Prof. Dr. Seyit Mehmet MERCANLIGİL

CURRICULUM VITAE

 • MERCANLIGİL SM,ARSLAN P,ALASALVAR C,OKUT E,AKGÜL E,PINAR A, GEYİK PÖ,TOKGÖZOĞLU L,SHAHİDİ F:Effects of hazelnut-enriched diet on plasma cholesterol and lipoprotein profiles in hypercholesterolemic adult men. European Journal of Clinical Nutrition 61:212-220,2007.
 • 1.2 ŞAHİN H,MERCANLIGİL SM,İNANÇ N,OK E:Effects of glutamine-enriched total parenteral nutrition on acute pancreatitis. European Journal of Clinical Nutrition 61:1429-1434,2007.
 • 1.3 ÇİFTÇİ H,YILDIZ E,MERCANLIGİL SM:Depresyon ve beslenme tedavisi.Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 28:369-377,2008.
 • 1.4 TÜMER G,MERCANLIGİL SM,UZUN O,AYGÜN C:The effects of a high fat,low carbohydrate diet on the prognosis of patients with an acute attack of chronic obstructive pulmonary disease.Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 29:895-904,2009.
 • 1.5 UYSAL S,AYDINTUĞ Y,AYDINTUĞ S,GÜNGÖR E,MUTLU İ,HANÇAR ÖZCAN N,KAYA YILDIRIM L,MERCANLIGİL SM:The relationship between number of teeth,chewing function and nutritional status in patients over 55 years of age.Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 29:1076-1084,2009.
 • 1.6 YILDIRAN H, MERCANLIGİL SM, BESLER HT, TOKGÖZOĞLU L, KEPEZ A:Serum Antioxidant Vitamin Levels in Patients with Coronary Heart Disease. International Journal For Vitamin and Nutrition Research 81:211-217,2011.
 • 1.7. TAYFUR M, KARAAĞAOĞLU N, BAŞOĞLU S, MERCANLIGİL SM: Influence of brewing pots on mineral content of black tea infusions. Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry] 38 (1) ; 9'13, 2013.
 • 1.8. AKSAN A, MERCANLIGİL SM, HAUSER W, KARAİSMAİLOĞLU E: Validation of the Turkish version of the celiac disease questionnaire (CDQ). Health and Quality of Life Outcomes 13:82, 2015.
 • 2.1. MERCANLIGİL SM, KEÇECİOĞLU S, BAYSAL A: Karbonhidrat Kaynağı Olan Değişik Besinlerin (Patates, Ekmek, Pirinç, Kurubaklagil) Yetişkin Diabetes Mellituslu Hastalarda Kan Şekerine Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi.14:83-99, 1985.
 • 2.2. TURNAGÖL H, MERCANLIGİL SM, KİRAZLI Ş: Güreşçilerin Hematolojik Durumları. Spor Hekimliği Dergisi. 24(2): 49-54, 1989.
 • 2.3. BEYHAN Y, MERCANLIGİL SM, TURNAGÖL H: Sporcuların Diyet, Saç ve Serum Çinko Düzeyleri. Beslenme ve Diyet Dergisi.18(1):73-80, 1989.
 • 2.4. BEYHAN Y, TURNAGÖL H, MERCANLIGİL SM: Sporcuların Diyet, Saç ve Serum Çinko Düzeyleri, Çinko-Bakır Oranları. Spor Bilimleri Dergisi. 2(2):26-31, 1991.
 • 2.5. MERCANLIGİL SM, TURNAGÖL HH, YILMAZOĞLU G: Serbest ve Grekoromen Güreşçilerin Total Lipit, Kolesterol, Trigliserit ve Lipoprotein Düzeylerinin Karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi.2(3):42-47, 1991.
 • 2.6. MERCANLIGİL SM: Koroner Arter Hastalıklarında Lipoproteinlerin ve
 • Apolipoproteinlerin Önemi. Beslenme ve Diyet Dergisi.20:243-50, 1991.
 • 2.7. MERCANLIGİL SM: Koroner Arter Hastalıklarında Diyet Yağının Önemi. Yeni Tıp Dergisi. 9(2):14-19, 1992.
 • 2.8. AKSOY M, MERCANLIGİL SM, YILMAZOĞLU G: The Smoking and Eating Habits of Turkish People in Relation to Some Biochemical Parameters. Hacettepe Medical Journal. 25(1-4): 27-37, 1992.
 • 2.9. MERCANLIGİL SM:Şişmanlık ve Kolon Kanseri Üzerine Diyet Posasının Etkisi.
 • Sendrom.5(8):23-25, 1993.
 • 2.10. KARAAĞAOĞLU N, BAŞOĞLU S, MERCANLIGİL SM, KARAKAYNAK N, YALÇIN G, SEÇKİNER S, YILDIRIM B: Bisküvi, Kraker, Kek, Bar ve Gofretlerin Besin Değerleri: Protein, Yağ, Nem , Kül, Karbonhidrat ve Enerji Miktarları. Beslenme ve Diyet Dergisi.22(1): 69-82, 1993.
 • 2.11. KARAAĞAOĞLU N, MERCANLIGİL SM, BAŞOĞLU S: Özel Amaçlı Bisküvi, Galeta, Grissini, Etimek Gibi Tahıl Ürünlerinin Besin Değerleri: Protein, Yağ, Nem , Kül, Karbonhidrat ve Enerji Miktarları. Beslenme ve Diyet Dergisi.22(2):229-242, 1994.
 • 2.12. MERCANLIGİL SM: Kısa Barsak Sendromu ve Beslenme. Beslenme ve Diyet
 • Dergisi.26(1):41-46, 1997.
 • 2.13. YÜCECAN S, PEKCAN G, MERCANLIGİL SM, ŞİŞMAN AKGÜN B, TAYFUR M, BAŞOĞLU S, ERSOY G, ÇERMİK D, KARAAĞAOĞLU N, RAKICIOĞLU N: Ankara İli, İlçe ve Köylerinde Ailelerin Özel Günlerde Yaptıkları Yemekler.Ankara Mutfak Kültürü ve Yemekleri. Vehbi Koç ve Ankara Araştırma Merkezi, Yayın No:2, sayfa:95-104, Ankara, 1999.
