Program Hakkında

Bilişim teknolojilerindeki devrimsel nitelikteki değişimler ve Bilişim Çağı diye de adlandırılan bu çağda özellikle yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, yönetimi ve desteği konularında nitelikli adaylar yetiştirmek üzere Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna bağlı Bilişim Teknolojileri Programı kurulmuştur. Bu programın içeriği öğrencilerin bilişim teknolojileriyle pratik ve teorik açıdan ilgilenmelerini ve farklı bakış açılarına sahip olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program kapsamında öğrencilere bilişim teknolojilerinin farklı alanlarında çeşitli dersler sunulmaktadır. Bu dersler arasında Sistem Analizi ve Tasarımı, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, İnternet ve Görsel Programlama, Ağ Yönetimi ve Tasarımı, İş Zekâsı gibi dersler yer almaktadır.

Eğitim Olanakları

Öğrenciler, üniversitenin kütüphanesi ve çevrim içi kurs yönetim sisteminden gerekli ders materyallerine erişebilirler. Ayrıca, öğrenciler teorik bilgilerini uygulamak için laboratuvarları veya saha gezilerini (geçerli dersler için) kullanmaktadırlar. Laboratuvar çalışmalarının yanı sıra, gerçek hayattan vaka incelemeleri, ders stajı ve kurslarda sunulan bağımsız çalışmalarla birlikte pratik egzersizler öğrencilerin bilgilerini uygulamalarına yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak, sektör uzmanları ile görüşmeler ve tartışmalar içeren seminerler, öğrencilerin bir şirkette 30 gün boyunca çalıştıkları yaz eğitimi ve organizasyonlar ile yapılan anlaşmalar ve öğrencilerin yazışmaları için öğrencilere çeşitli öğrenim imkânı sağlamaktadır.

Kariyer Alanları

Mezun olacak öğrencilerin bilişim sistemi tasarlama, geliştirme ve uygulama alanlarında, kendine ait teknoloji firmalarda, kamu ve özel sektörde, Türkiye, Avrupa ve gelişmekte olan diğer ülkelerde iş olanakları yüksek oranda mevcuttur. Bu ülkeler devamlı bir iyileşme ve yapılaşma içerisindedirler. Dünyada ve ülkemizde bu bölüm mezunlarına her geçen gün ihtiyaç artmaktadır. Bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatımızın her alanında hızla artmakta ve gelişmeler süratle ilerlemektedir. Bu nedenle programdan mezun olanlar, teknolojik gelişme ve değişimlere ihtiyaç duyulan farklı iş alanlarında kendilerine olanak bulabileceklerdir. Bilişim Teknolojileri Programı mezunları özel sektörün ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezi, proje geliştirme, yazılım ve programlama ve danışmanlık birimleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda kendilerine iş olanağı bulacaklardır. Örnek iş pozisyonları arasında; bilişim teknolojileri yöneticisi, sistem tasarımcısı, program geliştiricisi, mobil uygulamaları geliştiricisi, web sitesi yöneticisi, ağ tasarımcısı, veri tabanı yöneticisi ve bilişim teknolojileri danışmanı yer almaktadır.

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bilim ve Teknoloji Merkezi
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili:2401
Yüksekokul E-posta: secretary-sas@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: mnat@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

4 yıl

Derece

BSc

Dil

İngilizce