Kayıt Kabul Koşulları

Başvuru Sistemi

Üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’deki Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Ön lisans ve Lisans Programlarına Kayıt Kabul Prosedürleri

Lise ve dengi okullardan mezun olmuş T.C. uyruklu aday öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarıyla tercih edip yerleştikleri ön lisans ve lisans programlarına kayıt yapabilirler.

YKS’de TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldığı için bu yıl; sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150; sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacaktır.

Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.
Başarı sırası sınırlaması olan bölümlerimiz;

Program Adı Puan Türü Başarı Sırası Sınırlaması
Eczacılık Sayısal 100.000
Hukuk Eşit Ağırlık 125.000
Mühendislik Sayısal 300.000
Mimarlık Sayısal 250.000
Öğretmenlik  Sözel- Dil- Eşit Ağırlık 300.000

Özel Yetenek

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na Özel Yetenek ile Öğrenci Kabulü Yapılacak Programlar:

Program Adı Kontenjan Başvuru için gerekli belgeler
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) 5
 • YKS puan cetveli
 • T.C. vatandaşı kimlik kartı
 • Lise Diploması veya Mezuniyet Belgesi
 • Sağlık raporu (Spor yapmasında herhangi bir engel yoktur)
 • Vesikalık fotoğraf
 • Sporcu geçmişine ait belgeler (Sistemde diğer evrak kısmına yüklenmelidir)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 indirimli) 25

Önemli not: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına başvuracak adayların, 2023-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır).

Özel Yetenek bölümlerine başvuru yapmak isteyen adaylar Başvuru Portalı üzerinden gerekli belgelerini yükleyerek başvurularını tamamlayabilir.

Özel Yetenek Parkur Sınavı Kılavuzu için tıklayınız.

 

Özel Öğrenci Kabulü
 
ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girmeyen, sınava giren ancak sınav sonucu üniversiteye yerleşemeyen adaylar bir yıl İngilizce Hazırlık Okuluna %50 indirimli olarak kayıt yaptırabilir. Bu statü ile kayıt yapmak isteyen aday öğrencilerin lise diploması ile Başvuru Portalı üzerinden başvuru aşamalarını tamamlaması gerekir. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere onaylı İngilizce Yeterlilik Sertifikası verilir. 
 
İngilizce Hazırlık Eğitimi
 
Eğitim dili İngilizce olan tüm programlarda öğrencilerin dil bilgisi ve becerisinin yeterliliği İngilizce Yeterlilik Sınavı ile ölçülür. İngilizce Yeterlilik Sınavına katılmamış ya da sınava katılıp da yeterli bulunmamış olan öğrenciler seviyelerine göre gruplara ayrılarak eğitime alınırlar. Yıl içerisinde seviye atlama sınavlarına katılır ve başarı ile tamamlayan öğrenciler kayıt oldukları programda eğitime başlamaya hak kazanır.  Akademik yılın sonunda ya da yaz dönemi sonunda yapılan sınavlarda başarısız olan öğrenciler ingilizce hazırlık eğitimini bir yıl daha tekrar eder.

Ön lisans ve Lisans Programlarına Kayıt için Gerekli Belgeler
 • Öğrencinin UKÜ’ye yerleştiğine dair ÖSYM kazandı belgesi.
 • Kimlik fotokopisi
 • Lise Diploması aslı, (yok ise yeni tarihli resmi çıkış belgesi veya Mezuniyet Belgesi) (YKS ile yerleşen öğrencilerden istenir)
 • Ön lisans Diploması aslı (yok ise yeni tarihli resmi çıkış belgesi veya Mezuniyet Belgesi) (DGS ile yerleşen öğrencilerden istenir)
 • Transkript (DGS ile yerleşen öğrencilerden istenir)
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalatılmış Öğrenci Kayıt Taahhütnamesi (Türkiye Kayıt ve İrtibat Ofisleri veya Tanıtım Müdürlüğü tarafından kayıt esnasında doldurulacaktır)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Banka dekontu
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınmış;
 • Tüberküloz için akciğer skopisi veya grafisi
 • HIV tetkiklerinini içerir sağlık belgesi
Burs Başvurusunda Gerekli Belgeler
 • Eğitmen Bursundan yararlanacak öğrencilerden; Eğitmen belgesi
 • TSK Mensubu Bursundan yararlanacak öğrencilerden; TSK mensubu belgesi
 • Aile indiriminden yararlanacak öğrencilerin kimlik fotokopileri ve okul numaraları
 • Tercih Bursu kullanacak adayların tercih sıralarını gösterir belge (Eczacılık programının ücretli kontenjanında ilk 5 tercihin tümü UKÜ ise)
   

