Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Biyomühendislik (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Program, öğrencilere matematik, mühendislik, fizik, kimya, fizyoloji ve modern biyoloji alanlarında derinlemesine bilgi vermek, öğrencileri mühendisliğin temel prensiplerini kullanarak temel bilimleri biyolojik problemler üzerinde kullanmaya yönelik eğitmek, öğrencileri biyomühendislik alanında araştırma yapmak ve insan sağlığını iyileştirmeye yönelik tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için problem çözebilecek şekilde eğitmek, öğrencileri yaptıkları araştırma bulgularını var olan ticari teknolojiler üzerinde uygulayabilecek şekilde eğitmektedir. Uluslararası projeler geliştirerek ülkemizin ve toplumumuzun araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ivme kazandırmak için Kanser, Mikrobiyoloji ve Çevre Bilimleri alanlarında faaliyet gösteren Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) Üniversitemiz bünyesinde yer almaktadır. Ciddi bilimsel çalışmalar yürütmüş konularında tecrübeli kadrosu ile BRC büyük üne sahip uluslararası üniversiteler (Imperial College London ve University of Oxford) ile ortak projeler yürütmekte ve yeni projeler planlamaktadır. Biyomühendislik yüksek lisans öğrencilerimiz bu projelerde yer alarak kendilerini geliştirmektedirler. Öğrencilerimiz hem konularında tecrübeli ve bilgili akademisyenler olabilmekte hem de gerçek projelerde çalışarak kanser, mikrobiyoloji ve çevre konularında toplumumuza katkı sağlayabilmektedirler.

Eğitim Olanakları

Biyomühendislik yüksek lisans programı, öğrencileri önemli ve biyolojiye dayalı olan uygulamalardaki problemlerin çözümünde biyolojik sistemlerin analiz ve manipulasyonu için mühendislik bilgilerini kullanmaya yönelik eğitim verir. Program müfredatında teknik seçmeli dersler, ders danışmanı öğretim elemanı yardımı ile öğrenci tarafından, matematik, istatistik, mühendislik, fizik, biyoteknoloji, nanoteknoloji, biyolojik prosesler, kanser araştırmaları gibi alanlarından seçilebilir. Öğrencilere ayrıca araştırma teknikleri dersi de önerilmekte ve bu şekilde öğrencilerin araştırma yapabilme yetenekleri geliştirilir. Bellirli bir biyomühendislik alanında seminerini hazırlamasında, deneylerini yapıp yüksek lisans tezini oluşturmasında öğrenciye yardımcı olabilecek, konusunda uzman bir tez danışmanı atanır. Öğrenciler tezlerine yönelik laboratuvar çalışmalarını ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış modern laboratuvarlarda sürdürür.

ciu-bioengineering-phd

Kariyer Alanları

Biyomühendislik alanında çalışan bilim insanları, insanların yaşam tarzını değiştirecek devrim niteliğinde buluşlar yapmıştır. Biyoekonomiden söz ettiğimiz bu günlerde mühendislik prensiplerini biyoloji temel bilgileri ile birleştirerek yeni teknolojiler geliştirmemiz gerekmektedir. Biyomühendislik alanındaki araştırmalar, biyolojik ve çevresel sistemlerin temel prensiplerini anlamamıza, günümüzdeki sağlık ve çevre problemlerine yönelik güncel çözümler üretmemize ve yeni teknolojiler geliştirmemize ışık tutar. Biyomühendislik yüksek lisans programı, popüler hale gelen genetik, medikal ve biyoteknoloji alanlarını kapsar. Biyomühendislik yüksek lisans programı, kişilere biyomühendisliğin çeşitli alanlarında derinlemesine bilgi kazanımı sağlayarak, hem biyoteknolojinin kullanıldığı her alanda iş bulma imkanı sağlamakta hem de onları doktora programına hazırlamaktadır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

BIOE500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
SEMİNER

Ders Kodu

BIOE590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE5X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE5X7

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8

Seçmeli Dersler

BIOPROCESS ENGINEERING

Ders Kodu

BIOE308

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
BIOMEDICAL ENGINEERING AND INSTRUMENTATION

Ders Kodu

BIOE303

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

TECHİQUES İN MOLECULAR BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, ıslak laboratuvarın moleküler biyoloji prensiplerini, bunları belirli hücre modellerine uygulayarak ve genel moleküler biyoloji laboratuvar prosedürlerini ve güvenlik uygulamalarını öğretecektir. Öğrenci PCR, jel elektroforezi, görüntüleme, Western blot ve sahaya yönelik mutajenez teknikleriyle tanıştırılacak.
THERMODYNAMICS

Ders Kodu

ENRE301

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

PHYSİOLOGY FOR ENGİNEERS

Ders Kodu

BIOE513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencilere matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini hücresel ve sistem fizyolojisine, fonksiyon, işlev bozukluğu ve tedavinin altında yatan mekanizmalar dahil olmak üzere uygulamalarını öğretecektir. Tabii ayrıca, biyomedikal cihazların veya tedavilerin geliştirilmesi, denenmesi ve uygulanması (veya stopajı) ile ilgili mesleki ve etik sorumluluğu ele alacaktır. Öğrencilere deney tasarlamayı, yürütmeyi ve analiz etmeyi öğretmenin yanı sıra mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve araçlar ele alınacaktır. Konular sinir sistemi, çizgili ve düz kas ve solunum, böbrek ve kardiyovasküler sistemleri içerebilir.
TECHNİQUES İN TİSSUE CULTURE AND CELLULAR BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, in vitro çalışmalar için hayvan hücrelerinin izolasyonu, in vitro hayvan hücrelerinin korunması, in vitro hayvan hücrelerinin manipülasyonu ve moleküler tekniklerin in vitro durumlara uygulanması için pratik becerilerin kazandırılmasıyla başlayacak. Bu ders aynı zamanda hücre biyolojisini mühendislikle köprülemek için tasarlanmıştır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler: • Yaşamın moleküler ve hücresel temelini mühendislik perspektifinden tartışın, hücresel olaylarda yer alan kritik moleküler parametreleri tanımlayın, moleküler parametreleri deneysel olarak ölçün ve manipüle edin, mühendislik prensiplerini, kavramları ve matematiği uygulayın Moleküler parametrelerin çalışılmasında modelleme, hücre yapısı, işlevi ve hücresel olayların belirgin özelliklerini yakalar. Ayrıca, öğrenciler biyolojik hücrelerin davranışını manipüle edebilmeli, yapı-fonksiyon ilişkisini inceleyebilmeli ve moleküler ve hücre biyolojisi bilgimizi kullanan ve genişleten mevcut ve ortaya çıkan teknolojileri araştırıp eleştirebilmelidir.
BİONANOTECHNOLOGY

Ders Kodu

BIOE522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

BIOE535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ECOLOGY

Ders Kodu

BIOE526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FERMENTATİON MİCROBİOLOGY

Ders Kodu

BIOE531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİOSEPERATİONS

Ders Kodu

BIOE506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste proteinlerin, nükleik asitlerin ve oligonükleotitlerin biyolojik matrislerden ayrılması, analitikten proses skalasına kadar ele alınmaktadır. Ayrıca bu derste, terapötik ve tanısal ajanlar olarak çok sayıda kullanım bulmuş olan monoklonal antikorların ayrılması ele alınacaktır. Analitik teknikler, kromatografik yöntemlerin, kılcal elektroforezin, izoelektrik odaklamanın ve kütle spektrometrisinin ilginç bir montajını içerir. Ayırma ve saflaştırma yöntemleri arasında, sıvı-sıvı dağılımı, yer değiştirme kromatografisi, genişletilmiş yatak adsorpsiyonu, membran kromatografisi ve simüle edilmiş hareketli yatak kromatografisi, uzunluk olarak kaplanacaktır. Tesis ve proses ekipmanı ve mühendislik proses kontrolünde olduğu gibi düzenleyici ve ekonomik hususlar ele alınacaktır. Kanser, AIDS, romatoid artrit ve Alzheimer hastalığının tedavisi için geliştirilmekte olan çok sayıda ilaç için gelişen DNA metodları, proteomik ve gelişen metodolojilerin uygulanması tartışılacaktır.
GENETİC ENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Ders, klasik ve moleküler genetiğin temel prensiplerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Drosophila melanogaster, Neurospora crassa, bezelye ve mısır gibi genetik analizler için model sistemler ele alınacaktır. Tabii, nükleik asitlerin yapısının ve fonksiyonunun ayrıntılı bir açıklamasını kapsar. Bu, genetik hastalıklar, mutasyonlar ve genetik mühendisliği üzerinde durularak çoğaltma ve düzenlemeyi içerir ve gen terapisi ve genetiği değiştirilmiş organizmalar da dahil olmak üzere uygulamaları üzerinde durulacaktır.
OPTİCAL IMAGİNG TECHNİQUES

Ders Kodu

BIOE504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler, ışık, floresan ve elektron mikroskobu ve görüntüleme de dahil olmak üzere, biyo-mühendislik alanındaki optik görüntüleme tekniklerinin teorisi ve temelleri üzerine derslere katılacaklar. “Optogenetik” gibi yeni ortaya çıkan teknikler de ele alınacaktır. Işık, floresan ve elektron mikroskoplarının kullanımında, öğrenciler tarafından hazırlanan örneklerle pratik uygulama yapılacaktır.
ADVANCED TECHNİQUES OF ENVİRONMENTAL ENGİNEERİNG ANALYSİS

Ders Kodu

ENVE528

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Modern analitik araçların çalışma prensiplerini ve çevre mühendisliğinde karşılaşılan analitik problemleri çözmek için nasıl kullanılabileceğini anlamayı amaçlar. Optik yöntemler, ultraviyole, görünür, kızılötesi, X ışını emilimi, emisyon ve alev spektroskopisi, seçici iyon elektrotları, kütle spektroskopisi, gaz ve sıvı kromatografi teorisi ve uygulamaları, toplam organik karbon analizörü, elektriksel ayırma yöntemleri içerir. Laboratuvar deneyleri.
BİOSENSORS

Ders Kodu

BIOE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, biyosensörlerin ve biyoenfeksiyonun ilkelerini, teknolojilerini, yöntemlerini ve uygulamalarını kapsayacaktır. Bu dersin amacı, mühendislik ilkelerini sensörler ve biyoelektronikteki biyosistemlerin anlaşılması ile ilişkilendirmektir. Öğrenciye, biyosensörlerin ve biyoelektronik cihazların tasarımında, üretiminde ve uygulamasında kullanılan yöntem ve prosedürlerin detaylarını sağlayacaktır. Ölçüm biliminin temelleri optik, elektrokimyasal, kütle ve basınç sinyal iletimi için uygulanmaktadır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerden biyosensing ve transducing tekniklerini, biyosensör enstrümantasyon tasarımını ve yapımını açıklayabilmeleri beklenir.
PROTEİNG ENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE520

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TİSSUE ENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders biyomedikal uygulamalarda kullanılan malzemelerin doku mühendisliğine özel olarak vurgulanması, işlenmesi, denenmesi ve performansına odaklanacaktır. Konular malzeme seçimi ve işlenmesi, malzeme bozulmasının mekanizmaları ve kinetiği, hücre-malzeme etkileşimleri ve arayüzleri; yapı mimarisinin doku büyümesi üzerine etkisi; ve tasarlanmış dokulardan taşınma. Kıkırdak, kemik, tendonlar, bağlar, cilt ve karaciğeri değiştirmek için mühendislik dokularına örnekler sunulacaktır. Nanotektoloji de ele alınacaktır.
MÜHENDİSLİK İÇİN BİYOLOJİ

Ders Kodu

BIOE112

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

7
MÜHENDİSLİK İÇİN BİYOLOJİ
İLERİ ANALİTİK TEKNİKLER

Ders Kodu

CHEM508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GENERAL PHYSİCS I

Ders Kodu

PHY101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

LABORATORY APPLİCATİONS İN ENVİRONMENTAL AND BİO TECHNOLOGİES

Ders Kodu

ENVE540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Genel laboratuvar güvenlik prosedürleri ve kuralları, çevre ve biyoteknoloji ile ilgili çalışmalarda kullanılan genel laboratuar malzemeleri ve cam ürünlerine giriş, analitik ve kaba denge ve örnekleme tekniklerinin uygulama ve işleyişi, otomatik pipetlerin uygulanması ve işletilmesi, stok ve seyreltilmiş numune çözeltilerinin hazırlanması ve kullanılması davlumbaz, pH-metre uygulamaları ve işlemleri, fırın, inkübatör ve karıştırıcı uygulamaları ve işlemleri, santrifüj uygulamaları ve işlemleri, cam eşyaların ve laboratuar ekipmanlarının temizleme prosedürleri ve çeşitli taşınabilir cihazların uygulamaları (Termostat, UV-görünür spektrometre, İletkenlik, Türbidimetre) çevre ve biyoteknoloji ile ilgili çalışmalarda kullanılır.
İLERİ GENEL KİMYA

Ders Kodu

CHEM501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders standart kimya dersinde yeterlik hedefleri olarak tanımlananlara özellikle vurgu yaparak, temel kimya kavramlarına kapsamlı bir genel bakış sunar. İleri kimya dersi, sorgulamaya dayalı bir yaklaşımı izleyecek ve deneysel verilerin yorumlanması yoluyla bilimsel bilginin kazanılmasını sağlayacaktır. Ders maddenin türlerini, ölçümlerini, maddelerin özelliklerini öğrenecek lisansüstü öğrencileri için tasarlanmıştır; atomlar ve atomik teori, atomun bileşenleri, periyodik tabloya giriş, moleküller ve iyonlar, formüller ve isimlendirme iyonik bileşikler, mol, kütle ilişkileri, gazlar üzerindeki ölçümler, ideal gaz yasası, gaz yasası hesaplamaları, gaz reaksiyonlarının stokiyometrisi, kuantum sayıları, atomlardaki elektron konfigürasyonları buna ek olarak polarite, ısı akışının prensipleri ve ölçümleri, kalorimetri, termo-kimyasal denklemler, formasyonun entalpileri derste verilecek konulardır.
ÜREME BİYOLOJİSİ VE EMBRİYOLOJİ

Ders Kodu

BIOT512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, insan üremesini yöneten bilimsel ilkeleri anlatmak için tasarlanmıştır. Kadın ve erkek üreme sistemlerinin anatomisine genel bir bakış sunacaktır. Menstrüel ve yumurtalık döngüleri, döllenme, implantasyon ve embriyonik gelişime odaklanılacak; fertilizasyondan blastosist aşamasına kadar gelişim, implantasyon, plasental gelişim ve embriyogenez de anlatılacaktır. Ektopik gebelikler, düşükler, erken doğumlar, fetal bozukluklar, plasental komplikasyonlar, doğum ve emzirme gibi üreme bozuklukları ve teratoloji de dahil olmak üzere bu konular tartışılacaktır. Ayrıca, infertilite ve infertilitenin çevresel nedenleri, güncel yardımcı üreme teknolojileri gibi özel konular; bu tür teknolojilerin gelişimleri, ilerletilmeleri, bu teknolojiler hakkında tartışmalar ve riskleri öğretilecektir. Ek olarak, kadın ve erkek üreme sistemlerinin patofizyolojileri, tüp bebek ve doğurganlık ilaçları da öğretilecektir.
GIDA TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu

BIOT518

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin temel amacı, öğrencilere gıda biyoteknolojisinde gıda ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanımları ile ilgili bilim ve teknolojinin ilkeleri, kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi vermektir. Gıda atıklarının iyileştirilmesi ve yönetimi de dahil olmak üzere gıdaları, gıda bileşenlerini ve fonksiyonel gıdalar üretmek ve geliştirmek için modern genetiğin yanı sıra enzim, hücre, doku ve organ bazlı biyolojik süreçlerin uygulamaları tartışılacaktır. Bu konulara ek olarak, gıda biyoteknolojisinin temel teorisi, geleneksel fermantasyon uygulamaları, gıda bileşenleri için fermantasyon, gıda endüstrisinde genetik mühendisliği, besinler, kirleticiler, toksinlerin analizi için moleküler beslemeler ve biyosensör teknolojileri incelenecektir. Ayrıca, gıda üretim mevzuatları ve gıda biyoteknolojisi etiği güncel literatürden örneklerle tartışılarak sunulacaktır.
CALCULUS I

