Program Hakkında

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı günümüz küresel rekabet ortamında çeşitli sektörler dahilinde uluslararası işletmelerde görev alabilecek, en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü şekilde çok iyi kullanabilen, farklı kültürel ve sektörel yapılara uyum sağlayabilecek ve farklı pazarlar arası yönetim, pazarlama, finansman ve diğer stratejik konularda karar verebilme yeteneği olan ve bu kararları uygulayabilecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilecek ve uluslararası rekabet ortamında hızlı şekilde karar alıp uygulayabilecek uzmanlar yetiştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak, gerek yerel gerek küresel rekabetin ortaya çıkaracağı fırsat ve tehditleri gözetip bunlara önceden hazırlıklı olacak mezunlar yetiştirebilmek, farklı kültürel yapılara uyum sağlayarak işletme, ticaret ve pazarlama kararlarını çok uluslu ortamlarda uygulayabilecek yönetici adayları yaratmak, çok uluslu veya küresel şirketlerin üst düzey yöneticisi pozisyona gelebilmeleri için mezunlara gerekli bütün bilgi ve becerileri ile donatmak bölümün amaçları arasında yer almaktadır.

Eğitim Olanakları

Öğrenciler, üniversitenin kütüphanesi ve çevrim içi kurs yönetim sisteminden gerekli ders materyallerine erişebilirler. Ayrıca, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Finans Laboratuvarı Kuzey Kıbrıs’ta TradeMaster platformuyla desteklenen ve en üst düzey teknoloji ile donanmış bir laboratuvar olarak hizmet vermektedir. Dünyadaki örneklerinin daha çok Amerika ve Kanada’da yoğunlaştığı finans laboratuvarları üniversitelerin iş dünyasına daha yakın olabilmesi ve öğrencilerini finans dünyasına eğitim yıllarında hazırlayabilmesi amacını taşımaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde faaliyette olan Finans Laboratuvarı ile öğrenciler hisse senetleri, tahvil, emtia gibi finansal enstrümanlarda nasıl işlem yapılabildiğini sanal portföyler aracılığıyla uygulamalı olarak öğrenebilmektedirler. Bunun yanı sıra öğrenciler finans sektöründe bu işi yapan profesyonellerin tecrübelerinden de faydalanma olanağı bulmaktadırlar.

Kariyer Alanları

KKTC ve Türkiye’de yabancı ülkelerle ekonomik, politik, sosyal ve kültürel ilişkiler kurmak isteyebilecek her türlü özel ve kamu kurum ve kuruluşlarda programın mezunlarına gereksinim duyulmaktadır. Doğal olarak ithalat-ihracat ve/veya yabancı ülkelerde yatırım yapan şirketler programın mezunlarına ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca yabancı şirketler Uluslararası Ticaret ve İşletme Programı mezunlarına ilgi duymaktadır. Program mezunları kamu veya özel kurumlarda ihracat ve ithalat departmanları, finansman birimleri, bankalarda dış işlemler ve fon yönetimi birimleri, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında ve fon ve portföy yöneticisi olarak istihdam edilebileceklerdir.

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bilim ve Teknoloji Merkezi
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili:2401
Yüksekokul E-posta: secretary-sas@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: mnat@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

4 yıl

Derece

BA

Dil

Türkçe