profile-anonymous

CURRICULUM VITAE

  • Arcus Aorta'dan Çıkan Arteria Vertebralis', Hacettepe Tıp Cerrahi Bülteni 8 (1), 61-66 (1975).
  • 'İnsanda Musculus Plantaris ile Musculus Palmaris Longus'un Durumlarının Mukayesesi', Hacettepe Tıp Cerrahi Bülteni 8 (2), 157-165 (1975).
  • Sancak, B ve A. Sel, 'Atnalı Böbrek Damarları', Hacettepe Tıp Cerrahi Bülteni 9 (1), 48-54 (1976).
  • Durgun B, A. Sel, F. Dere ' Atlas ve Varyasyonlarının Nicel Anatomisi', Uluslararası Katılımlı 7. Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 227, Diyarbakır, 2003.
  • E2. Kızılkanat E D, A. Sel, N. Boyan, B. Durgun 'Linear Dimensions of The Upper Sacrum', Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Anatomi Kongresi, Neuroanatomy (Suppl, Abstract Book): 29, Bodrum, 2006.
  • E3. Durgun B ve A. Sel 'Sagittal Parameters of The Sacrum: Anthropological, Biomechanical and Surgical Perspectives', Anatomy (Special Issue includes abstracts for the 11. National Congress of Anatomy with International Participiation), Vol:1, p. 50-51, Denizli, 2007
  • Dere F ve A. Sel ' Anatomi Ders Notları' Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yayınları, 2, 109 s, 2002
  • F2. Sel A ' Anatomi Ders Notları Özeti' Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yayınları, 2, 20 s, 2003