Sr. Instr. Batuhan DERİCİOĞLU

CURRICULUM VITAE

 • Doğu Akdeniz Üniversitesi -Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Undergrad , 2014)
 • Lefke Avrupa Üniversitesi -Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans (Master , 2017)
 • Yakın Doğu Üniversitesi -Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Phd , devam)
 • Physioart Sağlık Kliniğine Başvuran Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması
 • Sağlık Çalışanlarının İş Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Fizyoterapistlerin Sürekli Öğrenme Boyutunun Uygulanmasına Yönelik Algıları
 • A case study: Effects of physiotherapy and rehabilitation in Neorufibromatosis Type 1
 • A case study: Effects of chest physiotherapy in Bruton Disease
 • Investigation of the relationship between level of functional independence level in elderly living at home with health related demographic variables, cognitive status and balance
 • Investigation of relationship between balance confidence and falling behaviours in elderly.
 • The Role of Physiotherapist in Home Care Multidisciplinary Approach
 • Evaluation of Perceived Health Service Quality and Satisfaction Status of Individuals Living in the North of Cyprus
 • Multipl Sklerozlu Hastalarda Klinik ve Bilgisayarlı Denge Testleri Arasındaki İlişki
 • Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite ve Ağrı İlişkisi
 • The Relationship Between Lower Extremity Muscle Strength and Respiratory Muscle Strength in Chronic Renal Failure Patients Receiving Hemodialysis Treatment
 • Physical Activity Level in Chronic Kidney Patients Receiving Hemodialysis Treatment Effects of Functional Exercise Capacity?
 • Assessment of Equilibrium Status in Geriatric Individuals and Investigation of the Relevance of Activity to Self-confidence
 • Effectiveness of Respiratory Muscle Training with Bruton Syndrome
 • Physiotherapy Approaches in Idiopathic Chronic Orchialgia: Review of the literature
 • The Importance of Physiotherapy in the Treatment of Vaginismus: A Literature Review
 • Koç P, Dericioğlu B, Özduran G. Şizofrenili Bireylerde Günlük Yaşam Aktiviteleri Eğitiminin Aktivite Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi. Ankara, Türkiye. 2020
 • Rakhmatova R, Dericioğlu B, Özalp Ö, Oygar D. Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeniyle Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Tedavisi Alan Hastaların Yaşam Kalitesi Karşılaştırması. II. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi. Ankara, Türkiye. 2020
 • Koç P, Dericioğlu B, Özduran G. Do Depression and Anxiety Affect Activity Performance in Individuals with Schizophrenia? International Conference on Different Aspects of Health. Online. 12-14 October 2020
 • Dericioğlu B, Ergin G. Evaluation of Exercise Capacity and Investigations of Relationship with Quality of Life in Chronic Kidney Patients Receiving Hemodialysis. International Conference on Different Aspects of Health. Online. 12-14 October 2020
 • Dericioğlu Batuhan İ., Harutoğlu Hülya, 31.12.2018. Kardiyak Rehabilitasyonun Tarihçesi. Kardiyak Rehabilitasyon. İstanbul: Hipokrat Kitabevi. s.117-139.
 • Dericioğlu Batuhan İ., Harutoğlu Hülya, 2019. Pulmoner Rehabilitasyonun Tarihçesi. Pulmoner Rehabilitasyon. İstanbul: Hipokrat Kitabevi. s.45-48.
 • Erzeybek B., Ersümer C., Dericioğlu B. Assessment of perceived health service quality and satisfaction of individuals living in the northern part of Cyprus. Health Care Acad J. 6th edition, 2019.
 • Dericioğlu Batuhan İ, 2021. Kadın ve Erkek Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş. İstanbul: In press
 • Examination of the Perspectives of Health Sciences Students to Sexual Orientation Differences 15.01.2020
 • Men's and Women's Health Physiotherapy, Pelvic Floor Rehabilitation, Sexual Rehabilitation, Sexual Orientation in Health Physiotherapy in İnternal Disease