Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Akademik Yazma Destek Merkezi

Misyon ve Vizyon

Günümüzde üniversite bitirmenin yanı sıra bireyin kendisinde fark oluşturabilmesenin en emin yolu ya da yolları yüksek lisans ve doktora yapmaktır. Bu yüzden günümüzde yüksek lisans ve doktora yapmak önem kazanmıştır ve giderek daha da önemli hale gelecektir. Yüksek lisans ve doktora yapmak, akademik anlamda bilimsel araştırmanın ve akademik kariyerin de ilk adımını oluşturmaktadır. Bahsedilen sebeplerle lisansüstü eğitim üniversiteler için fevkalade önem taşıyan bir alandır. Bu sebeple üniversitemizde lisans eğitiminin çeşitliliği ve kalitesi kadar lisansüstü eğitimde de çeşitliliğe ve kaliteye büyük önem verilmektedir.Üniversitemizde lisansüstü eğitim, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nde verilmektedir. Pek çok üniversitede farklı Enstitüler bünyesinde yürütülen lisansüstü eğitim üniversitemizde tek çatı altında toplanmıştır. Bu yola gidilmesindeki temel amaç, farklı bilim alanlarındaki uygulamaları ortak paydalarda standardize ederek kaliteyi arttırmaktır. UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, lisansüstü eğitim alanında öncü olmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, enstitümüz programları kapsamında bilimsel araştırmaların, yayınların ve projelerin artırılmasını sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Enstitümüz, lisansüstü öğrencilerimizi gerek akademik gerekse iş hayatına tam donanımlı bir şekilde hazırlamayı kendisine vizyon olarak benimsemiştir.
 

UKÜ Lisansüstü Programlar

EĞİTİM İMKANLARI

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün 110 farklı ülkeden lisansüstü öğrenciye sahip olmasından dolayı farklı kültürleri ve bilgi düzeyini bünyesinde barındırmaktadır. Öğrenci çeşitliliği yanında uluslararası öğretim elemanı çeşitliliği yönünden de farkını ortaya koyabilmektedir. Uluslararası bir ortamda eğitim ve araştırmalar yapılabildiği için farklı teknolojilerin, kültürlerin, bilgilerin, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve insanı katkının erişimi oldukça kolaylaşabilmektedir. Aynı zamanda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin yapmış olduğu labaratuvar, bina, akıllı tahta ve kütüphane yatırımlarıyla birlikte kaliteli, profesyonel ve uygulanabilir bir eğitim verilebilmektedir. Doktora öğrencilerinin mezun olabilmeleri noktasında koşul olarak istenilen SSCI, SCI-Expanded ve AHCI listelerinde yer alan dergilerdeki makale basımları neticesinde araştırma yönlü çalışmaların kalitesi de oldukça artmaktadır.

Formlar

AKADEMİK UYGULAMA TAKVİMİ

2023-2024 Akademik Uygulama Takvimi
Güz Dönemi

11-29 Eylül 2023

Ders Kayıtları

25-29 Eylül 2023

Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayları

25 Eylül 2023

İngilizce Yeterlilik Sınavı

2 Ekim 2023

Derslerin Başlangıcı

2-6 Ekim 2023

Geç Kayıt Haftası (2 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır.).

