MÜDÜR'ÜN MESAJI

Sevgili Öğrenciler,
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokuluna hoş geldiniz.

Adalet Meslek Yüksekokulumuz 2011-2012 Akademik Yılı itibariyle eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Yargı örgütlerinde görev yapan üstün nitelikli personel, adil yargılama ve hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçirilebilecek kişiler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, alanında uzman ve seçkin öğretim üyesi kadrosuyla Adalet Meslek Yüksekokulumuz eğitim verir.

Yargı Teşkilatında yapılan değişikliklerle mahkeme sayıları arttırılmış, istinaf mahkemeleri kurulmuş, ihtisas mahkemeleri göreve başlamıştır. Bu yeni yapılanma içinde yargı örgütünün kalifiye eleman ihtiyacı arttığından çok sayıda kadro tahsis edilmiştir. Adalet Meslek Yüksekokulunun asıl misyonu ihtiyaç duyulan bu yargı personelini yetiştirmektir.

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları sadece yargı örgütünde aranan ve istihdam edilen personel değildir. Klavye ve bilgisayar bilgileri, ofis yönetiminde edindikleri becerilerden dolayı orta-büyük ölçekli hukuk ofislerinin, bankaların hukuk bölümlerinin ve noterlerin de öncelikle tercih ettikleri mezunlar olmaktadır. Bu kapsamda Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarının geniş çalışma alanı avantajına sahip oldukları söylenebilir.

Ayrıca Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları Dikey Geçiş Sınavı sonucunda Hukuk Fakültelerine geçiş yaparak hakim, savcı, avukat ve Hukuk Fakültesi mezunlarının yapabilecekleri tüm meslekleri icra edebilme hakkını da elde ederler.

Gerek özel gerekse kamu sektöründe görev yapacak mezunların, yetkinliğini sağlayacak teorik ve pratik bilgilerden oluşan eğitim programı, hem mesleki avantajları hem de Hukuk Fakültelerine dikey geçiş olanağı göz önünde tutularak verilmektedir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda bu nedenle hukuk derslerinin kadrosu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üye ve yardımcılarından oluşmaktadır. Meslek alanlarında ise alanında uzman öğretim görevlileri ders verir.

Ayrıca Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri, öğrencilerimize akademik danışmanlık yapmanın yanı sıra onları yönlendirme ve sorunlarını çözme noktasında da tüm desteklerini sunar. Kampüs yaşamının getirdiği olanaklarla öğrenciler ve öğretim elemanlarının beraber geçirebildikleri zamanın mesai süresiyle sınırlı kalmayıp tüm güne yayılması öğrencilerimiz için büyük avantaja dönüşmektedir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun eğitim dili Türkçedir. Ancak Üniversitemizin diğer bölümlerinde okuyan çok sayıda yabancı öğrencilerin varlığı sizlere günlük hayat içinde de İngilizcenizi geliştirme fırsatı sunmaktadır. Eğitim süresince staj zorunluluğu olmamakla birlikte öğrencilerimizin talebi halinde mesleki deneyim elde etmelerine yardımcı olmak için kamu ve/veya özel sektörle gerekli iş birliği yapılmaktadır.

2000’li yıllar, toplumların “bilgi toplumu” olarak yapılanmasını zorunlu kılmaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, teknolojinin olanaklarıyla eğitimi bütünleştirmekte, öğrencilerin meslek eğitimini bilgisayar destekli programlarla sürdürmektedir. Ayrıca politika, hukuk, ekonomi gibi pek çok alanda uzmanların katıldığı konferans ve panellerle, öğrencilerimizin mesleki donanımlarını arttırmasına ve vizyonlarını geliştirmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Üniversitemizin eğitim stratejisine paralel olarak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu da bizlere emanet edilen siz gençlerin tüm sorumluluğunu üstlenmenin bilinciyle gurur duyacağımız çağdaş mezunlar vermeyi hedefliyoruz.

Geleceğinizin şekillendiği hayatınızın en önemli dönüm noktasında hepinize başarılar dilerim.

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü