Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Yönetim Bilişim Sistemleri (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
bilgisayar-programciligi-programi bilgisayar-programciligi-programi isletme-doktora-programi

Program Hakkında

Bu program, sürekli yenilenen teknolojiler ile birlikte hızla değişmekte olan dünyamızda, işletmelerin bu değişime ayak uydurmasını sağlayacak yaratıcı ve kritik düşünme becerilerine sahip nitelikli uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu programdan mezun öğrenciler, gelişen teknolojilerin özellikle işletmeler üzerindeki etkisini analiz edip değerlendirerek yorumlayabilecek ve işletmelerin rekabet edilebilirliğini artırabilmesi için teknolojiye adaptasyonunu sağlayabilecek altyapıya sahip olacaklardır. Bunun yanısıra, kendisini sürekli olarak geliştirebilen bireyler olabilmek için gerekli donanımı bu program sayesinde kazanacaklar. Sunulan dersler ve araştırma çalışmaları sayesinde bu programdan mezun olan öğrenciler akademisyen veya çeşitli araştırma çalışmalarında yer alabilecek becerilere sahip olabileceklerdir.

Öğrencilerin tez çalışmalarına ek olarak, bu program İleri Bilişim Sistemleri Uygulamaları ve Teknolojileri, Analitik Karar Üretme, İleri Veritabanı Sistem Yönetimi ve Veri Madenciliği gibi dersleri de içermektedir. Derslere ek olarak, katıldıkları konferanslar ve seminerler de öğrencilerin eğitimine fayda sağlamaktadır. Alanlarında uzman öğretim elemanları ile birlikte çeşitli alanlarda yaptıkları araştırmalar öğrencilerin araştırma, metodoloji geliştirme, yazım ve sunum becerilerini kazanmalarına önemli katıda bulunmaktadır.

Eğitim Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencileri sınıf ortamında kazandıkları teorik bilgileri, son teknolojilerle donatılmış bilgisayar laboratuvarlarında çeşitli dijital uygulamaları ve üniversitenin araştırma merkezlerindeki ekipmanları kullanarak uygulamaktadırlar. Farklı alanlarda uzman öğretim elemanları ile birlikte çeşitli alanlarda yaptıkları araştırmalar öğrencilerin kendilerini bilimsel araştırma alanında geliştirmelerine ve kariyerlerine önemli katıda bulunmaktadır. Örneğin, öğrenciler İş Zekası dersinde öğrenilen bilgileri Oracle İş Zekası yazılımını kullanarak iş dünyasından elde edilen gerçek veriler üzerinden laboratuvar ortamında analiz, uygulanma ve araştırma yapma imkanına sahiptirler. Diğer bir örnek de öğrencilerin Wacom tablet’i kullanarak bugün iş dünyasında yaygın olarak kullanılan e-imza uygulamaları üzerine yaptıkları araştırmalardır. Bunların yanısıra, araştırma alanları arasında e-ticaret, e-öğrenme, e-işletme, veri madenciliği ve iş zekası yer almaktadır.

ciu-management-information-systems-phd

Kariyer Alanları

Son yıllarda bilişim sistemleri ve teknolojileriyle birlikte hızla değişen iş ortamlarına uyum sağlayabilecek teorik altyapıya sahip mezunlar vermeyi hedefleyen Yönetim Biliişim Sistemleri Doktora Programı mezun olan bir öğrencinin üniversitelerde, araştırma enstitülerinde ve iş kurumlarında araştımacı, bilim adamı ve eğitmen olarak görev alabilecek beceriye sahip olabileceğinin teminatını vermektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri programında öğrenim gören öğrenciler kazandıkları teorik bilgileri ve araştırma becerileri sayesinde özel sektörün veya resmi kuruluşların araştırma merkezlerinde, proje geliştirme, eğitim ve danışmanlık birimleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda kendilerine üst düzey pozisyonlarda iş olanağı bulacaklardır. Örnek iş posizyonları arasında; araştımacı, bilim adamı, proje yöneticisi, eğitmen ve bilişim teknolojileri danışmanı yer almaktadır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ELECTİVE I

Ders Kodu

MISY6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE II

Ders Kodu

MISY6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE III

Ders Kodu

MISY6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE IV

Ders Kodu

MISY6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
DOKTORA YETERLİLİK

Ders Kodu

MISY650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
ELECTİVE V

Ders Kodu

MISY6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE VI

Ders Kodu

MISY6X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

MISY600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
SEMİNAR

Ders Kodu

MISY690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4

Seçmeli Dersler

NEW ORGANİZATİONAL APPROACHES AND TECHNOLOGY

Ders Kodu

MISY604

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DATA MİNİNG AND KNOWLEDGE ACQUİSİTON

Ders Kodu

MISY641

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TOPİCS İN INFORMATİON SECURİTY

Ders Kodu

MISY660

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bilgi, günümüz toplumunun çok önemli bir kaynağıdır. Bilgiyi ve ilgili fikri mülkiyeti korumak son zamanlarda bir zorluk teşkil etmektedir. Bilgi güvenliği, güvenli bir bilgi toplumu geliştirmek için olanak sağlayan bir teknolojidir. Bu ders öğrencilere ileri düzeyde Bilgi güvenliği bilgisi sağlamayı amaçlamaktadır. Ders, öğrencileri bilgi güvenliği alanındaki güncel ve heyecan verici araştırma konularıyla tanıştıracaktır. Dersin sonunda öğrenciler, kriptografi, internet güvenliği, veritabanı güvenliği, steganografi, erişim kontrol mekanizmaları, güvenlik duvarları ve saldırı tespit sistemi gibi temel güvenlik özelliklerini, modellerini, politikalarını ve güvenlik araçlarını anlayabileceklerdir. Öğrenciler ayrıca gerçek hayattaki güvenlik vakalarını değerlendirme fırsatı bulacaklardır.
INFORMATİON SYSTEMS DESİGN AND MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ANALYTİCAL DECİSİON MAKİNG

Ders Kodu

MISY602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DESİGN AND DEVELOPMENT OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY

Ders Kodu

MISY665

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARAŞTIRMALARI: ÖRGÜTSEL PERSPEKTİFLER

Ders Kodu

ASCI503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders bilişim ve iletişim teknolojileri, dijital ortamlar ve iş süreçlerindeki dijitalleşme ve benzeri konularına teorik bakış açıları ve temel bir giriş sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ders bilişim sistemleri alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin bilişim sistemlerinin yanı sıra işletme, bilgi bilimi, iletişim ve bilgisayar bilimi alanlarında araştırma yürütebilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu derste öğrencilerin, bilişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılan araştırma yöntemlerinin nasıl uygulandığını anlayarak, güçlü ve zayıf yönlerini kavrayarak ve bilişim teknolojileri konusunda kuram yeteneklerini geliştirerek bilişim sistemleri dergilerinde veya alana uygun diğer dergilerde bilişim sistemleri ve teknolojileri ile alakalı araştırmalarını yayınlama sürecini öğrenmeleri beklenmektedir.
İLERİ İNOVASYON YÖNETİMİ

Ders Kodu

MISY677

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders İnovasyon çalışmaları ile ilgili güncel konseptlerin aktarımını hedeflemektedir. Öğrenciler aktarılan güncel konseptleri kullanarak, organizasyonlar ve şirketler için etkili olan uygulamaları tartışır ve etkin olmayan inovasyon metodlarına eleştiri getirir. Ders sayesinde öğrenciler uygulanmakta olan inovasyon aşamalarını mukayese edip, farklı çözüm metodlarını analiz eder. Ayrıca bu derste inovasyon adaptasyonunun farklı aşamaları incelenir ve adapte olan kişilerin psikolojik yaklaşımları kategorize edilir. Öğrenciler günümüzde inovasyon yönetimi alanında pratikte yaşanan sorunları vaka çalışmaları ile değerlendirirken, kurumların inovatif düşünmesine engel olan faktörleri de karşılaştıracaklardır. Ayrıca bu derste inovasyonun değişmekte olan kurum yapılarına etkisi de incelenir. Dersin başarı ile tamamlanması sonucunda öğrenciler kullanılmakta olan farklı inovasyon türlerini ve kurum verimliliği üzerine etkisini tartışır ve değerlendirir.
SOSYAL BİLİMLER İÇİN STATİSTİKSEL BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

