Bölüm Hakkında

Çeviribilim Bölümü, alanın çağdaş ilke ve programlarına göre dizayn edilmiş, işlevsel /multidisipliner bir akademik birimdir. Çağdaş çeviribilime yön veren çoğuldizge kuramı ve betimleyici kuramlar, araştırma ve çözümleme yöntemleri  bu alanda önemli yenilikler ortaya koymuştur. Bu gerçekten yola çıkarak hazırlanan müfredatımız, hem ülkemizdeki hem de gelişmiş yabancı üniversitelerin programları üzerinde karşılaştırılmalı ve eleştirel yoğun araştırmalardan sonra hazırlanmıştır.  “Çeviribilim ve metin türü ve işlevsellik, eylem kuramı, bağıntı kuramı, açıklayıcı bildirişim kuramı, Skopos kuramı ve işlevsel kuramların çağdaş uygulama ve gelişmeleri de göz önünde bulundurularak programın çağdaş akademik süreçlere uygun olması sağlanmıştır. Öte yandan bilgisayar teknolojilerinin yeni yazılımlarla alana sağlayabileceği imkânlar da programın avantajları olacaktır.

Eğitim Olanakları

Bölüm büyük ölçüde yabancı dil eğitimi, dil öğretme/öğrenme  ve çeviri tekniklerine  dayalı olduğundan Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nün varlığı, akademik/eğitsel açıdan önemli avantajlar sağlamaktadır.

Bu bölüm Türkiye genelinde de popularitesi ve saygınlığı olan bir konuma sahiptir. Üniversitemizin son yıllardaki dış ülkelere yönelik irtibat yoğunluğu kapsamında ve evrensel eğilim ve tercihlere koşut olarak bölüme yurt dışından öğrencilerin de ilgi duyacakları kuvvetle muhtemeldir.

Bölümün misyonu;  Çeviribilim dalının gerektirdiği temel eğitimlerin yanı sıra;   "terminoloji yönetim veritabanIarı", "çeviri bellekleri", "yerelleştirme araçları" gibi teknolojileri sözlü ve yazılı çeviri uygulamalarıyla bütünleştirmektir.

Kurumumuzdaki dil ve bilgisayar laboratuvarlarına ek olarak hizmete girecek olan Simültane Çeviri Laboratuvarlarındaki profesyonel sistem ve donanımlarla ileri düzeyde alanın uzmanları yetiştirilebilecektir. Simultane çeviri sistemlerini de içeren bu ünitenin kabinlerinde kulaklı, mikrofon, simultane çeviri cihazları bulunmaktadır.

Kariyer Alanları

Bu bölümden mezun olacak çevirmenler; çeşitli kamu kuruluşlarında (Dış İşleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, gazeteler, film stüdyoları, radio-televizyonlar, haber ajansları gibi ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda çalışabilirler. Mezunlar, gerek kamu sektöründe, devletin her kademesinde gerekse özel sektör kurumlarında, yayınevlerinde, turizm sektöründe, dış ticarette, dış ilişkilerin ve iletişimin sürdürüldüğü her ortamda görev alabilirler. Serbest piyasada ve resmi dairelerde, teknik alanda, bilgisayar çevirisinde, otomotiv sektöründe, hukuk ve iktisat alanlarında çalışabilirler. Mahkeme çevirmeni, sağlıkla ilgili kuruluşlarda toplum çevirmeni olabilirler. Şirketler ve çeviri bürolarında sözlü-yazılı çeviri alanlarında kadrolu ya da serbest çevirmen olarak seçkin pozisyonlara sahip olabilirler.Özel ve resmi sektörün, akademik çevrelerin bu alanın mezunlarına önemli oranlarda  ihtiyaç duyduğu bilinen bir gerçektir.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BA

Dil

İngilizce

İletişim

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH113

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2601

Fakülte E-posta: secretary-fas@ciu.edu.tr