Dr. Esra KARAKAŞ KURT

CURRICULUM VITAE

 • Cyprus International University - (Undergrad , 2009)
 • Cyprus International University - (Master , 2012)
 • Ankara University - (Phd , 2019)
 • Karakas, E. (2013). 'Usage of Metaphors in Turkish Language Textbooks Used at 6th, 7th and 8th Grades', Cypriot journal of Educational Sciences, Volume 8, Issue 2, ss.194-204.
 • Karakas, E. (2015). 'The Views Of Experts In The Field On The Effects Of Multi- Stimulant Turkish Language Learning Environments On Learner's Language Skill', TOJET: The Turkish Online Journal of Education Technology, September, Special Issue for INTE 2015, s.740-747.
 • Karakas, E. (2017). “Kıbrıs Türklük Mücadelesi Konulu Bir Gençlik Çizgi Romanı: Suat Turgut, Kıbrıs 1571-1974”, Turnalar -Uluslararası Hakemli Türk Dili ve Çeviri Dergisi, Y. 19, S. 67, Temmuz-Ağustos, s.22-25.
 • Karakaş, E. (2010). Gagauz Atasözleri ve Deyimlerinde Arkaik Kelimeler. III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi 20-22 Eylül. İstanbul.
 • Çolak, Z. ; Karakaş, E. (2010). Kıbrıs Basınında Hakikat Gazetesi Üzerine Bir İnceleme. II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu 21- 23 Ekim. İzmir. (Basıldı )
 • Pehlivan, A., Aydın, S., Karakaş, E. (2011). Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatım Kavramına İlişkin Ürettikleri Metaforlar. 3. Ulusalararası Eğitim Bilimleri Kongresi 22- 25 Haziran. Gazimagusa, Kuzey Kıbrıs.
 • Karakaş, E. (2013). Mehmet Kansu'nun Şiirlerinde Vatan Kavramına Yönelik Metaforlar. XXIV. Uluslarararası Kıbatek Edebiyat Şöleni 20-24 Mart. Kuzey Kıbrıs.
 • Karakaş, E. (2015). Türkçe Öğretiminde Çok Uyaranlı Eğitim Ortamlarının Öğrencilerin Dil Becerilerine Etkisi Konusunda Alan Uzmanlarının Görüşleri, International Conference on New Horizons in Eductation, 10-12 Haziran, Barcelona.
 • Karakaş Kurt, E. (2019). Türk Dili Derslerinin Çok Uyaranlı Öğrenme-Öğretme Ortamlarıyla Yapılandırılması, 12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 03-05 Ekim, İzmir.
 • Karakaş, E. (2010). İlköğretim 6., 7., 8., Sınıflarda Okutulan Türkçe Ders Kitaplarında Metafor Kullanımı. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 16- 18 Eylül. Lefkoşa. (Basıldı).
 • Kayhan,H. ; Karakaş, E. ; Çolak, Z. (2010). Ziya Gökalp'in Limni ve Malta Mektupları Adlı Eserinin Kadın ve Çocuk Eğitimi Boyutunda İncelenmesi. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 16-18 Eylül. Lefkoşa.
 • Karakaş Kurt, E. (2019). Dil Öğretiminde Çok Uyaranlı Öğrenme-Öğretme Ortamlarının Oluşturulması: Örnek Eğitim Durumu, II. Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış Konferansına (UGEBAK), KKTC.
 • Karakaş Kurt, E. (2019). Bilimin ve Laik Eğitimin Savunucusu, Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı, Ankara Üniversitesi ÇOGEM, 25-26 Nisan, Ankara.
 • Karakaş, E. (2015), 'Gülten Dayıoğlu'nun 'Düş' Öyküsü', Patika Dergisi, S.91, s.26.
 • Karakaş, E. (2015), 'Osmanlıcaya Dönüş Mü?', Patika Dergisi, S.89, s. 81.
 • Karakaş Kurt, E. (2019). “Kıbrıs Türk Edebiyatında Deneme”. Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihi (1571.2017). Edt. Oğuz Karakartal, İsmail Bozkurt. C. 5, ss. 651-700. Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi. KIBATEK.
 • Karakaş Kurt, E. (2019). “Kıbrıs Türk Edebiyatında Şiir, Tufan Erhürman”. Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihi (1571.2017). Edt. Oğuz Karakartal, İsmail Bozkurt. C.4, ss. Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi. KIBATEK.
 • Karakaş Kurt, E. (2019). “Kıbrıs Türk Edebiyatında Şiir, Tamer Öncül”. Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihi (1571.2017). Edt. Oğuz Karakartal, İsmail Bozkurt. Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi. KIBATEK.
 • Karakaş Kurt, E. (2019). “Kıbrıs Türk Edebiyatında Şiir, Feyzan Korur”. Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihi (1571.2017). Edt. Oğuz Karakartal, İsmail Bozkurt. Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi. KIBATEK.
 • Karakaş Kurt, E. (2019). “Kıbrıs Türk Edebiyatında Şiir, Emel Kaya”. Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihi (1571.2017). Edt. Oğuz Karakartal, İsmail Bozkurt. Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi. KIBATEK.
 • Karakaş Kurt, E. (2019). “Kıbrıs Türk Edebiyatında Şiir, Burcu Karagöz”. Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihi (1571.2017). Edt. Oğuz Karakartal, İsmail Bozkurt. Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi. KIBATEK.
 • Karakaş Kurt, E. (2019). “Kıbrıs Türk Edebiyatında Şiir, Beste Sakallı”. Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihi (1571.2017). Edt. Oğuz Karakartal, İsmail Bozkurt. Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi. KIBATEK.
 • Karakaş Kurt, E. (2019). “Kıbrıs Türk Edebiyatında Şiir, Dervişe Güneyyeli”. Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihi (1571.2017). Edt. Oğuz Karakartal, İsmail Bozkurt. Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi. KIBATEK.
 • Karakaş Kurt, E. (2019). “Kıbrıs Türk Edebiyatında Şiir, Ruhsar İskifoğlu”. Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihi (1571.2017). Edt. Oğuz Karakartal, İsmail Bozkurt. Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi. KIBATEK.
 • Nuance Communications Firmasının Uluslararası "text-to-speech" Projesi 20 Mayıs 2011: Doç. Dr. Mehmet Ali YAVUZ (Proje Yöneticisi), Arş. Gör. Esra KARAKAŞ (Katılımcı). 2011
 • TÜBİTAK BİDEB 2229- Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” kapsamında Mersin Üniversitesinde düzenlenen TÜRK ÇOCUK YAZINI YAZ OKULU- (Katılımcı) 2017
 • Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi-Yazar 2019
 • 2008- 2009 Mezuniyet Töreni - Fen Edebiyat Fakülte Birinciliği Plaketi.
 • 2008- 2009 Eğitim Öğretim yılı içerisinde Fen ' Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrenci Asistanlığı.
 • II. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (9-11 Aralık 2009 Lefkoşa/ KKTC, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü), Düzenleme Kurul Üyeliği
 • 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (16-18 Eylül 2010 Lefkoşa/ KKTC ' UKÜ Eğitim Fakültesi) Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • Öğretmen Yetiştirme ve Yeterlilikleri Çalıştayı, Düzenleme Sorumlusu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 31 Mart - 1Nisan 2011 Lefkoşa.
 • 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrenci Danışmanlığı.
 • 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrenci Danışmanlığı.
 • 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Genel Koordinatörü
 • 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Genel Koordinatörü
 • 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğrenci Danışmanlığı.
 • 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Genel Koordinatörü.
 • 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Akademik Danışmanlığı.
 • 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Denklik Komisyonu Üyesi.
 • 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Muafiyet Değerlendirme Komite Üyesi.
 • 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Çift Ana Dal ve Yan Dal Program Koordinatörü
 • Türkçe Eğitimi Bölümü Akademik Danışmanlığı. 2017- 2020 Akademik Yılları