STAT602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Toplanan verilerin bilgisayara işlenmesi, düzenlenmesi ve analiz yapılabilecek duruma getirilmesi; normal dağılım ve örneklem ortalamalarının dağılımı, güven aralığı oluşturma, araştırma sorusu, araştırma hipotezi, boş hipotez ve hipotez testi. Betimsel istatistik işlemleri: Merkez eğilim ve konum ölçüleri (Aritmetik ortalama, ortanca, tepedeğer, yüzdelik ve çeyrekdeğer), değişkenlik ölçüleri (dağılım genişliği, varyans, standart sapma); verilerin görselleştirilmesi. Anlam çıkartıcı istatistik analizleri: t-testi uygulamaları (tek-örneklemli t-testi, bağımsız örneklemler t-testi, bağımlı örneklemler t-testi), varyans analizi uygulamaları (tek-yönlü ANOVA, çift-yönlü ANOVA, MANOVA, ANCOVA); korelasyon (Pearson, Spearman korelasyon katsayıları), kısmi korelasyon; çoklu doğrusal regresyon, model oluşturma; açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi; güvenilirlik; ve non-parametrik testler (Wilcoxon işaretli sıra testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi, Ki-Kare testleri) için analizlerin bilgisayar ortamında yapılması; yapılan analizlerin çıktılarının yorumlanması.
İLERİ E-DEVLET ÇALIŞMALARI

Ders Kodu

MISY666

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders ‘Elektronik Devlet (e-devlet) çalışmaları ile ilgili güncel konseptlerin aktarımını hedeflemektedir. Öğrenciler aktarılan güncel konseptleri kullanarak, kamu kuruluşları için etkili olan uygulamaları tartışır ve etkin olmayan e-devlet uygulamalarına eleştiri getirir. Ders sayesinde öğrenciler kullanılmakta olan farklı e-devlet ölçme metodlarını mukayese edip, farklı çözüm metodlarını analiz eder. Ayrıca bu derste farklı paydaşlar için kullanılan e-devlet uygulamalarını kategorize ederek, farklı paydaşlarla etkili iletişim kurabilmek için metodlar geliştirir. Öğrenciler günümüzde e-devlet uygulamaları alanında pratikte yaşanan sorunları vaka çalışmaları ile değerlendirirken, e-devlet uygulamalarının pratikte uygulanmasına engel olan faktörleri de karşılaştıracaklardır. Ayrıca bu derste inovasyonun değişmekte olan e-devlet uygulamalarına etkisi incelenir. Dersin başarı ile tamamlanması sonucunda öğrenciler kullanılmakta olan e-devlet uygulamalarının katılımcılar ve kurum verimliliği üzerine etkisini tartışır ve değerlendirir.
ADVANCED DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

Ders Kodu

MISY640

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROBABİLİTY AND STOCHASTİC PROCESS

Ders Kodu

CMPE613

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SPECİAL TOPİCS İN MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

MISY671

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
PROJECT SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED PROGRAMMİNG LANGUAGES

Ders Kodu

CMPE611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DECİSİON SUPPORT SYSTEMS

Ders Kodu

MISY553

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Ders Kodu

MISY661

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
ORGANİZATİON AND MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

Ders Kodu

MISY343

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

VERİ ANALİZİ VE İŞLETMELERDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

BUSN631

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, genel olarak araştırma sürecinin tanımını ve daha ayrıntılı olarak araştırma süreciyle ilgili uygulanacak adımları kapsar. Ders, her adımı gerçekleştirmenin alternatif yollarına ve belirli bir araştırma probleminin ihtiyaçlarına göre bu alternatifler arasından seçim yapmak için uygulanacak yöntemlere odaklanır. Ders ayrıca SPSS gibi yazılım paketlerinin kullanımını ve veri analizi sonucunda elde edilen bulguların yorumlanmasını da açıklar. Ders, öğrencinin yaygın olarak kullanılan istatistiksel teknikleri farklı veri kümelerine uygulamasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu amaçla ders, tanımlayıcı analiz, korelasyon, t-testi, ANOVA, regresyon ve aracılık ve düzenleyicilik analizi gibi birçok sayısal veri analiz yöntemine odaklanacaktır. Öğrenciler veri setleri üzerinde çalışmak için SPSS yazılımını kullanacaklardır.
CASES İN BUSİNESS ETHİCS

