profile-anonymous

CURRICULUM VITAE

 • Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S., Akan, L.S. 2007. Nutrition Knowledge Level of Nurses in Turkey: Ankara as an Example. Pakistan Journal of Social Sciences. 4(3): 485-489.
 • Özçelik, A.Ö., Sürücüoglu, M.S., Akan, L.S. 2007. Survey on The Nutrition Knowledge Level of Turkish Physicians: Ankara as a Sample. Pakistan Journal of Nutrition. 6 (6): 538-542.
 • Özçelik, A.Ö., Akan, L,S., Sürücüoglu, M.S., 2007. An Evaluation of Fast-Food Preferences According to Gender. Humanity & Social Sciences Journal. 2(1): 43-50.
 • Ozdogan,Y.,Ozcelik,A.O.,Surucuoglu,M.S.2010. The Breakfast Habits of Female University Students. Pakistan Journal of Nutrition 9 (9): 882-886.
 • Yardimci, H., Ozdogan,Y.,Ozcelik,A.O.,Surucuoglu,M.S.2012. Fast-food consumption habits of university students: the sample of Ankara. Pakistan Journal of Nutrition 11 (3):265-269.
 • Akan, L.S., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S.2012. Turkish version of the dutch eating behaviour Questionnaire: In evaluation of eating behaviour among a group of Turkish university student. Journal of US-China Medical Science, 9(3):165-168.
 • Özdogan,Y., Uçar, A., Akan, L.S. Yılmaz, M.V., Sürücüoğlu, M.S.,Çakıroğlu, F.P., Özçelik, A.Ö. 2012. Nutritional knowledge of mothers with children aged between 0-24 months. Journal of Food, Agriculture and Environment, 10(1):173-175.
 • Akan, L., Sürücüoğlu, M.S. 2012. Production and characteristics of a traditional food:Turkish delight (lokoom). Journal of Food, Agriculture and Environment, 10(1):71-73.
 • Sabbag, C., Sürücüoğlu, M.S.2012. Influence of education on primary school students nutrition in Ankara, Turkey. HealthMED, 6(2):616-620.
 • Sanlier, N., Ozcelik, A.O., Surucuoglu, M.S.2012. Testing the nutrition-teaching self-efficacy scale developed for primary school teachers. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(4): 2109-2118.
 • Cekal, N., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S.2013. A study on the Satisfaction Level of Tourists with Turkish Cuisine. The Social Sciences 8(5):494-499.
 • Asil, E., Sürücüoğlu, M.S., Çakıroğlu, F.P., Uçar, A., Özçelik, A.Ö., Yılmaz, M.V., Akan, L.S. 2014. Factors That Affect Body Mass Index of adults. Pakistan Journal of Nutrition, 13(5):255-260.
 • Yardimci, H., Ozcelik, A.O., Surucuoglu, M.S., Ozdogan, Y. 2015. Relationship Between Hypertension and Consumption Frequency of Certain Foods. Pakistan Journal of Nutrition, 14(2):94-99.
 • Asil, E., Surucuoglu, M.S. 2015. Orthorexia Nervosa in Turkish Dietitians. Ecology of Food Nutrition, 54:4, 303-313.
 • Yardimci, H., Örmeci, F.Ö. Ozcelik, A.O., Surucuoglu, M.S., Ozdogan, Y. 2015. Nutrition education in preschool children. INESJOURNAL, 2(5);449-457.
 • Haklı, G.,Asil, E., Uçar, A., Ozdogan, Y., Yılmaz, M.V., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S., Çakıroğlu, F.P., Akan, L.S.2016. Nutritional knowledge and behavior of adults:Their relations with sociodemographic factors. Pakistan Journal of Nutrition, 15(6):532-539.
 • Yılmaz Çağıran, F. Sürücüoğlu, MS. Tanılır Çağıran, F.2017. Association of Obesity with Primary and Secondary Infertility among Infertiie Women in Turkey; A Cross-sectional Study. Journal of Food and Nutrition Research, 5(4):208-213.
 • Akan, L.S. ve Sürücüoğlu, M. S. 2006. Safranbolu Mutfak Kültürü Üzerine Bir Araştırma. I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi; Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi. (22-24 Mart 2006). 155-164.s. Oluşum Yayıncılık. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M. S., Özçelik, A.Ö., Şanlıer, N. 2008. Türkiye'de Çocuk Beslenmesi İle İlgili Yanlış İnanç ve Alışkanlıklar. Türk Halkları Edebiyatı Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi. Materiallar I. kitap. (13-15 Kasım 2008, Bakü/Azerbaycan). 591-596.s. Qafqaz Üniversitesi. Bakü.
 • Sürücüoğlu, M. S. ve Özçelik, A. Ö. 2008. Türk Mutfak Ve Beslenme Kültürünün Tarihsel Gelişimi. 38. İcanas Kongresi. (10-15 Eylül 2007/Ankara). Bildiriler Maddi Kültür III. Cilt. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları:4/3. 1289-1310 s., Korza Yayıncılık Basım San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara.
 • Sormaz, Ü., Sürücüoğlu, M.S., Akan, L.S. 2008. Beslenme Kültüründeki Eğilim Fast Food Yemek Tercihleri. 38. İcanas Kongresi. (10-15 Eylül 2007/Ankara). Bildiriler Maddi Kültür III. Cilt.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları:4/3. 1211-1231 s., Korza Yayıncılık Basım San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara
 • Sürücüoğlu, M. S. ve Özçelik, A.Ö. 2009. Yusuf Has Hacib'in Türk Beslenme Kültürüne Etkileri. Uluslararası 6. Türk Kültürü Kongresi (21-26 Kasım 2005) Bildirileri Cilt IV. T.C. Başbakanlık Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını:381 Bilimsel Toplantılar:46. Pulat Basımevi, 2061-2064 s., Ankara.
 • Surucuoglu, M.S., Ozcelik, A.O., Cakıroğlu, F. P., Ucar, A., Akan, L.S. and Ozdogan, Y.2009. Child Nutrition Knowledge of Women Who Have Children Aged 0-5. Rural Environment. Education. Personality. Proceeding of the 4th International Scientific Conference No:4, p.131-138. (May 29'30/2009), Printed in Jelgava Printing House, Latvia University of Agriculture Faculty of Engineering Institute of Education and Home Economics. Jelgava/Latvia.