 • 2.14. BOZKURT N,MERCANLIGİL SM: Yetişkinlerde görülen bazı hastalıkların Ankara'daki insidansı ve çözüm yolları.Ankara İli Beslenme Araştırmaları Merkezi Yayını No:1,Ankara,1999.
 • 2.15. YÜCECAN S,PEKCAN G,MERCANLIGİL SM,ŞİŞMAN AKGÜN B,TAYFUR M, BAŞOĞLU S,ERSOY G,ÇERMİK D,KARAAĞAOĞLU N,RAKICIOĞLU N:Ankara ili,ilçe ve köylerinde ailelerin beslenme kültürleri ve etkileyen etmenler(araştırma). Ankara İli Beslenme Alışkanlıkları ve Mutfak Kültürü Sempozyum Bilgileri.Vehbi Koç ve Araştırma Merkezi Yayını No:1, sayfa:231-248, Ankara,1999.
 • 2.16. KARAAĞAOĞLU N,MERCANLIGİL SM,BAŞOĞLU S: Bazı bisküvi çeşitleri,kek, gofret,bar ve fındık ezmelerinin mineral içerikleri.Gıda 27(2):105-111,2002.
 • 2.17. MERCANLIGİL SM: Kaybedilen ağırlığın korunması.Turkish Journal of Endocrinoloji and Metabolism 7(2):39-43,2003.
 • 2.18. MERCANLIGİL S,SAMUR G: Diyet posasının genel ve tıbbi beslenme tedavisindeki yeri ve önemi. Sendrom 18(1):49-55,2006.
 • 2.19. ARSLAN P,MERCANLIGİL S,ÖZEL H,AKBULUT G,DÖNMEZ N,ÇİFTÇİ H,KELEŞ İ,ONAT A: TEKHARF 2003-2004 taraması katılımcılarının genel beslenme örüntüsü ve beslenme alışkanlıkları. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 34:331-339,2006.
 • 2.20. TÜMÖR G,MERCANLIGİL SM: Kronik obstrüktif akciğer hastalığında oluşan beslenme sorunları ve beslenme tedavisi.Sendrom 19(7):75-80,2007.
 • 2.21. MERCANLIGİL SM: Yaşlılıkta beslenme desteği.Beslenme ve Diyet Dergisi 35(2):63-72,2007.
 • 2.22. ÇİFTÇİ H,MERCANLIGİL SM: Bitki sterol ve stanollerinin kan lipidleri üzerine
 • etkileri.Türk Kardiyoloji Seminerleri 8:223-230,2008.
 • 2.23. ŞAHİN H, MERCANLIGİL SM: Akut pankreatitte beslenme tedavisi.Hacettepe Tıp Dergisi 39(2):75-81,2008.
 • 2.24. YILDIZ E,SAMUR G,YILDIZ AN, MERCANLIGİL S:Beslenme ve diyetetik
 • öğrencilerinin internet ve bilgisayar kullanım düzeyleri.TSK Koruyucu Hekimlik
 • Bülteni 7(3):217-222,2008 (Poster olarak sunulmuştur. 15th International Congress of
 • Dietetics,8-11 September 2008,Yokohama,Japan).
 • 2.25. MERCANLIGİL SM: Diyet posasının kardiyovasküler hastalıklar ve obezite üzerine etkisi.Sendrom 20(9-10),2008.
 • 2.26. ŞAHİN H,OK E,MERCANLIGİL SM: Operasyonda obezitenin oluşturduğu riskler. Ulusal Cerrahi Dergisi 24(4):2008-214,2008.
 • 1.1. II.Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi,Ankara,12-14 Nisan 1995.
 • 1.2. III.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,Ankara,12-14 Nisan 2000.
 • 1.3. 2002 Obezite Kongresi.Antalya,24-27 Nisan 2002.
 • 1.4. IV.KEPAN Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi.Bursa,11-15 Aralık 2002.
 • 1.5. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi.Antalya,2-5 Nisan 2003.
 • 1.6. 39.Ulusal Diyabet Kongresi,İstanbul,12-16 Mayıs 2003.
 • 1.7. 3.Ulusal Obezite Kongresi.Antalya,18-20 Mayıs 2004.
 • 1.8. Türkiye'de Böbrek Hastalıkları Beslenme&Metabolizma Kongresi.Ankara,
 • 25-27 Kasım 2004.
 • 1.9. V.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,Ankara,12-15 Nisan 2006.
 • 1.10. 4.Ulusal Obezite Kongresi.Antalya,16-19 Kasım 2006.
 • 1.11. VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya,2-6 Nisan 2008.
 • 1.12. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, İstanbul,14-18 Nisan 2010.
 • 1.13. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya,4-8 Nisan 2012.
 • Diabette biyokimyasal ve metabolik değişiklikler.Diabet, Komplikasyonları,İnsülin ve Diyet Tedavisi İlkeleri Semineri.Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi,Sivas,30 Mayıs 1997.
 • 3.2. BOZKURT N,MERCANLIGİL S,AKAL E:Kronik hastalıklarda beslenme (şişmanlık,hipertansiyon,diabet).Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Halkın Beslenmede Bilinçlendirilmesi Projesi Eğitim Programı,Ankara,Haziran 1997.
 • 3.3. BOZKURT N,MERCANLIGİL S:Yetişkin diabette diyet tedavisi ve uygulamaları (Konuşmacı:Bozkurt N).'Diabetes Mellitus,Metabolik ve Biyokimyasal Değişiklikler, Beslenmenin Önemi'Konulu Toplantı,Ankara,5 Haziran 1998.
 • 3.4. Şişmanlıkta diyet tedavisi ve uygulamaları(Panel).Bayındır Tıp Merkezi,Ankara,14 Eylül 1998.
 • 3.5. Bazı önemli hastalıklarda diyet ilkeleri.Ankara Valiliği İl Sağlık
 • Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitimi,Ankara,26 Ocak 2000.
 • 3.6. Erişkin şişmanlıkta diyet tedavisi.Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 'Piyasadaki Güncel Zayıflama Diyetleri'Konulu Hizmet İçi Eğitimi, Ankara,21 Nisan 2000.
 • 3.7. Obezitede medikal beslenme tedavisi.T.C.Sağlık Bakanlığı 'Ulusal Diabet ve Obezite Programı'kapsamında Diabet ve Obezite Eğitim Kursu, Elazığ,26-28 Eylül 2003.