Ders Kodu

BUSN618

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FUNDAMENTALS OF MIS

Ders Kodu

MISY363

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

PAZARLAMA BİLİMİNDE STRATEJİ VE YÖNETİM

Ders Kodu

BUSN604

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, pazarlama stratejisi alanındaki klasik ve güncel konuları ve tartışmaları genel perspektiften öğrencilerle paylaşmayı hedeflemektedir. Bu dersin temel amacı, öğrencilere işletme disiplini perspektifinden pazarlama alanının; üretim ve operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon ve finans & muhasebe gibi ilgili disiplinlerdeki bazı düşünceleri sunmaya çalışmaktır. Ders, öğrencilerin pazarlama düşüncesinin gelişimini anlamalarını sağlamanın yanı sıra pazarlama olgusunu ve uygulama alanlarını açıklamak için kullanılan temel teorileri tartışmayı da amaçlamaktadır. Bu dersin öğrencilere en önemli katkılarından birisi, stratejik yönetim teorilerini pazarlama teorileriyle bütünleştirmektir. Ders ayrıca öğrencilerin alanla ilgili son yayınlanan araştırmaları, eleştirel bir şekilde tartışmak ve değerlendirmek için yetenek ve becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır.
SOFTWARE ENGİNEERİNG AND QUALİTY ASSURANCE

Ders Kodu

CMPE631

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SPECİAL TOPİCS İN ORGANİZATİON STUDİES

Ders Kodu

BUSN613

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED INFORMATİON SYSTEMS TOOLS AND TECHNİQUES

Ders Kodu

MISY601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Günümüzde, bir bilgi sisteminin tasarlanması için gerekli yazılım geliştirme yöntemleri ve kullanılacak araçlar için farklı alternatifler bulunmaktadır. Bu dersin amacı, yazılım geliştirme yöntemleri ile birlikte, masa-üstü, web ve mobil uygulamalar için kullanılabilecek dilleri, büyük mimariler için kullanılabilecek veri tabanları ile ilişkisel, dağıtık ve NoSQL veri tabanları hakkında bilgi kazandırmaktır.
ELEŞTİREL DÜŞÜNCE BECERİLERİ VE LİDERLİKTE BİLGELİK

Ders Kodu

BUSN635

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course aims to furnish the students with the tools to analyze, evaluate and improve thinking skills. The most significant variable in determining success or failure is the quality of thinking and it is an indispensable trait for any advance academic study. Based on this perspective students will be encouraged to examine their thinking patterns and put it to some stern tests. After covering standards of thinking and advance thinking techniques, attention will be focused on managerial judgment and leadership wisdom. Managerial judgment and decision making based on wise leadership gained paramount importance in the ever changing and extremely complex environment of our times.
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

BUSN515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Araştırma
IT İN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Ders Kodu

BUSN532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Program tasarısı,program tasarısını değerlendirmeye giriş, değerlendirme türleri, program tasarısını değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme modelleri,program değerlendirme yönetemleri, program değerlendirmede kullanılan araştırma desenleri, program değerlendirme yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve kullanılması, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması verilerin çözümü ve yorumlanması, program değerine yönelik karar süreci.
ORGANİZATİONAL BEHAVİOUR: LİFE AND EXPERİENCES

Ders Kodu

BUSN603

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, bireyden başlayarak, grup ve örgütsel analiz düzeyinde devam eden, örgütsel davranışla ilgili çok çeşitli teori ve uygulamaları kapsar. Ders, bireylerin ve grupların organizasyonlarda nasıl davrandığına dair teorileri ve araştırmaları derinlemesine tanıtmak ve tartışmak için tasarlanmıştır. Öğrencilere, gerçek yaşam durumlarını örgütsel davranış teorileri ile kavramaları ve yorumlamaları için gerçek yaşam vaka çalışmaları anlatılacaktır. Odaklanacak konular arasında algı, duygular, motivasyon, stres, mentorluk, cinsiyet ve kültürel etkiler sayılabilir.
TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
COMPUTER AİDED DATA ANALYSİS

Ders Kodu

EMNT515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TOPİCS İN COMPUTER ARCHİTECTURE

Ders Kodu

CMPE636

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TOPİCS İN IMAGE PROCESSİNG

Ders Kodu

CMPE643

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BUSINESS INTELLIGENCE

Ders Kodu

MISY472

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATİON SECURİTY

Ders Kodu

MISY558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

MISY523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

STRATEGİC MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY533

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

BUSN605

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders, bilimsel araştırma ve literatür taramasının temel türlerini değerlendirerek, veri toplama ve analizi için olası teknikleri detaylandırarak, bilimsel araştırmanın temel kavramlarının anlaşılmasını sağlayacaktır. Öğrenciler ampirik bulguları sunabilecek, edinilen bilgileri uygulamak için bir araştırma makalesi tasarlayabilecek ve üstlenebileceklerdir.
ADVANCED CONSUMER BEHAVİOUR