 • Özdoğan, Y., Sürücüoğlu, M.S. Özçelik, A.Ö. 2011. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Adı Geçen Yiyecek ve İçecekler. II. Uluslararası Ahmet Yesevi'den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu (06-08 Eylül 2011/Romanya). Bildiri Kitabı. Lazer Ofset Matbaa Tesisleri San. Tic. Ltd. Şti. 293-299 s. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M.S. 2012.Beslenme Evrimi:Paleolitik Dönemden Günümüze Beslenme Alışkanlıkları. VIII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi (4-8 Nisan 2012/Antalya) Kongre Kitabı. DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm Ltd. Şti. Sayfa 31-33. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö.2012. Ankara Üniversitesi'nde Okuyan Türk Asıllı Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ailelerinin Mutfak Kültürlerinin İncelenmesi III. Uluslar arası Ukrayna'da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu. Kiev/Ukrayna (18-22 Eylül 2012).
 • Sürücüoğlu, M. S., Çınar,M.2000.Hiperkolesterolemik Hastaların Diyetlerine İlave Edilen Yulaf Ezmesinin Serum Total Lipid Düzeylerine Etkisi. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Bildirileri: 204-205. Sayfa. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Ankara.
 • Yılmaz,Y., Sürücüoğlu, M.S. 2000. Diabetes Mellituslu Hastaların; Hastalık Hikayeleri, Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma.III.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Bildirileri: 272-273. Sayfa, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kongresi.Ankara.
 • Sürücüoğlu, M.S., Boğaz, H., Akan, S.L. 2004. Tüketicilerin Hızlı Hazır (Fast Food) Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma. I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (24-26 Kasım 2004) Uluslararası Katılımlı. Bildiri Özetleri. Palme Yayıncılık. Ankara .
 • Özçelik, A.Ö., Akan, L.S, Sürücüoğlu, M.S. 2005. A Resarch On Fast Food Preferences of Consumers in Ankara, Turkey. 2nd International Institute of Consumer Sciences (Incorporating Home Economics). 4th-6th July 2005. Liverpool, U.K.
 • Sormaz, Ü., Sürücüoğlu, M.S., Akan, L. S.2006. Lise Öğrencilerinin Besin tercihleri ve Beslenme Bilgi Düzeyleri. V.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Limited Şirketi. 12-15 Nisan 2006. Hacettepe Kültür Merkezi. Sayfa 290-291. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M. S., Özçelik, A.Ö. 2007. Türk Mutfak ve Beslenme Kültürünün Tarihsel Gelişimi. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38) Bildiri Özetleri Kitabı. 10-15 Eylül 2007. s.659-660, Ankara.
 • Sürücüoğlu, M. S., Yılmaz, M.V. 2008. Neolitik Çağ Kenti Çatalhöyük’te Beslenme Kültürü. VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. (2-6 Nisan 2008/Antalya). Kongre Kitabı. 248-249. sayfa. Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Limited Şirketi. Ankara.
 • Özdogan, Y., Sürücüoğlu, M. S., Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu, F.P., Aktaş, N. 2008. 15-17 Yaşındaki Adölesanların Yeme Davranışlarının Değerlendirilmesi. VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. (2-6 Nisan 2008/Antalya). Kongre Kitabı. 262-263. sayfa. Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Limited Şirketi. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö. 2008. Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya Taşıdıkları Beslenme Kültürü. (7-9 Mayıs 2008/Ankara). Türklerin ve Anadolu’nun Dünya Uygarlıklarındaki Yeri Uluslararası Sempozyumu Bildiri Özetleri. Sayfa 58. Ankara. TÜTAV.
 • Sürücüoğlu, M. S, Akan, L.S.2010. Altmış Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Hipertansiyon Konusundaki Bilgi Düzeyleri. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Kongre Kitabı, Bayt Yayın Hizmetleri, s. 363, Ankara.
 • Özdoğan, Y., Uçar, A., Akan, L.S., Yılmaz, M. V ., Sürücüoğlu, M.S., Energin, E.,Çakıroğlu, F.P., Özçelik, A. Ö., 2010. 0-24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Beslenmesi Konusundaki Bilgileri. VII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd.Şti. Kongre Kitabı, 329.sayfa. Ankara.
 • Haklı, G., Energin, E., Yılmaz, M. V., Özdoğan, Y., Akan, L.S., Uçar, A., Özçelik, A. Ö., Sürücüoğlu, M.S., Çakıroğlu, F.P.2010. Yetişkinlerin Beslenme Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd.Şti. Kongre Kitabı, 330-331. sayfa. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M. S, Akan, L.S.2010. Altmış Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Hipertansiyon Konusundaki Bilgi Düzeyleri. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd.Şti., Kongre Kitabı, s.363, Ankara.
 • Akan, L.S., Energin, E., Haklı, G., Yılmaz, M. V., Özdoğan, Y., Uçar, A., Çakıroğlu, F.P ., Özçelik, A. Ö., Sürücüoğlu, M.S.2010.Yaşlıların Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. VII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd.Şti. Kongre Kitabı, 371.sayfa. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö, Energin, E., Yılmaz, M.V.2010. Consumers’ Habits on Reading Food Labels. 5th Central European Congress on Food (19-22 May 2010) Book of Absratct. 119 p, Poster100. Organised by VUP Food Research Institute. Bratislava-Slovakia.
 • Sürücüoğlu, M.S. Özçelik, A.Ö.2011.İç Anadolu Mutfağı İçerisinde Nevşehir Mutfağının Yeri. I.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildiri Özetleri. (16-19 Kasım 2011). Simtel Ofset Matbaacılık. Sayfa 146. Nevşehir.
 • Uçar, A., Yılmaz, M.V., Energin,E., Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu,F.P., Akan, L.S., Sürücüoğlu, M.S., Yabancı, N.,Yardımcı, H.2012. Yetişkinlerin hipertansiyona yönelik beslenme bilgilerinin ve alışkanlıklarının incelenmesi. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi (4-8 Nisan 2012/Antalya) Kongre Kitabı. DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm Ltd. Şti. Sayfa 244. Ankara.
