Assoc. Prof. Dr. Ayşe Negis IŞIK

CURRICULUM VITAE

 • Selçuk University -Clasroom teaching (Undergrad , 2002)
 • Selçuk University -Educational Management (Master , )
 • Selçuk University --Educational Management (Phd , )
 • Negiş-Işık, A., Gürsel, M. (2013). Başarılı bir ilköğretim okulunda örgüt kültürü. Etnografik bir durum çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13, 201-228.
 • Negiş Işık, A., Işık, E., & Hamarta, E. (2016). Antecedents of work-family conflict within higher education setting. Eğitim ve Bilim-Education and Science, 41, 59-73.
 • Cura, Ü., Negiş-Işık, A. (2016). Impact of acculturative stress and social support on academic adjustment of international students. Eğitim ve Bilim- Education and Science, 41, 333-347.
 • Negiş-Işık, A., Derinbay, D. (2015). Turkish version of the principals' sence of efficacy scale : Validity and reliability study. Euasian Journal of Educational Research, 60, 1- 16.
 • Negiş Işık, A., Işık, E. (October, 2008). Preservice teachers' sense of efficacy and beliefs on classroom management. 11th. International Conference on Further Education in the Balkan Countries, 23, 25 October Konya, Turkey.
 • Negiş Işık, A. (March, 2009). Why do women avoid being administrator: Turkish women teachers' perspectives. International Conference Pschology and Education: Practices, Training and Research. 26-28 March, Covilha, Portugal.
 • Saygın, Y., Işık, E., Negiş Işık, A. (April, 2010). Depression among working and non-working women. 3rd. International Womens' Symposium on Literature, Language, Culture and Art Studies, April, 28-30, Konya, Turkey
 • Negiş Işık, A. (July, 2010). Using Excel for qualitative data analysis: An experiment. 2nd. International Conference on Education, Economy & Society. 21-24 July, Paris, France.
 • Negiş Işık, A. (December, 2011). Analysis of organizational stories of a successful primary school. International Conferences of Art and Science. December 2011 Freiburg- Germany.
 • Negiş Işık, A., Derinbay, D. (May, 2012). Adaptation of the Principal Sense of Efficacy Scale to Turkish: A reliability and validity study. International Counceling and Education Conference, 3-5 May, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey.
 • Işık, E., Saygın, Y., Negiş Işık, A. (May, 2012). Marital satisfaction and depression in a sample of Turkish women. International Counceling and Education Conference, 3-5 May, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey.
 • Derinbay, D., Negiş-Işık, A. (April 2014). Okul yöneticilerinin öz-yeterlikleri ile liderlik stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 1. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. 24- 26 April 2014, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Negiş- Işık, A., Işık, E., Hamarta, E. (October, 2015). Antecedents of Work-Family Conflict within Higher Education Setting, International Higher Education Studies Conference, 14-16 October, İstanbul
 • Cura, Ü., Negiş-Işık, A. (October, 2015). Impact of Acculturative Stress and Social Support on Academic Adjustment of International Students, International Higher Education Studies Conference, 14-16 October, İstanbul
 • Negiş Işık, A., Gürsel, M. (2009). Örgüt kültürünün bazı değişkenlere göre analizi (Eğitim Fakültesi Örneği). Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı. 27, s. 187-206
 • Çalışkan, M., Negiş-Işık, A., Saygın, Y. (2013). Öğretmen adaylarının ideal öğretmen algıları. İlköğretim Online, 12, 575-584
 • Izgar, H., Gürsel, M., Kesici, Ş., Negiş, A. (Temmuz, 2004). Önder davranışlarının problem çözme becerisine etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 6-9 Temmuz İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Gürsel, M., Şahin, İ., Negiş-Işık, A., Özaslan, G. (Eylül, 2007). Eğitim fakültelerinde görev yapan yöneticilerin bilgisayara karşı tutumları ve bilgisayar kullanma düzeyleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Tokat.
 • Negiş Işık, A. Saygın, Y. Çalışkan, M. (Ekim, 2009). Öğretmen adaylarının ideal öğretmen algısı. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-3 Ekim Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Negiş Işık, A., Gümüş, E. (Kasım, 2013). Okul yöneticilerinin yönetici öz-yeterlik algıları ile okul etkililiği arasındaki ilişki. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 7-9 Kasım İstanbul
 • Alimoğlu, E., Ekici, Z., Kahveci, A., Negiş-Işık, A. (Mayıs, 2015). Tek adam liderliğinden dağıtımcı liderliğe, 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 7-9 Mayıs, Gaziantep.
 • Ateş, A., Bahadır, E.G., A., Negiş-Işık, A. (Mayıs, 2015). Dağıtımsal liderlik ve okul etkililiği arasındaki ilişki, 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 7-9 Mayıs, Gaziantep.
 • Bulduklu, E. (2014). Okul müdürlerinin öğretimsel liderliği, öğretmen öz-yeterliği ve öğrenci başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans Tezi, Mevlana Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özkan, Y. (2014). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve okul etkililiği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans Tezi, Mevlana Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bahçeci, F. (2014). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin sergilediği etik liderlik, örgütsel adalet ve karşılaşılan yıldırma arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans Tezi, Mevlana Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cura, Ü. (2015). Uluslararası öğrencilerin akademik uyumuna kültürleşme stresi ve sosyal desteğin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans Tezi, Mevlana Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özgür, E.Ö. (2015). Algılanan örgütsel prestij, örgütsel özdeşleşme ve öğrenci başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans Tezi, Mevlana Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Büyükgökçe, S. (2015). Okul müdürlerinin etik liderlik davranışlarının incelenmesi: bir karma yöntem araştırması. Yayınlanmamış yüksek lisans Tezi, Mevlana Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Paşa, Ö. (2015). Öğretmenlerin yöneticiye güven düzeyleri ve okul yöneticisi tarafından sergilenen etik liderlik davranışlarının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans Tezi, Mevlana Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Topçuoğlu, N. (2015). Öğretmen görüşlerine göre mesleki gelişim: nitel bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans Tezi, Mevlana Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Educational Management