İlaç Danışma Merkezi

Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlaç Danışma Merkezi (CIU-DIC) 2021'de kurulmuştur. CIU-DIC’nin amacı bünyesindeki konusunda yetkin eczacıları tarafından, sahada görev alan meslektaşlarına, hekimlere, hemşirelere, diğer sağlık profesyonellerine, ilaç şirketleri ve ilaçla ilgili tüm organizasyonlara ilaçlar ve beslenme destek ürünleri hakkında kanıta dayalı, güncel, doğru ve tarafsız bilgi sağlamaktır. CIU-DIC Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne ve preseptörlere bilgi sağlar. CIU-DIC ayrıca eczacılık öğrencileri için bir eğitim alanı olarak hizmet vermektedir. Öğrenciler, CIU-DIC eczacı ekibinin gözetimi ve rehberliği altında, CIU-DIC tarafından alınan soruların araştırma ve cevap verme süreçlerine katılırlar.

Aşağıdaki yer alan formu doldurarak sormak istediğiniz soruları UKÜ İlaç Danışma Merkezi’ne gönderebilirsiniz.

Merkezin yardımcı olduğu konular
 • Advers İlaç Reaksiyonları
 • Alternatif tıpta kullanılan ilaçlar
 • İlaç hazırlama
 • Kontrendikasyonlar
 • İlaç dozajı ve uygulaması
 • İlaç etkinliği
 • İlaç etkileşimleri
 • Hamilelikte ve emzirmede ilaç kullanımı
 • IV uygulama uyumluluğu ve stabilite
 • Farmakokinetik
 • Farmakoloji
 • İlaç uygulama yolları
 • Terapötik karşılaştırmalar
 • Terapötik kullanım
 • Toksisite

Kapsamlı literatür taraması, İlaç Tedavisi Yönetimi (MTM) Hizmetleri, ilaç değerlendirmeleri ve diğer ilgili projeler, istek üzerine ve CIU-DIC personeli ile konsültasyon yoluyla özel bir hizmet olarak verilebilir. Adli dava dosyaları ile ilgili sorular CIU-DIC tarafından yanıtlanmaz.

Yönetim

CIU-DIC, UKÜ Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşmaktadır. CIU-DIC çalışanları, özellikle ilaç bilgisi ve küresel eczane uygulamaları hakkında bilimsel literatüre düzenli olarak katkıda bulunurlar.

 •  Ahmet Sami Boşnak, Merkez Başkanı, BPharm, Msc, PhD, Onkoloji Eczacı, Yrd.Doç.Dr., Klinik Eczacılık Dep. (Onkoloji, Beslenme Desteği, Uyum, Hasta Eğitimi, Bileşikleme)
Feragatname

CIU-DIC merkezi ve çalışanları, sağlanan bilgilerin yanlış yorumlanmasından dolayı hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Ayrıca, sağlıkla ilgili bilgilerin çokluğu ve sürekli değişen yapısı nedeniyle, merkezimiz tarafından sağlanan bilgilerin geçerliliği, güvenilirliği, eksiksizliği ve doğruluğu konusunda hiçbir garanti vermiyoruz. CIU-DIC tarafından sağlanan bilgiler, tıbbi durumları teşhis veya tedavi etmeyi amaçlamaz ve uygun tıbbi bakım ve / veya gözetimin yerine geçecek şekilde kullanılmamalıdır.

ECZACINIZA DANIŞIN

İletişim

Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sami Boşnak 
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2669 - 2670
E-posta: center-dic@ciu.edu.tr