 • Yabancı, N.,Yardımcı, H., Uçar, A., Energin,E., Akan, L.S., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S., Yılmaz, M.V., Çakıroğlu,F.P.2012. Yetişkinlerde Obezite sıklığının bazı demografik özellikler ve beslenme alışkanlıklarına göre değerlendirilmesi. VIII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi (4-8 Nisan 2012/Antalya) Kongre Kitabı. DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm Ltd. Şti. Sayfa 275. Ankara.
 • Energin,E., Yılmaz, M.V., Özçelik, A.Ö., Uçar, A., Akan, L.S., Çakıroğlu,F.P., Sürücüoğlu, M.S. 2012. Kadınların vücut ağırlığına etki eden faktörlerin incelenmesi. VIII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi (4-8 Nisan 2012/Antalya) Kongre Kitabı. DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm Ltd. Şti. Sayfa 277. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö., Yardımcı, H.2013.The Importance of Sherbets in Turkish Cuisine. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24-26 October 2013/Macedonia-Struga/ohrid). Abstract Book, 83. P. Toprak Ofset.Tekirdağ.
 • Keser, A., Yabancı, N., Çıracıoğlu, E. D., Bilgiç, P., Sürücüoğlu, M.S. 2014. Adolesanların vücut ağırlıkları ve boy uzunluklarından memnun olma durumları ile beslenme davranışlarının değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi (2-5 Nisan/Ankara). Kongre Kitabı. Sayfa 157. BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın yayın ve Tanıtım Ltd. Şti. Ankara.
 • Demir G, Sürücüoğlu M.S. The knowledge and practise of mothers on breast milk and breastfeeding. The 19thCongress of the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology. 8-12 October 2019. The Netherlands (ISPOG CONGRESS 2019).
 • Sabbağ ,Ç., Sürücüoğlu M. S., Özçelık, A.Ö., Akan, L.S. 2006. A Research on Nutrition Knowledge of Elementary School Teachers: A Sample of Türkiye. Research on Education. (Edited: Giannakaki, M.S., Papanikus, G.T., Pozios, Y., Richards, J.K.) Athens Institute for Education and Research., Theta Co., p.p. 441-452. Athens.
 • Ozcelik, A.O., Surucuoglu, M.S., Ucar, A. & Akan, L.S. 2007. The State of Academic Staff’s Having Holiday and their Nutrition Habits on Holiday. Essays on Tourism Research. (Edited by Margarita Kefalaki and Gregory T. Papanikos). p.p. 433-468. Athens
 • Ozcelik, A.O., Surucuoglu, M.S. & Ozdogan, Y.2007.Hygienic Rules to be Observed at the Food and Beverages Departments of Accommodation Enterprises. (Edited by Margarita Kefalaki and Gregory T. Papanikos). Essays on Tourism Research. p.p. 449-460. Athens.
 • Özçelik, A.Ö., Sürücüoglu, M.S. and Akan,L.S. 2007. The Importance Of Nutrition Education. 9th International Conference On Education. May 28-29, 2007, Athens Institute For Education And Research. Athens, Greece
 • Sürücüoglu, M.S., Özçelik, A.Ö., Ceylan-Aslan, J., Başpınar, B. 2018. The evolutionary history of obesity. Chapter 14. Recent Researches in Healthy Sciences. (Edited by Shapekova, NL.,Özdemir L., Ak B:, Şenol V., Yıldız H.). Cambridge Scholars Publishing, 167-182 pp, UK.
 • Akan, L.S., Sürücüoğlu, M.S. 2016. Gebe Kadınların Diyet Örüntüleri ve Sağlıklı Yeme İndeksleri, Türkiye Alim Kitapları. OmniScriptum GmbH &Co. KG. Deutschland. p. 184, ISBN-10: 3639812050.
 • Hasipek,S., Sürücüoğlu,M.S.1988. Şişmanlık; Nedenleri ve Yarattığı Sağlık Sorunları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1057, Derlemeler: 40. Ankara.
 • Hasipek, S., Aktaş,N. ve Sürücüoğlu,M.S. 1991. Ankara İli ve Köylerinde Çocuk Beslenmesi Konusundaki Uygulamalar ve Çocuklarda Malnütrisyon Durumunun Saptanması. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1228, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 676. Ankara.
 • Aktaş,N., Hasipek,S., Sürücüoğlu, M.S. 1993. Ankara İli Köylerinde 0-3 Yaş Grubundaki Çocukların Enerji ve Besin Ögeleri Tüketim Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1327. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 732. Ankara.
 • Hasipek,S., Sürücüoğlu, M.S.1992. Hayvansal ve Bitkisel Kaynaklı Protein ile Beslenen Ratların Serum Total Lipidleri Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları:1265, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler:700.Ankara.
 • Sürücüoğlu, M.S 1999. Osmanlı İmparatorluğunda Mutfak Teşkilatı,Protokol, Tören ve Şenlik Yemekleri. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:23. 49-81 Sayfa. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M.S.2001.Türk Dünyasındaki Bazı Ülkelerin Mutfak Kültürleri Üzerine Bir Araştırma. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2000.Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:28 . Takav Matbaası.139-170.s. Ankara.
 • Sürücüoğlu,M.S.. 2001. Beslenme Kültürümüzde Süt ve Süt Ürünleri. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2001. Cilt-8. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:29. Takav Matbaası. 129-148.s Ankara.
 • Sürücüoğlu,M.S. 2002. Suyun özellikleri ve Ankara’da su kültürü. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2002. Cilt-9. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:30. Ankara. Birlik Matbaası. 9-46.s. Ankara
 • Sürücüoğlu,M.S. ve Çelik, L.S 2003. Pekmez. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2003. Cilt-10. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:31. Ankara. Birlik Matbaası. 19-48.s
 • Sürücüoğlu,M.S.., Ersoy, Y. 2004. Menü; Tanımı, Tarihçesi, Çeşitleri ve Örnekleri. . Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2003. Cilt-10. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:33. 175-204.s. Birlik Matbaacılık. Ankara.
