlar, "Consumer Rights Perception in Turkey: Legal and Administrative System Perspective", Turkish Yearbook of Human Rights, Cilt 34, Baskı , Sayfa 1-20, 2012 0 kisi hacettepe
 • 2 Özel Caglar, "Über Die Begriffe \\"Elektrizität\\" Und \\"Versorgungssicherheıt\\" Unter Berücksichtıgung Der Veränderungen Durch Das Gesetz Zum Elektrizitätsmarkt In Der Türkei", Revista Estudios Jurídicos, Cilt 127, Baskı 8, Sayfa 1-19, 2008 0 kisi hacettepe
 • 3 Özdemir Burhan, Özel Çağlar, "International labour standards and the ilo declaration of fundamental principles and rights", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt , Baskı 13, Sayfa 127-136, 2005
 • Özel Çağlar, "Göç Hukuku Açısından Yabancıların Türkiye'de İkameti (Residence of Foreigners in Turkey with respect to the Immigration Law)", INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, Sayfa 964-968, 2014 kisi global
 • 2 Özel Çağlar, "Dünya Ekonomik Krizi ve Hukuksal Düzenlemeler Çerçevesinde Yenilenebilir Enerjiler Konusuna Bakış", Azerbeycan Devlet İktisat Üniversitesi, Sayfa -, 2009 kisi hacettepe
 • 3 Özel Çağlar, Bağdadioğlu Necmiddin, "Security of Electricity Supply", The 2nd Multinational Energy and Value Conference, Hacettepe Üniversitesi, Sayfa -, 2009 kisi hacettepe
 • 4 Özel Çağlar, Öktem M. Kemal , Özcan Burcu G., "A Pilot Study on the Perception of the Consumer Rights: Economic Transition and its Effects on Turkish Law and Public Administration", 2nd International Symposum on Public Finance - Recent Fiscal Problems in Transitional Economies,Bishkek / Kyrgyzstan Manas Üniversitesi Universty, Sayfa -, 2007
 • 1 Cansel Erol; Özel Çağlar, "Türk Borçlar Hukukunda Ceza Koşulu", Ceza Koşulu, Cilt 1, Baskı 0, Sayfa 713-734, 2013
 • 2 Özel Çağlar; Büyüktanır Özcan Burcu G.;Özel Fatma, "Elektrik Piyasalarında Elektrik Sağlama Amaçlı Sözleşmeler", Elektrik Sağlama Amaçlı Sözleşmeler, Cilt 0, Baskı 0, Sayfa 2075-2126, 2013 0
 • 3 Gürel Betül, Özel Çağlar, "Kamu Çalışanlarının Büyükşehir Belediye Hizmetlerinden Memnuniyeti: Ankara Örneği", Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Baskı 1, Sayfa 65-74, 2013 0
 • 4 Ozel Caglar, "Türk Hukukunda Estetik Cerrah İle Hasta Arasındaki Hukukî İlişkinin Niteliği", Ankara Barosu Sağlık Kurultayı 2, Cilt , Baskı , Sayfa 241-252, 2009 0
 • 5 Özel Çağlar, Tatar Erol, "Aile Mahkemelerinin Yapısı ve Kararları Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Sosyo Ekonomi, Cilt , Baskı 7, Sayfa 49-87, 2008 0
 • 6 Özel Çağlar, "Hukuksal Açıdan Tüketicinin Korunması ve Tüketicinin Korunması Gerekliliğine İlişkin Bir Değerlendirme", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Baskı 1, Sayfa 287-289, 2008 0
 • 7 Özel Çağlar, Büyüktanır Burcu G. Özcan, "Akılcı İlaç Kullanımında Hekimin ve Eczacının Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 66, Baskı 2, Sayfa 327-345, 2008 0
 • 8 Özel Çağlar, Özcan Burcu G., "Kişilik Hakları - Hasta Hakları Bağlamında Tıbbi Müdahale Dolayısıyla Çıkan Hukuki İlişkide Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatılmış Rızaya İlişkin Bazı Değerlendirmeler", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 10, Baskı , Sayfa 49-73, 2007 0
 • 9 Özel Çağlar, Leblebici Doğan N., "Organizasyon Kusurundan Doğan Zarar Açısından Özel Hastane ve Hekimlerin Sorumluluklarına Kısa Bir Bakış", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 10, Baskı 2, Sayfa 177-200, 2007 0
 • 10 Özel Çağlar, Özcan Burcu G., "İş Sözleşmelerinde Cezai Şart Uygulaması",", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Baskı 6, Sayfa 83-110, 2007 0
