Bölüm Hakkında

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünde öğrencilerin iyi birer eğitim teknoloğu ve öğretmen olarak yetişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri içeren kapsamlı bir eğitim programı devam etmektedir. Bu programda öğretmen adayları bilgi teknolojilerinin öğretim ve öğrenim süreçlerinde nasıl kullanılabileceği konusunda bilgilendirilmektedir. Firmalardaki güncel uygulamalar ve okullarda öğretim elemanları gözetiminde yapılan stajlar sayesinde ise öğretmen adaylarının performans sorunlarını çözümleme, eğitim stratejileri ve ürünlerini tasarlama, geliştirme ve değerlendirme konularında yetişmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca analiz, tasarım, üretim ve proje faaliyetlerine de önem verilmektedir. Öğretmen adayları ayrıca bilgisayar, video, televizyon, internet gibi teknolojik araçların etkin kullanımı için ne tür materyaller geliştirilmesi gerektiği konusunda da bilgi sahibi olmaktadırlar. Adaylar sadece bu konularda bilgilenmekle kalmayıp ayrıca öğrendiklerini öğretim ortamlarında uygulama fırsatı da bulabilmektedir.

Eğitim Olanakları

Bölümümüzde, dersler kadar araştırma ve uygulamaya da önem verilmektedir. Öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri esas alınmaktadır. Bu doğrultuda bilgisayarla ilgili çeşitli araştırma ve uygulamalar yapılmaktadır. Bilimsel düşünme ve çalışma biçimini içselleştirmiş, üretken, yaratıcı ve bağımsız düşünebilen bireylerin yetiştirilmesinde önemli katkılar sağlayacak konferans, seminer, sempozyum ve paneller gibi bilimsel etkinlikler periyodik olarak düzenlenmektedir. Alan uygulamalarının yapılabileceği çağımız teknolojisine uygun uygulama laboratuvarlarımız, dersler dışında da öğrencilerimizin kullanımlarına açıktır. Bölümümüzde eğitim gören öğrencilerimiz küreselleşen bir dünyada yaşayan bireyler olarak hızla değişen teknolojinin ve bilgi akışının farkında ve bilincinde olabilmeleri için eğitimde kulanılan her türlü cihaz ve materyal hakkında bilgi ve beceri sahibi olabilecekleri öğretim yöntemleri ile eğitilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve hazırlanacak uygun materyalleri kulanmayı öğrenen öğrencilerimiz öğrendiklerini kendi öğrencilerine aktarabilmeleri ve onları topluma faydalı bireyler olarak yetiştirebilmeleri için öğretmenlik mesleğinin gereği olan konularda probleme dayalı öğrenme, buluş yoluyla öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme gibi çağdaş ve uygulamalı yöntemler kullanarak yetişmeleri sağlanmaktadır.

Kariyer Alanları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunları, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında bilgisayar öğretmeni, bilgisayar ve öğretim teknolojisi uzmanı, bilgisayar firmalarında eğitim yazılımı geliştirme uzmanı, kamu veya özel kuruluşlarda bilgi-bilişim merkezi yöneticisi veya danışmanı, öğretim teknolojileri ölçme ve değerlendirme uzmanı, eğitim ve öğretim teknoloğu, web tabanlı eğitim tasarımcısı, bilgisayar sistemleri ve web tasarımcısı, çoklu ortam (multimedia) ve grafik tasarımcısı, öğretim yazılımı geliştirme grup sorumlusu ve yetkilisi, proje yöneticisi ve ağ yöneticisi olarak çalışma imkanlarına sahiptirler. Devlet okulları yanında özel okul, dershane, üniversite ve uzaktan eğitim merkezlerinde çalışabilirler. Öğretim teknolojisi alanında araştırmalar yapacak bireyler olarak yetiştirildikleri için mezunlarımız öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı merkezlerinde görev alabilirler.

Eğitim Süresi

4 yıl

Derece

BSc

Dil

Türkçe/İngilizce

İletişim

Eğitim Fakültesi

Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH 325

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2701

Fakülte E-posta: secretary-foe@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Tolgay KARANFİLLER

Bölüm Başkanı E-posta: tkaranfiller@ciu.edu.tr