 • Sürücüoğlu,M.S.. ve Özçelik, A.Ö. 2004. Yaşlılıkta beslenme. Yaşlılık:Disiplinler Arası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler. Fersa Matbaacılık. 135-160.s. Ankara.
 • Sürücüoğlu,M.S., Çelik, L.S. 2005. Pekmez. Ankara’da Bağcılık ve Bağ Kültürü. Birlik Matbaacılık. 123-148. Sayfa. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M. S.,Özçelik,A.Ö. 2005. Eski Türk Besinleri ve Yemekleri. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2005. Cilt-12. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:34. 7-54.s. Birlik Matbaacılık. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M. S. Akan, L.S.,Özçelik, A. Ö. 2007. Kadınların Toplumda Yerleşmiş Beslenme İle İlgili Bazı Bilgi ve İnanışları. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2006-2007. Cilt-13-14. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:36. 25-43.s. Birlik Matbaacılık. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M. S.2008. Selçuklularda beslenme ve mutfak kültürü. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt-15. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:37. 63-112.s. Birlik Matbaası. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M. S., Özçelik,A.Ö. 2009. Türk Mutfağında Etten Yapılan Kışlık Yiyecekler. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2009. Cilt-. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:.s. Birlik Matbaacılık. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M. S., Yılmaz, M. V. 2009. Çatalhöyük’te Beslenme Kültürü. Türk Mutfağında Etten Yapılan Kışlık Yiyecekler. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2009. Cilt-. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:.s. Birlik Matbaacılık. Ankara.
 • Ersoy, G., Akbulut, G., Sürücüoğlu, M.S., Aksoydan, E., Güngör, E., Çelikay, N., Energin, E. 2013. Yetişkinler İçin Danışmanlık; Uygun Öneriler. Birinci Basamak Hekimler İçin Obezite İle Mücadele El Kitabı. Sağlık Bakanlığı Yayın No:904. 32-40 s. Anıl Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M.S. 2014. Geçmişten Geleceğe İnsan Diyetini ve Sağlığını Etkileyen Gelişmeler. Diyetisyenin Çalışma Rehberi. Hatiboğlu Yayınları:172, Beslenme ve Diyetetik Dizisi:09. Sayfa 1-16. Ankara.
 • Sürücüoğlu, MS.2019. Tarih öncesi insanoğlunun yaşam tarzı, ekoloisi ve diyet örüntüsü. Beslenme Antropolojisi (Editörler; Acar Tek N, Sürücüoğlu, M.S).Hedef CS Basın Yayın Müh. ve Dan. Hiz. Tic.A.Ş., Matsa Basımevi. Ankara. Bölüm 2, 26-35. sayfa.
 • Sürücüoğlu, MS. 2019. Neolitik Çağ’da insanoğlunun yaşam tarzı, ekolojisi ve evcilleştirme işlemleri. Beslenme Antropolojisi (Editörler; Acar Tek N, Sürücüoğlu, M.S).Hedef CS Basın Yayın Müh. ve Dan. Hiz. Tic.A.Ş.. Matsa Basımevi. Ankara. Bölüm 3, 38-48. sayfa.
 • Sürücüoğlu, M.S., Acar Tek N. 2019. Antikçağda Beslenme Kültürü. Beslenme Antropolojisi (Editörler;Acar Tek N, Sürücüoğlu, M.S).Hedef CS Basın Yayın Müh. ve Dan. Hiz. Tic.A.Ş.. Matsa Basımevi. Ankara. Bölüm 4; 50-65. sayfa.
 • Sürücüoğlu, MS.2019. Paleolitik Çağdan Neolitik Çağa insan beslenmesi ve sağlığındaki gelişmeler. Beslenme Antropolojisi (Editörler;Acar Tek N, Sürücüoğlu, M.S).Hedef CS Basın Yayın Müh. ve Dan. Hiz. Tic.A.Ş.. Matsa Basımevi. Ankara. Bölüm 9:185-201. sayfa.
 • Sürücüoglu, MS., Özçelik, AÖ.2019. Türk mutfağının tarihsel gelişimi (Orta Asya’dan Selçuklulara) Türk Mutfağı (Editörler; Şanlıer N, Sürücüoğlu, MS). Hedef CS Basın Yayın Müh. ve Dan. Hiz. Tic.A.Ş.. Matsa Basımevi. Ankara. Bölüm 2; 34-62. sayfa.
 • Sürücüoglu, MS., Uçar A. 2019. Özel gün ve etkinliklerde Türk mutfağı uygulamaları. Türk Mutfağı (Editörler; Şanlıer N, Sürücüoğlu, MS). Hedef CS Basın Yayın Müh. ve Dan. Hiz. Tic.A.Ş.. Matsa Basımevi. Ankara. Bölüm 4;78-91. sayfa.
 • Sürücüoglu, MS. 2019. Geçmişten günümüze Türk mutfağında tatlıların yeri. Türk Mutfağı (Editörler; Şanlıer N, Sürücüoğlu, MS). Hedef CS Basın Yayın Müh. ve Dan. Hiz. Tic.A.Ş.. Matsa Basımevi. Ankara. Bölüm 23;406-424. sayfa.
 • Sürücüoglu, MS. 2019. Kronik obstrüktüf akciğer hastalığında tıbbi beslenme tedavisi. Pulmoner Rehabilitasyon (Editör; Harutoğlu H.). Hipokrat Kitabevi, Sözkesen Matbaacılık. Kısım V, 429-440. Sayfa. Ankara
 • Sürücüoğlu, M.S., 2020. İnsan beslenmesindeki tarihsel süreçler, Paleolitik Çağ’dan Neolitik Çağ’a, Özenoğlu, A. (Eds.), Beslenme ve Diyetetiğin Psikososyal Boyutu. 2. Baskı. Nobel Yayın No:1747, Sağlık Bilimleri No:005. Atalay Matbaacılık, Ankara, s. 15-38.
 • Sürücüoğlu,M.S., Özçelik, A.Ö.,Çakıroğlu,F.P. 1996. Yüzücülerin Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeyleri. Performans 2(1); 11-18.
