Asst. Prof. Dr. Şerife ÖZBİLER

CURRICULUM VITAE

 • Özbiler, Ş. & Beidoğlu, M. (2018).Maternal subjective well-being intervention effects: Subjective well-being and self-perception of the parental role.Current psychology (New Brunswick, N.J.)DOI: 10.1007/s12144-018-9818-6
 • Işık, E., Özbiler, Ş., Schweer-Collins, M. L., & Rodríguez-González, M. (2020). Differentiation of self predicts life satisfaction through marital adjustment. The American Journal of Family Therapy. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/01926187.2020.1732248
 • Özbiler, Ş. (2020). Resilience as the Mediator of the Relationship between Emotional Availability of Fathers and Subjective Well-Being of Emerging Adults. Studies in Psychology Emerging Sources Citation Index (ESCI)
 • Özbiler Ş. (2016). Maternal acceptance rejection and control on primary school children with psychological and social maladjustment. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3 (3):31-43. www.ijpes.com ISSN: 2148-9378.
 • Özbiler, Ş; Taner, M. & Yalçınkaya, M. (2019) Çocukluktaki Anne Kabul-Reddinin Yetişkinlikteki Öznel İyi Oluşa Yansıması: Fonksiyonel Olmayan Tutumların Aracı Rolü Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 (01), 53-75
 • Özbiler Ş. & Raman- Hüsnü Ş. (2012). The role of perceived maternal acceptance 'rejection, control on primary school children with psychological and social maladjustment residing in a rural community. 4th International Conference on Women's Studies, Gender Equality and the Law. collaboration with Ankara University and Koç University. Rauf Raif Denktaş Conference and Culture Center Famagusta- North Cyprus. October 3-5, 2012. http://cws.emu.edu.tr/gel2012
 • Özbiler, Ş. &Beidoğlu, M. (2017). An investigation of Demographical variables Differences on Mother's Subjective Well-Being and Self Perception Of Their Parental Roles Levels in Rural Areas. 6th International Conference on Gender Studies Gender, Conflict War and Peace. March 23-35 2017. R. Raif Denktaş Culture and Congress Center, Gazimagusa http://gwp17.emu.edu.tr/en/abstract-book.
 • Özbiler, Ş. (2015). Annelerin Çocuklarına İlişkin Akılcı Olmayan İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin Üniversitesi, 7-9 Ekim 2015. http://pdrkongre2015.mersin.edu.tr/.
 • Taner, M. (2020). Çocukluk Döneminde Algılanan Ebeveyn Kabülü VE Reddinin Yetişkinlik Döneminde Öznel İyi Oluş ve Otomatik Düşüncelere Yansıması Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı Yüksek Lisans Tezi
 • Ardınç, İ. (2020- Devam ediyor). Psikolojik danışmanların etkili psikolojik danışman nitelikleri ile kariyer uyumlarının öznel iyi oluş düzeylerini yordaması. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı Yüksek Lisans Tezi
 • “Subjective Well Being (for Mothers )(Project Manager), Project No: UMK-2020-01 funded by North Cyprus Prime Ministry , (Project Partners: North Cyprus Prime Ministry, Drug Enforcement Comission, Kyrenia Municipality, Degirmenlik Municipality and Cyprus International University)-02.05.2020-02.09.2020 02.05.2020-02.09.2020
 • 2009 February: Academic Achievement Award, Department of Psychological Counselling and Guidance, Eastern Mediterranean University (1st, Top Position)
 • ParTheory, Maternal Acceptance-Rejection, Subjective well-being, Parenting education
 • CIU, Center for Women and Gender Studies Executive Board member.