 • 11 Özel Çağlar, "Genel İşlem Koşulları Meselesi ve Borçlar Kanunu Tasarısının Genel İşlem Koşullarına Yönelik Olarak Getirdikleri", Sosyo Ekonomi, Cilt , Baskı 1, Sayfa 153-166, 2006 0
 • 12 Özel Çağlar, "İş Hukuku Uygulamasında İbra Sözleşmeleri ve Yargıtay'ın İbra Sözleşmelerine Bakışı", Çimento İşveren Dergisi, Cilt 19, Baskı 4, Sayfa 1-15, 2005 0
 • 13 Özel Çağlar, Özdemir Burhan, "BK md. 321 Gereğince İşçinin Özen Borcunu Özenle İfa Borcu ve İşçinin Borca Aykırılıktan Doğan Sorumluluğunun Kapsamı", Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt , Baskı , Sayfa 103-, 2004 0
 • 14 Özel Çağlar, "Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinde Cayma (Geri Alma) Hakkı", Çimento İşveren Dergisi, Cilt 13, Baskı 4, Sayfa 4-19, 2004 0
 • 15 Özel Çağlar, Öktem M. Kemal, Tatlarlı Gökçeçiçek, "Kamu Yönetimi ve Hukuk Ekseninde E-Noterlik Olgusuna Bir Bakış", TNB Hukuk Dergisi, Cilt , Baskı , Sayfa 22-32, 2004 0
 • 16 Özel Çağlar, "Medeni Hukuk Açısından Ölüm Anının Belirlenmesi ve Ceset Üzerindeki Hakka İlişkin Bazı Düşünceler", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 51, Baskı , Sayfa 43-77, 2002 0
 • 17 Özel Çağlar, "Sözleşme Dışı Sorumlulukta Yansıma Zarar ve Giderimine İlişkin Bazı Düşünceler", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 50, Baskı 4, Sayfa 81-106, 2001 0
 • 18 Özel Çağlar, "Tüketicinin Korunması Açısından Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluk Kapsamında Yapımcının Sorumluluğu Sorunu", Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan - ULAKBIM, Cilt , Baskı , Sayfa 771-819, 2000 0
 • 19 Özel Çağlar, "Türk Özel Hukukunda Sözleşme Dışı Sorumluluk Olgularına Genel Bakış", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt , Baskı , Sayfa 415-432, 2000 0
 • 20 Özel Çağlar, "Haksız Genel İşlem Koşullarına Karşı Tüketicinin Korunması Sorununa Bir Bakış ve Almanya Örneği", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt , Baskı 2, Sayfa 53-69, 1999 0
 • 21 Özel Çağlar, "Ülkemizde Sigorta Sözleşmelerinin Yorumu Sorunu", Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Baskı 8, Sayfa 263-270, 1988
 • 1 Aydın Zevkliler; Çağlar Özel (2016). Tüketicinin Korunması Hukuku: Seçkin Yayınevi
 • 2 Erol Cansel; Çağlar Özel, (2014). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • 3 Çağlar Özel, (2016). Tüketicinin Korunması Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • 4 Cansel Erol; Özel Çağlar; Yüksel Mehmet vd., (2015). Hukuka Giriş. : Seçkin Yayınevi.
 • 5 Cansel Erol; Özel Çağlar, (2014). Hukuk Başlangıcı. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • 6 Çağlar Özel, (2014). Marka Lisansı Sözleşmesi. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • 7 Çağlar Özel, (1999). Geri Alma Hakkı. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü.
 • 8 Çağlar Özel (Edit.)Tıp Hukuku ve Etiği. Ankara: Seçkin yayınevi.
 • 1 HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı 02-11-2015 18-07-2016
 • 2 HUKUK FAKÜLTESİ Dekan 05-06-2015 17-02-2016
 • 3 HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ, MEDENİ HUKUK A.B.D. Ana Bilim Dalı Bşk. 24-03-2015 18-07-2016
 • 4 HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı 23-07-2013 12-09-2013
 • 5 HUKUK FAKÜLTESİ Dekan 15-06-2012 05-06-2015
 • 6 HUKUK FAKÜLTESİ Dekan 30-03-2012 14-06-2012
 • 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, HUKUK BİLİMLERİ A.B.D. Ana Bilim Dalı Bşk. 21-09-2010 21-09-2013
 • 8 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Yrd. 02-10-2009 12-02-2012
 • 9 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, HUKUK BİLİMLERİ A.B.D. Ana Bilim Dalı Bşk. 14-08-2007 11-11-2008