 • Sürücüoğlu,M.S.1997. Ankara'da Huzurevi ve Güçsüzler Yurdunda Barınan Yaşlıların Beslenme Alışkanlıkları ve Sağlık Durumları Üzerine Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi 26(1);18-24.
 • Özçelik, A.Ö.,Çakıroğlu, F.P., Sürücüoğlu,M.S.1997. Çocukların Anne Sütü ile Beslenme Süresi ve Ek Besinlere Başlama Durumları. Gıda 22(2); 123-127
 • Sürücüoğlu, M. S.1999.Diyet Posası. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 8(2);54-56.
 • Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M. S. 2000.Tıp Doktorlarının Beslenme Bilgi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi 29(1);11-16.
 • Sürücüoğlu, M. S., Çakıroğlu, F.P.2000.Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(3): 116-121.
 • Sürücüoğlu, M.S.2001. Yulaf Posasının İnsan Sağlığına Etkisi. Ekin Dergisi 5(15); 97-101.
 • Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S. 2002. Anneler ve Kızlarının beslenme bilgi düzeylerinin kıyaslanması. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 2(2); 121-131.
 • Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö. 2002. Şarap ve kalp sağlığı. Gıda 27 (6):529-536.
 • Yılmaz,Y., Sürücüoğlu, M.S. 2003.Diabetes Mellituslu Hastaların; Hastalık Hikayeleri, Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 3(1);1-12.
 • Sürücüoğlu,M.S. 2003. Sağlıklı Yetişkinlerde Yulaf Ezmesinin Kan Lipidleri Üzerine Etkisi. Gıda 28(4):385-393.
 • Barut, U.B., Sürücoğlu, M.S.2010.Besinlerdeki Aktif Bileşenler. Beslenme ve Diyet Dergisi, 38(1-2):69-76.
 • Faydaoğlu, E.,Sürücüoğlu, M.S.2011. Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2011, 11 (1): 52 - 67
 • Sabbağ, Ç., Sürücüoğlu, M.S.2011.Likopen:İnsan Sağlığında Vazgeçilmez Bir Bileşen. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6(3):27-41.
 • Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. ve Sürücüoğlu, M.S. 2011. Yaşlılarda Hipertansiyon Durumu ve Beslenme Alışkanlıkları. Yaşlı Sorunları araştırma Dergisi, 1-2:15-27.
 • Özdoğan, Y., Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. ve Sürücüoğlu, M.S. 2012. Üniversite öğrencilerinin öğün düzenleri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 29:66-74.
 • Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. ve Sürücüoğlu, M.S. 2012. Yaşlılarda Hipertansiyon durumu ve Beslenme Alışkanlıkları. ASB Dergisi 1(2):17-36.
 • Faydaoğlu, M.S., Energin, E., Sürücüoğlu, M.S. 2013. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Kahvaltı Yapma Alışkanlıklarının Saptanması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3):299-311.
 • Faydaoğlu, M.S., Sürücüoğlu, M.S. 2013. Tıbbi ve aromatik bitkilerin antimikrobiyal, antioksidan aktiviteleri ve kullanım olanakları. EÜFBED-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 6(2): 233-265.
 • Tek, N.A., Sürücüoğlu, M.S. 2014.Basılmış Olan İlk Yemek Kitabı “Melceü’t Tabbahin”. Gazi Türkiyat, 14;225-229
 • Asil, E.,Uçar, A., Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu, F.P., Sürücüoğlu, M.S., Yabancı. N., Yardımcı, H., Yılmaz, M.V., Akın, L.S.2014.Yetişkinlerin Hipertansiyona Yönelik Bilgileri. DBHAD Uluslar arası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 1(1):48-57.
 • Çakır,B., Yardım,N., Kocadağ, S., Ağca, A.S., Akbulat, A., Alkan,A.,Atilla, S., Baltacı, G., Başkal, N., Güler, S., Kaya, B., Mercanlıgil, S.M., Sürücüoğlu, M.S.2014. Obezite ile Mücadelede Medyada Yer Alan Zayıflama Amaçlı Yarışma Programları için Bilimsel ve Etik Değerlendirme. Beslenme ve Diyet Dergisi, 42(1):73-79.
 • Asil, E., Haklı, G., Yılmaz, M.V., Ozdogan, Y., Uçar, A., Çakıroğlu, F.P., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S., Akan, L.S. 2015. 65 Yaş ve üstü bireylerin Framingham risk skoruna göre kardiyovasküler risk faktörleri. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 24:129-134.
 • Sürücüoğlu, M.S. 2016. Geçmişten Günümüze Türk Mutfağı. Bilinçli Sağlıklı Yaşam Dergisi, 12;639-655.
 • Bozbulut R., Keser A., Sürücüoğlu MS., Bideci A.2018. Okul Çağı Çocuklarının Beslenme Durumları ile Bazı Biyokimyasal Parametreleri Arasındaki İlişki. GÜSBD 2018; Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1): 12-16
 • Sürücüoğlu MS. Toplu beslenme sistemlerinin tarihsel gelişimi. Beyhan Y, editör. Toplu Beslenme Hizmetleri; Sorunlar ve Güncel Yaklaşımlar. 1. Baskı, Ankara. Türkiye Klinikleri;2020, p 1-5.
 • Sürücüoğlu, M.S. ve Hasipek,S.1988. Çalışan Kadınların Beslenme Konularındaki Bilgi Düzeyleri ve Bu Konuda Yararlandıkları Kaynaklar. Diyabet Yıllığı-5: 308-314. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof.Dr. Nazım Terzioğlu Atölyesi. İstanbul.
 • Hasipek,S. ve Sürücüoğlu, M.S. 1988. Çalışan Kadınların Besin Hazırlama ve Pişirilmesi ile İlgili Uygulamaları. Diyabet Yıllığı-5: 315-320. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Atölyesi. İstanbul.
 • Hasipek,S., Aktaş, N., Sürücüoğlu, M.S. ve Örmeci,A.Ö. 1989. GAP Kapsamındaki Yöre Halkının Beslenmesini Etkileyen Faktörler ve Bu Konudaki Eğitimin Yeri ve Önemi. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi: 776-788. (8-12.1.1990). Maya matbaacılık Ltd.Şti. Ankara.
