Dr. Umut ÇIVGIN

CURRICULUM VITAE

 • Middle East Technical University Psychology (Undergrad , 2012)
 • Gediz University Psychology (Master , 2015)
 • Dokuz Eylul University Clinical Psychology (Phd , 2020)
 • Çıvgın, U., & Dirik, G. Bilişsel Davranışçı Terapi-Uykusuzluk Protokolü ve Etkililik Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11, 1-1.
 • ÇIVGIN, U., YORULMAZ, E., & DİRİK, G. Yazılı Duygusal Dışavurum Paradigması’nın Kullanımı ve Meme Kanseri Hastaları ile Yapılan Uygulamaları: Bir Derleme Çalışması Usage of Written Emotional Expression Paradigm and Applications in Breast Cancer Patients: A Review Study.
 • Psikoterapide Güncel Konular – Klinik Psikoloji Perspektifinden Çok Boyutlu Bir Bakış, Editör Prof. Dr. Orçun YORULMAZ, 2017, Nobel Akademik Yayıncılık 2. Bölüm: “Kim için hangi yöntem hangi koşullarda çalışır?” Sorusunun Işığında Terapist-Danışan Tercihleri ve Uygunluk (Elçin YORULMAZ & Umut ÇIVGIN)
 • Ayrancı, E., Çıvgın, U., & Bozo, Ö., Relation among Type C Behaviors, Support, and Well-being in Cancer Patients’ Caregivers, Poster Sunumu, 14th European Congress of Psychology, Milan, 2015
 • Çıvgın, U. ve Gün, Z. Analysis of Prisoners’ Mental Health, Social Support and Resilience in terms of Some Demographics, Sözlü Sunum, 37th Stress and Anxiety Congress, Zagreb, 2016
 • Yorulmaz, E., Çıvgın, U. ve Yorulmaz, O. (2017). The roles of emotional regulation, social support, psychological inflexibility and stress on internet addiction of students. Poster in The 15th European Congress of Psychology, July 11-14, Amsterdam, Netherlands.
 • Yorulmaz, E., Çıvgın, U. ve Bozo, Ö. (2017). The roles of emotional expressiveness and social support on depression and anxiety levels of caregivers of cancer’s patients. Poster in The 15th European Congress of Psychology, July 11-14, Amsterdam, Netherlands.
 • Çıvgın, U. ve Gün Z. Hükümlülerin Demografik Değişkenlerine göre Depresyon Seviyelerinin ve Başetme Seviyelerinin İncelenmesi, Sözlü Sunum, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, 2016
 • Yorulmaz, E., Civgin, U., & Yorulmaz, O. (2020). What is the role of emotional regulation and psychological rigidity in the relationship between stress and pathological Internet use?, 33 (1), 71 - 78.
 • Karagülmez, K. Examining Psychologists' Job Satisfaction, Psychological Distress and Psychological Flexibility Levels (ongoing)
 • Yazar, K. Examining Market Workers' Attitudes of Coping with Psychological Distress and Psychological Resilience Levels on the Basis of Personality Traits During the Covid-19 Outbreak Period (ongoing)
 • Müslimoğlu, Seyit M. Investigation of the Relationship Between Cyber Bullying, Cyber Victimization, Self-Esteem and Psychological Health in Young Adults (ongoing)
 • Özsoy M. Investigation of Primary School Students with and without the Diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Terms of Peer Bullying and Social Anxiety (ongoing)
 • Öncü M. Self-Acceptance Processes in LGBTIQ + Individuals: A Review. Master's Project (ongoing)
 • Tuğuç, N. The Effect of Art Therapy on Mental and Body Health: A Review. Master's Project (ongoing)
 • Clinical Psychology, Health Psychology, Psycho-oncology, Clinical Application in Forensic System, Individual Differences
 • Member of the Department Internship Committee 2019 - halen (cont.)
 • Department Web and Social Media Coordinator 2020 - halen (cont.)
 • Trainer Training for Coping With Addiction, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü 2018