Eser Adı, Yazar, Konu, Yayıncı, Ekli Tam Metnin Başlığı, Ekli Tam Metnin İçeriği, Ekli Dosyanın Başlığı, Ekli Dosyanın İçeriği ve Serbest Sorgulama erişim uçlarından sorgulama yapma imkanı sunar.Çoklu kütüphane modülünde çalışan kurumlar için hangi kütüphane üzerinde sorgulama yapılacağının belirtildiği “Sorgulama Yapılacak Kütüphane” alanı mevcuttur.


Sayfanın alt bölümünde bulunan “Sorgulama Filtreleri” seçeneği ile spesifik bir sorgulama yapmak mümkündür.


Operatörler

Sorgulanacak olan anahtar kelimenin, belirtilen sorgulama alanları içinde nerede bulunması gerektiği “İçerir”, “İle Başlar”, “Tamlama Halinde”, “İçermez” operatörleri ile tanımlanır.


İçerir: Sorgulaması yapılacak alandaki veriler, yazılan anahtar kelimeyi içermeli.


İle Başlar: Sorgulaması yapılacak alandaki veriler, yazılan anahtar kelime ile başlamalı.


Tamlama Halinde: Sorgulaması yapılacak alandaki veriler, yazılan anahtar kelimeyi tamlama halinde bir bütün olarak içermeli.


İçermez: Sorgulaması yapılacak alandaki veriler, yazılan anahtar kelimeyi içermemeli.Sorgulama Filtreleri

Sorgulama yapılacak alanlar ya da materyalin dili gibi özellikler belirtilerek daha spesifik bir sorgulama yapmak mümkündür.


Materyal Türü ve Dili: Dermedeki mevcut katalog tiplerine ve katalog tiplerinin dillerine göre sorgulama yapılabilir.


Materyal Yayın Tarihi ve Kayıt Tarihi: Dermedeki mevcut materyaller yayın tarihlerine ya da kütüphane dermesine kaydedildikleri tarihe/ tarih aralığına göre sorgulanabilir.


Demirbaş Filtreleri: Demirbaş Numarası, Cilt, Kopya, Demirbaşın Yeri, Fiziki Durumu, Geliş şekli, Kimden Sağlandığı, Giriş Tarihi, Fatura Tarihi, Kayıt tarihine göre sorgulama yapılabilir.


Aramayı Sakla/ Sil: Sorgulama sonuçları sisteme kaydedilebilir.

Materyalin Katalog Bilgisine, Katalog Kayıdına eklenen Dosya ya da Tam Metine, Süreli Yayın Cilt, Sayı Bilgisine, Materyalin Demirbaş Bilgisine göre sorgulama seçenekleri vardır. Bu kategorilerdeki sorgulama uçlarını İçerir, İle Başlar, İle Biter,Tamlama Halinde, İçermez, =,, >=, ! bağlaçları ile sayfanın sağ bölümünde bulunan ve/ veya operatörleri aracılığıyla sınırsız sekilde ilişkilendirerek gelişmiş katalog sorgulaması yapılabilir.


Materyal Türü ve Dili: Dermedeki mevcut katalog tiplerine ve katalog tiplerinin dillerine göre sorgulama yapılabilir.


Materyal Yayın Tarihi ve Kayıt Tarihi: Dermedeki mevcut materyaller yayın tarihlerine ya da kütüphane dermesine kaydedildikleri tarihe/ tarih aralığına göre sorgulanabilir.


MARC Filtreleri: 0-999 arasındaki tüm MARC alanlarını İçerir, İle Başlar, İle Biter,Tamlama Halinde, İçermez, =,<,<=, >, >=, ! bağlaçları ile sayfanın sağ bölümünde bulunan ve/ veya operatörleri aracılığıyla sınırsız sekilde ilişkilendirerek sorgulama yapılabilir.


Demirbaş Filtreleri: Demirbaş Numarası, Cilt, Kopya, Demirbaşın Yeri, Fiziki Durumu, Geliş şekli, Kimden Sağlandığı, Giriş Tarihi, Fatura Tarihi, Kayıt tarihine göre sorgulama yapılabilir.


Süreli Yayın Filtreleri: Bir Ciltte Yer Alan Sayı, Abonelik Başlangıç ya da Bitiş Tarihi ve İzleme Başlangıç ya da Bitiş tarihlerine göre sorgulama yapılabilir.


Sayı Filtreleri: Süreli yayınlar yıl, cilt, sayı numarası ya da sayı durumuna göre sorgulanabilir.


Listeleme Şekli Materyal Türü, Kayıt Türü, Opac’ta Görüntüleme, Kayıt Tarihi, Kütüphane Adı, Eser Adı, Yazar, Yer Numarası, ISBN/ ISSN, Yer Numarası, Konu, Dizi, Yayıncı, Yayın Yılı, Dil, Sınıflama Numarası, Tek Biçim Eser Adı, Konu, Dizi ve Yayıncı uçlarına göre sorgulama sonuç ekranı düzenlenebilir.


Milas sistemindeki Basit Sorgulama sonuç sayfaları “Eser Adı”, “Yazar”, “Yer Numarası” ve “Yayın Yılı” bilgilerinin bulunduğu işlem menüleri ile birlikte verilmektedir.


Kısayol
Eser Adı alanında yer alan verinin üzerine gelindiğinde Katalog detaylarının görüntülenmesi, MARC bilgilerini göster, “Katalog Kaydı Düzenle”, “Bu Kayıttan Yeni Bir Kopya Yarat” ve “Katalog Kaydını Sil” işlemlerine geçiş kısa yolları vardır.