 • Balgamış,F. ve Sürücüoğlu, M.S. 1989. Beslenme Eğitiminin Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi. Diyabet ve Endokronolojisi Yıllığı-6:204-209. Emek Matbaacılık Tesisleri. İstanbul.
 • Sürücüoğlu, M.S. ve Hasipek, S. 1992. Et ve Kültür Mantarı ile Beslenen Ratların Serum Total Lipit, Trigliserit, Total Kolesterol ve Total Proteinleri Üzerine Bir Araştırma. IV. Yemeklik Mantar Kongresi, Cilt 1:31-41. Yalova
 • Sürücüoğlu, M.S. ve Hasipek, S. 1992. Et ve Süt Tozu Diyeti ile Beslenen Ratların Serum Total Lipit, Trigliserit, Total Kolesterol, Total Protein ve Albüminleri Üzerinde Bir Araştırma. I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi:71.sayfa (14-16 Ekim 1992), Cem Ofset A.Ş. Ankara.
 • Hasipek,S. ve Sürücüoğlu, M.S..1994. Çalışan Kadınların Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Bilgi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma. Aile Kurultayı "Değişim Sürecinde Aile Toplumasal Kalıtım ve Demografik Değerler". T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. 16-18 Kasım 1994. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M.S. 1995. Akdeniz Bölgesi Tatlılarının Beslenmemizdeki Yeri ve Sağlık Açısından Önemi. Türk Mutfağı İçerisinde Akdeniz Bölgesi Yemeklerinin Yeri ve Önemi Paneli:17-22.Sayfa. (Düzenleme:M. AKMAN). 22. Silifke Kültür ve Müzik Festivali (22.5.1995). Silifke Belediyesi ve Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu, Taşucu.
 • Sürücüoğlu, M.S. ve Hasipek, S.1996.Kültür Mantarlarının Kan Lipid Düzeylerine Etkisi 5.Yemeklik Mantar Kongresi:307-316. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü (5-7/11/1996).Yalova.
 • Hasipek,S. ve Sürücüoğlu, M.S.1997.Ülkemizde Okul Öncesi Çocuklarda Görülen Beslenme Sorunları ve Beslenmenin Önemi. 10. YA-PA Okul Öncesi Eğitim ve Yaygınlaştırılması Semineri:373-384.sayfa.(22-25 Mayıs 1995- Ankara). Kocaeli Ofset, Ya-Pa Yayın Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.İstanbul.
 • Hasipek,S. ve Sürücüoğlu, M.S. 1997. Toplum Beslenmesini Etkileyen Faktörler, Beslenme Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gıda Güvencesi;Bugünkü Durum Sorunlarımız ve Önerilerimiz: 128-135.Sayfa.Tarım-Gıda ve Beslenme Sorunları Sempozyumu. Ankara.
 • Hasipek,S. ve Sürücüoğlu, M.S.1998.Beslenmede Tüketim Kalıplarının Değişimi ve Hayvansal Ürün Talebi.Tarım Haftası 98 Sempozyumu “Hayvansal Üretimi Artırmada Yeni Yaklaşımlar” (7-9 Ocak 1998).T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayını No:34 :303-317.Sayfa..Ankara.
 • .Sürücüoğlu, M. S. ve Çınar,M.2000.Hiperkolesterolemik Hastaların Diyetlerine İlave Edilen Yulaf Ezmesinin Serum Total Lipid Düzeylerine Etkisi. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Bildirileri: 204-205. Sayfa. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Ankara.
 • Yılmaz,Y. ve Sürücüoğlu,M.S. 2000.Diabetes Mellituslu Hastaların; Hastalık Hikayeleri, Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma.III.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Bildirileri: 272-273. Sayfa, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kongresi.Ankara.
 • Sürücüoğlu,M.S.,Özçelik, A.Ö. ve Hasipek, S.2001. Akdeniz Mutfağı İçerisinde Isparta Mutfağının Yeri. Isparta’nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu-II. 53-63. sayfa. (16-17 Mayıs 1998), Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No:15. Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi. Isparta.
 • Sürücüoğlu, M.S. 2002.Sağlıklı Beslenme İlkeleri. (Ed: Z. Karagülle). Doğal Mineralli Sular ve İnsan Sağlığı. (Maden Suyu ve Sağlık Sempozyumu Bildiriler ). 23-34.s. Promat. İstanbul.
 • Sürücüoğlu, M. S. ve Özçelik, A.Ö. 2003. Antropometrik Yöntemlerle Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. 9. Ergonomi Kongresi. Pamukkale Üniversitesi. Denizli (16-18 Ekim 2003).
 • Ayar, A., Sürücüoğlu, M. S. 2003. Ankara’da yaşayan yaşlıların beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumları üzerinde bir araştırma. II. Ulusal Yaşlılık Kongresi Bildirileri.( 9-12 Nisan 2003). Horoz Medya. 92-110. Denizli.
 • Sürücüoğlu, M.S., Boğaz, H., Akan, S.L. 2004. Tüketicilerin Hızlı Hazır (Fast Food) Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma. I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (24-26 Kasım 2004) Uluslararası Katılımlı. Bildiri Özetleri. Palme Yayıncılık. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö. ve Akan, L.S. 2005. İbni Sina ve Yusuf Has Hacib’in XI. Yüzyılda Beslenme ve Yaşlılıkta Beslenme Konusundaki Görüşleri. III. Ulusal Yaşlılık Kongresi.(16-19 Kasım 2005).Okullar Yayınevi. İzmir.
 • Sürücüoğlu, M. S. ve Özçelik, A.Ö. 2006. Eski Çağlarda Anadolu’da Yapılan Seramik Mutfak Kapları. I. Denizli El Sanatları Kongresi (10-12 Mayıs 2006 Denizli). Gazi Kitapevi. 278-292. sayfa. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M. S., Özçelik, A. Ö. ve Akan, L.S. 2007. Yaşlı Bireylerin Beslenme ve Diyet Konusundaki Tutumları. IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi. (22-23 Kasım 2007). 41-53. sayfa. Gazi Kitapevi Tic. Ltd. Şti. Ankara.
 • Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M. S., Yılmaz, M. V. 2008. Şarap ve sağlık. Ulusal Bağcılık-Şarapçılık Sempozyumu ve Sergisi. (6-8 Kasım 2008/Denizli). 171-178. s., Dinç Ofset. İzmir.
 • Sürücüoğlu, M.S. ve Özçelik, A.Ö. 2009. Yaşlı Bireylerin Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler. V. Ulusal Yaşlılık Kongresi (7-8 Mayıs/Sivas). Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası. s.110-121. Sivas
 • Bakkal, P., Sürücüoğlu, M.S., Alan, L.S. 2009. Koroner Arter Hastalığı Konmuş Kişilerin Risk Faktörleri ve Beslenme Bilgi Düzeyleri. Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi (20-22 Kasım 2009/Ankara) Bildiri Kitabı. Başkent Üniversitesi, 62. s. Ankara
 • Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. ve Sürücüoğlu, M.S. 60 Yaş ve Üzeri Kadınların Güvenli Yiyecek Hazırlama Uygulamaları. V. Ulusal Yaşlılık Kongresi (7-8 Mayıs/Sivas). Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası. s 143-153. Sivas.
 • Sürücüoğlu, M.S. 2010.Geçmişten Günümüze Toplu Beslenme. Toplu Beslenme Sistemleri Sempozyumu (3-6 Haziran 2010/Girne-Kıbrıs).
 • Sürücüoğlu, M.S.2011. Dondurulmuş Gıdaların Beslenmedeki Yeri. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri. III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Konuşma Metinleri ve Bildiriler. DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm Ltd. Şti., sayfa 88-96. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M.S. Özçelik, A.Ö.2011.Paloelitik Çağdan Günümüze Beslenme Alışkanlıkları. VI.Ulusal Yaşlılık Kongresi (12-13/05/2011). Bozok Üniversitesi/Yozgat.
 • Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S. 2011.Yaşlılarda Hipertansiyon Durumu ve Beslenme Alışkanlıkları.. VI. Ulusal Yaşlılık Kongresi (12-13/05/2011). Bozok Üniversitesi/Yozgat
 • Sürücüoğlu, M.S.2012. Kanser ve beslenme: dünden bugüne değişen ne? 2. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu (16-19 Şubat 2012/Kocatepe Kültür Merkezi/Ankara). Bildiri Özetleri. 14-27 s. Ankara.
 • Sürücüoğlu, M.S. Özçelik, A.Ö. 2015. Besin Tüketim Örüntüsünü Etkileyen Faktörler ve Beslenmedeki Yeni Yönelimler. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-2. Özdoğan Matbaa yayın Hed. Eşya San.Tic. Ltd. Şti. 1286-1295. Sayfa. Ankara
 • Sürücüoğlu MS. Özçelik AÖ. Palyatif bakımda beslenme. 10. Ulusal Yaşlılık Kongresi (25-27 Nisan 2019). Yaşlı Bakımı Bildiri Özet Kitabı, Denizli, 2019; 39.sayfa.
 • Sürücüoğlu,M.S. 1986.Eski Türklerde Vakıf İmaretlerinde Toplu Beslenme. Beslenme ve Diyet Dergisi, 15: 113-122.
 • Sürücüoğlu,M.S., Balgamış, F.1987.Beslenme Eğitiminin Yiyecek Hazırlama ve Pişirme Yöntemlerine Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 16:39-50.
 • Yücecan,S., Sürücüoğlu, M.S.,Akman,M.1988. Tekvandocuların Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgileri Üzerinde Bir Araştırma. Spor Hekimliği Dergisi, 23 (2) : 49-60.
 • Hasipek, S., Aktaş, N., Sürücüoğlu, M.S., Akın, N.1988.Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Sıklığı ve Bunu Etkileyen Faktörler. Gıda, 13 (2); 99-106.
 • Sürücüoğlu, M.S., Besler,T. 1991. Kafein. Sendrom, 3 (6): 53-55.
 • Sürücüoğlu, M.S. 1992. Kardiyo-vasküler Hastalıklarda Mineral ve İz Elementlerin Önemi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 21 (1): 71-82.
 • Hasipek,S. ve Sürücüoğlu, M.S.1992. Et ve Nohutla Beslenen Ratların Serum Total Lipitleri, Total Protein ve Albümin Değerleri Üzerinde Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi, 21 (2);63-74.
 • .Sürücüoğlu, M.S. 1993. İnsan Sağlığı Açısından Eski Türklerde Uygulanan Beslenme ve Diyet ile İlgili Görüşler. Sendrom, 5(2): 64-67.
 • Sürücüoğlu, M.S. 1993.Türklerde Ekmeğin Yeri ve Önemi. Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi, 1(4): 14-16.
 • Sürücüoğlu,M.S. 1993. Şişmanlık. KA DE FE Dergisi, 17(2): 20-24.
 • Sürücüoğlu,M.S. 1994. Beslenme ve Diş Çürükleri. KA DE FE Dergisi,18(2): 36-38.
 • Sürücüoğlu, M.S. 1993.Türklerde Ekmeğin Yeri ve Önemi. Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi, 1(4): 14-16.
 • Sürücüoğlu,M.S.,Özbek,T.1994. Anne Sütünün Özellikleri ve Bebek Beslenmesindeki Önemi. KA DE FE Dergisi, 18(4): 15-19.
 • Sürücüoğlu, M.S. ve Özçelik, A.Ö.1994. Ülkemizde 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda Malnütrisyon. Sendrom, 6(3): 51-54.
 • Sürücüoğlu, M.S. ve Kocadereli,İ.1994. Beslenme Alışkanlıklarının Diş Sağlığı Üzerine Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 23 (1);37-50.
 • Kocadereli,İ ve Sürücüoğlu, M.S.1994. Diş Sağlığı ve Beslenme Etkileşimi. Sendrom, 6(9): 81-84.
 • Sürücüoğlu, M.S 1995.Açlık Kan Glikoz Düzeylerinin Serum Total Lipit, Total Kolesterol ve Trigliserit Değerleri Üzerine Etkisi. Sendrom, 7(6):85-86.
