Sayın Kütüphane Kullanıcıları, Akademik çalışmalardaki benzerlik oranını ortaya koymak için Türkiye'de üretilmiş olan intihal.net programı 31 Aralık 2019 tarihine kadar deneme erişimimize açılmıştır. Tüm akademisyen ve öğrencilerimiz kayıtlarını www.intihal.net üzerinden yapabilirler.


Erişim Adresi: https://intihal.net

YÖK Tez Merkezi veri tabanında yayınlanma izni olmayan tezleri Kütüphanemiz aracılığıyla, Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) üzerinden talep edebilirsiniz.
Bilgi için Kütüphane Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.
Tel: 0392 671 11 11/ 2806/ 2813
E-posta: library@ciu.edu.tr
Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Duyurusu

2018 – 2019 Akademik yılında kütüphanemizde bulunmasını istediğiniz ders kitaplarını kitap istek formunu kitap istek formu doldurarak bize e-posta ile gönderebilirsiniz.

 

UKÜ Kütüphanesi Tübitak-Ulakbim Toplu Kataloğuna Katıldı

TÜBİTAK-ULAKBİM farklı kurumlar tarafından yürütülen e-kütüphane çalışmalarını birleştirerek, “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı” içerisinde yer alan “Entegre e-Kütüphane Sistemi”nin temel taşlarından olan “Ulusal Toplu Katalog Sistemi”ni hayata geçirdi. UKÜ kütüphane katalog verileri ile bu projeye dahil oldu.

UKÜ Kütüphane Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Toplu Katalog (TO-KAT) projesinin farklı kataloglara ve otomasyon sistemlerine sahip kütüphanelerin tek bir ara yüzden taranabilmesine ve kayıt paylaşımı konularında kütüphane kullanıcılarına olanak sağladığını belirtti. Söz konusu sistemde mevcut olan çeşitli istatistik ve raporların da kütüphanelere kaynak optimizasyonu ve kullanımı açısından kolaylıklar sağladığı bilgisi verildi.


Bir diğer taraftan, UKÜ kütüphanesi’nin Ulusal Toplu Katalog Sistemi’ne girmesiyle, otomasyon sistemi kullanıcılarına, web sayfasındaki kütüphane linki üzerinden Üniversite’de bulunan basılı eserlerin bibliyografik künyesine ulaşma olanağı sunulduğu belirtildi.


UKÜ Kütüphanesi araştırmacılara zaman kazandıracak yeni bir hizmet uygulamasını başlattı.
UKÜ’den verilen bilgiye göre, UKÜ Kütüphane kullanıcılarına zaman kazandırmak ve kütüphanede bulunmayan eserlere ulaşma hizmeti sunmak amacıyla, üniversite web sayfasında yer alan toplu katalog linkinden yararlanma imkanı sunulmaktadır. Söz konusu linkin araştırmacılara yaklaşık 3.500.000 esere erişim olanağı sunduğu da belirtildi.


Ayrıca, Uluslararası standartlarda kaliteli eğitimi ve öğrenci memnuniyeti ilkelerini kendisine misyon edinen UKÜ, yapmış olduğu bir takım girişimler sonucunda, üniversite dışında bulunan eserleri “Kütüphaneler Arası Ödünç Alma” hizmeti ile kullanıcılarına sunmaktadır.
Toplu Katalog Hizmeti konusunda da bilgi veren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü, kütüphanede dost kullanıcı sayısı artırılarak, kullanıcının bilginin öncelikle varlığı, sonrasında yerinden haberdar olması, yerinde yoksa ne zaman erişilebilir konusunda bilgi alma imkanı bulduğunu açıkladı. Sistemin, bilgiye hızlı ve ekonomik erişimi kolaylaştırdığı ve ulusal bilgi birikimini ortaya çıkararak, kamu arşivlerinin sisteme entegrasyonu sağlanarak tarihi birikimlerin yurt içi ve dışındaki araştırmacılara sunulabilme olanağı sağladığı bilgisi de verildi.