Prof. Dr. Erkan IŞIK

CURRICULUM VITAE

 • Işık, E., Yeğin, F., Koyuncu, S., Karataş-Eser, A., Çömlekçiler, F., & Yıldırım, K. (2018). Validation of the Career Adapt-Abilities Scale-Short Form across Different Age Groups in the Turkish Context. International Journal for Educational and Vocational Guidance. 18, 297-314. https://doi.org/10.1007/s10775-018-9362-9
 • Işık, E., Kozan, S., & Negiş-Işık, A. (2018). Cross-Cultural Validation of the Turkish Version of the Decent Work Scale. Journal of Career Assessment. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/1069072718763636
 • Işık, E., Ulubey, E., & Kozan, S. (2018). An examination of the social cognitive model of well-being in Turkish college students. Journal of Vocational Behavior, 106, 11-21. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.11.010
 • Negiş Işık, A., Işık, E., & Hamarta, E. (2016). Antecedents of work-family conflict within higher education setting. Eğitim ve Bilim-Education and Science, 41, 59'73. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6176
 • Işık, E. & Bulduk, S. (2015). Psychometric properties of the Differentiation of Self Inventory-Revised in Turkish adults. Journal of Marital and Family Therapy, 41(1), 102'112. http://dx.doi.org/10.1111/jmft.12022
 • Işık, E. (2014). Effects of a brief interest inventory intervention on career decision self-efficacy. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 24(2), 215'226. https://doi.org/10.1017/jgc.2014.13
 • Bedel, A., Işık, E., & Hamarta, E. (2014). Psychometric Properties of the KIDCOPE in Turkish adolescents. Eğitim ve Bilim-Education and Science, 39, 227'235. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3501
 • Işık, E. (2013). Perceived social support and locus of control as the predictors of vocational outcome expectations. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi-Educational Sciences: Theory & Practice, 13(3), 1419'1430. doi: 10.12738/estp.2013.3.1520
 • Deniz, M. E., Özer, E., & Işık, E. (2013). Trait Emotional Intelligence Questionnaire'Short Form: Validity and reliability studies. Eğitim ve Bilim-Education and Science, 38, 407'418.
 • Işık, E. (2012). The relationship of career decision self-efficacy, trait anxiety, and affectivity among undergraduate students. Psychological Reports, 111, 805'813. https://doi.org/10.2466/01.09.10.PR0.111.6.805-813
 • Deniz, M. E., & Işık, E. (2010). Positive and negative affect, life satisfaction and coping with stress by attachment styles in Turkish students. Psychological Reports, 107, 480'490. https://doi.org/10.2466/02.09.10.20.PR0.107.5.480-490
 • Kozan, S., Işık, E., & Blustein, D. L. (2019). Decent Work and Well-Being among Low-Income Turkish Employees: Testing the Psychology of Working Theory. Journal of Counseling Psychology. http://dx.doi.org/10.1037/cou0000342
 • Işık, E., Özbiler, Ş., Schweer-Collins, M. L., & Rodríguez-González, M. (2020). Differentiation of self predicts life satisfaction through marital adjustment. The American Journal of Family Therapy. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/01926187.2020.1732248
 • Kozan, S., Blustein, D. L., Paciorek, R., Kilbury, E. & Işık, E. (2019). A qualitative ınvestigation of beliefs about work-related crises in the United States. Journal of Counseling Psychology, 66, 600–612. http://dx.doi.org/10.1037/cou0000343
 • Işık, E., Akbaş, T., Kırdök, O., Avcı, R. & Çakır, İ. (2012). Use of the genogram technique in counseling with Turkish families. Journal of Family Psychotherapy, 23, 131-137.
 • Işık, E. (2010). Career decision self-efficacy among Turkish undergraduate students. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(2), 749-762.
 • Cenkseven-Önder, F., Kırdök, O., & Işık, E. (2010). High school students' career decision-making pattern across parenting styles and parental attachment levels. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(1), 263-280.