 • Sürücüoğlu, M.S.1995.Arteriosklerotik Kalp Hastalığı Tanısı Konmuş Kişilerde Bazı Risk Faktörlerinin İncelenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi, 24(1):87-97.
 • Sürücüoğlu,M.S., Özçelik, A. Ö. ve Çakıroğlu,F.P. 1996. Beslenme Şekilleri ve Bazı Antropometrik Ölçülere Göre; 0-24 Aylık Çocuklarda Beslenme Değerlendirmesi. Sendrom 8(8);76-79.
 • Sürücüoğlu,M.S. 1997. Türk Mutfağında Şerbetlerin Yeri ve Önemi. Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi, 4(11) :28-33.
 • Sürücüoğlu,M.S.1997. Karbonhidratların Diş Sağlığı Üzerine Etkisi. Sendrom, 9(11); 54-58.
 • Sürücüoğlu,M.S.1999.Hemodiyalize Giren Hastaların Diyet Tutumları. Sendrom 11(7);37-42.
 • Sürücüoğlu,M.S.1999.Beslenme ve Sağlığımız. Standard, 38(448);40-51.
 • Sürücüoğlu,M.S. 1999.Diyet Posasının Hipokolesterolemik Etkisi. Sendrom,11(5); 85-91.
 • Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A. Ö. 1999. Sarımsak. Ekin, 3(8): 98-102.
 • Sürücüoğlu,M.S.1999.Diyet Posası. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 8(2);54-56.
 • Sürücüoğlu,M.S..2000.Beslenme Kültürümüzde Kahvenin Yeri ve Önemi. Folklor Halk Bilim Dergisi, 6(47);75-80.
 • Sürücüoğlu,M.S.2000.Helvanın Adı İlle de Tadı. Folklor Halk Bilim Dergisi 6(47);44-47.
 • Sürücüoğlu,M.S.2000. Bazı Beş Yıldızlı Otellerin Türk Mutfağına Yaklaşımı. Folklor Halk Bilim Dergisi,5(48):55-62.
 • Sürücüoğlu, M. S., Özçelik, A.Ö.2003. Çubuk İlçesi Aşağı Çavundur Köyü Turşuculuğu. Folklor Halk Bilim Dergisi 6(52); 35-43.
 • Sürücüoğlu, MS. 2017. Geçmişten Günümüze Türk Mutfağında Makarnanın Öyküsü. Makarna, 1;86-91.
 • Sürücüoğlu, MS. 2017.Türk Mutfağı Akdeniz Diyet Modeline Uygun Mu? Makarna, 2; 78-81.
 • Sürücüoglu, M.S.2018.Türk yemeklerinin beslenme yönünden değerlendirilmesi. Doz Dergisi 22;76-78.
 • Torkan Haşeminia, 'Diyete Ceviz İçi Eklenmesinin Hiperkolesterolemik Çocukların Serum Lipid Düzeylerine Etkisi', Ankara Üniversitesi, 2008.
 • Lale Akan,'Gebe Kadınların Diyet Örüntüleri, Diyet Kalite İndeksleri Ve Sağlıklı Yeme İndekslerinin Belirlenmesi', Ankara Üniversitesi, 2011
 • Çiğdem Sabbağ, 'İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerine Verilen Beslenme Eğitiminin Beslenme Bilgi, Tutum ve Davranışlarına Etkisinin Değerlendirilmesi', Ankara Üniversitesi, 2009.
 • Emine Faydaoğlu:' Isparta ve Afyon İllerinde Tıbbi ve Aromatik Amaçlı Kullanılan Bitkilerin İncelenmesi', Ankara Üniversitesi. 2013-Kasım
 • Yasemin Yılmaz,'Diabetes Mellituslu Hastaların; Hastalık Hikayeleri, Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma' Ankara Üniversitesi,1999.
 • ÇÇiğdem Sabbağ, 'İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Bilgi Düzeyleri', Ankara Üniversitesi, 2003.
 • Hülya Boğaz: 'Tüketicilerin Hızlı Hazır (Fast Food) Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma', Ankara Üniversitesi, 2003.
 • Lale Sariye Akan, 'Safranbolu Mutfak Kültürü Üzerine Bir Araştırma', Ankara Üniversitesi, 2005.
 • Dilek Kaplan: 'Ankara Üniversitesine Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Ülkelerine Ait Mutfak Kültürünü Değerlendirmeleri', Ankara Üniversitesi, 2006.
 • Ümit SORMAZ: 'İzmit'te Lise Öğrencilerinin Besin Tercihleri Ve Beslenme Bilgi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma', Ankara Üniversitesi, 2006.
 • Pelin Bakkal,' Koroner Arter Hastalığı Tanısı Konmuş Kişilerin Hastalık Hikayeleri, Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma', Ankara Üniversitesi, 2007.
 • Rukiye Özdemir, 'Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümüne Başvuran 7-11 Yaş Grubundaki Çocukların Beslenme Durumlarının Saptanması', Ankara Üniversitesi, 2010.
 • Feray ÇAĞIRAN YILMAZ: Yeni İnfertilite Tanısı Alan Kadınların Beslenme Durumlarının İnfertilite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, 2015.
 • Beyza TUNCAY:Onbir-Ondört Yaş grubu Çocukların Beslenme Bilgi Düzeyleri ve DEBQ’ya Göre Yeme Bozukluklarının Belirlenmesi. 2017.
 • Güneşer, S. G. 2018.Üniversite Öğrencilerinin Besin Tercihleri ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tez Jürisi. UKÜ. 31.5.2018. Danışman: Prof. Dr. Metin Saip Sürücüoğlu.
 • Ali ÖZGÜRLÜ. 2020.KKTC Lefkoşa İlçesi’nde Fitness Merkezine Giden Bireylerin Beslenme Durumları Ve Besin Takviyeleri Kullanımları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tez Jürisi:11.08.2020. Danışman:Prof. Dr. Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU.
 • Ebru ÖZBEK. 2020.Üniversite Öğrencilerinin Menü Etiketleri İle İlgili Algı Ve Yemek Seçimlerindeki Tutum Ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi.üksek Lisans Tez Jürisi:13.08.2020. Danışman:Prof. Dr. Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU.
  06.01.2017-2020