HAKKINDA

Fakültemiz 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 5 yıllık MPharm ve 6 yıllık PharmD ile eğitimine  başlamıştır. Ayrıca, 2017 yılında Pharmacy Council of Nigeria (Nijerya Eczacılık Konseyi)’nden akreditasyon almış olan fakültemiz ulusal ve uluslararası eğitim olanaklarını öğrencilerine sunmaktadır.

 

MİSYON VE VİZYON

UKÜ Eczacılık Fakültesinin  misyonu; Eczacılık ile ilgili tüm alanlarda hizmet vermek üzere ilaç etken maddelerinin sentezi, sınıflandırılması, ilaç taşıyıcı sistemlerin formülasyonu, imalatı ve kalite kontrolü, farmasötik ürünlerin fiziksel, kimyasal, farmakolojik, toksikolojik özellikleri ve analizleri konularında yetkin eczacılar yetiştirmektir. Ayrıca, ilacın hastaya ulaştırılmasından vücuttan atılmalarına kadar geçen tüm aşamalara ilişkin bilgi sahibi ve hastaya gerekli tüm bilgileri aktarabilen, uzman eğitimciler eşliğinde, hasta odaklı düşünce yapısıyla meslek etiğine sahip eczacılar olmalarına katkıda bulunmaktır. 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin temel vizyonu, en yeni bilimsel gelişmeleri takip ederek, bilgi üreten, bu bilgi ışığında eğitim veren,  yerel ve uluslararası kurumlar ve ilaç endüstrisi ile iş birliği içinde  topluma katkı sağlamaktır. UKÜ Eczacılık Fakültesi, eğitimde kaliteyi en üst düzeyde tutma gayesinde olup, yönetimde ve insan ilişkilerinde demokratik ve laik, donanımlı akademik kadroya sahip, bilimselliği ön planda tutan, her bireye eşit yaklaşımın olduğu bir ortam sunmaktadır.
Ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile iş birliği içinde, bilimsel araştırmalara katkı sağlayan, yeniliklere açık, etik değerlere bağlı, bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek bilime katkıda bulunan, eleştirel düşünce yapısına sahip, toplum sağlığı ve bilincini ön planda  tutarak, sosyal sorumluluk bilincine sahip eczacılar yetiştiren, kaliteli eğitim kadrosu ile eğitim, öğretim ve bilimsel gelişim alanında öncü bir fakülte olmaktır. 

EĞİTİM İMKANLARI

Eczacılık Fakültemizde 5 yıllık MPharm ve 6 yıllık PharmD programları sunulmaktadır. PharmD programı, ilk 5 yıl MPharm programı ile paralel giderken, 6. Yılında ağılıklı olarak uygulama ve staj içeren derslerin var olduğu bir programdır. Pharmacy Council of Nigeria (Nijerya Eczacılık Konseyi)’nden akreditasyon almış olan programımız ingilizce eğitim verirken, teorik dersler yanında laboratuvar çalışmalarına da ağırlık vermektedir. Uzman eğitim kadromuz tarafından sunulan derslere ek olarak öğrencilerimiz bu eğitim kadrosu denetiminde son yıllarında birer mezuniyet projesi hazırlayarak tercih ettikleri dallara yoğunlaşma fırsatı da yakalamaktadırlar.