Assoc. Prof. Dr. Çağla GÜR

CURRICULUM VITAE

 • Hacettepe University Child health and education (Undergrad , )
 • Hacettepe University Child health and education (Master , )
 • Gazi University Child development and education (Phd , )
 • Gür,Ç., Koçak,N.,Demircan, A., Uslu,B.B.,Şirin,M. Ve Şafak,M. Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 48-60 Ay Çocukların Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Durumlarının İncelenmesi.Eğitim ve Bilim, 40(180):13-23(2015) ' SSCI
 • Çağla Gür, 'Physics in Preschool', International Journal of the Physical Sciences, 6(4): 939-943 (2011)- SCI
 • Çağla Gür, "Ethics in Preschool Administration", African Journal of Business Management, 5(19):7770-7775 (2011)- SSCI
 • Çağla Gür, 'Is There Any Positive Effect Effect of Classical Music on Cognitive Content of Drawings of Six Year-Old Children from Turkey?', European Journal of Scientific Research, 36(2): 251-259 (2009)- Alan İndeksli
 • Çağla Gür, 'Evaluations of Kindergarten Teachers in Turkey', European Journal of Social Sciences, 16(1):43-52 (2010)- Alan İndeksli
 • Gür,Ç. , Dağaşan,D., Bingöl,B.& Bayramoğlu,G. (2018). “KKTC Lefkoşa Surlariçi Bölgesinde Yaşayan 0-6 Yaş Çocuğu Olan Göçmen Anneler ve Çocuklarına Yönelik Nitel Bir Çalışma”. Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 7(1): 628-646.ESCI
 • Çağla Gür, 'Cultural Competence in High School', Research Journal of International Studies, 16, 64-72 (2010)- Alan İndeksli
 • Çağla Gür, Zuleyha Yuvacı, Munire Şafak, "The Toy in My Dreams", European Journal of Social Sciences, 34(1):31-38 (2012)- Alan İndeksli
 • Çağla Gür, "Turkish Marbling and Gifted Children", International Journal of Learning and Development, 2(6):86-92 (2012)- Alan İndeksli
 • Çağla Gür, t;A Study on the Enrichment Practice Accompanied by Supportive Counselling for a Gifted Student", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(1): 172-180 (2012). Alan İndeksli
 • Çağla Gür, ;The Impact of Students' Perception of the Tendency for Social Anxiety and Problem Solving Skills on Their Motivational Levels", European Journal of Scientific Research ,94(4):460-471 (2013) Alan İndeksli
 • Çağla Gür, Development of Behavior Values Scale for Children in the Five-To-Six-Year-Old Age Group', International Journal of Learning and Development, 3(1):56-72 (2013) Alan İndeksli
 • Çağla Gür ve F.Z.Temel 'The Effects of the Art Education Program on Drawing Skills of Six-Years-Old Gifted Children in the High Socio-Economic Status in Turkey', Australasian Journal of Early Childhood, 35(3):87-94 (2010)
 • Gür,Ç.,Koçak,N & Sağlar,M. (2017). “Çok Boyutlu Bakış Açılarıyla Düşünme Eğitimi Programının 5 Yaş ve 6 Yaş Grubu Çocukların Okul Olgunluğu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”. Eğitim ve Bilim, 42 (189): 153-165. –SSCI (Q3)
 • Şafak,M., Bayrak,F., Şirin,N., Uslu,N., Gür,Ç.,Koçak,N., Yazıcı,C. Ve Demircan,A. (2015). A Study on Extending the Values Education Program in Preschool. Journal of Education and Future, 7, 17-35.- Alan İndeksli
 • Gür,Ç.(2015). Self Knowledge and Adolescence. Procedia Social and Behavioral Sciences, 197, 1716-1720.
 • Çağla Gür, Nurcan Koçak, Münire Şafak, Nurşen Şirin, Arzu Demircan, İlhan Koç, Murat Yapar (2015). The Views Of Early Chıldhood Teachers On Values Education And The Problems They Encounter, International Journal of Education and Research Vol. 3 No. 5 , 315-328, Alan İndeksli.
 • Gür,Ç.& Koçak,N. (2018). “The Effect of TMPT Program on Pre-School Children’s Social Problem Solving Skills”. Eurasian Journal of Educational Research, 73: 77-94.
 • Gür,Ç., Koçak,N., Şafak,M., Şirin,N., Demircan, A., Koç,İ. Ve Yapar,M. (2015). The Views Of Early Childhood Teachers On Values Education And The Problems They Encounter. International Journal of Education and Research. 3(1) ,315-328. Alan İndeksli
 • Gür,Ç.,Koçak,N. & Demircan,A. (2016). “Okul Öncesinde Çok Boyutlu Bakış Açılarıyla Düşünme Eğitimi”, Anı Yayıncılık, ANKARA-Türkiye (Eylül, 2016)
 • Çağla Gür, 'Do Gifted Children Have Similar Characteristics?: Observation of Three Gifted Children', International Conference on Education and Educational Psychology(ICEEPSY 2010), 2-5 December 2010, Cyprus, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 12(2011): 493-500
 • Çağla Gür, 'Philosophy in the Early Years', International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2010), 2-5 December 2010, Cyprus, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 12 (2011): 501-511
 • Çağla Gür, "Çocuklar için Felsefe", 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 Nisan 2011, Antalya/Türkiye, International Conference on New Trends in Education and Their Implications Tam Metin Bildirileri Kitabı, s.1312-1318
 • Çağla Gür, ;Üstün Yetenekli Çocukların Karşılaştığı Sosyal ve Duygusal Problemler ve Bu Problemlerin Çözümüne İlişkin Öneriler: Arkadaş Edinme Sorunu, Alay Edilme, Anksiyete-Endişeler ve Aşırı Mükemmelliyetçilik ", 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 Nisan 2011, Antalya/ Türkiye, International Conference on New Trends in Education and Their Implications Tam Metin Bildirileri Kitabı, s.1319-1326
 • Çağla Gür, Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Program Geliştirme", III. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs 2011, Girne/ KKTC, III. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı-Tam Metin Bildirileri Kitabı, s. 111-122
 • Çağla Gür, Okul Öncesinde Ahlak Gelişimi", III. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs 2011, Girne/ KKTC, III. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı-Tam Metin Bildirileri Kitabı, s. 1836-1846
 • Gür,Ç. (2015). 2-3 Yaşındaki Üstün Yetenekli Çocukların Oyuncak Tercihlerinin Araştırılması. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi (7-8 Mayıs 2015 Erzurum) Bildiriler Kitabı, 389-398.
 • Gür,Ç., Yavşan,C., Durmaz,A. & Çember,E. (2020). Okul Öncesi Dönemde Mutluluğa İlişkin Betimlemeler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1):33-47
 • Gür, Ç. ,Koçak,N. ,Ünsal,S.& Karayel,F.(2017). “İşitme Kaybı Olan ve Olmayan 5-6 Yaş Grubu Çocukların Okul Olgunluğu Düzeylerinin Karşılaştırılması”. Asian Journal of Instruction, 5(1): 1-11.