 • Negiş Işık, A., Işık, E., Hamarta, E. (2015, Ekim). Yükseköğretimde iş aile çatışmasının öncülleri. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansında Sözlü Bildiri, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Işık, E. (2014, Nisan). Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği Türkçe Formunun üniversite öğrencileri için faktör yapısı ve psikometrik özellikleri. Uluslararası EJER Kongresinde Sözlü Bildiri, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Işık, E. & Bulduk, S. (2014, Nisan). Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş, üniversiteye uyum, kaygı ve depresyon düzeylerinin kariyer karar düzeylerine göre incelenmesi. Uluslararası EJER Kongresinde Sözlü Bildiri, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Işık, E. (2014, Mayıs). Mesleki Sonuç Beklentisi Ölçeğinin üniversite öğrencileri için psikometrik özellikleri. III.Uluslararası Psikolojik Danışma & Eğitim Konferansında Sözlü Bildiri, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Deniz, M. E., Dilmaç, B., Hamarta, E., & Işık, E. (2013, Mayıs). Risk grubundaki ergenlerin evrensel değerlerini ölçmeye yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi. II.Uluslararası Psikolojik Danışma & Eğitim Konferansında Sözlü Bildiri, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Işık, E. & Bedel, A. (2013, Eylül). Lise öğrencilerinde kariyer kararsızlığı, kaygı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde Sözlü Bildiri, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Bedel A. & Işık, E. (2013, Eylül). Tek ebeveyni olan ve iki ebeveyni olan öğrencilerin kişiler arası problem çözme ve yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde Sözlü Bildiri, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Işık, E. (2012, Mayıs). İlgi envanteri üzerine çalışmanın üniversite öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik beklentilerine etkisi. III.Dünya Psikolojik Danışma & Rehberlik Kongresinde Sözlü Bildiri, İzmir, Türkiye. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 1437-1440, 2013'te yayınlanmıştır. (Web of Science)
 • Işık, E. & Bulduk, S. (2012, Mayıs). Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği Türkçe versiyonun güvenirlik ve geçerlik ön çalışmaları. I.Uluslararası Psikolojik Danışma & Eğitim Konferansında Sözlü Bildiri, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Işık, E., Saygın, Y., & Işık, A. N. (2012, Mayıs). Kadınlarda evlilik doyumu ve depresyon. I.Uluslararası Psikolojik Danışma & Eğitim Konferansında Sözlü Bildiri, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Işık, E. (2011, Kasım). Üniversite öğrencileriyle ilgi envanteri yorumlama süreci. Uluslararsı Journal of Arts & Sciences (IJAS) Konferansında Sözlü Bildiri, Gottenheim, Almanya.
 • Saygın, Y., Işık, E., & Işık, A. N. (2010, Nisan). Çalışan ve çalışmayan kadınlarda depresyon. III.Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumunda Sözlü Bildiri, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye.
 • Işık, E. (2010, Temmuz). Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeğinin üniversite öğrencileri için psikometrik özellikleri. 27.Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kongresinde Sözlü Bildiri, Melbourne Convention and Exhibition Centre, Melbourne, Avustralya.
 • Işık, E. (2010, Temmuz). Üniversite öğrencilerinde mesleki sonuç beklentileri. II.Uluslararası Eğitim, Ekonomi ve Toplum Kongresinde Sözlü Bildiri, Paris, Fransa.
 • Işık, E. (2009, Mart). Türk üniversite öğrencilerinde kariyer kararı yetkinlik beklentisinin incelenmesi. Uluslararası Psikoloji & Eğitim Konferansında Sözlü Bildiri, Beira Interior Üniversitesi, Covilha, Portekiz.
 • Işık, E. (2009, March). Kariyer seçimlerinde aile etkisinin incelenmesi. Uluslararası Psikoloji & Eğitim Konferansında Sözlü Bildiri, Beira Interior Üniversitesi, Covilha, Portekiz.
 • Akbaş, T., Işık, E., Kırdök, O., Avcı, R., Çakır, İ. (2008, Nisan). Aile danışmanlığında genogram kullanımı: Bir doktora dersinden deneyimler. Uluslararası Psikolojik Danışma Kongresinde Sözlü Bildiri, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Cenkseven, F., Kırdök, O., Işık, E. (2008, Nisan). Lise öğrencilerinin kariyer kararlarının ebeveyn ve ebeveyn bağlanma stillerine göre incelenmesi. Investigating career decisions of high school students regarding to their parenting and parent attachment styles. Uluslararası Psikolojik Danışma Kongresinde Sözlü Bildiri, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Işık, A. N., Işık, E. (2008, Ekim). Öğretmen adaylarının yetkinlik beklentileri ve sınıf yönetimi inançları. 11.Uluslararası Balkan Konferansında Sözlü Bildiri, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye.
 • Işık, E. (2019). Single session therapy in Turkey: Current situation and thoughts for future. Oral presentation as an invited international speaker at the 3rd International Single Session Therapy and Walk-in Services Symposium, Melbourne, Australia.
 • Işık, E., & Özbiler, Ş. (2019, October). Differentiation of self predicts life satisfaction through marital adjustment. Paper presented at the annual meeting of the Turkish Psychological Counseling & Guidance Association, Antalya.
 • Işık, E. & Bedel, A. (2015). Ergenlerde başa çıkma stratejileri ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkiler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, 53-60.
 • Bedel, A. & Işık, E. (2015). Tek ebeveyni olan ve iki ebeveyni olan öğrencilerin kişiler arası problem çözme ve yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi-Journal of Theoretical Educational Science, 8(1), 70-85.
 • Işık, E. (2014). Çocuk kariyer gelişimi ile yaşam doyumu ve durumluk kaygı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İlköğretim Online-Elementary Education Online, 13(2), 682-693.
 • Işık, E. (2013). Üniversite öğrencilerinin ideallerindeki işe yönelmelerine engel olduğunu düşündükleri işlevsel olmayan kariyer inançları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi-Turkish Journal of Social Research, 17(2), 363-376.
 • Işık, E., Tıraş, Z., & Sürücü, A. (2013). Bilişsel Davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliğinin dil öğrenimine ilişkin inançlar üzerindeki etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 26, 63-78.
 • Işık, E. (2008). Soy ağacı tekniğinin aile ve kariyer psikolojik danışmanlığında kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi-Dokuzeylül University Buca Journal of Education Faculty, 23, 87-97.
 • Işık, E. & İnanç, B. (2008). Alerjik rinit rahatsızlığı olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi ve kaygı düzeyleri açısından karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi-Dokuzeylül University Buca Journal of Education Faculty, 23, 115-122.
 • Işık, E., Izgar, H. (2007). Öğretmen adaylarının benlik kavramları ile mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşım. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Selcuk University Journal of Education Faculty, 24, 277-291.
 • Işık, E., Deniz, M. E., & Ulubey, E. (2015, Ekim). Kariyer kararı yetkinlik beklentisinin yordayıcısı olarak duygusal zeka özelliği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Ülker, A. & Işık, E. (2015, Ekim). Kız meslek lisesi öğrencilerinde kariyer kararı yetkinlik beklentisinin yordayıcısı olarak aile etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Işık, E., Cartıllı, K., & Özcan, S. (2015, Ekim). Evli yetişkinlerde benliğin ayrımlaşma düzeyinde algılanan sosyal desteğin rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Baltacı, U. B., Demirci, A., & Işık, E. (2015, Ekim). Akademik erteleme davranışının yordayıcısı olarak kariyer karar verme güçlükleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Kutlu, A., Apaydın, B., Dayanır, M. E., & Işık, E. (2015, Ekim). Ortaokul öğrencilerinin algılanan anne baba tutumlarının kariyer gelişimleri ile ilişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Işık, E. (2014, Aralık). Köken aile etkileri üzerine çalışmaya yönelik sistemik temelli bir psikoeğitim model önerisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Antalya.
 • Işık, E., Akbaş, T., Özyürek, R. (2012, Aralık). Sosyal Bilişsel Kariyer Teorisi temelli bir grup müdahalesinin üniversite öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik ve mesleki sonuç beklenti düzeylerine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Ankara.
 • Deniz, M.E., Hamarta, E., Arslan, C., & Işık, E. (2010, Aralık). Suç işlemiş ve suça yönelmiş ergenlerin yaşam becerilerinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Işık, E. (2010, Ekim). Üniversite öğrencilerine yönelik bir kariyer grup müdahalesi örneği. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik yıllık sempozyumunda Sözlü Bildiri, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Işık, E. (2009, Ekim). Üniversite öğrencilerinde mesleki sonuç beklentisi ile algılanan sosyal destek ve denetim odağı arasındaki ilişkiler. Eğitim Bilimleri yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Işık, E. (2009, Ekim). Üniversite öğrencilerinin ideallerindeki işe yönelmelerine engel olan işlevsel olmayan kariyer inançlari. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Özyürek, R., Işık, E., Anar, B., & Örkün, Ü. (2009, Ekim). Çocuk Etkinlikleri Envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Özyürek, R., Anar, B., Örkün, Ü., & Işık, E. (2009, Ekim). Türkiye İş Kurumu İlgi Envanteri'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Işık, E., Traş, Z. S., Sürücü, A. (2008, Haziran). Grup rehberliğinin dil öğrenimine ilişkin inançlara etkisi (Üniversite yabanci dil hazirlik sinifi örneği). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Işık, E. (2007, Eylül). Üniversite öğrencilerinin üniversitelerinde verilen kariyer danışmanlığı hizmetlerine ilişkin algı ve beklentileri. Eğitim Bilimleri yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Işık, E. (2007, Ekim). Genogramlarin aile ve kariyer danişmanliğinda kullanimi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Işık, E. (2007, Ekim). Alerjik rinit rahatsızlığı olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi ve kaygı düzeyleri açısından karşılaştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yıllık kongresinde Sözlü Bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • KİTAP
 • Işık, E. (2015). Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrenciler için Kariyer Kararı Verme Yetkinliği Programı. (Ed.) R. Özyürek. Ankara: Nobel Akademi.
 • KİTAP BÖLÜMLERİ
 • Çeviriler
 • Işık, E. (2016). Sharf, R. S. 'Meslekler: Bilgiler ve Kuramsal Çerçeve' (Çev. Ed. F. Bacanlı) Kariyer Gelişimi Kuramlarının Psikolojik Danışmanlığa Uygulanması içinde, . Ankara: Pegem Akademi.
 • Işık, E. (2013). Worden, M. 'Bir araya gelme: Terapötik sınırların oluşturulması' ve 'Değerlendirme: Teşhis ve sistem modelleri' (Çev. Ed. T. Akbaş) Aile Terapisi: Temelleri içinde, 41-99. Adana: Nobel Akademi.
 • Özcan, S. (2016). İmam hatip lisesi öğrencilerinin algıladıkları sosyal desteğin kariyer kararı yetkinlik beklentisi üzerindeki etkisi.
 • Ulubey, E. (2016). Öznel iyi oluşun sosyal bilişsel yordayıcıları: Bir model sınaması.
 • Yıldırım, A. (2015). Lise öğrencilerindeki mesleki kararsızlığın algılanan sosyal destek ve tercih edilen alana göre incelenmesi.
 • Varol, R. (2015). Genogram temelli yürütülen psikolojik danışma sürecinin çiftlerde evlilik uyumu, duygusal bağlılık, evlilikte problem çözme ve benliğin ayrımlaşma düzeylerine etkisi.
 • Ülker, A. (2015). Kız meslek lisesi öğrencilerinde kariyer kararı yetkinlik beklentisinin yordayıcısı olarak aile etkisi ve denetim odağı.
 • Altınay, B. (2015). Lise öğrencilerinde psikolojik doğum sırası ile mesleki karar verme yetkinlik beklentisi arasındaki ilişkilerin incelenmesi.
 • Koyuncu, A. (2015). Kariyer kararı yetkinlik beklentisinin yordayıcıları olarak kaygı ve öznel iyi oluş.
 • Akün, Ç. (Devam ediyor). Evli Bireylerin Benlik Ayrımlaşması, Kariyer Uyumu, İş Doyumu, Evlilik Doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler.
