Assoc. Prof. Dr. Dilan ÇİFTÇİ

CURRICULUM VITAE

 • Middle East Technical University Political Science and International Relations (Undergrad , 2010)
 • Universiteit van Amsterdam Communication Science: Political Communication (Master , 2012)
 • Near East University Media and Communication Studies (Phd , 2017)
 • Çiftçi, D. (2017). Democracy Satisfaction Through the Mediating Effects of Election Campaigns. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 7(2), pp. 295-301. DOI: https://doi.org/10.7456/10702100/012
 • Ciftci, O., Erdem, R. ve Çiftçi, D. (2017). İletişim Teknolojileriyle Değişen Örgütlenme Biçimleri: Sanal Topluluklar, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 7(2), ss. 328-336. DOI: https://doi.org/10.7456/10702100/015
 • Dolunay, A. and Çiftçi, D. (2017). Opportunities & Setbacks in the Geneva Cyprus Negotiations, Turkish Policy Quarterly, 15(4), pp.135-140.
 • Çiftçi, D. (2018). Remembering the Past: The Collective Memory and Historiographies of Cyprus. Journal of History Culture and Art Research, 7(3), pp. 152-162. DOI: https://doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1627
 • Çiftçi, D. and Evren, F. B. (2018). A New Creative Culture Example: The Case of the ‘What Will Be Happen News Bulletin’ in North Cyprus. Online Journal of Communication and Media Technologies, 8(4), pp. 385-398. DOI: https://doi.org/10.12973/ojcmt/3959
 • Çiftçi, D. (2019). Sierra Leone: Critical Discussion on Conflict Resolution and United Nations Mission. Conflict Studies Quarterly, 26(1), pp. 22-32. DOI: https://doi.org/10.24193/csq.26.2
 • Çiftçi, D. (2019). Religion, So-Called Neutral Conception of Ideology. Politics and Religion Journal, 13(1), pp. 183-187.
 • Çiftçi, D. (2019). The Application of Solutions Journalism: Strategic Communication and Public Affairs Group in Somalia. Online Journal of Communication and Media Technologies, 9(3), pp. 1-14. DOI: https://doi.org/10.29333/ojcmt/5782
 • Çiftçi, D. (2019). Kültür, Sanat ve Siyaset İlişkisi: Kuzey Kıbrıs Öneği. Journal of History Culture and Art Research, 8(4), ss.484-507. DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2229
 • Çiftçi, D. and Karabulutlu, B. B. (2020). Outdoor Advertising as Visual Communication: The Example of Ankara. Journal of History Culture and Art Research, 9(2), ss. 432-450. DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2452
 • Agocuk, P. & Ciftci, D. (2020). Dijital Dönüşüm Çağında Sinema Veritabanlarında Katılımcı Düşünümsellik: Türk Sineması Araştırmaları Örneği, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 58, ss. 1-35. DOI: https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2020-0079
 • Çiftçi, D. ve Çiftçi, O. (2020). Arşivlenen Bellek Olarak Posta Pulları ve Sosyo-Kültürel İşlevleri: Kuzey Kıbrıs Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (2), ss. 391-412. DOI: https://doi.org/10.30798/makuiibf.691464
 • Çiftçi, D. (2013). Peace Journalism and News Coverage on the Annan Plan Referendum: The Role of Framing the Conflict Issues and Negotiation Process. GSTF International Journal on Media and Communications (JMC), 1(2), pp. 46-59.
 • Çiftçi, D. Ciftci, O. (2017). Can We Ever Justify Economic Sanctions: Evidence from Cyprus Embargo. International Journal of Economic Perspectives, 11(1), pp. 628-632.
 • Çiftçi, D. (2015). Media-Portrayed Idealized Images: Comparing ‘Male And Female’. E-journal Intermedia, 1(1), pp. 1-7.
 • Çiftçi, D. (2019). The Complex Nature of Cultural Rights: Opposing Ethical Interpretations. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 5(8), pp. 424-433.
 • Çiftçi, D. (2020). Political Consumerism: Discussion on the Motivation of Boycotting and Buycotts. Fourth Power- Dördüncü Kuvvet, 3(1), pp. 39-55. DOI: https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.728824.
 • Çiftçi, D. (2017). Kamusal Alan ve Modernleşme Sürecinde Kıbrıs Türk Kadın Derneği: Varlık Kulübü. Milli Folklor, 116(29), ss. 189-200.