 • 3.8. Nasıl sağlıklı beslenmeliyiz?Hacettepe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları XI.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu,Ankara,22-25 Mart 2006.
 • 3.9. Vücut ağırlığının denetiminde beslenme tedavisi yaklaşımları. I.Beslenme ve diyetetik Günleri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu.Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi,Ankara,8-9 Haziran 2007.
 • 3.10. Obezitede beslenme tedavisi.1:Obezite Cerrehisi ve Tedavisi Sempozyumu.Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi,İstanbul,19-20 Kasım 2007.
 • 3.11. Sağlığı korumak için beslenme önerileri.Koruyucu Hekimlik Uygulamaları ve Periyodik Sağlık Kontrolü.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi,Ankara,18 Nisan 2008.
 • 3.12. Vücut ağırlığı denetiminde beslenme nasıl olmalı?Konferans.Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü,YDÜ Büyük Kütüphane, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ,9 Nisan 2009.
 • 3.12. Kardiyovasküler hastalıklarda diyet yaklaşımı.Panel:Kalp Damar Hastalıklarının Oluşumunda ve Tedavisinde Beslenmenin Önemi.Ege Üniversitesi İzmir Atatürk sağlık Yüksekokulu ve Türkiye Diyetisyenler Derneği İzmir Şubesi'nin 'Diyetisyenler Günü' Etkinliği,10 Haziran 2009,İzmir.
 • 3.13. Hipertansiyonda yaşam tarzı değişiklikleri. Hipertansiyon Paneli. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri II. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu.Hacettepe Kongre ve Kültür Merkezi,19-20 Haziran 2009, Ankara.
 • 3.14. Diyabet insidansında ve prevansiyonunda beslenmenin bağımsız rolü. Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisine Bakış-2010 paneli. Diyabete Bakış 2010. Mercure Otel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 25-28 Mart 2010, Ankara.
 • 3.15. Güncel diyetler: vücut ağırlık kaybı programlarındaki yeri. Vücut ağırlık Kaybı Programlarında uygulanan Güncel diyetler ve Sağlık Üzerine Etkileri Paneli. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 50.Yıl Kutlama Programı, Hacettepe Kültür Merkezi, 6-7 Aralık 2012, Ankara.
 • 3.16. Kardiyovasküler Hastalıklar ve Karbonhidratlar & Posa. Kardiyovasküler Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisinde Beslenme. Kardiyoloji Diyetisyenliği. III. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu, 28-30 Mart 2013, Ankara.
 • Diabette biyokimyasal ve metabolik değişiklikler.Diabet, Komplikasyonları,İnsülin ve Diyet Tedavisi İlkeleri Semineri.Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi,Sivas,30 Mayıs 1997.
 • 3.2. BOZKURT N,MERCANLIGİL S,AKAL E:Kronik hastalıklarda beslenme (şişmanlık,hipertansiyon,diabet).Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Halkın Beslenmede Bilinçlendirilmesi Projesi Eğitim Programı,Ankara,Haziran 1997.
 • 3.3. BOZKURT N,MERCANLIGİL S:Yetişkin diabette diyet tedavisi ve uygulamaları (Konuşmacı:Bozkurt N).'Diabetes Mellitus,Metabolik ve Biyokimyasal Değişiklikler, Beslenmenin Önemi'Konulu Toplantı,Ankara,5 Haziran 1998.
 • 3.4. Şişmanlıkta diyet tedavisi ve uygulamaları(Panel).Bayındır Tıp Merkezi,Ankara,14 Eylül 1998.
 • 3.5. Bazı önemli hastalıklarda diyet ilkeleri.Ankara Valiliği İl Sağlık
 • Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitimi,Ankara,26 Ocak 2000.
 • 3.6. Erişkin şişmanlıkta diyet tedavisi.Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 'Piyasadaki Güncel Zayıflama Diyetleri'Konulu Hizmet İçi Eğitimi, Ankara,21 Nisan 2000.
 • 3.7. Obezitede medikal beslenme tedavisi.T.C.Sağlık Bakanlığı 'Ulusal Diabet ve Obezite Programı'kapsamında Diabet ve Obezite Eğitim Kursu, Elazığ,26-28 Eylül 2003.
 • 3.8. Nasıl sağlıklı beslenmeliyiz?Hacettepe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları XI.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu,Ankara,22-25 Mart 2006.
 • 3.9. Vücut ağırlığının denetiminde beslenme tedavisi yaklaşımları. I.Beslenme ve diyetetik Günleri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu.Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi,Ankara,8-9 Haziran 2007.
 • 3.10. Obezitede beslenme tedavisi.1:Obezite Cerrehisi ve Tedavisi Sempozyumu.Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi,İstanbul,19-20 Kasım 2007.
 • 3.11. Sağlığı korumak için beslenme önerileri.Koruyucu Hekimlik Uygulamaları ve Periyodik Sağlık Kontrolü.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi,Ankara,18 Nisan 2008.
 • 3.12. Vücut ağırlığı denetiminde beslenme nasıl olmalı?Konferans.Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü,YDÜ Büyük Kütüphane, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ,9 Nisan 2009.
 • 3.12. Kardiyovasküler hastalıklarda diyet yaklaşımı.Panel:Kalp Damar Hastalıklarının Oluşumunda ve Tedavisinde Beslenmenin Önemi.Ege Üniversitesi İzmir Atatürk sağlık Yüksekokulu ve Türkiye Diyetisyenler Derneği İzmir Şubesi'nin 'Diyetisyenler Günü' Etkinliği,10 Haziran 2009,İzmir.
 • 3.13. Hipertansiyonda yaşam tarzı değişiklikleri. Hipertansiyon Paneli. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri II. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu.Hacettepe Kongre ve Kültür Merkezi,19-20 Haziran 2009, Ankara.
 • 3.14. Diyabet insidansında ve prevansiyonunda beslenmenin bağımsız rolü. Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisine Bakış-2010 paneli. Diyabete Bakış 2010. Mercure Otel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 25-28 Mart 2010, Ankara.
 • 3.15. Güncel diyetler: vücut ağırlık kaybı programlarındaki yeri. Vücut ağırlık Kaybı Programlarında uygulanan Güncel diyetler ve Sağlık Üzerine Etkileri Paneli. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 50.Yıl Kutlama Programı, Hacettepe Kültür Merkezi, 6-7 Aralık 2012, Ankara.
