CIU-Afet-Arkut

Asst. Prof. Dr. AFET ARKUT

School of Health Sciences

Position Director
Telephone number +90 392 671 11 11
Extension 2253
Office
Other information

CURRICULUM VITAE

Education
 • Cukurova University Biology (PhD, 2013)
 • Cukurova University Biology (Undergraduate, 2009)
Publications

Other Publications

 • Kuzey Kıbrıs'ta İnvaziv Prenatal Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma - 2024

Articles published in peer reviewed international journals (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • SUMENGEN OZDENEFE, S., DINCER, S., UNAL, Ü., ARKUT, A., MERCIMEK TAKCI, H.A., BUYUKKAYA KAYIS, F., 2017. Production and Characterization of Biosurfactant from Bacillus subtilis using waste breads. Fresenius Environmental Bulletin. Volume 26- No. 5/2017pages 3439- 3447. - 2017
 • SUMENGEN OZDENEFE M., DINCER, S., UNAL, M. Ü., BUYUKKAYA KAYIS, F., M., TAKCI MERCIMEK, H., ARKUT, A., 2016. Optimization of culture conditions for alkaline protease production from waste breads using Bacillus subtilis. Romanian Biotechnological Letters. - 2016
 • MERCIMEK, H.A., DINCER, S., GUZELDAĞ, G., MATYAR, F., ARKUT, A., KAYIS, F., OZDENEFE SUMENGEN, M. Degradation of 2,4,6-trinitrotoluene by P. aeruginosa and characterization of some metabolites. Braz. J. Microbiol. vol.46 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2015. - 2015
 • MATYAR, F., GULNAZ, O., GUZELDAG, G., MERCIMEK, H.A., AKTURK, S., ARKUT, A., SUMENGEN, M., 2013. Antibiotic and heavy metal resistance in gram negative bacteria isolated from Seyhan Dam Lake and Seyhan River, in Turkey. Annals of Microbiology. [Online] Available from : DOI 10.1007/s13213-013-0740-8 - 2013

Articles published in other peer reviewed international journals

 • BUYUKKAYA KAYIS, F., DINCER, S., MATYAR, F., MERCIMEK TAKCI, H.A., SUMENGEN OZDENEFE, M., ARKUT, A., 2017. Gölbaşı ve Azaplı Göllerinden (Adıyaman) İzole Edilen Bakterilerin Tiplendirilmesi ve Çoklu Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 5(1): 43-47,2017 - 2017

Papers presented in international conferences and printed as proceedings

 • ARTAC OZDAL, M., KAJOH, I., GUNESER, S., ARKUT, A. A Systematic Review of Facilities to be Existent in a Retirement Village and Its Village and Its Application to A Retirement Village to be developed in North Cyprus. World Health Sport Tourisim Congress and Exhibition 6-9 April 2017. - 2017
 • SUMENGEN ÖZDENEFE, M., DINCER, S., UNAL, M.U., MERCİMEK, H.A., KAYIŞ, F., ARKUT, A. Characterization of Alkaline Protease Produced by Bacillus megaterium. European Biotechnology Congress 2017 25-27 May, 2017 / Dubrovnik, Croatia. - 2017
 • ARKUT, A., DINCER, S., TAKCI MERCIMEK, H..,SUMENGEN OZDENEFE, M., BUYUKKAYA KAYIS, F., Purification of Intracellular phytase from Enterobacter sp. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress. Adana, Turkey, 26-28 October, 2016. - 2016
 • ARKUT, A., Hastane Enfeksiyonlarına Neden Olan Faktörlerin Analizi ve Müdahale Önerileri, 6th International Congress of Health and Hospital Management. Strategic Planning and Management in Healthcare Organization. Antalya, Turkey, December 2015. - 2015
 • ARKUT, A., ATEŞ, A., YİĞİT, B., Yüksek Öğretim Kurumuna Bağlı Sağlık Çalışanlarının idari ve yönetici personelinin atama ve terfi kriterleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi (Mersin İli Örneği), 5th International Congress of Health and Hospital Management. Strategic Planning and Management in Healthcare Organization. Antalya, Turkey, December 2014. - 2014
 • SÜMENGEN ÖZDENEFE, M., DİNÇER, S., ÜNAL, M.Ü., KAYIŞ, F., ARKUT, A., MERCİMEK, H.A., 2014. Optimization of medium components for alkaline protease production by Bacillus megaterium from waste breads, 15-18 May 2014, European Biotechnology Congress 2014, Lecce, Italy. - 2014
 • MERCIMEK, H. A., DINCER S., GUZELDAG G., OZSAVLI A., MATYAR F., ARKUT A., KAYIS F., SUMENGEN OZDENEFE M., CAKTU GULER K., 2014. Biodegradation of 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) 02-06 June 2014, 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Abstracts Book. P: 176. - 2014
 • ARKUT, A., SUMENGEN, M., DINCER, S., 2013. Optimization of Medium Components for Phytase Production from Ochrobactrum anthropi. European Biotechnology Congress 16-18 May 2013. Current Opinion in Biotechnology 24S, S48-S143, 2013). [Online] Available from : http://dx.doi.org/10.1016/j.copbio.2013.05.201 - 2013
 • AKTURK, S., ARKUT, A., SUMENGEN, M., TOROGLU, S., DINCER, S., GHOLAMI, H., KAMISLI, S., 2012. Determination of Microbial Quality and Multidrug Resistant Bacteria in Children's Playgraunds Soils /Sands (in Public Parks ) in Adana (Turkey). Urban Environmental Pollution 2012 Creating Healthy, liveable Cities, Amsterdam, The Netherlands, 17-20 June 2012. - 2012

Papers presented in National conferences and printed as proceedings

 • MERCİMEK, H.A, GÜZELDAÜ, G., SÜMENGEN ÖZDENEFE, M., ARKUT, A., BÜYÜKKAYA KAYIŞ F., 2,4,6 Trinitrofenol'ün Bakteriyel Parçalanması, 14-17 Eylül 2015, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla. - 2015
 • MERCİMEK, H.A, GÜZELDAĞ, G., UÇAN, F., SÜMENGEN ÖZDENEFE, M., ARKUT, A., BÜYÜKKAYA KAYIŞ F., Toprak İzolatı Bacillus subtilis'in Amilaz ve Selülaz Aktivitesinin Araştırılması,21-24 Ağustos 2015, Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi - 2015
 • BÜYÜKKAYA KAYIŞ F., DİNÇER, S., MATYAR. F., MERCİMEK TAKCI, H.A., SÜMENGEN ÖZDENEFE, M., ARKUT, A., Gölbası ve Azaplı Göllerinden(Adıyaman) İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençliliklerinin Belirlenmesi, 18-19 Aralık 2015, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kogresi, Konya. - 2015
 • MERCİMEK, H.A., GÜZELDAĞ, G., UÇAN, F., ARKUT, A., KAYIŞ, F., SÜMENGEN ÖZDENEFE, M., KARAYILAN, R., 2014. Hücre Bağımlı Bakteriyosinlerin Antibakteriyel Aktivitelerinin Ticari Kitosanlar İle Karşılaştırılması, 23-27 Haziran 2014, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. - 2014
 • ARKUT, A., DİNÇER, S., MERCİMEK, H.A., SÜMENGEN, M., BÜYÜKKAYA KAYIŞ, F., 2014. Kuyu Suyu Örneklerinden Legionella Türlerinin Saptanması, 01-04 Mayıs 2014, Ekoloji-2014 Sempozyumu, Gazimağusa, KKTC - 2014
Research Areas
 • Microbiology
Administrative Duties
 • Chairperson, Department of Social Work (2016-ONGOING)
 • The Vice Dean of Faculty of Health Sciences (2017-ONGOING)