Assoc. Prof. Dr. Orhan ULUDAĞ

CURRICULUM VITAE

 • Eastern Mediterranean University Tourism (Undergrad, 2003)
 • Eastern Mediterranean University Tourism (Master, 2004)
 • Eastern Mediterranean University Educational Sciences (Phd, 2012)
 • Uludag, O., & Yaratan, H. (2013). The effects of justice and burnout on achievement: An empirical investigation of university students. Croatian Journal of Education. 15(2), 97-116. SSCI
 • Uludag, O. & Yaratan, H. (2010). The effect of burnout on engagement: An empirical study on tourism students. Journal of Hospitality, Leisure, Sport, & Tourism Education, 9(1), 13-23. SSCI
 • Karatepe, O. M. & Uludag, O. (2008). Affectivity, conflicts in the work'family interface, and hotel employee outcomes. International Journal of Hospitality Management, 27(1), 30-41. SSCI
 • Karatepe, O. M. & Uludag, O. (2008). Role stress, burnout, and their effects on frontline hotel employees' job performance: Evidence from northern Cyprus. International Journal of Tourism Research. 10, 111-126. SSCI
 • Karatepe, O. M., Uludag, O., Menevis, I., Hadzimehmedagic, L., & Baddar L., (2006). The effects of selected individual characteristics on frontline employee performance and job satisfaction. Tourism Management, 27(4), 547-560. SSCI
 • Uludag, O. (2016). The Mediating Role of Positive Affectivity on Testing the Relationship of Engagement to Academic Achievement: An Empirical Investigation of Tourism Students. Journal of Teaching in Tourism and Hospitality. DOI:10.1080/15313220.2015.1123130. LEAD ARTICLE
 • Uludag, O., Khan, S., & Guden, N. (2011). The effects of job satisfaction, organizational commitment, organizational citizenship behavior on turnover intentions. FIU Hospitality Review, 29(2), 1-21. LEAD ARTICLE
 • Karatepe, O. M. & Uludag, O. (2008). Supervisor support, work-family conflict, and satisfaction outcomes: An empirical study in the hotel industry. Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism, 7 (2), 115-134.
 • Karatepe, O. M. & Uludag, O. (2007). Conflict, exhaustion, and motivation: A study of frontline employees in northern Cyprus hotels. International Journal of Hospitality Management, 26(3), 645-665.
 • Uludag, O., Aktas, I. & Ozgit, H. (2019). The Effects of Education Employees’ Organizational Justice Perceptions and Organizational Culture on Knowledge Sharing: Testing the Mediating Role of Organizational Culture. Hacettepe University Journal of Education, 34 (1), 160-181. DOI: 10.16986/HUJE.2018037423.
 • Uludag, O. (2014). Fair and Square: How does perceptions of fairness is associated to aggression? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143, 504-508. CPCI-SSH
 • Uludag, O. (2013). The influence of aggression on students' achievement: Evidence from higher education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 89, 954-958. CPCI-SSH
 • Yaratan, H., & Uludag, O. (2012). The impact of verbal aggression on burnout: An empirical study on university students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 41-46. CPCI-SSH
 • Oney, E., & Uludag, O. (2013). Classification of self-confidence: Is general self-confidence an aggregate of specific self-confidences? Paper Presented at the 6th International Conference on Services Management, Kyrenia, North Cyprus.
 • Uludag, O. & Ncube, J. (2018). The Mediating Effect of Workplace Spirituality on the Relationship between Emotional Labor and Burnout. 2nd International Turkic World Congress on Educational and Social Sciences. Antalya, Turkey.
 • Uludag, O. & Ozgit, H. (2017). How Psychological Capital Influences Academic Performance? Testing the Mediating Effect of Student Engagement. 7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) Conference. Famagusta, North Cyprus.
 • Uludag, O. & Uludag, T. (2017). Time Lagged Investigation of the Effects of Surface and Deep Learning Styles on Overall Academic Performance: Testing the Mediating Roles of English Deficiency and English Competency. Erasmus Plus Conference, Bartın: Turkey.
 • Uludag, O., & Yaratan, H. (2012). The effects of justice, aggression, and burnout on achievement: An investigation of university students. Saarbrücken, Germany. Lap-Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-3-659-14471-4.
 • Uludag, O. & Uludag, T. (2017). Time lagged investigation of the effects of surface and deep learning styles on overall academic performance: Testing the mediating roles of English deficiency and English competency. In H. Arapgirlioglu, A. Atik, R. L. Elliott, E. Turgeon, Researches On Science and Art In 21st Century Turkey. Gece Publishing: Ankara, Turkey, pp. 468-478.
 • Uludag, O., & Isik, S. (2015). The effects of work engagement and work stress on teachers' occupational health and fatigue. International Journal of Business Applications. 2(1), 30-64.
 • Uludag, O., & Ciftci, R. (2014). The effect of self-esteem on decision making styles: A test on industrial vocational students. International Journal of Business Applications, 1(1), 62-75.
 • Uludag, O. & Menevis, I. (2005). The effects of justice dimensions on job satisfaction and organizational commitment. EMU Journal of Tourism Research, 6(1/2), 81-94.
 • Uludag, O., (2019). Hospitality Emotional Labor and Burnout: Mediating Effect of Workplace Spirituality. Eurhodip Magazine, March, 35.