Katalog Detaylarının Görüntülenmesi: Materyalin katalog ve demirbaş bilgilerinin verildiği alandır.


MARC Bilgilerini Göster: Materyale ait katalog kayıtının MARC formatında verildiği alandır.


Katalog Kaydı Düzenle: Materyalin katalog kayıtının düzenlendiği alandır.


Bu Kayıttan Yeni Bir Kopya Yarat: Materyalin katalog kayıtının kopyası çıkarılarak üzerinde istenilen değişikliklerin yapıldığı alandır.


Katalog Kayıtını Sil: Materyalin katalog kayıtının silinebileceği işlem ekranıdır.


Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan Sonuçlar İçin alanı ile Eser adı , Yazar, Yer Numarası , Yayın … v.s seçeneklere göre ekranın düzeni değiştirilebilir.


Sayfanın altında yer alan “Tüm Sonuçlar çin” ve “Seçili Sonuçlar İçin” seçenekleri, Lütfen seçiniz alanında yer alan MS excel dosyası olarak indir, Virgül ile ayrılmış değerler dosyası olarak indir, HTML dosyası olarak indir, MARC dosyası olarak indir, XML dosyası olarak indir, Sonuçları e-posta olarak yolla ve Sonuçları sil işlemlerine uygulanabilir.


Demirbaş Kaydı Sorgulama

Milas sistemine girilen demirbaş kayıtlarının çeşitli unsurlara göre sorgulanabilmesini sağlayan bu bölüme girildiğinde ana sorgulama ekranı görüntüye gelmektedir. Basit ve Gelişmiş Demirbaş Sorgulaması olmak üzere iki farklı ekran üzerinde çalışılabilir.


Basit Demirbaş Sorgulaması

Eser Adı, Yazar, Konu, Yayıncı, Eli Tam Metin ile Dosya İçeriği ve Serbest Sorgulama erişim uçlarından sorgulama yapma imkanı sunar. Sorgulama uçlarını İçerir, İle Başlar, İle Biter, Tamlama Halinde ve İçermez bağlaçları ile ilişkilendirerek demirbaş sorgulaması yapılabilir.


Gelişmiş Demirbaş Sorgulaması

Materyalin Demirbaş Bilgisine, Materyalin Katalog Bilgisine, Katalog Kayıdına Eklenen Dosya ya da Tam Metine, Süreli Yayın Cilt, Sayı Bilgisine…. v.b. göre sorgulama seçenekleri vardır. Bu kategorilerdeki sorgulama uçlarını İçerir, İle Başlar, İle Biter,Tamlama Halinde, İçermez, =,, >=, ! bağlaçları ile sayfanın sağ bölümünde bulunan ve/ veya operatörleri aracılığıyla sınırsız sekilde ilişkilendirerek gelişmiş demirbaş kaydı sorgulaması yapılabilir.


Materyal Türü ve Dili

Materyal Yayın Tarihi ve Kayıt Tarihi: Dermedeki mevcut materyaller yayın tarihlerine ya da kütüphane dermesine kaydedildikleri tarihe/ tarih aralığına göre sorgulanabilir.


MARC Filtreleri: 0-999 arasındaki tüm MARC alanlarını İçerir, İle Başlar, İle Biter,Tamlama Halinde, İçermez, =,<,<=, >, >=, ! bağlaçları ile sayfanın sağ bölümünde bulunan ve/ veya operatörleri aracılığıyla sınırsız sekilde ilişkilendirilerek sorgulama yapılabilir.


Demirbaş Filtreleri: Demirbaş Numarası, Cilt, Kopya, Demirbaşın Yeri, Fiziki Durumu, Geliş şekli, Kimden Sağlandığı, Giriş Tarihi, Fatura Tarihi, Kayıt tarihine göre sorgulama yapılabilir.


Süreli Yayın Filtreleri: Bir Ciltte Yer Alan Sayı, Abonelik Başlangıç ya da Bitiş Tarihi ve İzleme Başlangıç ya da Bitiş tarihlerine göre sorgulama yapılabilir


Sayı Filtreleri: Süreli yayınlar Yıl, Cilt, Sayı Numarası ya da Sayı Durumuna göre sorgulanabilir.


Ceza Filtreleri: Dolaşım işlemlerinde uygulanan, ertelenen ya da iptal edilen cezaların sorgulaması ceza miktarına ya da işlem tarihine göre yapılabilir.


Geçmişteki Dolaşım İşlemleri Filtreleri: Tüm dolaşım işlemleri işlem tarihine göre sorgulanabilir.


Ödünç Verilen Materyal Filtreleri: Ödünç verilen materyaller işlem tarihine, iade tarihine ya da toplam süre uzatım kriterlerine göre sorgulanabilir.


Rezerve Materyal Filtreleri: Rezerve edilen materyaller rezerv tarihine, iade tarihine ya da toplam süre uzatımı kriterlerine göre sorgulanabilir.


Listeleme Şekli: Kullanıcı Numarası, Telefon, Diğer Telefon, Faks, Cep Telefonu, Adres, E-Posta, Web, Cinsiyet, Hesap Bitim Tarihi, Karalisteleme, Karaliste Kayıt Tarihi, Hesap Durumu, Kullanıcı Adı, Ad, Soyad, Kullanıcı Kayıt Tarihi, Ünvan Adı, Görev Adı, Grup Adı, Bölüm Adı, Bölüm Telefon Numarası, Bölüm Faks Numarası, Bölüm E-Postası erişim uçlarına göre sorgulama sonuç ekranı düzenlenebilir.


Aramayı Sakla/ Sil: Sorgulama sonuçları sisteme kaydedilebilir.