 • Çiftçi, D., Akyel, Y. and Özejder, İ. (2021- Accepted April 2020). Public Broadcasting in The Turkish World Culture: Case of TRT Avaz. Bilig, 97, 55-77. DOI: https://doi.org/10.12995/bilig.9703
 • Çiftçi, D. (2018). Communication, Persuasion and Cognition: The Review on Application of the ELM-Model in Political Communication of North Cyprus. Akdeniz İletişim, 29 [Özel Sayı], pp. 133-142.
 • Çiftçi, D. ve Evren, F., B. (2019). Küresel Çağ Tartışmaları Altında Milliyetçiliğe Yeniden Bakmak: Yeni Osmanlıcılık Söyleminin İnşası. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), ss. 2965-2995.
 • Çiftçi, D. ve Engin, S. (2019). Medya Profesyoneli Olarak Gazetecilerin Gözünden Siyasal İletişim ve Siyasal Reklamların Okunması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), ss. 339-357.
 • Çiftçi, D. (2019). Yeni Türk Dizilerinde İdeolojik Söylem Olarak Tasavvuf Hikaye Anlatıları: Vuslat Dizisi Örneği. Akdeniz İletişim, 32, ss. 166-191.
 • Çiftçi, D. (2020). Sivil Toplum Örgütleri ve Dijital Dönüşümler: Kuzey Kıbrıs Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 7(3), ss. 451-472. DOI: http://10.17680/erciyesiletisim.578496
 • Çiftçi, D. (2020). The Reconstruction of the Mediated Public Sphere on Media Reporting of Migration: The Case of the Global Migration Film Festival. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), ss. 248-260.
 • Çiftçi, D. (2020). Sosyal Olarak Paylaşılan Yas: Aydın Denktaş için Paylaşılan Başsağlığı Mesajları Üzerine Bir İnceleme. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(1), ss. 587-613. DOI: https://doi.org/10.19145/e-gifder.560884
 • Çiftçi, D. (2020). Yeni Zelanda Camii Saldırısının Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Gazeteleri Karşılaştırmalı Leksikal Analizi. Selçuk İletişim, 13(2), ss. 665-693.
 • Çiftçi, D. ve Agocuk, P. (2020). Kültürel Bellek Mekanı Olarak Belgesel Sinema: Kayıp Otobüs (2007) Belgeseli Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(2).
 • Çiftçi, D. (2020). Bir Sosyal Medya Platformunun Analizi Üzerinden Toplumsal Kimlik Temsili: ‘Kıbrıslı Olmak’. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 10(1), ss. 202-220.
 • Çiftçi, D. & Soyer, F. (2020). Seçim Kampanyalarında İdeoloji ve Değerin Göstergebilimsel İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2020 Cumhurbaşkanlığı Aday Tanıtım Reklamları Örneği. Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, 2(2), ss. 24-47.
 • Çiftçi, D. (2015). Political Marketing, Social Media and Democracy: The Case of North Cyprus 2013 Election. In. Excellence in Corporate and Marketing Communications: Present and Future Challenges, 20th International Conference on Corporate and Marketing Communications Proceedings Book, (Eds.), E. Uzunoğlu, S. M. Kip, B. Amirak, B. Yaman & H. Tuncel, (pp.317-330), İzmir: Izmir University of Economics Publications No: 58. ISBN: 978-975-8789-55-9.
 • Çiftçi, D. (2018). Bloody Sunday Film Analysis for International Ethical Concerns. In. The Proceedings & Abstracts of ICONASH 2018 Istanbul, (Ed.), M. Demir, (pp.96-100), ICSER-International Center of Social Sciences & Education Research. ISBN: 978-605-83063-5-6.
 • Çiftçi, D., Çiftçi, H. and Soyer, F. (2020). Non-Governmental Organizations as a Place for Cultural Rituals: Cyprus Turkish French Cultural Association, In International Conference on Cultural Informatics, Communication & Media Studies, C. Kalloniatis, C-N. Anagnostopoulos, D. Papageorgiou, A. Kitsiou, M. Sideri (Eds.), eProceedings, Vol 1., No. 1, National Documentation Center, ISSN: 2654-1866.DOI: http://dx.doi.org/10.12681/cicms.2762
 • Agocuk, P. ve Çiftçi, D. (2020). Romandan Uyarlanan Filmlerin Betimsel Analizi, İç. 1. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi Kongre Tam Metin Kitabı, D. Öcal & H. Çiftçi (Editörler), Institute of Economic Development and Social Researches Publications. ISBN: 978-625-7914-25-3.
 • The European Peace Research Association (EUPRA) 8TH Conference on Building Positive Peace in Europe and Its Neighborhood, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kıbrıs, 7-9 Kasım 2013.Çiftçi, D. (2013). Peace Journalism in the Turkish Cypriot Media.
 • Cyprus: Multiple Dimensions of Conflict and Conflict Resolution, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kalkanlı, Kıbrıs, 15 Nisan 2014.Çiftçi, D. (2014). Peace Journalism and News Coverage on the Annan Plan Referendum: The Role of Framing the Conflict Issues and Negotiation Process.
 • First International Communication Science & Media Studies Congress, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, 12-15 Mayıs 2014.Çiftçi, D. (2014). Indications of Americanization and Third Age Characteristics in Analyzing Political Marketing and Democracy. In. 1st International Communication Science and Media Studies Congress Abstracts, (Ed.), B. Küçüksaraç, (p.16). İzmit: Kocaeli University Faculty of Communication.
 • 20th International Conference on Corporate and Marketing Communications, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 16-17 Nisan 2015.Political Marketing, Social Media and Democracy: The Case of North Cyprus 2013 Election. In. Excellence in Corporate and Marketing Communications: Present and Future Challenges, 20th International Conference on Corporate and Marketing Communications Proceedings Book, (Eds.), E. Uzunoğlu, S. M. Kip, B. Amirak, B. Yaman & H. Tuncel, (pp.317-330), İzmir: Izmir University of Economics Publications No: 58. ISBN: 978-975-8789-55-9.
 • International Conference on Environmental Sciences & Educational Studies, Girne, Kıbrıs, 18-20 Ekim 2017.Çiftçi, D. (2017). The Main Trends in EZPs and Women in the Center of the Unfair Treatment Approaches. In. International Conference on Environmental Sciences &.Educational Studies Book of Abstracts, (Eds.), A. Ergüdenler, M. Baştaş & S. İlseven, (p.74). İstanbul: Quick Copy Publishing.
 • Second International Communication Science & Media Studies Congress, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 1-4 Kasım 2017.Çiftçi, D. (2017). Democracy Staisfaction through the Mediating Effects of Election Campaigns. In. Second International Communication Science & Media Studies Congress Abstracts, (Eds.), S. Koç Akgül, B. Küçüksaraç, A. Tapan, B. Dilcan, G. İslamoğlu & Ş. Yurdakul Saygılı, (p.163). İstanbul: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları.
 • 5. ASOS Kongresi: Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25-27 Ekim 2018.Çiftçi, D. (2018). How Can The Study Of Gender Contribute to the Contemporary Understanding of Conflict And Conflict Resolution. In. Fifth ASOS Congress: International Symposium on Social, Human and Administrative Sciences Conference Abstracts, (Ed.), H. Keskin, (p.100). Elazığ: Asos Yayınları. ISBN: 978-605-2132-77-7.
 • ASEAD: IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 27-29 Ekim 2018. Çiftçi, D. (2018).Transition From Traditional Peacekeeping to Current Peacekeeping Operations the Role of the Peace Journalism in Strategic Communication of Somalia’s 2016 Electoral Process. In. EJSER 4th International Symposium on Social Sciences Abstract Proceedings Book, (Ed.), İ. Türkoğlu, (p.43). ASEAD Yayınları. ISSN: 2148-9963.
 • ICONASH: International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, İstanbul, Türkiye, 26-28 Ekim 2018.Çiftçi, D. (2018). Bloody Sunday Film Analysis For International Ethical Concerns. In. International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities The Proceedings & Abstract, (Ed.), M. Demir, (pp. 96-101). ICSER-International Center of Social Sciences & Education Research. ISBN: 978-605-83063-5-6.
 • SADAB: 2. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 21-23 Ekim 2018.Çiftçi, D. (2019). The Complex Nature of Cultural Rights: Opposing Ethical Interpretations. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 5(8), pp.424-433.
 • IMS International Media Studies, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye, 1-3 Kasım 2018. Çiftçi, D. (2018). Communication, Persuasion and Cognition: The Review on Application of the ELM-Model in Political Communication of North Cyprus. Akdeniz İletişim, 29 [Özel Sayı], pp.133-142.
