Program Hakkında

Programımızın öğretim programı ve yüksek lisans öğrencileri hedeflenen özelliklerle ilgili temel ayrıcalıklara sahiptir. Program anne sağlığının önemini kavrayabilen; ebelik temel kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini benimseyen; hamilelik ve doğumla ilgili sağlık durumundan riskli durumları ve sapmaları erken tespit edebilen, hemşirelik eğitimi danışmanlığı tekniklerini sağlığın yeniden kazanılması ve sürdürülmesi sürecinde kullanabilen; anne ve bebek sağlığı için gerekli olan aile planlaması danışmanlığı hizmetini verebilen; kadını ve ailesini hamilelik öncesi, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerinde toplum içinde bütüncül bir bakış açısıyla ele alabilen ebe yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programda, özellikle sağlığı koruma ve bireysel merkezli bakım konularında güncel gelişmeleri izleyen ve aktaran bir eğitim sürdürülmektedir. Program öğrenme hedeflerine göre öğrenciler verilen zorunlu derslerin yanı sıra, tercihlerine göre seçmeli dersler ve öğrencilerin ilgi alanlarına göre hem profesyonel hem de kişisel gelişim açılarından geliştirilirler. Öğrenciler ayrıca iyi donanımlı bir laboratuvar ortamında birçok mesleki beceri edinme fırsatına da sahiptir. Laboratuvar uygulamalarını takiben, farklı hastaneler ve kurumlar program sırasında edinilen somut bilgi ve becerileri sağlar.

Eğitim İmkanları

Programda eğitim teorik, klinik öncesi beceri laboratuvarları ve klinik eğitim şeklinde yürütülmektedir. Bu laboratuvarlarda temel ebelik uygulamalarına izin veren iki yetişkin modeli, kardiyopulmoner masaj için bir simülasyon modeli, doğum uygulamaları için bir gebelik simülasyon modeli, bir yenidoğan bakımı ve uygulama modeli, iskelet, anatomi modeli, tansiyon aleti, aspiratör ve göğüs tüpü drenaj cihazı bulunmaktadır. Laboratuvarlarda öğrenciler küçük grup çalışmaları yapabilme ve mesleği için gerekli her türlü uygulamayı uygulama şansına sahiptir. Program, öğretim üyelerine üç profesör, üç yardımcı doçent ve beş öğretim görevlisi ile devam etmektedir. Bu eğitmen kadrosuna ek olarak, üniversitenin eğitmen kadrosu da kullanılmaktadır.

Kariyer Alanları

Hemşireler birçok devlet ve özel sağlık sektöründe çalışabilir. Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, toplum sağlık merkezlerinde, anne ve bebek sağlığı ve aile planlama merkezlerinde, aile hekimliği merkezlerinde, özel hastanelerde ve ayakta tedavi kliniklerinde çalışabilirler. Özel sağlık dolapları kurarlarsa özel ebe olarak da çalışabilirler. Ebelik çalışma alanları değişen sağlık bakımı ihtiyaçları ve nüfus yapısıyla birlikte değişmekte ve gelişmektedir. Ebeler de bu alanda çalışabilirler. Ebelik eğitimine ek olarak, öğretim sertifikası alan mezunlar ebelik kolejlerinde çalışabilir. Ayrıca ebelik okullarında, sağlık meslek yüksekokullarında da doktora ve yüksek lisans eğitiminden sonra çalışabilirler. Bu şekilde, hem eğitmen hem de araştırmacı olarak mesleğin gelişimine katkıda bulunan bireyler olarak çalışabilirler.

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Çevik Uraz Merkezi, CU206
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili:2251
Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: sangin@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

4 yıl

Derece

BSc

Dil

İngilizce