Bölüm Hakkında

Programın amacı; iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet verecek insan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak mesleki alanda yeterli deneyime sahip iş güvenliği uzmanı bireyler yetiştirmektir.  Bununla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği konularında temel kavramlar ve uygulamalara ilişkin kazandığı bilgi ve becerilerle çalışanların sağlık düzeyini ve kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer alması hedeflenmektedir. Sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerinde üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. İş verimi ile işletmelerde tehlike yaratmasıyla önem kazanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda iş yerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan birtakım kurallar ve kanunlar yürürlüğe konmuştur. Neticesinde “İş Sağlığı” ve “İş Güvenliği” kavramı doğmuş ve konuya bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır.

Eğitim Olanakları

Bu program için akademik ve klinik yönden güçlü bir kadro hazırlanmıştır. Bu programda yer alan öğrenciler; İşkoluna özel sağlık ve güvenlik riskleri değerlendirmesini yapabilir; temel adımları tanımlar; gezi-gözlem yolu ile inceleme yapabilir(walk-through survey); sağlığa zararlı etkenleri-tehlikeleri tanımlar; çevreye yönelik değerlendirme yapar; işçinin sağlık durumunu değerlendirir; işyerinde korunma stratejisi geliştirir; varolan iş sağlığı ve güvenliği sistemlerini değerlendirebilir; iş yerlerinde afet ve acil durum planlarını yapabilir. Bu program; tıp, biyoloji, eğitim bilimleri, elektrik- elektronik mühendisliği, fizik, inşaat mühendisliği, kimya,  kimya mühendisliği, hukuk fakülteleri, makina mühendisliği, endüstri ve işletme mühendisliği bölümleri ile işbirliği içindedir. Dört yıl süren lisans programı boyunca öğrenciler konunun uzmanı öğretim elemanları tarafından eğitilmekte ve mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı en güvenilir kaynaklardan edinmektedir. Öğrencilerin iş yerlerindeki eğitimi, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.

Kariyer Alanları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, lisans diploması alarak "İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı" unvanını kazanırlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması konularında bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip uzmanlardır. İş Sağlığı ve Güvenliği” mezunlarımız, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı" olarak görev alabilirler. Lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Çevik Uraz Merkezi, CU206
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili:2251
Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: fgokdogan@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

4 yıl

Derece

BA

Dil

Türkçe