Lisansüstü Programlarına Kayıt Kabul Prosedürleri

Öğrenci adayları ÖSYM’nin öngördüğü kriterler dahilinde ALES sınavına girip (KKTC Uyruklu Adaylar hariç) başvuracakları bölümün gerektirdiği puan türünden yeterli puanı aldıkları taktirde, Yüksek Lisans programlarına başvurularını başvuru sisteminden yapabilirler.

Lisansüstü Eğitim Öğretim Araştırma Enstitüsü tarafından onay verilen aday öğrenci ilgili müdürlükten alınan onaylanmış başvuru formu ile birlikte kayıt formunu doldurmak üzere Tanıtım Müdürlüğüne gelir.

Öğrenci, kayıt formunu ve gerekli evrakları Tanıtım Müdürlüğüne bırakır. Öğrencinin eksik evrakı olması durumunda tamamlanması için öğrenci adayına bilgi verilir.

Gerekli ödemeyi yapması veya ödemeler hakkında bilgi edinilmesi için öğrenci adayları Muhasebe Müdürlüğüne yönlendirilir.

Başvuru ve kayıt işlemleri haricindeki hususlar için UKÜ Lisansüstü Yönetmeliği’ndeki ilgili maddeler geçerlidir.
 

İngilizce Yeterlilik
Türkçe ve İngilizce dilinde eğitim veren tüm doktora programlarında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması koşulu aranmaktadır.
 

2022-2023 Akademik Yılına Öğrenci Kabulü Yapılacak Programlar

Yüksek Lisans Programları
Program Adı Eğitim Dili Program Türü
Bilgisayar Mühendisliği  İngilizce Tezli/Tezsiz
Bilişim Sistemleri Mühendisliği İngilizce Tezli/Tezsiz
Bitki Bilimi ve Teknolojileri  İngilizce Tezli/Tezsiz
Biyomühendislik İngilizce Tezli
Biyoteknoloji* İngilizce Tezli
Çevre Bilimleri  İngilizce Tezli/Tezsiz
Çevre Mühendisliği  İngilizce Tezli
Eğitim Yönetimi ve Planlaması* İngilizce Tezli/Tezsiz
Eğitimde Bilgi ve İletisim Teknolojileri* İngilizce Tezli/Tezsiz
Ekonomi* İngilizce Tezli/Tezsiz
Elektrik Elektronik Mühendisliği  İngilizce Tezli
Enerji Sistemleri Mühendisliği* İngilizce Tezli/Tezsiz
Farmakognozi* İngilizce Tezli
Grafik Tasarım* İngilizce Tezli/Tezsiz
Hemşirelik* İngilizce Tezli
Hukuk* Türkçe Tezli/Tezsiz
İç Mimarlık* İngilizce Tezli
İletişim ve Medya Çalışmaları* İngilizce Tezli/Tezsiz
İngilizce Öğretmenliği  İngilizce Tezli/Tezsiz
İnşaat Mühendisliği  İngilizce Tezli/Tezsiz
İşletme  İngilizce Tezli/Tezsiz
Kamu Hukuku Türkçe Tezli/Tezsiz
Klinik Psikoloji  Türkçe Tezli/Tezsiz
Genel Psikoloji* İngilizce Tezli/Tezsiz
Makine Mühendisliği* İngilizce Tezli
Mimarlık  İngilizce Tezli
Muhasebe ve Finans* İngilizce Tezli/Tezsiz
Mühendislik Yönetimi* İngilizce Tezli/Tezsiz
Pazarlama Yönetimi İngilizce Tezli/Tezsiz
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği* İngilizce Tezli
Sağlık Kurumları İşletmeciliği* İngilizce Tezli/Tezsiz
Sosyal Hizmet* İngilizce Tezli
Turizm ve Otel İşletmeciği* İngilizce Tezli/Tezsiz
Uluslararasi Bankacılık ve Finans* İngilizce Tezli/Tezsiz
Uluslararası Hukuk* İngilizce Tezli
Uluslararası İlişkiler  İngilizce Tezli/Tezsiz
Yönetim Bilişim Sistemleri* İngilizce Tezli/Tezsiz
Zihin Engelliler Eğitimi Türkçe Tezli/Tezsiz
Zihin Engelliler Öğretmenliği* Türkçe Tezli/Tezsiz
Veri Bilimi* İngilizce Tezli

(*) Yanlızca KKTC Vatandaşı adaylar başvuru yapabilir.

