Asst. Prof. Dr. Mihrican AYLANÇ

CURRICULUM VITAE

 • EMU Turkish Language and Literatüre (Undergrad , 2002)
 • EMU New Turkish Literatüre (Master , 2004)
 • Üniversity of Marmara New Turkish Literatürere (Phd , 2011)
 • AYLANÇ, Mihrican. “Development Of The Turkish Cypriot Novel” Journal Of Cyprus Studies 26/27. (Edit. Michael J.K. Walsh.), Eastern Mediterranean University Press, Gazimağusa, 2004, p.99-115.
 • AYLANÇ, Mihrican,” Realistic Novel Personalities And Characterisation In Ismail Bozkurt’s Novels, Folklor/Edebiyat Journal, 2016/3, 22(87), p.43-52.
 • AYLANÇ, Mihrican " A Research Dual Opposites Structures On The Thief-Police Story Of Memduh Şevket Esendal", Asos Journal,2017, 5 (59), p. 115-125.
 • AYLANÇ, Mihrican, Anti War And Humanistic Approaches In Turkish Cypriot Novel, The Journal of International Social Research 11 (55) Şubat 2018 Volume: 11 Issue: 55 February 2018. Issn: 1307-9581 http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185537180.
 • AYLANÇ, Mihrican, 'An Ecocritical Approach to Fikret Demirağ's Poetry', Folklor/Edebiyat, cilt:24, sayı:96, 2018/4, s.37-54.
 • AYLANÇ, Mihrican, “Poems of Taner Baybars in the Context of Theory of Intercultural Literature”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Journal, (22) 2020-October. ( Accepted.)
 • AYLANÇ, Mihrican. 'Kıbrıs Türk Romanında Göç' Proceedings Of The Fifth International Congress On Cyprus Studies, ( 14-15 April 2005.),Volume I, Eastern Mediterranean University Pablication, Gazimağusa, 2005, s.289-307.
 • AYLANÇ, Mihrican, "East-West Contrast in Nâzım Hikmet's Literary Geography" XXVIII. International KIBATEK Literature Symposium -"The West in Eastern Literature, East in Western Literature" In Memory of Nâzım Hikmet, 20-25 June 2015.
 • AYLANÇ, Mihrican, “Imaginary Transformations of Autumn in Contemporary Turkish Cypriot Poetry”, Proceedings of the Autumn International Symposium in Literature 16-20 November 2011 Alanya), Publishers Metin Turan, Kafiye Yinanç, Cyprus-Balkans-Eurasia Turkish Literature Institute (KIBATEK), Ankara 2012, p. 157-168.
 • AYLANÇ, Mihrican. “15 July Coup in Cyprus and its Reflections on the Novel Kıbrıs Çarmıhtan İnerken”, 8th Cyprus Studies Congress, Gazimağusa.
 • AYLANÇ, Mihrican. "Time Fiction in Özden Selenge's Novels", XII. Language, Literature, Phraseology Symposium, Cilt I/Volume-1, Trakya University Publications, Edirne p.79-84.
 • AYLANÇ, Mihrican, "A Socio-psychological Approach to Immigration to England on the Axis of the Turkish Cypriot Novel", IV. International Social Sciences Symposium, 27-29 October 2018, Antalya.
 • AYLANÇ, Mihrican, "Re-reading the History of the Turkish Cypriots in the Light of the Memoir: How Our Roots Shook - Our Roots Are Being Removed One by One" xxııı. International KIBATEK Literature Symposium-Memoir Literature, İstanbul, 8-9 November 2012.
 • AYLANÇ, Mihrican, “The Modern View of Climbing the Mountain in the Turkish Cypriot Novel: Binbir Tepeler”, xxv. ” International KIBATEK Literature Symposium-Mountains in Literature, Alanya 30 October-3 November 2013.
 • AYLANÇ, Mihrican, Poetry and Ecology: Basic Approaches and Their Traces in Fikret Demirağ Poetry, 3rd Fikret Demirağ Poetry Festival, European University of Lefke, 29 November 2019.
 • AYLANÇ, Mihrican (2020), "Being a Women Artists in the TRNC: Problems and Solutions", the World Women Conference-World Women's Congress, 7-8 March 2020 in Ankara, Turkey.
 • AYLANÇ, Mihrican, “Anti-War And Humanistic Approaches In Turkish Cypriot Novel”, I. International Turkish World Social Sciences Symposium- Gotse Delçev University- Turkish World Institute, 10-14 May 2017, Antalya.
 • AYLANÇ, Mihrican.'Cengiz Aytmatov'un Öykü ve Romanlarında Savaş ve Savaş Karşıtlığı' , Cengiz Aytmatov: Tematik İncelemeler, (Yazar-Editör Orhan Söylemez), Ankara: TC. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2010, 396, s.49-71.
 • EAYLANÇ, Mihrican, Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editor, 15.16 March 2014, Lefkoşa, TRNC. ditör
 • AYLANÇ, Mihrican, Kıbrıs Türk Romanı-Eserler Sözlüğü, CIU Publications, Lefkoşa, 2017.
 • AYLANÇ, Mihrican. “Problems That Prospective Turkish Teacher Face in Application of Special Teaching Methods Course: Example of Informative and Educative Texts”, Selcuk University Institute of Turkish Studies Journal of Turkish Studies, 2012, 31, p. 333-351.
 • ÇETİNKAYA, Mihrican. "An Analysis on the Story of Tahir and Zühre",Yeniboğaziçi Halk Kültürü.Yay.Haz. Bozkurt İsmail ve Fedora Arnaut, Gazimağusa: Eastern Mediterranean Publishing, 2006, p.5-14.
 • AYLANÇ, Mihrican, “Woman and Woman Representation in Literature”, In the Memory of Vedia Barut: in the 21st Century in the World and TRNC, in cooperation with Cyprus International University and Business Women Association, 25 April 2018.
 • AYLANÇ, Mihrican. “Modernist Perspectives in Özden Selenge's Novel Bir Kalp Çizildi”, Turnalar, 2014, p.53.
 • AYLANÇ, Mihrican. “Navigating the Existential Sources of Void: On Mehmet Kansu and His Storybook Named Boşluk,”, Turnalar, 2014, p.57.
 • AYLANÇ, Mihrican, “Poet with a Fistful of Ashes: Feriha Altıok and Towards her Eylül”, Yenidüzen-Gaile, 7 October 2019.
 • AYLANÇ, Mihrican, “Sources of the Turkish Cypriot Novel: History-Culture-Identity”, Evrensel Kültür, Issue 288, İstanbul, December 2015.
 • AYLANÇ, Mihrican, UKÜ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ses-Heves-Nefes Şiir Seçkisi, May 2008.
 • AYLANÇ, Mihrican, Index of Folklor/Edebiyat Journal 1994-2019 (1-100. Volumes), (Pub. Pre.Nagihan Akkaşoğlu, Aylin Çelik), Ankara, 2019.
 • • AYLANÇ, Mihrican, Bakırdan, Cyprus International University Department of Turkish Language and Literature, Annual Literature-Culture-Art e-Journal, Editor.
 • AYLANÇ, Mihrican, “A Monument for Women: Veba Sürunu (Plague Column) and Praise for Awakened Feeling with Feminine-Tongued Tales”, Bakırdan, Issue 3, 2019-2020.
 • AYLANÇ, Mihrican, “Call for an Ecological Society: Fikret Demirağ's Poetry”, Yenidüzen-Gaile, 3 September 2018.
 • AYLANÇ, Mihrican, “A Tragic Case in Nafia Akdeniz’s Poetry: Father”, Yenidüzen-Gaile, 31 July 2017.
 • AYLANÇ, Mihrican, “Society Swallowing the Individual in Senem Gökel’s Poetry”, Yeni Düzen- Gaile, 24 July 2017
 • Karadağ, M., Aylanç, Mihrican (2020). Carob and Usage Areas in Cyprus Turkish Folk Culture, Milli Folklor Journal, Year 32, 16 (126), p.233-248.
 • AYLANÇ, Mihrican, Kardağ, Metin, “West Dichotomy In The Context Of The Father And Son Metaphor In Orhan Pamuk's Kırmızı Saclı Kadın Novel”, Ali Berat Alptekin Armağan Yayını,Kömen Publishing, 2019.
 • İlyas CEYLAN (2015), M. Oğuz Yorgancıoğlu'nun 'Kıbrıs Türk Folkloru Duydum-Gördüm-Yazdım' ve 'Beşikten...Mezara Eğitim' Adlı Eserlerinde Kadın ve Çocuk Eğitimi, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü.
 • Gülizar, DEMİRTAŞ (2015), Özker Yaşın'ın Şiirlerinde Savaş, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü.
 • Tuğba GÜLER (2016), Mustafa İzzet Adiloğlu'nun Şiir Dünyası, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü.
 • Ali ÇİFTÇİ (2016), Ali Nesim'in Öykülerinde Yapı ve İzlek, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü.
 • Hamide YILMAZ (2016), Özden Selenge'nin Romanlarında Kadın, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü.
 • GÜNDÜZ, Ö.Mine (2017) Nâzım Hikmet'in Tiyatrolarında Sosyal Meseleler, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü.
 • SÖNMEZGÜL, Halil İbrahim(2016) Süreyya Evren'in Romanlarında Postmodernizm, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü.
 • KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a Yazılan Mektupların Milli Arşivde Elektronik Ortama Aktarılarak İncelenmesi, Girne Amerikan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Lisans Bitirme Projesi. 2012-2013
 • Creative Writing Workshops 23 Mart- 9 Mayıs 2016 (Koordinatör)
  2014- 2016
 • New Turkish Literature, Migration Literature, Turkish Cypriot Literature, Women Studies, Ecocritisizm.
 • Director of Women and Gender Studies Reserch Center 2018
 • Acreditation Comities Member of Art and Siciences Faculties (2017-)