 • 3.16. Kardiyovasküler Hastalıklar ve Karbonhidratlar & Posa. Kardiyovasküler Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisinde Beslenme. Kardiyoloji Diyetisyenliği. III. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu, 28-30 Mart 2013, Ankara.
 • MERCANLIGİL S, KEÇECİOĞLU S, BAYSAL A: Plasma Glucose Responses to Different Foods Containing Complex Carbonhydrates (Poster). XIII: International Congress of Nutrition, Brighton, United Kingdom, 18-23 August 1985.
 • 2. KARAAĞAOĞLU N, PEKCAN G, BOZKURT N, MERCANLIGİL S, GÜNEYLİ U, BAYSAL A: Food Intake and Weight Gain of Pregnant Women in Ankara (Poster). Sixth European Nutrition Conference, Athens, Greece, 25-28 May, 1991.
 • 3. PEKCAN G, YÜCECECAN S, TAYFUR M, KAYAKIRILMAZ K, RAKICIOĞLU N, MERCANLIGİL S, EROĞLU G: Dietary Intakes and Nutritional Status of Non-Institutionalized Elderly (Poster). First European Congress on Nutrition and Health in the Elderly, Noordwijkerhout, The Netherlands, December 5-7, 1991: Age and Nutrition 3(2):139, 1992.
 • 4. KEÇECİOĞLU S, MERCANLIGİL SM, ADALAR N: Bazı Meyvelerin (Muz, Portakal) Kan Şekeri Üzerine Etkileri. I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi,
 • Bildiri Özetleri, sayfa 41, 14-16 Ekim 1992, Ankara.
 • 5. YÜCECAN S, PEKCAN G, MERCANLIGİL S, ŞİŞMAN B, TAYFUR M, ERSOY G, ÇERMİK D, BAŞOĞLU S, KARAAĞAOĞLU N, RAKICIOĞLU N: Beslenme Alışkanlıklarını Etkileyen Sosyo-Kültürel Etmenler. I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Bildiri Özetleri, sayfa 66, 14-16 Ekim 1992, Ankara.
 • 6. YÜCECAN S, PEKCAN G, MERCANLIGİL S, ŞİŞMAN B, TAYFUR M, ERSOY G, ÇERMİK D, BAŞOĞLU S, KARAAĞAOĞLU N, RAKICIOĞLU N: Ankara İli, İlçe ve Köylerinde Yaşayan Ailelerin Beslenme Alışkanlıkları Çerçevesinde Oluşan Kültür Değerleri. I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Bildiri Özetleri, sayfa 65, 14-16 Ekim 1992,Ankara.
 • 7. PEKCAN G, YÜCECAN S, TAYFUR M, KAYAKIRILMAZ K, RAKICIOĞLU N, MERCANLIGİL SM, EROĞLU G: Ev Koşullarında Yaşayan 65 Yaş Üzeri Bireylerde Beslenme ve Sağlık Durumu. I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Bildiri Özetleri, sayfa 3,14-16 Ekim 1992,Ankara.
 • 8. TURNAGÖL HH, MERCANLIGİL SM, YILMAZOĞLU G: Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımlarının Kan Proteinlerinin Sedanter Grupla Karşılaştırılması. II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Özetler, 12-14 Nisan 1995, Ankara.
 • 9. MERCANLIGİL SM, BAŞOĞLU S, TAYRUR M, KARAAĞAOĞLU N, TÜLÜ TOROMAN İ: Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Pişirilmeye Hazır Durumdaki Ispanakların Kum ve Bazı Mineral İçerikleri. II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Özetler, 12-14 Nisan 1995, Ankara.
 • 10. KARAAĞAOĞLU N, BAŞOĞLU S, MERCANLIGİL SM, KARABUDAK E, GÜRER NE: İleri Derecede Mental Retardasyonlu ve Serebral Palsili Hastalarda Diyete Eklenen Enteral Ürünlerin Antropometrik Ölçümlere Etkisi. II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Özetler, 12-14 Nisan 1995, Ankara.
 • 11. ARSLAN P, MERCANLIGİL S, ERGE S, KARAAĞAOĞLU N, GÖKMEN H, AKAL E: The Effects of Nutrition Education on Nutritional Knowledge and Food Consumption in Diabetic Patients (Poster). Black Sea Diab Meeting, Abstract Book, October 30th ' November 1st, 1997, İsanbul.
 • 12. ŞAHİN H. MERCANLIGİL SM: Gastrointestinal Sistem Kanserli Hastalarda Preoperatif Dönemde Yapılan Enteral ve Parenteral Beslenme Desteğinin Postoperatif Morbiditeye Etkisi. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa 308-9, 12-15 Nisan 2000, Ankara.
 • 13. TÜMER G, MERCANLIGİL S, TOPBAŞ M: Kolesistektomi Sonrasında Beslenmeye Bağlı Sorunların Belirlenmesi. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa 244-5, 12-15 Nisan 2000, Ankara.
 • 14. ERGE AÇIK S, BAŞ D, DEMİREL B, MERCANLIGİL S: Ülserli Hastaların Besinlere Karşı Oluşan Gastrik Sorunlarının Belirlenmesi. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa 306-7, 12-15 Nisan 2000, Ankara
 • 15. DEMİREL B,MERCANLIGİL S,DİŞİBEYAZ S,NİŞANCI F,ÇELİK F:A research concerning the importance of BCAA's in patients with liver cirrhosis(Poster), Abstracts of the 25th Congress of the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition,20 September-23 September 2003,Cannes,France,Clinical Nutrition 22(Supplement 1):S59,2003.
 • 16. GÜNGÖR AY,MERCANLIGİL SM,GÜNDOĞDU H,ÖNGÜL TEKİN Z,ŞANVER G:Majör cerrahi geçiren total parenteral beslenme uygulanan diyabetik hastalarda farklı karbonhidrat,lipit oranlarının kan glukozu ve bazı biyokimyasal bulgular üzerine etkileri(Poster).IV.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,Bildiriler Kitabı,sayfa 268,2-5 Nisan 2003,Antalya.