Ders Kodu

BUSN612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

COMM510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, iletişim teknolojileri alanındaki çağdaş gelişmeleri, bu gelişmelerin medyanın üretim ve tüketimi sürecinde ne ölçüde ve nasıl yer aldıklarını incelemektedir. İnternet ve dijital kültürler medya ortamları üzerinde odaklanan bu derste yeni medya kavramı etrafında gelişen teorik ve pratik tartışmalara yer verilmektedir. Etkileşim, sosyal ağ iletişimi, medya türlerinin kesişmesi, “siberkültür” ve “web 2.0” gibi konular derste incelenmektedir.
MESSAGE DESİGN AND MEDİA MANAGEMENT

Ders Kodu

COMM503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, stratejik iletişim yönetimi pratikleri çerçevesinde oluşturulan ve kullanılan iletileri ve onların içinde kullanıldıkları tekniklerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede, farklı iletişim ortamlarında kullanılan mesaj Tasarımı ve yönetimine ilişkin özgül vaka analizleri incelenmekte ve bunların nasıl etkili oldukları, hangi tekniklerle bunu başardıkları sorgulanmaktadır.
PATTERN RECOGNİTİON

Ders Kodu

CMPE546

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PRODUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
COMPUTER NETWORK TOPOLOGY

Ders Kodu

CMPE624

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATİON RETRİEVAL FOR NATURAL LANGUAGE PROCESSİNG

Ders Kodu

CMPE640

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATİONS RESEARCH TECHNİQUES

Ders Kodu

EMNT517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
STRATEJİK YÖNETİM

Ders Kodu

BUSN509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, katılımcıların, günümüzde stratejik yönetim alanındaki en hassas meseleler hakkında daha iyi bir anlayış kazanmaları için tasarlanmıştır. Değinilen meseleler şu konuları kapsar: gelecekteki uluslararası rekabeti şekillendirecek temel güçlerin anlaşılması, her bir şirkette şirket amacının merkezi rolü, sermaye piyasalarının ve şirketin finansal politikalarının şirketin küresel piyasalardaki rekabet gücünü şekillendirmekteki rolü, stratejik işbirlikleri ve çeşitlendirmelerin derecesi dahil olmak üzere şirketin ve sınırlarının tanımlanması, çalışanlar ile şirket arasındaki örtülü anlaşmaların geleceği ve bunun bilgi temelli rekabetçi avantaj kazanılması için insanların işlerinde anlam bulmalarına etkisi, ve şirket yönetişiminin (özellikle yönetim kurulları ve kurumsal hissedarlar olmak üzere) gelecekteki evrimi.
PROGRAMMİNG LANGUAGES

Ders Kodu

MISY501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATION SECURITY AND ASSURANCE

Ders Kodu

MISY371

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

IS STRATEGY, MANAGEMENT AND ACQUISITION

Ders Kodu

MISY479

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

GİRİŞİMCİLİKTE VAKA ANALİZİ

Ders Kodu

BUSN624

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Dersin amacı, vaka çalışmaları yoluyla yeni girişimlerde ve kurulmuş firmalarda iş yaratmanın temel sorunlarının yönetilmesine ilişkin kapsamlı bir içerik sağlamaktır. Vaka çalışmaları, girişimci iş gelişimi ve yönetimi konularına odaklanmaktadır. Öğrenciler dönem boyunca vaka çalışmaları yoluyla çeşitli girişimcilik tipolojilerini hazırlamakla yükümlüdürler. Ayrıca, yeni başlayanlar için girişimlerde finansal kaynakları hazırlama ve yönetme, iş ağı kurma biçimlerini oluşturma ve tutumlarını analiz etme gibi sorumluluklar taşımaktadır. Öğrenciler, girişimciliğin başarıları, fırsatları ve riskleri hakkında bir anlayış geliştirebilecek ve çeşitli iş zorlukları hakkında yenilikçi yollarla düşünmeye teşvik edilecektir. Dönem boyunca başarılı girişimcilerden oluşan bir listeyle birlikte, derslere konuk çağrılacak veya çeşitli şirketlere ziyaretler gerçekleştirilecektir. Öğrenciler ayrıca girişimcilik kavramlarını bütünleştirmek için yazılı iş iletişimi ve sözlü sunum becerilerini geliştirmelerine yönelik konularla eğitilecektir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik)  € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç