Asst. Prof. Dr. Gürcan ÖZHAN

CURRICULUM VITAE

 • Akacan, B. Seçim, G. (2015). Evoluation of Effectiveness of Group Counseling Program Based on Eclectic Approach to reduce the Social Anxiety of Candidate Teachers. The Anthropologist. Special Issue (accepted for publication in December 2015 -SSCI Index.)
 • Seçim, G. (2017). A Study on Substance Abuse Prevention. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education. (SSCI Index.). 13, 6. 2485-2504.
 • Akacan, B., Seçim, G. (2015). Social Anxiety Experiences and Responces of Universiyy Students. Cypriot Journal of Educational Sciences. (10),3. 257-264.
 • Bengisoy, A. ve G. Özhan. (2014). The Needs Of Families With Mentally Disabled Teenagers For Sexual Education Process. International Journal of Learning and Development. 4, 4. 25-56.
 • Seçim, G. (2015). Okul Öncesi Dönemde Ebeveyn Kaybı ve Yeniden Uyum 'Bütüncül Yaklaşıma Dayalı Olgu Çalışması. 4. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi. Ankara, Türkiye.
 • Seçim, G. (2015). Evaluation of Effects of Individual Psychological Counseling
 • Supported with Cognitive Behavioral Approach in Selective Mutism Case. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges. Ankara, Türkiye
 • Akacan, B. Seçim, G. (2015). Yapılandırılmış Grupla Psikolojik Danışma Programının Öğretmen Adaylarının Sosyal Kaygı Düzeylerinin Azaltılmasındaki Etkisi. 2.Cyprus International Congress of Educational Research.(Accepted for presentation), KKTC.
 • Seçim, Gürcan (2014). Rewieving Counselor Training Programs in Consideration of Evaluation Related to Counselor Candidates' Self Counseling Competences. International Society for Educational Planning (ISEP by George Washington University). Acapulco Hotel, Girne, KKTC.
 • Özhan, G. (2011). Okul Sisteminde Önleme Çalışmaları. Risk Altında ve Korunması
 • Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu. Ankara-2011.
 • Özhan, G. (2011).Erken Uyarı Sistemi. Türkiye Uyuşturucu Konferansı - (Uluslararası
 • Katılımlı) ' Antalya -16-18 Şubat 2011 (Yayın çıkarılmamış sunumlar yalnız Resmi
 • WEB sitesinde yayınlanmıştır.)
 • http://www.kom.gov.tr/Tr/Dosyalar/porg.pdf
 • Özhan, G. (1998).İşitme kayıplı ve Normal İşiten Çocukların Göz Dominansları Yönünden Karşılaştırılması. Uludağ 98 KBB Günleri (Uluslararası Katılımlı) -19-22 Mart 1998. Pediatrik Otorino Larengoloji TTB-STE Komisyonu tarafından kredilendirilmiştir. Kongre Kitabında Özet Olarak Yer Almıştır (33 Nolu Poster ' 4 Yazarlı Ortak Çalışma)
 • Şiddetin Başka Bir Yüzü 'Okullarımızda Suç ve İntihar'
 • Hayata Klavuz (2007) Sayı:6
 • ISSN 1305 95056
 • Kahramanmaraş RAM Yayın Birimi.s.17-19. (ortak yayın)
 • Akacan, B. Seçim, G (2015). Öğretmen Adaylarının Sosyal Kaygı Düzeylerinin Azaltılması Amacıyla Geliştirilen Grupla Psikolojik Danışma Programı. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Mersin., Türkiye.
 • Seçim, G. (2014). Göz Hareketleri Yoluyla Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Tekniği-Vaka Çalışması. V. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi. Antalya, Türkiye.
 • http://uygulama5.pdrkongreleri.org/KongreProgram%C4%B1/tabid/5864/Default.aspx
 • Seçim, G. (2014). Göz Hareketleri Yoluyla Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Tekniği Vaka Çalışması. V. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi. Antalya, Türkiye.
 • Özhan, G. (2011). Okul Sisteminde Önleme Çalışmaları 'Erken Uyarı Sistemi'. 15. Bahar Sempozyumu Türkiye Psikiatri Derneği Yıllık Toplantısı Antalya - 12-16 Nisan 2011
 • (Panelde Sunum) Sunum Özetleri Resmi WEB sitesinde yer almaktadır. http://www.psikiyatri.org.tr/CD/BaharSempozyumu2011/CDDATA/frm_panel_ozetleri.html
 • Özhan, G. (2002). Gestalt Terapi Yaklaşımına Göre Yapılan Bireysel Danışmanın Kaygı Ve Uyum Düzeylerine Etkisi 'Güncel Sorunlar ve Psikoloji' XII. Ulusal Psikoloji Kongresi 11-13 Eylül 2002 Poster (2 yazarlı ortak çalışma). Kongre Kitabında Özet Olarak Yer Almıştır
 • Özhan, G. ve Ark. (2010). Madde Bağımlılığı İle Mücadele - Anne Baba El Kitabı
 • Özhan, G. ve Ark. (2010). Madde Bağımlılığı İle Mücadele - Eğitim Yöneticisi El Kitabı
 • Özhan, G. ve Ark. (2010). Madde Bağımlılığı İle Mücadele - Rehber Öğretmen El Kitabı
 • Özhan, G. ve Ark. (2010). Madde Bağımlılığı İle Mücadele - Öğretmen El Kitabı
 • Özhan, G. (2009) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Uygulanabilecek Dikkat ve Hafıza Etkinlikleri. Bölüm). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Öğretmen El Kitabı
 • Özhan, G. (2008). Yönetici Rehberi (MEB Ortak Yayın).
 • Özhan, G. ve Ark. (2005). Başöğretmenlik Uzman Öğretmenlik.
 • Özhan, G. (2004).Öğrenci ve Velileri İçin Tatil Ödevi. Ankara Dergisi.
 • Özhan, G. (2004).Okuma Başarısı. Çankaya RAM Dergisi.
 • Özhan, G. (2002). Dur-Düşün-Hisset-Davran(Çeviri). Çankaya RAM Dergisi.
 • Seçim, G. (2016). Cinsel İstismarda Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ve EMDR'nin Birlikte Kullanımı. Sözlü Bildiri. 3. EMDR Sempozyumu.(2-3 Aralık 2016). Bezm-i Alem Üniversitesi. İstanbul, Türkiye
 • Seçim, G. (2016). Stres Yönetimi Semineri. UKÜ İnsan Kaynakları Bölümü Hizmetiçi Eğitim Programı. (2 saat). UKÜ. KKTC.
 • Batıkan, M.. 'Üniversite Öğrencilerinin YabancI Dil Öğrenme Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi', Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 2013.
 • Fidan, S.. 'Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tazları İle Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi', Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 2013.
 • Tüccaroğlu, T.'Doğumun 1. ve 2. Evresinde Dinletilen Rahatlatıcı Müziğin Gebelerin Kaygı ve Ağrı Algıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi', Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 2014.
 • Bengisoy, A.. '13-18 Yaşlarında Hafif Zihinsel Yetersizliğe Sahip Ergenlerin Cinsel Gelişim Sürecinde Kullanılan Aile eğitim Programının Etkililiği', 2014.
 • Akacan, B.. 'Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Psikolojik Danışma Programı İle Öğretmen Adaylarının Sosyal Kaygı Düzeylerinin Azaltılmasına Etkisi', 2014
 • Aksoy, J.. '1974 Barış Harekatı Sonrasında KKTC Topraklarına Göç Eden ve Göç Ettirilen Türklerin Sosyal Bağlılık ve Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi', 2015.
 • Alasya, M.. 'Tez aşaması başlamış olup, tez önerisi hazırlanmaktadır', 2016.
 • Özhan, G. (2006-2007). Grudtvig-2 Learning Partnerships Project
 • 'Raising Ability of Parents and Trainers'
 • Görevi :Eğitimci
 • Özhan, G. (2004-2006). Avrupa Birliği Eğitim Gençlik Programları Çerçevesinde Hazırlanan Projelerin ve Bireysel Başvuruların Değerlendirilmesi Komisyonu
 • Komisyon Üyeliği
 • Özhan, G. (2004). TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
 • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
 • Özhan, G. (2003). Ankara İli Madde Bağımlılığı İle Mücadele Çalışmalarını Planlama ve Yürütme Görevi: Proje Yöneticisi Milli Eğitim Bakanlığı.
 • 2010 Takdirname Milli Eğitim Bakanı
 • 2010 Takdirname Çankaya Kaymakamlığı
 • 2010 Teşekkür Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü
 • 2010 Teşekkür Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
 • 2009 Teşekkür Kastamonu Valiliği
 • 2008 Teşekkür Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • 2006 Teşekkür Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü
 • 2003 Teşekkür Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • 2002 Teşekkür Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü
 • 1999 Teşekkür Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 • 1997 Teşekkür Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Bölüm Başkanlığı 2013- 2016
 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kişisel ve Psikososyal Hizmetler Şubesi - Şube Müdürlüğü Görevi 2010- 2012
 • Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü- Müdürlük Görevi 2005 - 2010