 • 17. ARSLAN P,MERCANLIGİL S,GÖKMEN ÖZEL H,AKBULUT G,DÖNMEZ N, ÇİFTÇİ H,KELEŞ İ:Koroner kalp hastalığı risk sınıflamasına göre bireylerin beslenme profili-TEKHARF 2003.3.Ulusal Obezite Kongresi,Kongre Kitabı,S01,18-20 Mayıs 2004,Antalya.
 • 18. ARSLAN P,SAMUR G,YILDIZ E,MERCANLIGİL SM,KÖKSAL G:5-20 yaş grubu çocuk ve adölesanların bazı antropometrik ölçümleri ile beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi.3.Ulusal Obezite Kongresi,Kongre Kitabı,S02,
 • 18-20 Mayıs 2004,Antalya.
 • 19. OLCAY EMİNSOY İ, MERCANLIGİL S,EMİNSOY MG,KUT A:Hemodiyaliz hastalarında enteral ürün desteğinin malnütrisyon üzerine etkisi.V.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,Kongre Kitabı,sayfa 202,12-15 Nisan 2006,Ankara.
 • 20. ÇİFTÇİ H, MERCANLIGİL SM,BESLER HT,TOKGÖZOĞLU L,KEPEZ A: Koroner arter hastalarının serum antioksidan vitamin,vücut kompozisyonu ile beslenme durumlarının değerlendirilmesi. V.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,Kongre Kitabı,sayfa 204,12-15 Nisan 2006,Ankara.
 • 21. AYDINTUG YS,UYSAL S,GÜNGÖR EA,MUTLU I,MERCANLIGİL S, AYDINTUG S:An evaluation of the relationship between number of the teeth and chewing function and nutritional status in patients over 55 years of age.28th ESPEN (European Society of Parenteral and Enteral Nutrition) Congress,Abstract Book,page 186,19-22 October 2006,İstanbul.
 • 22. TÜRKER P,MERCANLIGİL SM,ÖZDEMİR N,HABERAL M:Hemodiyaliz(HD) ve
 • sürekli ayaktan periton diyalizi(SAPD)uygulanan kronik böbrek yetmezliği olan
 • hastaların beslenme tedavilerinin bazı biyokimyasal bulgular ve beslenme durumları
 • üzerine etkilerinin karşılaştırılması.VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,
 • Kongre Kitabı,sayfa:232,2-6 Nisan 2008,Antalya.
 • 23. DÖNMEZ N,GÖKMEN ÖZEL H,ÇITAK AKBULUT G,YILDIRIM M,ÇİFTÇİ H, MERCANLIGİL S,ARSLAN P,DURSUNOĞLU D,ONAT A: TEKHARF 2003-2006 beslenme araştırmasına katılan bireylerde koroner olayların varlığı ile enerji,toplam diyet posası, alımları ve ağırlık arasındaki ilişkiler.VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Kongre Kitabı,sayfa:240-241,2-6 Nisan 2008,Antalya.
 • 24. HOMAFAR A,MERCANLIGİL S,SARKARATİ F:A survey of the relationship between body mass index with blood glucose and lipid profile in some healty people at the ages of 20-60 in Tabriz,Iran(Poster). VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Kongre Kitabı,sayfa:351,2-6 Nisan 2008,Antalya.
 • 25. HOMAFAR A,MERCANLIGİL S:A research on healty adults(20-60 years old) with different body mass indexes on the determination nutrition habits,energy intake and energy expenditures in Tabriz,Iran(Poster). VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa:351-352,2-6 Nisan 2008,Antalya.
 • 26. YILDIZ E,SAMUR G,MERCANLIGİL S,YILDIZ AN:Computer usage among nutrition and dietetics students in Turkey(poster).15th International Congress of Dietetics,Abstract Book,page:237,8-11 September 2008,Yokohama,Japan.
 • 27. YUMUK N, MERCANLIGİL S,YILDIZ E,BAŞKAL N:Tip 2 diyabetli hastaların diyetlerinin içerdiği glisemik indeks(GI) ve glisemik yükün(GY) değerlendirilmesi (poster).45.Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı,sayfa:220,20-24 Mayıs 2009,Antalya.
 • 28. PADEM Z,MERCANLIGİL SM,BAHÇE S,AKTAY E.:Farklı beden kütle indeksleri olan hipertansiyonlu hastaların beslenme durumlarının ve bazı biyokimyasal bulgularının değerlendirilmesi.VII:Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa:321.14-18 Nisan 2010,Antalya.
 • 29. TÜRKER P, MERCANLIGİL S, HABERAL M. The effect of diet therapy on biochemical measurements and nutritional status in continuous ambulatory peritoneal dialysis and hemodialysis patients.XV International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease, Poster number:D33. p.142,Posters Dietician's Program.
 • 25-28 May 2010,Lausanne-Switzerland.
 • 30. KABARAN S, MERCANLIGİL SM. Assessment of the effects of parent's nutrition habits and obesity status on children.18th European Congress on Obesity(ECO), May 25-28 2011, İstanbul, Turkey, Obesity Reviews 12(suppl.1):256,2011. (Poster)
 • 31. BÜYÜKTUNCER DEMİREL Z, KIZIL M, AKSOY B, RAKICIOĞLU N, SAMUR G, YILDIZ E, MERCANLIGİL SM, AYAZ A, PEKCAN G, GÖKMEN ÖZEL H, ERSOY G, AKSOY M, BESLER HT. Major dietary sodium sources of Turkish adults. VIII.International Nutrition and Dietetics Congress, 4-8 April 2012, Antalya, Turkey, Congress proceedings, p: 388-389. (Poster)
 • 32. KABARAN S, MERCANLIGİL SM. İnterpreting the effects of Parents' food preferences on their children's food preferences. VIII.International Nutrition and Dietetics Congress, 4-8 April 2012, Antalya, Turkey, Congress proceedings, p: 285-286. (Sözel bildiri)
 • 33. YILDIRAN H, MERCANLIGİL SM. Effects of meal frequency on weight loss and fat mass loss body composition and some biochemical parameters in nutritional medical therapy of obesity. VIII.International Nutrition and Dietetics Congress, 4-8 April 2012, Antalya, Turkey, Congress proceedings, p: 321. (Poster)
 • 34. AKSOY B, BÜYÜKTUNCER DEMİREL Z, KIZIL M, RAKICIOĞLU N, SAMUR G, YILDIZ E, MERCANLIGİL SM, AYAZ A, PEKCAN G, GÖKMEN ÖZEL H, ERSOY G, AKSOY M, BESLER HT. Comparison of the food frequency questionnaire and dietary recall methods in the assessment of dietary sodium intake. VIII.International Nutrition and Dietetics Congress, 4-8 April 2012, Antalya, Turkey, Congress proceedings, p: 387-388. (Poster)
 • 35. SAMUR G, YILDIZ E, MERCANLIGİL SM. Adolesanların diyetle toplam yağ alım miktarı ve diyetin yağ asitleri örüntüsü. 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 28 Kasım ' 2 Aralık 2012, P002, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Poster)
 • Asiye Yeter GÜNGÖR: Majör cerrahi geçiren total parenteral beslenme uygulanan diyabetik hastalarda farklı karbonhidrat,lipit oranlarının insülin gereksinimi ve biyokimyasal bulgular üzerine etkileri.Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi,Ankara,2001.