20 Ekim 2023

Ders Eklemek veya Bırakmak için Son Gün

18-28 Kasım 2023

Ara Sınav Haftası

9 Ocak 2024

I. Dönem sonunda olan yüksek lisans öğrencilerin tez danışman atama formlarını teslim etmesi için son gün

9 Ocak 2024

II. Dönem sonunda olan yüksek lisans öğrencilerin tez danışman atama formlarını teslim etmesi için son gün

9 Ocak 2024

II. Dönem sonunda olan doktora öğrencilerin tez danışman atama formlarını teslim etmesi için son gün

9 Ocak 2024

III. Dönem sonunda olan doktora öğrencilerin tez öneri formlarını teslim etmesi için son gün

9 Ocak 2024

Derslerin Son Günü

9 Ocak 2024

Yabancı Diller Yüksekokulu Derslerinin Son Günü

15-19 Ocak 2024

Yabancı Diller Yüksekokulu Dönem Sonu ve Yeterlilik Sınavı

13-23 Ocak 2024

Dönem Sonu Sınavları

26 Ocak 2024

Dönem Sonu Notlarının Verilmesi İçin Son Gün

29 Ocak 2024

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

6 Şubat 2024

Doktora Yeterlik Sınavları ve Tez İzleme Komite Toplantıları için son gün***

4 Mart 2024

Tez Savunmalarının son günü*/**

-

Ciltlenmiş Tezlerin ve Projelerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü***

Bahar Dönemi

5-16 Şubat 2024

Ders Kayıtları

12-16 Şubat 2024

Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayları

12 Şubat 2024

İngilizce Yeterlilik Sınavı

19 Şubat 2024

Derslerin Başlangıcı

19-23 Şubat 2024

Geç Kayıt Haftası (19 Şubat 2024 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır.)

8 Mart 2024

Ders Eklemek veya Bırakmak için Son Gün

15-25 Nisan 2024

Ara Sınav Haftası

31 Mayıs 2024

I. Dönem sonunda olan yüksek lisans öğrencilerin tez danışman atama formlarını teslim etmesi için son gün

31 Mayıs 2024

II. Dönem sonunda olan yüksek lisans öğrencilerin tez öneri formlarını teslim etmesi için son gün

31 Mayıs 2024

II. Dönem sonunda olan doktora öğrencilerin tez danışman atama formlarını teslim etmesi için son gün

31 Mayıs 2024

III. Dönem sonunda olan doktora öğrencilerin tez öneri formlarını teslim etmesi için son gün

31 Mayıs 2024

Derslerin Son Günü

31 Mayıs 2024

Yabancı Diller Yüksekokulu Derslerinin Son Günü

10-14 Haziran 2024

Yabancı Diller Yüksekokulu Dönem Sonu ve Yeterlilik Sınavı

5-14 Haziran 2024

Dönem Sonu Sınavları

20 Haziran 2024

Dönem Sonu Notlarının Verilmesi İçin Son Gün

21 Haziran 2024

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

-

Tez Savunmalarının son günü*/**

26 Haziran 2024

Doktora Yeterlik Sınavları ve Tez İzleme Komite Toplantıları için son gün***

14 Kasım 2024

Ciltlenmiş Tezlerin ve Projelerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü***

Yaz Dönemi

-

Tez Savunmalarının son günü*/**

-

Ciltlenmiş Tezlerin ve Projelerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü****

Milli/ Dini Bayramlar
27 Eylül 2023, Çarşamba Mevlit Kandili
29 Ekim 2023, Pazar Cumhuriyet Bayramı
15 Kasım 2023, Çarşamba KKTC'nin İlanı
1 Ocak 2024, Pazartesi Yılbaşı
9-12 Nisan 2024 Salı- Cuma Ramazan Bayramı
23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024, Çarşamba Bahar Bayramı
19 Mayıs 2024, Pazar Gençlik ve Spor Bayramı
15-19 Haziran 2024, Cumartesi- Çarşamba Kurban Bayramı
20 Temmuz 2024, Cumartesi Barış Harekatı Yıldönümü
1 Ağustos 2024, Perşembe TMT'nin Kuruluş Yıldönümü
30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı

 

*Her türlü Jüri önerisinin, jüri tarihinden en az 20 iş günü öncesinden onay için Enstitü’ye bildirilmesi gereklidir.

**Azami sürenin en son döneminde tez savunma sınavına ilk kez girecek olan öğrencinin, Enstitünün akademik uygulama takviminde belirtilmiş bulunan “Tez savunma sınavları için son gün”den en az 3 ay önce tez savunma sınavına girmesi gerekmektedir.

***Tez/proje formatlarının ciltlenmeden önce Enstitü onayına sunmaları gerekmektedir.
 

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr
Müdür: Prof. Dr. Osman YILMAZ
Müdür E-posta: oyilmaz@ciu.edu.tr