HAKKINDA

Fakültemiz 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 5 yıllık MPharm ve 6 yıllık PharmD ile eğitimine  başlamıştır. Ayrıca, 2017 yılında Pharmacy Council of Nigeria (Nijerya Eczacılık Konseyi)’nden akreditasyon almış olan fakültemiz ulusal ve uluslararası eğitim olanaklarını öğrencilerine sunmaktadır.

 

MİSYON VE VİZYON

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, toplum sağlığı ve bilincini, birincil önceliği görerek ilaç ve eczacılık alanındaki yeni bilimsel gelişmeler ışığında eğitim veren bir fakültedir. Eğitim ve araştırmalarda uluslararası kabul gören akademik ortamı ile eczacılık hizmeti verebilecek bilimsel ve sosyal sorumluluğa sahip, eleştirel düşünce yapısında, eşitlikçi, etik, demokratik ve laik donanımlı öğrenciler yetiştirmektir.

eczacilik-fakultesi

Fakültemiz, sağlanan uluslararası nitelikteki akademik ortamda, eczacılık hammadde ve ürünlerinin araştırma ve geliştirilmesinden hastaya sunulmasına ve vücutta izlenmesine kadar geçen süreçte etkin rol alır. Fakültemiz, bu alandaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunarak toplumsal sağlığa hizmet edecek yetkinliğe ve hasta odaklı düşünce ile etik değerlere sahip eczacılar yetiştirmektedir.

EĞİTİM İMKANLARI

Eczacılık Fakültemizde 5 yıllık MPharm ve 6 yıllık PharmD programları sunulmaktadır. PharmD programı, ilk 5 yıl MPharm programı ile paralel giderken, 6. Yılında ağılıklı olarak uygulama ve staj içeren derslerin var olduğu bir programdır. Pharmacy Council of Nigeria (Nijerya Eczacılık Konseyi)’nden akreditasyon almış olan programımız ingilizce eğitim verirken, teorik dersler yanında laboratuvar çalışmalarına da ağırlık vermektedir. Uzman eğitim kadromuz tarafından sunulan derslere ek olarak öğrencilerimiz bu eğitim kadrosu denetiminde son yıllarında birer mezuniyet projesi hazırlayarak tercih ettikleri dallara yoğunlaşma fırsatı da yakalamaktadırlar.