 • 1.2. Güzin TÜMER:Yüksek yağ,düşük karbonhidrat içeren enteral ürün destekli diyetin KOAH'lı hastaların kan gazlarına,laboratuar bulgularına,akciğer fonksiyon testlerine ve antropometrik ölçümlerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi,Ankara,2002.
 • 1.3. Atusa HOMAFAR:İran'da farklı beden kütle indeksinde olan sağlıklı yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıklarının,enerji harcamalarının,kan glukoz ve lipit düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi,Ankara,2004.
 • 1.4. İrem OLCAY:Hemodiyaliz hastalarında enteral ürün desteğinin malnütrisyon üzerine etkisi.Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi,Ankara,2005.
 • 1.5. Nevra KOÇ:Sürekli ayaktan periton diyalizi(CAPD)uygulanan kronik böbrek yetmezliği olan adölesanlarda bitkisel ve hayvansal kaynaklı proteinlerin biyokimyasal ve hematolojik bulgulara etkisi üzerine bir araştırma.Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi,Ankara,2005.
 • 1.6. Gülin ÖZTÜRK:Hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda malnütrisyonun değerlendirilmesine ve beslenme durumlarının saptanmasına yönelik bir çalışma.Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi,Ankara,2005.
 • 1.7. Hilal ÇİFTÇİ:Koroner arter hastalarının serum antioksidan vitamin ve bazı biyokimyasal bulguları ile beslenme durumlarının değerlendirilmesi.Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi,Ankara,2006.
 • 1.8. Tuğba ÖLMEZ:Hipertansiyonlu hastaların beslenme durumlarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma.Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi,Ankara,2007.
 • 1.9. Birsen YILDIZ DEMİREL:Karaciğer sirozlu hastaların diyetlerinde dallı zincirli aminoasitlerin önemi üzerine bir araştırma.Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programı Doktora Tezi,Ankara,2001.
 • 1.10. Habibe ŞAHİN:Glutamin içeren total parenteral beslenme tedavisinin akut pankreatitli hastalar üzerine etkisi.Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programı Doktora Tezi,Ankara,2004.
 • 1.11. Perim Fatma TÜRKER:Hemodiyaliz(HD) ve sürekli ayaktan periton diyaliz(SAPD) uygulanan kronik böbrek yetmezliği olan hastaların beslenme tedavilerinin bazı biyokimyasal bulgular ve beslenme durumları üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programı Doktora Tezi,Ankara,2008.
 • 1.12. Nuket YUMUK.Tip 2 diyabetli hastaların diyetlerinin içerdiği glidemik indeks ve glisemik yükün değerlendirilmesi.Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi,Ankara,2008.
 • 1.13. Hilal ÇİFTÇİ.Obezitede tıbbi beslenme tedavisinde öğün sayısının ağırlık kaybı,vücut kompozisyonu ve bazı biyokimyasal bulgulara etkisi.Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programı Doktora Tezi,Ankara,2009.
 • 1.14. Habibe MARAŞLI: Gastrointestinal sistem kanserli hastalarda preoperatif dönemde yapılan enteral ve parenteral beslenme desteğinin postoperatif morbiditeye etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara,1998.
 • 1.15. Neslihan KAYMAZLAR: Tip 2 diyabetli hastaların glikozile hemoglobin(HbA1c) düzeylerinin beslenme durumları ile ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara,2010.
 • 1.16. Zerin PADEM: Farklı beden kütle indeksleri olan hipertansiyonlu hastaların beslenme durumlarının ve bazı biyokimyasal bulgularının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara,2010.
 • 1.17. Seray KABARAN: Ailelerin besin seçiminin çocukların besin seçimi ve yeni besin deneme fobisi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara,2011.
 • 1.18. Başak SEFEROĞLU: Çölyak hastalarına yönelik kestane unu ve glütensiz unlarla hazırlanan ekmek, kek ve bisküvi çeşitlerinin duyusal analiz ile değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplu Beslenme Sistemleri Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara,2012.
 • 1.19. Ayşegül ÇAKMAK: Ankara'da yaşayan 19-65 yaş arası çölyak hastalarının beslenme durumlarının yaşam kalitesi üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara,2013.
 • 1.20. Beril YILMAZ: Hematolojik malignitesi olan hastaların beslenme durumlarının ve bazı biyokimyasal bulgularının saptanması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara,2013.
