Publications

Publications

 • folklore/edebiyatKadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Özel Sayısı, 2021, 27, 106 Ek Sayı ( Editörler Mihrican Aylanç, Prof.Dr. Hande Birkalan Gedik) (TR-Dizin, Scopus, ESCI)

 • Aylanç, Mihrican. “Özden Selenge’nin Romanlarında Zaman Kurgusu”, XII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Cilt I/Volume-1, Trakya Üniversitesi Yayınları , Edirne s.79-84.
 • Özbiler, Ş; Taner, M. & Yalçınkaya, M. (2019) Çocukluktaki Anne Kabul-Reddinin Yetişkinlikteki Öznel İyi Oluşa Yansıması: Fonksiyonel Olmayan Tutumların Aracı Rolü Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 (01), 53-75.
 • Nazlıcan E,Yoldaşcan B E,Kılınçlı B,Güzeler N,Akbaba M.:İlk Altı Aylık Sütü Veren Kadınların Anne Sütü Besin Değerlerinin Belirlenmesi ve Anne Sütünün Bebeğin Büyümesine Etkisinin Araştırılması,17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 10-13 Mayıs 2018, Adana.

International Peer Reviewed Journals

 • Isbilen, O; Volkan, E. Allium willeanum Holmboe exerts anticancer activities on metastatic breast cancer cells MCF-7 and MDA-MB-231. Heliyon. 2021 Aug 6;7(8):e07730. doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e07730. PMID: 34401594; PMCID: PMC8358164.
 • Volkan, E. COVID-19: Structural Considerations for Virus Pathogenesis, Therapeutic Strategies and Vaccine Design in the Novel SARS-CoV-2 Variants Era. Mol Biotechnol. 2021 Oct;63(10):885-897. doi: 10.1007/s12033-021-00353-4. Epub 2021 Jun 18. PMID: 34145550; PMCID: PMC8213040.
 • Atan, A., Ozgit, H.; Silman, F. (2021). Happiness at Work and Motivation for a Sustainable Workforce: Evidence from Female Hotel Employees Sustainability  (IF3.251),  Pub Date : 2021-07-12, DOI: 10.3390/su13147778
 • Özbiler,Ş; Akacan B. & Bengisoy, A. (2021, Accepted Paper). Can Self-perception of Maternal Role Predict Happiness in The Times of COVID-19 Lockdown?. Aile Danışmanlığı Dergisi.
 • Özbiler, Ş., Taner, M.  & Francis, M. (2021). New Paths of parental warmth and subjective well-being: The mediator roles of automatic thoughts. Sage Open.
 • Özbiler, Ş; Taner, M. & Yalçınkaya, M. (2019) Çocukluktaki Anne Kabul-Reddinin Yetişkinlikteki Öznel İyi Oluşa Yansıması: Fonksiyonel Olmayan Tutumların Aracı Rolü,  Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 (01), 53-75.
 • Barin B, Kasap U, Selçuk F, Volkan E, Uluçkan Ö. Comparison of SARS-CoV-2 anti-spike receptor binding domain IgG antibody responses after CoronaVac, BNT162b2, ChAdOx1 COVID-19 vaccines, and a single booster dose: a prospective, longitudinal population-based study. Lancet Microbe. 2022 Apr;3(4):e274-e283. doi: 10.1016/S2666-5247(21)00305-0. Epub 2022 Feb 9. PMID: 35165669; PMCID: PMC8828370.
 • Aylanç, Mihrican (2022). Jale Sancak’ın Uyanan Güzel romanında kadın ve kendilik, İnsan ve İnsan, 9(31), 39-54,  doi:10.29224/insanveinsan.1010081

NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCES

 • Avcıoğlu, Muazzez Merve, “Kadın ve Ruh Sağlığı” World Women Conference,7-8 Mart 2020, Ankara, Türkiye.
 • Aylanç, Mihrican, “KKTC’de Kadın Sanatçı Olmak: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, World Women Conference, 7-8 Mart 2020,Ankara, Turkey.
 • Aylanç, Mihrican, “Edebiyatta Kadın ve Kadının Temsili”, Vedia Barut Anısına: 21. Yüzyılda Dünyada Kadın Sempozyumu, Nisan 2018, UKÜ.
 • Gökdoğan, Feray, World Women Conference, “KKTC’de Kadın Yaşlının Sağlık ve Sosyal Sorunları”, 7-8 Mart 2020, Ankara, Türkiye.
 • Gökdoğan, Feray, “Sağlıkta ve Akademik Yaşamda Kadın”, Vedia Barut Anısına: 21. Yüzyılda Dünyada Kadın Sempozyumu, Nisan 2018, UKÜ.
 • Gökdoğan, F. (2019). Yaşlı Hastaların Özellikleri ve Hastanedeki Bakımında Hemşirelerin Farkındalığı. 3rd International Congress on Nursing. 07-09 March 2019. Acapulco Hotel Convention Center Kyrenia, North Cyprus (Sözel Sunum).
 • Kıdak, Rana. “Kadın ve Çevre”, World Women Conference, 7-8 Mart 2020, Ankara,Türkiye.
 • Külahçı, Şölen, “Kadının İş Hayatı-Hukuki Düzenlemeler”, Vedia Barut Anısına: 21. Yüzyılda Dünyada Kadın Sempozyumu, Nisan 2018, UKÜ.
 • Seçim, Gürcan, “Kadın ve Kendi Olmak", Vedia Barut Anısına: 21. Yüzyılda Dünyada Kadın Sempozyumu, Nisan 2018, UKÜ.

Books

 • Aylanç, Mihrican (2020). “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Bağlamında Hulki Aktunç’un Öykülerinin İncelenmesi”, Hulki Aktunç Kitabı, Editör. Doç. Dr. Haluk Öner. (Yayın Aşamasında.)
 • Volkan, Ender & Övgü İşbilen (2018). “ Microbiological Approaches to Treating Cancer”, Cancer Therapy Methods. Meddocs İnternational.
 • Kadın Odağında Toplumsal Cinsiyet, Disiplinlerarası Yaklaşımlar, UKAMER Araştırmaları Dizisi I, 2021, ( Editör Mihrican Aylanç), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yayınları, 9, Ankara.
 • Mutluluk Sanatı- Pozitif Düşünme ve Öznel İyi Oluş Eğitimi Projesi Sonuç Rapor Kitabı- KKTC Başbakanlık ve Uyuşturucu Mücadele Komisyonu (UMK) Yayını, 2021-01. Yazarlar: Çağla Gür, Şerife Özbiler.
 • Mutluluk Sanatı- Pozitif Düşünme ve Öznel İyi Oluş Öğretmen-Anne Eğitimi Projesi Sonuç Raporu,  KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) Yayını, 2021-01. Yazarlar: Çağla Gür, Şerife Özbiler.
 • Özbiler, Şerife (2022). Annenin Ebeveynleşme Geçmişi ile Kız Çocuklarının Ebeveynleşme Düzeyinde Benliğin Ayrımlaşmasının Farklılaştırıcı Rolü. Engin, E. & Beyzan-Çeliker, G. (Eds.). Anneler ve Kızlar. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAM), Ege Üniversitesi Yayınları.

Theses

 • Aylin Çelik, “Kadın Yazar Tezer Özlü’nün Eserleri Bağlamında Kadının Varoluşu ve Ölümü”, Lisansüstü E.A. Merkezi, TDE Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi , In Progress. (Danışman Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç)
 • Hamide Yılmaz, “ Özden Selenge’nin Romanlarında Kadın ve Kadın Sorunları”, Lisansüstü E.A. Merkezi, TDE Bilim Dalı’nda Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi. (Danışman Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç)
 • İlyas Ceylan, “Oğuz M. Yorgancıoğlu`nun Beşikten…Mezara Eğitim ve Kıbrıs Türk Folkloru/Duydum-Gördüm-Yazdım Adlı Eserlerinde Kadın ve Çocuk Eğitimi”, Lisansüstü E.A. Merkezi, TDE Bilim Dalı’nda Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi. (Danışman Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç)

Other Publications

 • CIU Bakırdan e-Dergisi “Kadın ve Özgürlük Dosyası (Editör Mihrican Aylanç)

Asuman Susam, Suyun Çınladığını Duymak

Hande Öğüt, Uyuyan Güzel

Mihrican Aylanç, Kadınlar İçin Dikilmiş Bir Anıt: “Veba Sütunu” ve Dişil Dil Masallarıyla Uyanan Sezgiye Övgü

Ferhunde K.Öner, Kadının Adı Var: Mihri

Fatoş Silman, Thelma And Louise: Kadın, Çöl  ve Özgürlük

 

 • CIU Bakırdan e-Dergisi “Göçebe Kadınlar” Dosyası  (Editör Mihrican Aylanç)

Sema Buz, Göç Sürecinde Kadınların Deneyimleri

Yaprak Damla Yıldırım, Yer Değiştirmenin Dilleri

Senem Timuroğlu, Emine’ Sevgi Özdamar : “İnsan Kendi Ülkesinde de Anne Dilini Kaybedebilir”

Mihrican Aylanç, Ev/Gitmeler Kitabı’nın Yaşayan Anıtları: Kıbrıs’ın Evsiz Kadınları

İlke Ergin, Lale Yüreğin Beyaz  Romanı’nın Öteki Göçebeleri: Cennet, Balım ve Gül

Belma Fırat, Rosi Braidotti’nin Göçebe Özneler’i

Müge İplikçi ile “Columbus’un Kadınları” Üzerine Söyleşi

 

 • Yoldaşcan, Elçin; Altıparmak, Deniz (2021). Dünya’da ve Türkiye’de Kız Çocuk İşçiliğine Yansıyan Olumsuz Trendler, Kadın Odağında Toplumsal Cinsiyet, Disiplinlerarası Yaklaşımlar, UKAMER Araştırmaları Dizisi I, 2021, ( Editör Mihrican Aylanç), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yayınları, 9, Ankara.
 • Aylanç, Mihrican (2019).  “Şiirin İçinden Bir Avuç Kül Çıkan Kadın Şair: Feriha Altıok ve Eylül’üne Doğru”, Yenidüzen-Gaile, 7 Ekim.
 • Aylanç, M. (2021). Depremzede Kahramanların Anlatı Söyleminde Gerçekliğin Nihai İfşasına Yolculuk: Yıkık Kentli kadınlar, Roman Kahramanları Dergisi, Sayı 48, 98-105.