 • Uludag, O. (2019) Ethics in Tourism. Tourism Encylopedia- Turkey : Principal Concepts of Tourism and Hospitality Industry, Editors: Orhan İçöz and Muzaffer Uysal. 13-14.
 • Bolkan, Gökmen. (2015). Öğretmen ve Yöneticilerin, Okulda Alınan Kararlara Katılım Durumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Karpaz Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Şen, Serpil. (2015). Öğrencilerin Çoklu Zekâlarının Akademik Başarı, Meslek Seçimi ve Öğretmenlerin Öğretim Yaklaşımları Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Karpaz Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Bağı, Şifa. (2015). Örgüt İklimi ve İş Yaşam Dengesinin İş Sağlığı Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Karpaz Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Işık, Salih. (2015). İşe Cezbolma ile İş Stresinin Öğretmen Sağlığı ve Yorgunluğu üzerine Etkileri: Görgül bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Karpaz Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Kalkan, Hayat. (2015). Liderlik Çeşitleri ve Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Karpaz Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Aktaş, İlyas. (2015). Eğitim Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgüt Kültürü ve Bilgi Paylaşımı Üzerindeki Etkisi: Ordu İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Karpaz Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Latifoğlu, Orçun. (2015). KKTC'deki Yüksek Öğretim Öğrencilerinde Rol Çatışması, Rol Belirsizliği, Rol Fazlalığı, Motivasyon ve Stresin Başarıya Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Karpaz Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Oluwaseun, Ajiboye Abimbola (2014). Service Quality and Teaching Effectiveness in Private Higher Education in North Cyprus. Institute of Social Sciences: University of Mediterranean Karpasia. Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus. Co-supervised.
 • Kızılkanat, Halit. (2014). Çalışma Ortamı Etmenlerinin Tükenmişlik Sendromu Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Karpaz Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Delen, H. Hasan. (2014). Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin KKTC'de Tanılama Süreci ve Özel Eğitim Kurum Müdürlerinin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Karpaz Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Kaya, Muhsin. (2014). Meslek Liselerindeki Eğitsel Kol Çalışmalarının Öğrenci Ekseninde Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Karpaz Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Çiftçi, Resul. (2014). Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Benlik Saygılarının Karar Verme Stillerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Karpaz Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Çiftçi, Selma. (2014). Etik İklim'in Mobbing Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Karpaz Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Aydoğdu, Nathalie. (2016). The Relationship between Depression and Burnout: A Study on University Tourism Students. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Karpaz Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Çelebi, Gürel. (2016). İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Eğitmenliği Mesleki Yeterlilik Çerçevesi. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Karpaz Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Borak, Firat. (2016). Orta Öğretimde Alan Olumsuz Davranışların İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Karpaz Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Ologunde, Joel Ojo. (2016). The Influence of Service Quality, Customer Satisfaction and Customer Relationship Management on Customer Loyalty. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Oyedeji, Oluwasegun Yusuf. (2016). Destination Brand Equity, Satisfaction and Revisit Intention: An Application in Girne Harbor as a Tourism Destination. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Okotie, Thompson Toritseju. (2017). The Influence of Service Quality On Customer Satisfaction. The Mediating Role of Interpersonal Relationship. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Samuel, Faith. (2017). Time-lagged investigation of learning styles on academic performance: Testing the mediating role of personality traits. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Ncube, Janitor. (2018). The Mediating Effect of Workplace Spirituality on the Relationship between Emotional Labor and Burnout. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Ayowale Olufemi Olatunde, (2020). The Impact of Hygiene Factors on Emotional Exhaustion: An Empirical Investigation of South African Tourism Industry. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • LYDIA SHILI MBIFI, (2020). PERCEPTION OF EMPLOYEES REGARDING FORMAL AND INFORMAL TRAINING AND THEIR IMPACT ON POTENTIAL PERFORMANCE: A MEDIATING EFFECT OF WORK ENGAGEMENT IN THE HOSPITALITY SECTOR. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • WAQAS MASOOD, (2020). The Effects of Transformational Leaders on Their Employee’s, Organizational Citizenship Behavior, and Service Quality in the Pakistan Hospitality Industry. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Daniya ZAYNUTDİNOVA, (2019). EMPLOYEES BURNOUT SYNDROME AND MUSCULOSKELETAL DISCOMFORT IN TRAVEL AGENCIES: CASE STUDY OF TURKMENISTAN. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Emmanuel Aniekan Ekanem. (2020). The Effect of Internal Marketing on Turnover Intentions: Mediating Roles of Work Engagement and Management Coaching. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • TÜBA - Publication incentive award, TUBITAK, Turkey.
 • DAAD Stipendium 2001 - Scholarship - DAAD Language Improvement Summer Camp - (Deutsch) Freiburg University: Freiburg, Germany.
 • Eastern Mediterranean University Highest Ranking Student - 2003
 • Burnout Syndrome, Perceptions of Justice, Job Engagement, Performance Measurements.
 • February 2016- Current. Director. School of Tourism and Hotel Management, Cyprus International University. 2016-Current
 • September 2016 - Current. Member of Student Disciplinary Committee. Cyprus International University. 2017-Current
 • February 2016 - Current. Member of the University Senate. Cyprus International University. 2016-Current
 • February 2016 - Current. Member of the Web Development Committee. Cyprus International University. 2016-Current
 • April 2018-Current. ECTS Committee Member. Cyprus International University. 2018-Current