Assoc. Prof. Dr. Hatice KAYHAN

CURRICULUM VITAE

 • Near East University Turkish Language and Literature (Undergrad , 2002)
 • Ege University Turkish folklore (Master , 2005)
 • Ege University Turkish folklore (Phd , 2010)
 • Kayhan H.& Muhammedzade B& Atmaca S (2017) The Use of Fables in Science Laboratory. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. (SSCİ)
 • Atmaca, S. & Kayhan, H. (2013). Scientific Items in Cyprus Turkish Tales. Cypriot Journal of Educational Sciences. 8(2), 205-210.
 • Kayhan H. ' Science Education Element in Cyprus Folk Short Story' Procedia ' Social and Behavioral Sciences 106 (2013) 1050 ' 1053 (ISI)
 • . Kayhan H. 'Fikret Demirağ'ın Şiirlerinde Yinelemeler'. Folklor/ Edebiyat. S.74, s.144-155. 2013.
 • . Kayhan H. ' Özker Yaşın'ın Şiirlerinde Destanlaştırılan Tarihi Kahramanlar ve Olaylar' Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. Yıl 4. S.31. Ekim 2016. ss. 107-116.
 • Zari Ş. & Kayhan H. ' Ayla Çınaroğlu'nun Çocuk Şiirleri'nde Ses Bilgisel ve Biçimbirimsel Yinelemeler' Turkish Studies. Volume 11/15. Summer 2016.
 • 5. Kayhan H.& Atmaca S. 'Çevre Eğitiminde 'Ekosistem' Kavramına İlişkin Geliştirilen Metaforlar' 2. International Conference On Interdisciplinary Research in Education 30 Ocak-1 Şubat 2013.
 • 6. Kayhan H.& Atmaca S. ' Fables in Science Laboratory' İnternational Conference on New Horizons in Education 25-27 Haziran 2013 Rome, Italy.
 • 6. Kayhan H.& Atmaca S. ' Fables in Science Laboratory' İnternational Conference on New Horizons in Education 25-27 Haziran 2013 Rome, Italy.
 • 7. Kayhan H. Tangible Cultural Elements in Local Folktales of Cyprus, Tent Internatıonal Congress of Qualitative İnquiry. 21-24 Mayıs 2014 University of Illinois at Urbana- Champaign. USA.
 • 8. Kayhan H. & Silman F. (A Rewiew of Saadi Shirazi's Work Titled 'Bostan The Orchard)' in Terms of Managerial İssues. Tent Internatıonal Congress of Qualitative İnquiry. 21-24 Mayıs2014. University of Illinois at Urbana- Champaign. USA.
 • Kayhan H. Özker Yaşın'ın Şiirlerinde Destanlaştırılan Tarihi Kahramanlar ve Olaylar. Kıbrıs Türk Edebiyat ve Edebiyatçıları Sempozyumu. 12-13 Kasım 2014. Ankara.
 • Zari Shirizad. Ayla Çınaroğlu'nun Çocuk Şiirleri Üzerine Deyişbilimsel Bir İnceleme. UKÜ. 2015.
 • Seçil Köylü. Çocuk Edebiyatı Açısından "Kıbrıs Mesel Dizisi" Üzerine Bir İncileme. UKÜ.2015.
 • Turkish folklore
 • Turkish Cypriot culture
 • Turkish Cypriot literature
 • Head of Turkish and Social Sciences Education Department 6 Mart 2019