Program Hakkında

Çizgi film ve animasyon alanı dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla beraber günümüz dünyasında oldukça popüler hale gelen bir alandır. Çizgi film, görsel dili, öykülerin çizgilerle tasarlanarak video ve sinema/film görüntüleriyle anlatılmasına kadar genişletirken, animasyon, bu dili teknik mükemmeliyetin ve görselliğin ruhuyla biçimlendirir. Çizgi film ve animasyon, bu nedenle, kendine has özellikleri içinde barındıran özel bir alan olarak tanımlanabilir. Çizgi film ve animasyon alanı, düşlediği karakterleri sinematik ve fotografik sınırların ötesinde hareketli resimlerle anlatmayı seven, yaratıcılığını farklı alanlarda test etmeyi, geliştirmeyi ve mükemmelleştirmeyi isteyenlerin alanıdır. Program, bu çerçevede, hem çizgi film tasarımcısı hem de özellikle sinema, televizyon ve reklamclılık sektörlerinin ihtiyaç duyduğu animatörler yetiştirmektedir.

Eğitim Olanakları

Alanında bir mükemmeliyet merkezi olmayı hedefleyen Çizgi Film ve Animasyon programı, çizgi film, animasyon, sanat, teknoloji ve iş dünyası bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu bileşenleri yaratıcı potansiyelliğinin birer oluşturucu unsuruna dönüştüren Çizgi Film ve Animasyon Bölümü sanat eğitiminden temel tasarıma ve eskiz tekniklerine, 2 ve 3 boyutlu animasyondan ses, sahne ve hareketli yazı ve görüntü tasarımına kadar farklı alanlara uzanmaktadır. Çizgi Film ve Animasyon programında teorik derslerin yanı sıra alanın ihtiyaç duyduğu profesyonelleri yetiştirmek için yoğun stüdyo ve laboratuvar derslerine ağırlık verilmiştir. Bölümün öğretim içeriği tasarımının temellerinin atıldığı ilk yıl, çizgi film ve animasyon bilgi ve becerilerinin geliştirildiği ve profesyonel alanda stajlar aracılığıyla test edildiği ikinci ve üçüncü yıl, öğrencilerin yaratıcı potansiyellerinin özgül projeler aracılığıyla keşfedildiği, daha ileri aşamalara taşındığı dördüncü yıl şeklinde tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz üniversitemizin uluslararası atmosferinden yararlanmakta dersler ise alanında uzman, uluslararası tecrübesi olan öğretim kadrosuyla Türkçe yürütülmektedir.

Kariyer Alanları

Son dönemde yapılan çalışmalarda çizgi film ve animasyon alanı geleceğin meslekleri arasında gösterilmektedir. Görselliği, teknoloji ve yaratıcı düşsellikle birleştiren bu alan radyo-televizyon, sinema, reklamcılık, video gibi konvansiyonel iletişim alanlarına uzanmakta, bu alanlarda köklü değişimlere neden olarak yeni istihdam alanlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu çerçevede, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri mezuniyetleri sonrası geniş bir istihdam olanağıyla karşılaşırlar. Öğrencilerimiz çizgi film tasarımcısı ya da profesyonel animasyon sanatçısı olarak mezuniyetleri sonrası başlıca şu kurum ve alanlarda istihdam edilebilmektedirler:

• Film Yapım Şirketleri
• Animasyon Stüdyoları
• Reklam Ajansları Animasyon Tasarımları
• TV Kurgu Üniteleri
• Video ve Film Prodüksiyonu
• Özel Efekt Tasarımı

Eğitim Süresi

4 yıl

Derece

BA

Dil

Türkçe