Tarihçe


Bugün, Kıbrıs adasının küçük olmasına rağmen uluslararası yönü, adanın stratejik jeopolitik konumu ve en eski uygarlıklara ev sahipliği yapmış olması önemli rol oynamıştır. Kıbrıs’ın uluslararası kimliği üniversitenin ismi için ilham kaynağı oldu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin (UKÜ) vizyonu, Özer Boyacı’nın Kuzey Kıbrıs’taki yükseköğretimde kalitesi ve lider olma amacıyla kuruluşuna dayanmaktadır.

23 yıl sonra bu vizyonun sayısız başarı hikayeleri, dev kampüsü içerisinde benzersiz eğitim altyapısı, sürekli artan araştırma, sosyal sorumluluk, çevre ve kültür odaklı anlayışı ve yüzden farklı ülkede bulunan mezunları ile devam ediyor.

Misyon ve Vizyon


Yükseköğretim kurumu olarak, UKÜ'nün temel misyonu, evrensel bilgi üreten, yayan ve kullanan, bilgiyi kullanarak içinde bulunduğu topluma katkı sağlayan bir üniversite anlayışı geliştirmektir.
UKÜ, öncelikle eğitime önem veren, yönetimde ve insan ilişkilerinde demokrasi kavramının ön planda tutulduğu ve bunun için tam donanımlı akademik kadroya sahip, nicelikten önce niteliğe önem veren, bilimselliği ön planda tutan, herkese eşit yaklaşım yönetimine sahip bir ortam sunmaktadır.
UKÜ, örgütsel iletişimin yaygınlaştırıldığı, kampüs yaşam kalitesinin yüksek olduğu, öğrenci değişim programlarının geliştirildiği, bağımsız ve özgür düşünen öğrencilerin yetiştirildiği ayrıca mevcut öğrencilerin ilerideki yaşamlarını şekillendirmek için kariyer planlamalarında yardımcı olmayı hedefleyen bir kurumdur.
Akademik anlamda en fazla uluslararası yayın yapan, sosyal sorumluluk projelerinin merkezi, toplum için öneri geliştiren bir kurum, konularda uzmanlaşmış, inovasyon yapmış ve tüm bu birikimi, dünya çapında uygulatacak bir üniversite yaratmak amacı hayat bulmaktadır.
UKÜ, mezun öğrencilerini vizyon sahibi yapan, yenilikçi ve yaratıcı fikirlerle donatan, liderlik vasıfları yerleşmiş insanlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Üniversitenin vizyonu, dinamik toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gereksinimleri tespit ve analiz edebilecek, bu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik yenilikçi bilimsel araştırma ve mesleki faaliyetleri yürütebilecek, küresel koşullara adapte olmuş rekabetçi bireyler yetiştiren, uluslararası tanınırlığa sahip, çağdaş bir eğitim ve araştırma üniversitesi olmaktır.