 • Hocaoğlu, F. B. (Devam ediyor). Benliğin Ayrımlaşması ile Öznel İyi Oluş arasında Benlik Kurgusunun Aracılık Rolü.
 • İnce, Ş. (Devam ediyor). Sistemik grup müdahalesinin evli çiftlerde sevgi ifadesi ve ilişki kalitesine etkisi.
 • Günsel, D. A. (Devam ediyor). Benliğin ayrımlaşması ile sağlıklı aile fonksiyonları arasındaki ilişkiler: Bilişsel esnekliğin aracılık rolü.
 • Dokuzlar, Ş. (Devam ediyor). Evli yetişkinlerde benliğin ayrımlaşması ve karşılıklı bağımlılık: Duyguları ifade etmenin aracılık rolü.
 • Özipek, A. (Devam ediyor). Temas biçimleri ile öznel iyi oluş arasında benliğin ayrımlaşmasının aracılık rolü.
 • Bursiyer: TÜBİTAK 1001 (Ekim 2008-Haziran 2011). Suç İşlemiş ve Suça Yönelmiş Ergenlerin Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi. Proje Numarası: 108K303
 • Araştırmacı: TÜBİTAK 1001 (Nisan 2011-Nisan 2014). Risk Altındaki Ergenlere Yönelik Değerler Eğitimi. Proje Numarası: 111K417
 • 2015: TÜBİTAK Akademik Yayın Teşviği / Işık, E. & Bulduk, S. (2015). Psychometric properties of the Differentiation of Self Inventory-Revised in Turkish adults. Journal of Marital and Family Therapy, 41(1), 102-112.
 • 2014: TÜBİTAK Akademik Yayın Teşviği / Işık, E. (2014). Effects of a brief interest inventory intervention on career decision self-efficacy. Australian Journal of Guidance and Counselling, 24(2), 215-226.
 • 2013: TÜBİTAK Akademik Yayın Teşviği / Işık, E. (2013). Perceived social support and locus of control as the predictors of vocational outcome expectations. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi-Educational Sciences: Theory & Practice, 13(3), 1419-1430
 • 2012: TÜBİTAK Akademik Yayın Teşviği / Işık, E. (2012). The relationship of career decision self-efficacy, trait anxiety, and affectivity among undergraduate students. Psychological Reports, 111, 805-813.
 • 2011: TÜBİTAK 1001 Projesinde Araştırmacı / Risk Altındaki Ergenlere Yönelik Değerler Eğitimi. Proje Numarası: 111K417
 • 2010: TÜBİTAK Akademik Yayın Teşviği / Deniz, M. E., & Işık, E. (2010). Positive and negative affect, life satisfaction and coping with stress by attachment styles in Turkish students. Psychological Reports, 107, 480-490.
 • 2008: TÜBİTAK 1001 Projesinde Bursiyer / Suç İşlemiş ve Suça Yönelmiş Ergenlerin Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi. Proje Numarası: 108K303
 • 2018: TÜBİTAK Akademik Yayın Teşviği / Işık, E., Ulubey, E., & Kozan, S. (2018). An examination of the social cognitive model of well-being in Turkish college students. Journal of Vocational Behavior, 106, 11–21.
 • 2019: TÜBİTAK Akademik Yayın Teşviği / Kozan, S., Işık, E., & Blustein, D. L. (2019). Decent Work and Well-Being among Low-Income Turkish Employees: Testing the Psychology of Working Theory. Journal of Counseling Psychology, 66, 317–327.
 • 2019: TÜBİTAK Akademik Yayın Teşviği / Işık, E., Kozan, S., & Negiş-Işık, A. (2019). Cross-Cultural Validation of the Turkish Version of the Decent Work Scale. Journal of Career Assessment, 27, 471–489.
 • 2020: TÜBİTAK Akademik Yayın Teşviği / Kozan, S., Blustein, D. L., Paciorek, R., Kilbury, E. & Işık, E. (2019). A Qualitative Investigation of Beliefs About Work-Related Crises in the United States. Journal of Counseling Psychology, 66, 600–612. http://dx.doi.org/10.1037/cou0000343