Ders Kodu

MAT101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

İLERİ FARMAKOGNOZİ-II

Ders Kodu

PRCO504

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

10
İLERİ FARMAKOGNOZİ-II
STATİSTİCAL METHODS İN BİO&ENVİRONMENTAL SCİENCES

Ders Kodu

ENVS541

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin ana konuları: sayısal özet istatistikler, grafiksel özet teknikleri, olasılık teorisi, olasılık dağılımları, matematiksel beklenti, özel olasılık dağılımları (bernoulli, binom, poisson), olasılık yoğunluk fonksiyonları (gama, üstel, ki-kare), doğrusal regresyon ve korelasyon, mükemmel ve spss uygulamaları, örnekleme dağılımları, hipotez testleri.
STATİSTİCAL METHODS İN BİO&ENVİRONMENTAL SCİENCES

Ders Kodu

ENVE541

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin ana konuları: sayısal özet istatistikler, grafiksel özet teknikleri, olasılık teorisi, olasılık dağılımları, matematiksel beklenti, özel olasılık dağılımları (bernoulli, binom, poisson), olasılık yoğunluk fonksiyonları (gama, üstel, ki-kare), doğrusal regresyon ve korelasyon, mükemmel ve spss uygulamaları, örnekleme dağılımları, hipotez testleri.
ENVİRONMENTAL BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

ENVE525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencilere biyolojik süreçlerin çevre teknolojisindeki uygulamaları hakkında bilgi vermektir. Çevresel biyoteknoloji, atık su ve endüstriyel atıksu arıtımı, katı atık bozulması, toprak arıtımı, tehlikeli atıklarla kirlenmiş alanların biyolojik olarak arıtılması, içme suyunun kalitesinin artırılması, biyolojik detoksifikasyon gibi biyoteknolojik işlemlerde mikroorganizmaların kullanımını kapsar.
STATİSTİCS AND DATA ANALYSİS

Ders Kodu

BIOE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Olasılık Teorisi: Deneyler ve sonuçlar; rasgele değişkenler, olasılık, olasılık yoğunluğu ve kütle fonksiyonları; koşullu olasılık, ortak olasılık. Bayes teoremi. Standart dağılımlar Dağılımların tahmini özellikleri: ortalama ve varyans, çarpıklık ve kurtosis. Deneysel verilerin dağılımlara uygunluğu: Chi-kare testi, normal dağılım testleri. İki popülasyon: karışım modelleri, t testleri, eşleştirilmiş ve eşleştirilmemiş. F-testleri. Bonferroni düzeltmesi; Varyans analizi (ANOVA). Parametrik ve parametrik olmayan istatistikler. Regresyon: Tek değişkenli ve çok değişkenli regresyon; doğrusal regresyonda anlamlılık testi; Pearson korelasyon katsayısı; kademeli regresyon; doğrusal olmayan regresyon. Örnekleme yöntemleri: Dağılımlardan örnekleme, Monte-Carlo yöntemleri, önyükleme. Zaman serileri: İşaretleme, zaman dizisi türleri, basit zaman dizisi tanımlayıcıları. Çapraz ve otomatik korelasyon. Eğilim kaldırma. Doğrusal filtreleme DFT ve uygulamaları. Çıkarım: Bayesian yöntemleri. Karar sınırları. Bayes ve sinir ağları. PCA ve KL dönüşümleri. MAP ve ML kararları.
ADVANVED TECHNİQUES OF ENVİRONMENTAL ENGİNEERİNG ANALYSİS

Ders Kodu

ENVS528

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, katılımcılara modern çevre analitik teknikleri konusunda, ortaya çıkabilecek problemleri çözme hususunda özel bir eğitim vermek için tasarlanmıştır ve veri toplama sürecini anlarken çevresel çalışmaların gerçek dünyasına bir giriş niteliğindedir.
REMOVAL OF ORGANİCS FROM WATER

