Program Hakkında

Sağlık Yönetimi, hastanelerde, özel-kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında, rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilecek nitelikli personel ve yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedefleyen bir bölüm olarak üniversitemiz bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. Sağlık Yönetimi, sağlık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörün temel ilke ve değerlerine bağlı, süreçlerine hakim, yönetimsel uygulamalar konusunda bilgili, hasta ilişkileri ve etkin iletişim konularında yetişmiş insan kaynağı sağlar. Programımız dört yıllık eğitim vermekte olup bölümde öğrenim görmeye hak kazanan ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler; İşletme, İktisat, Muhasebe gibi derslerin yanı sıra alan dersleri olan Sağlık Hukuku, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Sağlıkta Dijital Pazarlama gibi dersler üzerine eğitim verir. Bu bağlamda, ülkemizin sağlık sistemi ve politikaları hakkında bilgili, tıbbi deontolojiyi özümsemiş, sağlık çalışanları ile aynı dili konuşabilen, stratejik düşünebilen, vizyon sahibi, problem çözme becerileri olan sağlık yöneticileri yetiştirilmesi hedeflenir.

Eğitim Olanakları

Program, gelişen sosyal ve teknolojik yenilikler ile birlikte sağlık sektörü temel alınarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda makro ve mikro düzeyde tüm fonksiyonların içeriğinde bulunduğu ders programı ve içerikleri hazırlanmış, 4 yıllık eğitim programı oluşturulmuştur. Toplumu ve bireyi yakından ilgilendiren sağlık sektörü ve hizmetleri kapsamında oluşturulan müfredat kapsamında işletme, ekonomi, muhasebe, sağlık yönetimi, sağlık hukuku, sağlıkta halkla ilişkiler, sağlıkta stratejik yönetim gibi dersler öğrencilere verilir. Dersler Türkçe olarak verilmekte, temel İngilizce dersi de öğrencilere sunulmakta, bu alanda da öğrencilere katkı verilir.Teorik bilgiler yanında güncel olaylardan örnekler vererek, iş yaşamında başarılı olan yönetici ve girişimcileri davet ederek ya da işletme ziyaretleri yaparak öğrencilerin öğrendikleri konuları daha iyi özümsemesi amaçlanır. Ayrıca, çağın gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir durumda olmalarına da özel önem verilir.

Kariyer Alanları

- Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve diğer sağlık merkezlerinde,
- Kamu ve özel sektör hastanelerinde,
- Rehabilitasyon merkezlerinde,
- Sağlık araştırma merkezlerinde
- Ülkemizde sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan gönüllü kuruluşlarda,
- Kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası kuruluşlarında,
- İlaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında,
- Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarında çalışma olanağı bulabilirler.

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Çevik Uraz Merkezi, CU206
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili:2251
Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: sangin@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

4 yıl

Derece

BA

Dil

Türkçe