 • Ayşe Aksoy ve Çağla Gür, 'Ortadoğu'da Aile Yapısı ve Çocuğa Bakış', Gazi Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, Mart 2008, 16(1):49-60 (2008)
 • Çağla Gür "Çocuklarla Felsefe", Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2):43-54, (2010)
 • Gür,Ç., Koçak,N., Pirpir,D.A.(2014) Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE 3 (4), 2014, 10 - 23 ' Alan İndeksli
 • Gür,Ç., Koçak,N., Şirin,N., Şafak,M. Ve Demircan, A. (2015). İlköğretim Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri Ve Karşılaştıkları Güçlüklerin İncelenmesi : Ankara Örneği. Asya Öğretim Dergisi www.e-aji.com [Asian Journal of Instruction] e-ISSN:2148-2659 2015 ' 3(1), 78-91- Alan İndeksli
 • Gür,Ç., Koçak,N., Gören, A.B.,Şafak,M. Ve Şirin,N. (2015). A Study on Children's Drawings during Pre-School Period in Terms of Love Concept .Okul Öncesi Dönemde Çocuk Çizimlerinde Sevgi Kavramı Üzerine Bir Araştırma. Middle Eastern & African Journal of Educational Research.16, 59-73.- Alan İndeksli
 • Çağla GÜR, Nurcan KOÇAK,Nalan SALTIK, Dilek AKKOÇ, Zuhal DUMAN, Çiğdem KAYABAĞDAŞ,Elif DEMİR,Zübeyde KARA (2016). Üstün Yetenekli ve Tipik Gelişim Gösteren İlköğretim 1. Kademe Çocuklarının Sosyal Davranışlarının İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE e'ISSN: 2147-1606 Vol 5 (2), 2016, 33 ' 49. Alan İndeksli
 • Çağla Gür, 'Before Suggesting Books for Gifted Young Children', European Journal of Social Sciences, 19(3):342-347 (2011).- Alan İndeksli
 • Çağla Gür, "The Impact of the Self-Awareness and Problem Solving Skills Training Program with Therapeutic Cards ", Wulfenia Journal, 20(1):237-250 (2013)
 • Çağla Gür Agriculture in Early Childhood", Innova Ciencia, 4(9):275 (2012)
 • Gür,Ç.,Koçak,N & Sağlar,M. (2017). “Çok Boyutlu Bakış Açılarıyla Düşünme Eğitimi Programının 5 Yaş ve 6 Yaş Grubu Çocukların Okul Olgunluğu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”. Eğitim ve Bilim, 42 (189): 153-165. –SSCI (Q3)
 • Çağla Gür (2016). How Should The Educatıon Of Thınkıng Be? "Thınkıng Wıth Multıdımensıonal Perspectıves". British Journal of Education Vol.4, No.2, 61-73. Alan İndeksli.
 • Çağla Gür, 'A Guide for Developing Parenting Styles: If You Were S/he, What Would You Do?', Trafford Publishing,Bloomington, USA (ISBN: 9781426954740), Basım Yılı:2011
 • Gür,Ç.(2020). EDİTÖR “Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim (Etkinlik Örnekleriyle 0-3 Yaş)” (2. Baskı), Pegem Akademi, ANKARA.
 • Çağla Gür ve Fulya Z.Temel (2006) Sanat Eğitim Programının Üst Sosyo-Ekonomik Düzeyden Gelen Altı Yaş Üstün Yetenekli Çocukların Çizim Becerilerine Etkisi (Bu tez çalışması Routledge Yayınevi tarafından Amerika'da yayımlanan The Silver Drawing Test and Draw a Story (Rawley Silver,2007) adlı kitapta Use of the Silver Drawing Test and Draw a Story by Practitioners Abroad-Turkey (sayfa 210 )konu başlığı altında özetlenerek anlatılmış ve sözkonusu kitabın kaynakça bölümünde kaynak olarak gösterilmiştir.
 • Gür,Ç.(2018). EDİTÖR “Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim (Etkinlik Örnekleriyle 0-3 Yaş)”, Pegem Akademi, ANKARA.
 • Gür,Ç. (2018). 0-3 Yaşta Gelişim. Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim (Etkinlik Örnekleriyle 0-3 Yaş)”içinde s.1-69, Ed. Ç.GÜR, Pegem Akademi, ANKARA.
 • Gür,Ç: (2018). EDİTÖR “Erken Çocukluk Döneminde Gelişim” Pegem Akademi, ANKARA.
 • Gür,Ç. (2018). 0-36 Ay Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı. Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim (Etkinlik Örnekleriyle 0-3 Yaş)”içinde s.71-80, Ed. Ç.GÜR, Pegem Akademi, ANKARA.
 • Gür,Ç. (2018). Fen Eğitimi. Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim (Etkinlik Örnekleriyle 0-3 Yaş)”içinde s.203-229, Ed. Ç.GÜR, Pegem Akademi, ANKARA.
 • Gür,Ç. (2018).Erken Çocukluk Dönemi ve Gelişim. “Erken Çocukluk Döneminde Gelişim” içinde s.1-26. Ed. Ç.GÜR, Pegem Akademi, ANKARA.
 • Altunhan,M. & Gür,Ç. (2018). Fiziksel Gelişim. “Erken Çocukluk Döneminde Gelişim” içinde s.27-42. Ed. Ç.GÜR, Pegem Akademi, ANKARA.
 • Gür,Ç. (2018). “Çocuk Eğitiminde Önemli Noktalar- Genişletilmiş 2. Baskı” Anı Yayıncılık, ANKARA
 • Gür,Ç. (2017). “Eğitimsel ve Sosyal-Duygusal Bakış Açılarıyla Üstün Yetenekli Çocuklar”, Anı Yayıncılık, ANKARA-Türkiye (Ekim, 2017)
 • . Gür,Ç. (2014).Üstün Yetenekli Genç Kızları Yetişkin Olma Sürecinde Neler Bekliyor? Problemler Ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Çalışma. Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu (6-7 Kasım 2014 Kocaeli) Bildiri Kitabı ,153-161.
 • 1. Nasser Rashidi, Farman Faham (2011)- The Effect of Classical Music on the Reading Comprehension of Iranian Students ' Theory and Practice in Language Studies, 1(1):74-82. Atıf Yapılan Yayın: Is There Any Positive Effect of Classical Music on Cognitive Content of Drawings of Six Year-Old Children from Turkey?-European Journal of Scientific Research, 36(2):251-259(2009).
 • 2. Aldalalah, A. Osamah, Soon Fook, Fong (2010)- Music Intelligence and Music Theory Learning: A Cognitive Load Theory Viewpoint- I'3nternational Journal of Psychological Studies, 2(2): 150-158. Atıf Yapılan Yayın: Is There Any Positive Effect of Classical Music on Cognitive Content of Drawings of Six Year-Old Children from Turkey?-European Journal of Scientific Research, 36(2): 251-259 (2009).
 • 3. Aldalalah, M. Osamah, Soon Fook, Fong (2010)- Effects of Computer-Based Instructional Design among Pupils of Different Music Intelligence Levels- - International Journal of Human and Social Sciences, 5(3):168-176. Atıf Yapılan Yayın: Is There Any Positive Effect of Classical Music on Cognitive Content of Drawings of Six Year-Old Children from Turkey?-European Journal of Scientific Research, 36(2):251-259 (2009).
 • 4. Atıf Yapılan Eser:Gur C. (2011). Do gifted children have similar characteristics?: Observation of three gifted children. Procedia'Social and Behavioral Sciences, 12, 493-500.
 • Atıfta Bulunan Eser :Alesi,M., Rappo,G. Ve Pepi,A. (2015). Emotional Profile and Intellectual Functioning. Sageopen, DOI: 10.1177/2158244015589995
 • 5. Atıf Yapılan Eser Gür, Ç. (2012). Turkish marblıng and gifted children. İnternational Journal of Learning and Development, 2 (6), 86-92. http://dx.doi.org/10.5296/ijld.v2i6.2555
 • Atıfta Bulunan Eser :Kürtüncü,M., Akhan, L.U., Sevecen,Ç. (2014). Geleneksel Türk Ebru Sanatının kronik hastalığı olan çocukların terapisi üzerine etkisi. International Journal of Human Sciences, 11(2), 598-608.
 • Yazılan ulusal kitaplar:
 • -Çağla Gür 'Çocuk Eğitiminde Önemli Noktalar- Etkili Anne Babalık Üzerine', İkinci Adam Yayınları, İstanbul. Basım Yılı: 2011 .
 • - Çağla Gür, Nurcan Koçak, Arzu Demircan ' Okul Öncesinde Çok Boyutlu Bakış Açılarıyla Düşünme Eğitimi ' , Ankara, Anı Yayıncılık ( 2016)
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan posterler (Tam Metin Yayımlanmamış)
 • Çağla Gür, 'Philosophical Activities for Young Children', XIII ICPIC Conference, International Council of Philosophical Inquiry with Children (University of Jerusalem, 4-7 Haziran, 2007)
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan posterler (Tam Metin Yayımlanmamış)
 • Çağla Gür, 'Üstün Yetenekli Kızlar', III. Uygulamalı PDR Kongresi, Ankara, 10-11-12 Aralık 2010
 • Hakemli olmayan dergilerde yayımlanan makaleler:
 • Çağla Gür 'Çocuğunuza Dokunmanın Getirdiği Mucize'Anne Bebek 2000/3: 54-56(2000).
 • Çağla Gür 'Sevgi, Aynalar, Mutluluk', Anne Bebek 2001/1:86-87(2001)
 • Çağla Gür ' Hayallerimizi Çocuğumuzda Yaşatmak', Anne Bebek 2001/2: 85-87 (2001)
 • Çağla Gür ''Tuvalet Eğitimi: 'Bezimi Seviyorum', Anne Bebek 2001/8: 34-38(2001)
 • Çağla Gür 'Dünyaca Tanınmış Başarılı Hiperaktifler Var', Anne Bebek 2001/11: 58-60(2001)
 • Şermin Kuset (2020). “Investigation of Immigrant Parents' Behaviors Towards the Education of Their Children”. Cyprus International University Graduate Education and Research Institute , Preschool Teaching, Nicosia, TRNC
 • Nilüfer Korkmazhan (2020). “An Analysis of Preschool Teachers' Views on the Use of Open-Ended Unstructured Material”.Cyprus International University Graduate Education and Research Institute , Preschool Teaching, Nicosia, TRNC
 • Leyla Bartin (2020) Analyzing the views of parents having a child with special needs regarding their child's sex education (KKTC) Cyprus International University Graduate Education and Research Institute , Special Education Teaching, Nicosia, TRNC
 • 'Biz Değeriz' Projeject, 07.12.2012-05.04.2013, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Researcher and educator (2012-2013) 07.12.2012-05.04.2013
 • 'Dissemination of Pre-School Behavior Development Centered Social Competence Program Project' ( BAP Project- Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü), 01.09.2013-01-12.2014 - Project Manager 01.09.2013-01-12.2014
 • ' Cognitive and Emotional Effects of the 'Multidimensional Thinking Approach on Preschool Children' ( BAP Project), 01.09.2015-01-07.2016 - Project Manager 01.09.2015-01-07.2016
 • Development and Design of Online Learning System for Researcher Education " Project (RESEARCHER) (Research-Development KOSGEB Project No: 4691- Cumhuriyet University, Cumhuriyet Technocity and Hiras Software and Counseling Ltd) 24/12/2019 – 24/11/2020 24/12/2019 – 24/11/2020
 • “Subjective Well Being (for Mothers )(Project Manager), Project No: UMK-2020-01 funded by North Cyprus Prime Ministry , (Project Partners: North Cyprus Prime Ministry, Drug Enforcement Comission, Kyrenia Municipality, Degirmenlik Municipality and Cyprus International University)-02.05.2020-02.09.2020 02.05.2020-02.09.2020
 • Child development, thinking education, gifted children, happiness
 • 2011- 2016 Head of Department (Child Development) 2011-2016
 • Assistant Director of Health High School 2015-2016