Ders Kodu

ENVE513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Hümik maddeler, fenol, kresoller, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, yağ, yüzey aktif cisimleri, yağlar, pestisitler, tipik olarak su ve atık sularda bulunan toksik ve biyolojik olarak çözünmeyen çözünür organik maddeler gibi organik maddelerin ölçümünü ve uzaklaştırılmasını tartışır. Karbon adsorpsiyonu, biyolojik arıtma, kimyasal oksidasyon ve gelişmiş oksidasyon işlemleri gibi uzaklaştırma yöntemlerinin yanı sıra doğal sistemlerde uzaklaştırma işlemlerini de kapsar.
SPECİAL TOPİCS İN BİOENGİNEERİNG I

Ders Kodu

BIOE532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İLERİ FARMAKOGNOZİ-I

Ders Kodu

PRCO503

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

0
The plant and animal kingdom as source of drugs, General methods associated with the phytochemical investigation pf herbal products; Extraction of plant Material, separation and isolation of constituents: Sublimation, distillation, Fractional liberation, fractional chrystallization, Adsorbsion chromatography, Partition chromatagraphy, High performance liquid chromatography (HPLC), ThinLayer Chromatography(TLC), Gas-Liquid chromatography, Gel filtration chromatography, Electrochromatography, Basic metabolic pathways and the origin of secondary metabolites; Enzymes, Photosynthesis, Carbohydrate utilization, Glycosides, Fats and Fatty acids,, Aromatic biosynthesis, The shikimic acid pathway, The acetate hypothesis Amino acids biosynthesis, Peptides and proteins, Isoprenoid compounds The mevalonic acid pathway, Secondary metabolites, Stress compounds, Discovering new lead compounds in pharmaceutical research and development. Phytochemical variation within a species.
NUTRACEUTICALS

Ders Kodu

PRCO507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
ADVANCED AİR POLLUTİON

Ders Kodu

ENVS509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Hava kirliliği modellemesi ve kontrolü için meteoroloji; atmosferin fiziksel ve termodinamik özellikleri, hareket denklemleri, hidrostatik denklem, süreklilik denklemi, jeostrofik yaklaşım, jeopotansiyel yükseklik, termal rüzgar, baroklinik ve barotrofik atmosfer, atmosferik stabilite ve inversiyonlar. Hava kirletici konsantrasyon modelleri; sabit kutu modelleri, difüzyon modelleri. Birincil parçacıkların kontrolü. Kükürt oksitlerin ve azot oksitlerin kontrolü.
FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ-I

Ders Kodu

PHAR308

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

FARMAKOLOJİ-I

Ders Kodu

PHAR210

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ

Ders Kodu

PSCT503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste, bitki büyüme ve gelişme düzenleyicileri olarak bilinen geleneksel fitohormonlardan oksinler, gibberellinler, absisik asit, sitokininler ve etilen tüm detayları ile işlenecektir.Yeni nesil hormonlar olarak da bilinen brassinosteroidler, jasminik asit, salisilik asit ve benzerleri de bu dersin kapsamı içerisinde yer almaktadır. Doğal olmadıkları halde piyasada hormon olarak bilinen sentetik büyüme düzenleyicileri, bunların kullanımlarındaki sorunlar, özellikle çevre ve insan sağlığı açısından değerlendirilmeleri yapılacaktır. Bitki büyüme düzenleyicilerinin çimlenme, çelik köklendirme, erkencilik, meyve seyreltme, meyve tutumu, meyve irileştirme, meyvelerin renklenmesi, dinlenme, yaşlanma, meyve dökümü, boy uzatma gibi önemli olaylar üzerindeki etkileri incelenecektir. Her bir öğrencinin hormon konsantrasyonlarının hesaplanması, hazırlanması ve belli olaylarda kullanılması üzerine denemeler yapması sağlanacaktır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç

Bu programın sarf malzeme giderleri için  € 335 (KDV hariç) ek ücret alınacaktır.