 • C. TÜRKÇE KİTAP VE KİTAP BÖLÜMÜ
 • 1. ARSLAN P,BOZKURT N,KARAAĞAOĞLU N,MERCANLIGİL SM,AÇIK ERGE
 • S: Yeterli-Dengeli Beslenme ve Sağlıklı Zayıflama Rehberi, ikinci baskı,Özgür
 • Yayınevi, İstanbul,2003.(Kitap)
 • 2. ARSLAN P,BEYHAN Y,KÖKSAL G,KÖKSAL E,MERCANLIGİL S,KUTLUAY
 • MERDOL T,GÖKMEN ÖZEL H,PEKCAN G,RAKICIOĞLU N,SAĞLAM F,
 • SAMUR G,YÜCECAN S,AKAL YILDIZ E(Editör: ARSLAN P):Beslenme Eğitimi.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Yaygın
 • Çiftçi Eğitimi Projesi(YAYÇEP).Yayın seri no:48,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 • Yayın Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara,2006.(Kitap)
 • 3. ÖKTENLİ Ç,ARSLAN P,MERCANLIGİL SM,SAMUR G,OĞUZ S,MUŞABAK U (Editör:ÖKTENLİ Ç):Beslenme ve Malnütrisyon,GATA Ayın Kitabı,sayı:70,GATA Basımevi,Ankara,2006.(Kitap)
 • 4. SAMUR G,MERCANLIGİL SM:Protein enerji malnütrisyonu.Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji(Editörler:Tözün N,Şimşek H,Özkan H,Şimşek İ,Gören A),sayfa:1083-1088,MN Medikal&Nobel,Ankara,2007.(Kitap bölümü)
 • 5. MERCANLIGİL SM:Karaciğer,safra kesesi ve pankreas hastalıklarında beslenme.Diyet El Kitabı,yenilenmiş 5.baskı,sayfa:179-214,Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2008.(Kitap bölümü)
 • 6. MERCANLIGİL SM:Böbrek hastalıklarında beslenme.Diyet El Kitabı,yenilenmiş 5.baskı,sayfa:215-256,Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2008.(Kitap bölümü)
 • 7. MERCANLIGİL SM,KEÇECİOĞLU S:Enteral ve parenteral beslenme.Diyet El Kitabı,yenilenmiş 5.baskı,sayfa:459-502,Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2008.(Kitap bölümü)
 • 8. MERCANLIGİL SM,KEÇECİOĞLU S:Hastalıkların tanısında kullanılan test diyetleri. Diyet El Kitabı,yenilenmiş 5.baskı,sayfa:503-512,Hatiboğlu Yayınevi, Ankara,2008.(Kitap bölümü)
 • 9. ÇİFTÇİ H,AKBULUT G,MERCANLIGİL SM:Solunum sistemi hastalıkları ve beslenme tedavisi.Hastalıklarda Beslenme ve Obezite(Editörler:Coşkun A,Kesici C,Çelikcan E,Bilici S),sayfa:117-131, Sağlık Bakanlığı Yayın No:733,Klasmat Matbaacılık,Ankara,Şubat 2008. (Kitap bölümü)
 • 10. MERCANLIGİL SM:Şişmanlık. Hastalıklarda Beslenme ve Obezite (Editörler:Coşkun A,Kesici C,Çelikcan E,Bilici S),sayfa:133-138, Sağlık Bakanlığı Yayın No:733,Klasmat Matbaacılık,Ankara,Şubat 2008. (Kitap bölümü)
 • 11. MERCANLIGİL SM:Şişmanlığın tedavi yöntemleri,doğrular ve yanlışlar. Hastalıklarda Beslenme ve Obezite(Editörler:Coşkun A,Kesici C,Çelikcan E,Bilici S) , sayfa:157-162, Sağlık Bakanlığı Yayın No:733,Klasmat Matbaacılık,Ankara,Şubat 2008. (Kitap bölümü)
 • 12. ÇİFTÇİ H,AKBULUT G,YILDIZ E,MERCANLIGİL SM:Kan şekerini etkileyen besinler.Beslenme(Editörler:Buzgan T,Kesici C,Çelikcan E,Soylu M),sayfa:547-551,Sağlık Bakanlığı Yayın No:732,Klasmat Matbaacılık,Ankara,Şubat 2008. (Kitap bölümü)
 • 13. SAMUR G,MERCANLIGİL SM:Diyet posası ve beslenme. Beslenme (Editörler:
 • Buzgan T,Kesici C,Çelikcan E,Soylu M),sayfa:537-546,Sağlık Bakanlığı Yayın
 • No:732,Klasmat Matbaacılık,Ankara,Şubat 2008. (Kitap bölümü)
 • 14. MERCANLIGİL S: İştah, beslenme alışkanlıkları ve obezite. Beslenme Bozukluğu Sorunları: Protein Enerji Malnütrisyonu ve Obezite (Editör: Arslan P). Danone Enstitüsü Derneği Beslenme Serileri 4. Diasan Basım Form Matbaacılık San. Ve Tic. A.Ş. , İstanbul, 2012. (Kitap bölümü)
 • 15. ÖZER E, YILDIZ E, MERCANLIGİL M, MERCANLIGİL S, UYSAL C, KOYUNOĞLU N, AVHAN N: Diyabetin önlenmesi ve tedavisinde tıbbi beslenme tedavisi rehberi-2013 (yayına hazırlayanlar: Mercanlıgil S, Dağ A), sayfa: 90-119, Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını, Yelken Basım, İstanbul, 2013. (Kitap bölümü)
 • D.KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRMENLİĞİ
 • 1. MERCANLIGİL S: Yaşlılıkta nütrisyon. Klinik Nütrisyon Temel Kavramlar(Basics in Clinical Nutrition),(çeviri editör grubu:Bahar M,Çertuğ A,Çoker A,Gündoğdu H, Moral AR),ikinci baskı,sayfa 226-245,Logos Yayıncılık,İstanbul,2002.
 • 2. MERCANLIGİL SM: Diabetes Mellitus'lu hastalarda egzersiz.Joslin's Diabetes Mellitus(çeviri editörü:Yumuk V),sayfa:649-657,İstanbul Medikal Yayıncılık,İstanbul, 2008.
 • 3. MERCANLIGİL SM, AKAL YILDIZ E: Parenteral beslenme. Enteral ve Parenteral Nütrisyon Diyetisyen El Kitabı (Annalynn Skipper. Dietitian's Handbook of Enteral and Parenteral Nutrition), (çeviri editörleri: Besler HT, İnanç N), sayfa: 281-298, Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını, Nobel Tıp Kitabevleri Tic.Ltd.Şti, İstanbul, 2014.
 • E.BROŞÜRLER
 • 1. BAŞOĞLU S,MERCANLIGİL SM,KARAAĞAOĞLU N:Bisküvi,Kraker,Kek,Bar ve Gofretlerin Diyet Değişim Listelerindeki Yeri.Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını:9,Ankara,1996.
 • 2. BAŞOĞLU S,MERCANLIGİL SM,KARAAĞAOĞLU N:Sporcu Beslenmesinde Bisküvi,Kraker,Kek,Bar ve Gofretler,Ankara,1997.
 • 3. AÇIK ERGE S,MERCANLIGİL S,AKAL E,GÖKMEN H,KARAAĞAOĞLU N, ÜNLÜ A:Şeker Hastalığı ve Beslenme,Ankara,1998.
 • 4. ÇİFTÇİ H,AKBULUT G,MERCANLIGİL SM:Solunum Sistemi Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi, T.C.Sağlık Bakanlığı ,Hastalıklarda Beslenme Bilgi Serisi,C9, Sağlık Bakanlığı Yayın No:728,Klasmat Matbaacılık,Ankara,Şubat 2008.(Aynı içerik kitap bölümü olarak da yayınlandı)
 • 5. MERCANLIGİL SM:Şişmanlık.T.C.Sağlık Bakanlığı ,Obezite Bilgi Serisi,D1, Sağlık Bakanlığı Yayın No:729,Klasmat Matbaacılık,Ankara,Şubat 2008.(Aynı içerik kitap bölümü olarak da yayınlandı)
 • 6. MERCANLIGİL SM:Şişmanlığın Tedavi Yöntemleri,Doğrular ve Yanlışlar, T.C.Sağlık Bakanlığı ,Obezite Bilgi Serisi,D3, Sağlık Bakanlığı Yayın No:729, Klasmat Matbaacılık,Ankara,Şubat 2008.(Aynı içerik kitap bölümü olarak da yayınlandı)
 • 7. ÇİFTÇİ H,AKBULUT G,YILDIZ E,MERCANLIGİL SM:Kan Şekerini Etkileyen Besinler,T.C.Sağlık Bakanlığı ,Beslenme Bilgi Serisi,B12,Sağlık Bakanlığı Yayın No:727,Klasmat Matbaacılık,Ankara,Şubat 2008.(Aynı içerik kitap bölümü olarak da yayınlandı)
 • 8. SAMUR G, MERCANLIGİL SM:Diyet Posası ve Beslenme,T.C.Sağlık Bakanlığı, Beslenme Bilgi Serisi,B11,Sağlık Bakanlığı Yayın No:727,Klasmat Matbaacılık, Ankara,Şubat 2008.(Aynı içerik kitap bölümü olarak da yayınlandı)
 • E.BROŞÜRLER
 • 1. BAŞOĞLU S,MERCANLIGİL SM,KARAAĞAOĞLU N:Bisküvi,Kraker,Kek,Bar ve Gofretlerin Diyet Değişim Listelerindeki Yeri.Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını:9,Ankara,1996.
 • 2. BAŞOĞLU S,MERCANLIGİL SM,KARAAĞAOĞLU N:Sporcu Beslenmesinde Bisküvi,Kraker,Kek,Bar ve Gofretler,Ankara,1997.
 • 3. AÇIK ERGE S,MERCANLIGİL S,AKAL E,GÖKMEN H,KARAAĞAOĞLU N, ÜNLÜ A:Şeker Hastalığı ve Beslenme,Ankara,1998.
 • 4. ÇİFTÇİ H,AKBULUT G,MERCANLIGİL SM:Solunum Sistemi Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi, T.C.Sağlık Bakanlığı ,Hastalıklarda Beslenme Bilgi Serisi,C9, Sağlık Bakanlığı Yayın No:728,Klasmat Matbaacılık,Ankara,Şubat 2008.(Aynı içerik kitap bölümü olarak da yayınlandı)
 • 5. MERCANLIGİL SM:Şişmanlık.T.C.Sağlık Bakanlığı ,Obezite Bilgi Serisi,D1, Sağlık Bakanlığı Yayın No:729,Klasmat Matbaacılık,Ankara,Şubat 2008.(Aynı içerik kitap bölümü olarak da yayınlandı)
 • 6. MERCANLIGİL SM:Şişmanlığın Tedavi Yöntemleri,Doğrular ve Yanlışlar, T.C.Sağlık Bakanlığı ,Obezite Bilgi Serisi,D3, Sağlık Bakanlığı Yayın No:729, Klasmat Matbaacılık,Ankara,Şubat 2008.(Aynı içerik kitap bölümü olarak da yayınlandı)
 • 7. ÇİFTÇİ H,AKBULUT G,YILDIZ E,MERCANLIGİL SM:Kan Şekerini Etkileyen Besinler,T.C.Sağlık Bakanlığı ,Beslenme Bilgi Serisi,B12,Sağlık Bakanlığı Yayın No:727,Klasmat Matbaacılık,Ankara,Şubat 2008.(Aynı içerik kitap bölümü olarak da yayınlandı)
 • 8. SAMUR G, MERCANLIGİL SM:Diyet Posası ve Beslenme,T.C.Sağlık Bakanlığı, Beslenme Bilgi Serisi,B11,Sağlık Bakanlığı Yayın No:727,Klasmat Matbaacılık, Ankara,Şubat 2008.(Aynı içerik kitap bölümü olarak da yayınlandı)
 • Hacettepe Üniversitesi'nin liselere tanıtımı için oluşturduğu'Üniversitenin Tanıtım Komitesi' üyeliği,1997.
 • 1.2. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Eğitim Komisyonu üyeliği, 1999-2000 öğretim dönemi.
 • 1.3. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yönetim Kurulu Üyeliği(03.10.2001-26.09.2003).
 • 1.4. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (15.11.2007-08.04.2009).
 • 1.5. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkan Yardımcılığı(21.10.2009- 21.10.2012).
 • 1.5. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Diyetetik Ana bilim Dalı Başkanı (02.07.2012-01.07.2013)
 • 2.Diğer Görevler
 • 2.1. T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 'Kodeks Alimentarius Çalışmaları' Özel Ürünler Komite Üyeliği,Ankara,1995.
 • 2.2. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 1982-1984(Sayman),
 • 1994-1998(II.Başkan), 2000-2004(Başkan).
 • 2.3. T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün
 • 'Etiketleme İhtisas Alt Komisyonu' üyeliği,2009-Halen.
 • 2.4. T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün
 • 'Şeker ve Şekerli Mamüller İhtisas Alt komisyonu'üyeliği,2009-Halen.
 • 2.5. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı'nın ' Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı' Yürütme Kurulu üyeliği, 2009-Halen.