DEKAN'IN MESAJI


dekan-metin-karadag

KKTC üniversitelerinin ve öğrencilerinin başarıları, evrensel anlamda kimliğin ve saygınlığın kanıtı demektir. Bu anlayıştan yola çıkarak öğrencilerimizin bilimsel anlamda yetkin; bireysel anlamda öz güvenli, birikimli, gelecek kaygısı taşımayan kimliklere sahip olmalarını hedeflemiş bulunuyoruz. Fakültemizin temel hedefi, öğrencilerimize salt diploma vermek değil, geleceklerini kurgulamakta kullanacakları bilgi ve becerileri onlara kazandırmaktır. Günümüzün küreselleşen dünyasında üniversitelerin konum ve hedefleri bakımından da zorunlu değişim ve dönüşümler söz konusu olmuştur. Hemen tüm sektörlerdeki acımasız rekabet/yarışma ortamı, eğitim dizgelerinde reform, alt yapıda gelişim ve insan/toplum ilişkilerinde de yenilikleri zorunlu kılmıştır. Fakültemizdeki öğrenci merkezli etkin öğretim yöntemlerinin uygulanmasıyla, öğrenci-öğretim elemanı arasındaki ilişkiler, bilimsel başarı oranını da üst düzeylere çıkarmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün son yıllarda değişmeyen ada üniversiteleri içinde en çok tercih edilen birim olması, bizi daha ileri hedeflere yönelten bir güdüleme olmuştur. Öte yandan Psikoloji Bölümümüzde eğitim ve araştırma etkinliklerinde kullanılmak üzere oluşturduğumuz Nöropsikoloji Laboratuvarıyla da bilimsel yetkinlik açısından önemli bir aşama sağlanmıştır.Evrensel platformda gitttikçe artan ilgiyle karşılanan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümümüzle Çeviribilim Bölümümüz, fakültemizin son yıllarda önemli açılımları arasındadır.

Akademik dünyanın alt yapısı olan derslik, amfi, teknik araç-gereç bakımından çağın tüm yenilik ve kolaylıkları, fakültemizde sağlanmıştır. Ders programlarındaki çağdaş değişim ve gelişimlere bağlı yapılanma da sağlandıktan sonra seçkin bir akademik kadro ile küresel rekabete hazır bir fakülte kimliğine kavuşmuş bulunuyoruz.

Eğitim-öğretim hizmetlerinin yanı sıra uluslararası kimliğin tanınma odaklarından biri olduğumuzun bilinci içerisinde, adımlarımızı ulusal bir sorumluluk yükümlülüğü ile atmaktayız. Bu önemli ve ağır sorumluluğun bilincinde olarak, gerek üniversitemiz Mütevelli Heyeti’nin gerekse Rektörlüğümüzün destekleriyle akreditasyon sürecindeki plan ve programlarımızı daha ileri düzeyleri hedef tutarak gerçekleştirmekteyiz.

Prof. Dr. Metin KARADAĞ

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı