HAKKIMIZDA

Vizyon ve Misyon

Arkeoloji, Kültürel Miras ve Koruma Merkezi, 2009 yılında Kıbrıs’ın zengin arkeolojik, doğal ve çok kültürlü yapı mirasını araştırma, koruma, kapasite geliştirme ve halkın bilinçlendirilmesi yoluyla sunmak amacıyla kurulmuştur.
Merkez, gelecek nesiller için hazır olmalarını sağlayacak şekilde topluluğumuza kültürel kaynakların sorumluluğu olarak hizmet vermeyi taahhüt eder, bu nedenle hedefimiz:
     • Kıbrıs'ın arkeolojik ve yerleşik mirasını korumak ve muhafaza etmek;
     • Arkeolojik ve yerleşik mirasıyla Kıbrıs tarih öncesi ve tarihi çalışmalarını teşvik etmek;
    • Mirasa halkın erişimini kolaylaştırarak kültürel mirasımızın farkındalığını, anlayışını ve takdirini arttırmak;
     • Mirasın korunmasına halkın katılımını teşvik etmek ve tanıtmak;
     • Çok kültürlü bir toplumu temsil eden kültürel miras yoluyla aidiyet ve kimlik duygusunu geliştirmek;
    • Miras koruma, eğitim ve öğretimi teşvik etmek için yerel ve denizaşırı kurumlarla işbirliğini arttırmak;
     • Yenilikçi miras projeleri, restorasyon ve koruma ile müze ve şantiye sunumu çalışmaları ile turizmi teşvik etmek.

Disiplinlerarası uluslararası eğitimli personel

Merkezin, arkeologlar, konservatörler, mimarlar, miras uzmanları, sanat tarihçileri ve multidisipliner bir ekip oluşturan jeologlar gibi birçok ulusal ve uluslararası profesyonelle işbirliği anlaşmaları var.

Kıbrıslı, uluslararası işbirliği ekibi oluşan Merkez, arkeolojik materyallerin, yıkılmasının ve kötüye kullanılmasının önlenmesinin eğitimini vermeyi ve miras sınırlarının önündeki hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır.

Saha/Alan istasyonu

Merkez, Tatlısu / Akanthou köyünde yer alan ve konaklama yeri ve araştırma laboratuvarı ve ofisleri sağlayan bir saha/alan istasyonuna sahiptir.

Merkez, çeşitli saha çalışmaları, araştırma ve koruma projeleri yürütmek için gerekli donanıma ve araçlara sahiptir.

Uzmanlık Hizmetleri

Merkez, kurtarma kazıları, saha araştırması, sualtı mirası belgelerinin yanı sıra hareketli arkeolojik objelerin, taş, ahşap ve bina restorasyonunun korunması gibi çok disiplinli projelerde yer almaktadır.

Merkez ayrıca, deneysel arkeoloji ve geleneksel bina (kerpiç, duvarcılık ve marangozluk) ve Kıbrıslı geleneklerin diğer el sanatları konusunda da uzmanlaşmıştır.

Merkez, mirasın korunmasına ilişkin kaygı ve meselelere kendini adamıştır ve danışmanlık hizmetleri vermekte ve UNDP için Kıbrıs'ta koruma projeleri yürüten özel şirketler tarafından Belediyeler, devlet kurumları ve alt sözleşmeleri için projeler yürütmektedir.