Doktora Programları

(*) Yanlızca KKTC Vatandaşı adaylar başvuru yapabilir.

Profesyonel Doktora Programları
Program Adı Eğitim Dili
İşletme* İngilizce
Sağlık Kurumları Yönetimi* İngilizce

(*) Yanlızca KKTC Vatandaşı adaylar başvuru yapabilir.

 

Lisansüstü Programlarına Başvuru ve Kayıt için Gerekli Belgeler

Başvuru için Gerekli Belgeler
 • Diploma fotokopisi (Yüksek lisans başvurularında lisans, doktora başvurularında ise yüksek lisans diploması istenir)
 • Not döküm belgesi (transkript)
 • Tüm bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler.
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (Sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar ve 5 yılı aşmamış olması gerekiyor)
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi
   
Kayıt için Gerekli Belgeler
 • Diploma ve not dökümlerinin orijinal hali
 • Pasaport, kimlik veya nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 3 adet vesikalık fotoğraf (6x5cm) (biyometrik)

** Akademik birim tarafından talep edildiği takdirde niyet mektubu veya tez önerisi istenir.
 

Burs Başvurusunda Gerekli Belgeler
 • Eğitmen Bursundan yararlanacak öğrencilerden; Eğitmen belgesi.
 • TSK Mensubu Bursundan yararlanacak öğrencilerden;TSK mensubu belgesi.
 • Aile indiriminden yararlanacak öğrencilerin kimlik fotokopileri ve okul numaraları.
 • Mezun Bursundan yararlanacak öğrencilerden; kimlik belgesi.
   

Kurumlararası Yatay Geçiş Prosedürleri

Yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler, aşağıda belirtilen başvuru tiplerine göre gerekli belgeler ile online ya da Tanıtım Müdürlüğü’ne giderek yüzyüze başvurularını yapabilirler.

Başvuru Tipi Başarı puanına göre ÖSYM yerleştime puanına göre
Başvuru Koşulu Aday öğrencilerin, eğitim gördüğü üniversitesindeki not ortalamasının 2.29'a eşit veya daha yüksek olması gerekir. Aday öğrencilerin, kayıt oldukları yıldaki ÖSYM yerleştirme puanının yatay geçiş yapmak istediği programının aynı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
Genel Koşullar
 • Türkiye veya KKTC üniversitelerine ÖSYM Yerleştirme Puanı ile yerleşmiş T.C. uyruklu aktif öğrenci olmak.
 • Yabancı Dil Hazırlık eğitimi süresi dahil olmak üzere tüm dönemlerde puanının yeterli olduğu her bölümde başvuru yapabilir.
 • Her öğrencinin öğrenim hayatı boyunca Ek Madde-1 kapsamında, gerek kurum içi gerekse kurum dışı sadece 1 kez yatay geçiş yapma hakkı vardır. 
 • Başarı koşullarına bakılmaksızın, sınava girildiği yıl alınan puana göre yatay geçiş yapılabilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • Öğrenci belgesi 
 • ÖSYM Sonuç Belgesi
 • ÖSYM Puan Cetveli
 • Transkript
 • Kimlik fotokopisi
 • 3 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)
 • “Mali yükümlülüğü yoktur” belgesi

Muafiyet Değerlendirmesi

Aday öğrenciler, ders muafiyetleri ile ilgili ön bilgi için muafiyet-tc@ciu.edu.tr adresinden bilgi alabilir veya 0548 858 96 31 numaralı WhatsApp Destek Hattı'na yazabilirler.

Başvuru ve Kayıt için

Tanıtım Uzmanı Ali Eğriboyun 
Tel: +90 392 671 11 11 Dahili: 2034
GSM: 0 548 858 95 64
E-posta: adaylisansustu@ciu.edu.tr | yataygecis@ciu.edu.tr