Asst. Prof. Dr. Hülya YEŞİL

CURRICULUM VITAE

 • Uludağ Üniversitesi --Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi (Undergrad , 1991)
 • Türk Dili ve Edebiyatı -Türk Dili ve Edebiyatı- (Master , 1994)
 • Uludağ Üniversitesi -Halkbilimi (Phd , 2001)
 • 'Türkçe öğretmen Adaylarının Kıbrıs Ağzı ve Konuşucularına Yönelik Algıları (UKÜ Örneği)' 2.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 9-11 Aralık, Lefkoşa, 2009.
 • 'The Relationship Between Candidate Teachers' Communication Skills Their Attitudes Towards Teaching Profession' World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA 2010), 29-31 October, 2010. The Amerıcan Unıversıty Conference and Visitor Center New Cairo Campus, Cairo ' Egyp,. 2010.
 • 'Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı'nda Folklor ve Halk Edebiyatı Alanlarında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar', Milli Folklor, Sayı:27, Ankara, 1995.
 • 'Manzum Dini Destanlar Üzerinde Bir Araştırma', I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri , Cilt II, 32-38, Ankara, 1996.
 • 'Balıkesir Merkez İlçedeki Cadde ve Sokak Adları Üzerinde Bir Araştırma', Halkbilimi Bilgi Şöleni Bildirileri, 146-158, Ankara, 1997.
 • 'Çocuk Kitaplarındaki Atasözü ve Deyimlerin Önemi', I.Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, 244-252, Ankara, 2000.
 • 'Yeni Türkçe Eğitim Programı (6-8.Sınıflar)'nın Dil Türlerine Bakışı' 18.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, 2009.
 • 'Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları' 19.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, 2010.
 • 'Türkçe Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerileri' 19.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, 2010.
 • 'Çocuk Kitaplarındaki Atasözü ve Deyimlerin Önemi' UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Konferansları Dizisi, 24 Nisan 2006.
 • 1. Dursunbey ve Yöresi Halkbilim Ürünleri Derlenmesi Projesi. Balıkesir Üniversitesi 1997. 1997
 • 2. İsviçre Svox AG için ' Speech Evaluation' projesi (Doç.Dr. Ahmet Pehlivan,Yard.Doç.Dr. Hülya Yeşil, Yard.Doç.Dr. Mehmet Ali Yavuz, Yard.Doç.Dr. Canan İleri, Öğretim Görevlisi Özge Razı) Mayıs 2008. 2008
 • 3. KIBRIS TÜRK AĞZI projesi (Doç.Dr. Ahmet Pehlivan,Yrd.Doç.Dr. Hülya Yeşil, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Yavuz, Yrd.Doç.Dr. Canan İleri, Öğretim Görevlisi Özge Razı) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörlüğüne sunuldu.
 • 2007- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlığı 2007-2019
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nün düzenlediği, 9-11 Aralık 2009 tarihinde gerçekleşen 2.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu'nda düzenleme kurulu üyeliği 2009
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin düzenleyeceği, 16-18 Aralık 2010 tarihinde gerçekleşecek olan 19.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı'nda düzenleme kurulu üyeliği 2010