Bölüm Hakkında

Programın amacı; sağlık ve rehabilitasyon alanındaki hizmetleri ile planlanan hedeflerin gerçekleşmesinde rolü olan dil ve konuşma terapistleri yetiştirmektir. Dil ve konuşma alanında uzmanlaşmış, biyomedikal bilimler (anatomi, fizyoloji, nöroloji, çocuk hastalıkları, psikiyatri, kulak burun boğaz, genetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, odyoloji vb.), klinik dilbilim (fonetik, akustik, fonoloji, psikodilbilim, nörodilbilim), psikoloji, kognitif nöropsikoloji ve özel eğitim bilimleri ile birbirini bütünleyen disiplinlerarası alanda sağlık meslek üyesi yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı, öğrencilere ve halka en yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşullarını sağlayarak dil ve konuşma ile ilgili problemlerin en doğru şeklide ele alınmasını, öğrencilere Dil ve Konuşma Biliminin prensiplerini aşılayarak, onların mesleki muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyerek hem sağlık hizmeti hem de akademik araştırma boyutunda en üst seviyede Dil ve Konuşma Terapistleri yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Eğitim Olanakları

Bu program için akademik ve klinik yönden güçlü bir kadro hazırlanmıştır. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde eğitimler teorik, klinik öncesi beceri laboratuvarları ve klinik eğitimler şeklinde yürütülür. Eğitim-öğretim zorunlu ve uygulamalı klinik çalışmalar ile sürdürülmekte, bunun yanı sıra öğrenciye seçimlik ders  fırsatları da sunarak, bölgenin ve ülkenin ihtiyacını karşılayacak nitelikli ve donanımlı diplomalı personel ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Öğrenciler, laboratuvarda temel dil ve konuşma alanında küçük grup çalışmaları yaparak mesleğin gereği olan her türlü uygulamayı yapma fırsatı bulurlar. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, sorumlu öğretim üyelerinin gözetiminde ve denetiminde bireysel ya da grup hâlinde klinik ve deneysel çalışmalar yapar; laboratuvar olanaklarından dil ve konuşma bozukluklarının tanılanması, terapisi ve sonuçlarının değerlendirilmesi sürecinde nasıl yararlanabileceklerini öğrenirler. Okulöncesi de dâhil, her yaş grubunda özel (işitme yetersizliği, zihinsel yetersizlik, otizm vb.) ve genel (sesletim ve sesbilgisel sorunlar, dil sorunları vb.) gelişimsel dil-konuşma sorunları ile ses bozukluklarına yönelik bireysel ya da grup terapileri planlanır, geliştirilir ve uygulanır. Öğrencilerin iş yerlerindeki eğitimi, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılmaktadır.

Kariyer Alanları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diploması alarak "Dil ve Konuşma Terapisti” unvanı alırlar. Dil ve Konuşma Terapisi bugün dünyada en çok tercih edilen ve en rekabetçi mesleklerden biridir.  Dil ve Konuşma Terapisi lisans programının mezun vermesi ile toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmasının yanı sıra, eğitim standartının sağlanması ve eğitim kalitesinin arttırılması sağlanacaktır. Mezunlar, hem sağlık hem de eğitim kurumlarında istihdam olanaklarına sahiptirler. Hastaneler (üniversitelerin tıp fakültesi hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneleri, askeri hastaneler); sağlık ocakları, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, resmi ya da özel eğitim merkezlerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Danışma Hizmetleri Merkezleri; üniversitelerde akademisyen olabilir ve kendi merkez ya da kliniklerini açabilirler. Ayrıca özel odyoloji merkezlerinde, işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde, endüstriyel kurumlarda odyoloji, ses ve konuşma bozuklukları uzmanı olarak çalışabilirler.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

Lisans

Dil

Türkçe