 • 5th International Conference in Communication and Media Studies, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kıbrıs, 8-9 Kasım 2018.Collective Memory and Conflict: Media Adaptation of the post-conflict Reconstruction.
 • Erasmus International Academic Research Symposium, İzmir, 5-6 Nisan 2019.Çiftçi, D. (2019). Kültürel Çerçeveler Olarak Kişisel Profil Ayarları: Facebook Profil Resimli Çerçevelerle Kıbrıs Türk Anıları. In. ERASMUS International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences Presentations Abstract Book (Eds.), H.Babacan & R. Škrijelj, (ss.184-186). Elazığ: Asos Yayınları
 • ASEAD: V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 27-29 Nisan 2019. Çiftçi, D. (2019). Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Partilerin İnternet Sitesi Kullanımı: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2018 Genel Seçimi Örneği. İç. ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı (Editör), İ. Türkoğlu, (s.155). Ankara: Astana Yayınları.
 • 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye, 26- 27 Nisan 2019. Çiftçi, D. (2019). Karşılaştırmalı Leksikal Analiz ışığında Yeni Zelanda Saldırısı: Kuzey Kıbrıs Gazeteleri Üzerine Bir İnceleme. İç. 2. Uluslararası Sosyal Bı̇lı̇mler ve İnovasyon Kongresı̇ Özet Kı̇tapçığı, (Editörler), B. Yenı̇han G. Cerev & Ö., Ş.Yusufoğlu, (s.18). Elazığ: Fırat Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-394-093-1.
 • 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye, 26- 27 Nisan 2019. Çiftçi, D. (2019). Kıbrıs’ın Kuzeyinin Öne Çıkan Kentsel İmgelerinin Sanal Ortamlarda Öncesi-Sonrası Diyalektiğinde Yansımaları: Geçmişten Günümüze Kıbrıs Facebook Profili Üzerine Bir İnceleme. İç. 2. Uluslararası Sosyal Bı̇lı̇mler ve İnovasyon Kongresı̇ Özet Kı̇tapçığı, (Editörler), B. Yenı̇han G. Cerev & Ö., Ş.Yusufoğlu, (s. 253). Elazığ: Fırat Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-394-093-1.
 • 6. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Dönüşümler Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 2-3 Mayıs 2019.Çiftçi, D. (2019). Sivil Toplum Örgütleri ve Dijital Dönüşümler: Kuzey Kıbrıs Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme. İç. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu Özet Kitapçığı (Editörler) A. Besna, N.Barlas, N. Bulur, B. Çeber & S. Maden, (s. 47). İstanbul: Armoninuans Görsel Sanatlar ve İletişim Hizmetleri.
 • Second International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies, University of the Aegean, Mytilene, Greece, 15-17 Haziran 2019.Çiftçi, D. (2019). Kültür, Sanat ve Siyaset İlişkisi: Kuzey Kıbrıs Örneği. İç. 2nd International Conference on Cultural Informatics, Communication & Media Studies Proceedings, (Eds.) C. Kalloniatis & M., Ö. Seçim, (s. 18). Mytilene: University of Aegean Press.
 • Second International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies, University of the Aegean, Mytilene, Greece, 15-17 Haziran 2019. Ciftci, D., Çiftçi, H. & Soyer, F. (2019). Non-Governmental Organizations as a Place for Cultural Rituals: Cyprus Turkish French Cultural Association . İç. 2nd International Conference on Cultural Informatics, Communication & Media Studies Proceedings, (Eds.) C. Kalloniatis & M., Ö. Seçim, (s. 18). Mytilene: University of Aegean Press.
 • Panel Discussion: Gender in Turkey and Representations of Gender in New Turkish Cinema, University of London (SOAS), London, 12 Aralık 2019. Agocuk, P., Karahasan, H., & Çiftçi, D. (2019). Social Identities and Dimensions of Violence Against Women in New Turkish Cinema.
 • 1. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi, Adana, 22-23 Şubat 2019. Agocuk, P. ve Çiftçi, D. (2020). Romandan Uyarlanan Holywood Filmlerinin Betimsel Analizi. İç. 1.nd Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi Özet Kitapçığı, (Editörler) E. Karakoç & H. Çiftçi, (s.2). İksad Yayınları.
 • Third International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies, Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye, 20-22 Nisan 2020. Agocuk, P. & Çiftçi, D. (2020). Social Impacts of Public Spots: The Case of Turkish Violence Against Women Themed Public Spots. In. Third International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies Proceedings E-Book, (Eds.) Ö. Seçim, (s.11). ISBN: 978-625-400-046-1
 • Third International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies, Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye, 20-22 Nisan 2020. Çiftçi, D. ve Soyer, F. (2020). Analysis of Practices in the Context of Gender Approach of Women’s Branches of Political Party Using Social Media: Turkish Republic of Northern Cyprus. In. Third International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies Proceedings E-Book, (Eds.) Ö. Seçim, (s.14). ISBN: 978-625-400-046-1
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 21-23 Ekim 2020. Çiftçi, D. (2020). Dijital İletişim Çağında Dijital Hatırlama ve Dijital Anıtlar Üzerine Bir Değerlendirme. İç. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu Özet Kitap-çığı (Editörler) A. Besna, N.Barlas, N. Bulur, B. Çeber & S. Maden, (s. 47). İstanbul: Armoninuans Görsel Sanatlar ve İletişim Hizmetleri.
 • Second International Symposium on Communication in Digital Age, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İzmir, Türkiye, 26-28 Ekim 2020.Çiftçi D. (2020). Kriz Döneminde Yaratıcı Bir İletişim Olarak Trol ve Caps: Covid-19 Örneği.
 • Çiftçi, D. (2019). Collective Memory and Media: The Case of Missing Persons Issues in Cyprus. Ankara: Pegem Akademi. ISBN:978-605-241-622-8. DOI: http://10.14527/9786052416228.
 • Çiftçi, D. (2018). How Can the Gender Contribute to the Contemporary Understanding of Conflict Resolution? In Recent Discussion in Social Sciences, M. Talas, H. Ciftci & E. Yalçınkaya (Eds.), (pp. 217-233). USA/Turkey: Iksad Publications. ISBN: 978-605-7510-98-3.
 • Çiftçi, D. (2018). Terrorism and Global Security: The Evaluation of Origins, Nature and Objectives of Right-Wing Terrorism in United States. In Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, K. Özdaşlı, M., C. Demir, O. Tire & İ., S. Arvas (Eds.), (pp. 27-39). USA: Gece Publishing. ISBN:978-605-288.
 • Çiftçi, D. (2018). The Main Trends in EPZs and Human Rights Journalism. In Current Studies over Social Sciences, M. Talas, A. Karatas & M., L. Emek (Eds.), (pp. 64-89). USA/Turkey: Iksad Publications. ISBN: 978-605-7923-81-3
 • Çiftçi, D. (2019). The Critical Discussion on Development and Underdevelopment Theories. In Economics and Politics, H. Bal (Ed.), (pp. 79-87). Ankara/Turkey: Akademisyen Publications. ISBN: 978-605-258-346-3.
 • Çiftçi, D. (2019). A Debate on Habermas and Foucault in the Spectrum of Modernism and Postmodernism and Reflections on the Discourse and Public Sphere. In Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences, O. Çoban, A. Erbaşı, E. Karakoç & F. Karasioğlu (Eds.), (pp. 87-93). USA: Gece Publishing. ISBN: 978-605-7631-63-3.
 • Çiftçi, D. (2019). The Drivers of Prolonged Uncertainty: EU Immigration and Citizenship. In Social, Human And Administrative Sciences, H. Babacan & A. Temizer (Eds.), (pp. 341-353). Cetinje: Montenegro: IVPE Publishing. ISBN: 978-9940-540-70-8.
 • Çiftçi, D. (2019). Critical Debates on Globalization and Media. In Social, Human And Administrative Sciences II, Z. Gölen & A. Temizer (Eds.), (pp. 182-192). Cetinje: Montenegro: IVPE Publishing. ISBN: 978-9940-540-96-8.
 • Çiftçi, D. (2019). Critical Discussion and Current Situation of Freedom of Press . In Communication Studies, G. Topçu & A. D. Topçu (Eds.), (pp. 25-36). Ankara/Turkey: Akademisyen Publications. ISBN: 978-605-258-616-7.
 • Çiftçi, D. (2019). Political Marketing and New Media Election Campaigning: The Application of North Cyprus 2018 General Elections. In. Handbook of Public Relations, E. Eşiyok (Editör), (pp. 355-379). USA: IGI-Global. ISBN: 9781799832010.
 • Çiftçi, D. (2020). Gender and International Political Economy of Women as a Media Professionals. In Current Studies in Social Sciences, A. Balcıoğulları (Eds.), (pp. 79-89). Ankara/Turkey: Akademisyen Publications. ISBN: 978-605-258-892-5.
 • Çiftçi, D. (2020). Strategic Leader Communication and Social Media: The Case of North Cyprus. In New Media and New Strategies in Digital Age, E. Karakoç & H. Çiftçi (Eds.), (pp.33-62). USA/Turkey: Iksad Publications. ISBN: 978-625-7914-16-1.
 • Agocuk, P. & Çiftçi, D. (2020). Myths Tales and Symbols: Anatolian Legends and Cultural Memory in the Footsteps of the Past. In. Handbook of Research on Aestheticization of Violence, Horror, and Power, N. Erdem, N. Kocabay & T. Demir (Eds.), USA: IGI-Global. ISBN: 9781799846550.
 • Çiftçi, D. (2020). Digital Remembrance and Digital Rhetoric of Web Memorials. In. ReThinking Digital Communications: Social Media & Visual Culture, Ö. Sayılgan & A. İgit (Editors). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık: ISBN: 978-625-406-311-4.
 • Kanlı, İ., Agocuk, P. ve Çiftçi, D. (2019). Toplumsal Cinsiyet Kimlikleri ve Yeni Türk Sineması’nda Karakterler Üzerine Bir İnceleme . İç. Türk Sinemasını Yeniden Okumak: Değişen Öykü Karakter ve Mekan Anlayışları Üzerine, G., E. Erol & M., C. Sadakaoğlu (Editörler), (pp. 95-126). İstanbul/Türkiye: Hiper Yayın. ISBN: 978-605-2015. e- ISBN: 978-605-2015.
 • Çiftçi, D. ve Agocuk P. (2020). Twitter Devrimleri ve Siyasal İletişim Alanı Olarak Sinema. İç. Disiplinler Arası Bir Yaklaşımla Sosyal Medya Üzerine İncelemeler, A., E. Dingin (Editör), (ss.153-179 ). Konya:Literatürk Academia. ISBN: 978-605-337-259-2.
 • Çiftçi, D. ve Agocuk, P. (2020). Bellek Üzerinden Dönem Dizilerini Okumak: Hanımın Çiftliği ve Hatırla Sevgili Dizileri. İç. İletişimde Güncel Çalışmalar, Y., G. Topçu (Editör), (ss. 131-151). Ankara/Türkiye: Akademisyen Yayınevi. ISBN: 978-605-258-884-0.
 • Çiftçi, D. ve Cenapoğlu H. (2020). Sosyal Medya’da Politik Figürlerin Instagram Kullanım Seviyelerinin Karşılaştırılması: KKTC Örneği. İç. Sosyal Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar, H. Babacan (Editör), (ss. 1-15). USA: Gece Publishing. ISBN: 978-625-7938-93-8.
 • Çiftçi, D. & Soyer, F. (2020). Siyasi Liderlerin Covid-19 Sürecinde Sosyal Medya Kullanımları: Ekrem İmamoğlu Örneği. İç. İletişimde Seçme Konular, (Editörler), E. Karakoç & H. Çiftçi. USA/Türkiye: Iksad Publications. ISBN: 978-625-7897-54-9
 • Çiftçi, D. (2020). Kültürel Belleğin Dönüşümünde Dijital Bellek olarak Sanal Müzeler. İç. Dijital İletişim-Kuram ve Araştırmaları, A. İgit, & Ö. Sayılgan (Editörler), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık: ISBN: 978-625-406-251-3.
 • Outdoor Advertising as a Visual Communication Language: The Case of Ankara
 • Political Rituals and Anniversary Journalism as a Place of Collective Memory
 • Perception of Media Professionals Journalism: Turkey Radio and Television Corporation
 • European Union Combating Racism 2018
 • Civic Space Project: Multiculturalism in the European Union 2018
 • Cyprus Women Voices Coalition 2018-2022
 • European Union Scholarship for the Turkish Cypriot Community 2011-2012
 • Science Awards- Publication Award, Near East University 2018
 • Political Communication
 • Collective Memory
 • Peace Journalism
 • Cultural Studies
 • Social Movements