Program Hakkında

Ekonomi, üretimden tüketime kadar olan tüm süreçleri kapsayan; ticaret, dağıtım, ithalat ve ihracat gibi konuları inceleyen sosyal bir bilim dalıdır. İnsan kaynaklı ekonomik aktivitelerin başlaması ile birlikte ekonomi biliminin de tarihi başlamıştır. Ekonomi Programı ise dünya devletlerinin, şirketlerin, kurum ya da kuruluşların ekonomik açıdan gerçekleştirdiği işlemleri takip etmek, gözlemlemek, denetlemek ve bu işlemlerden anlamlı sonuçlar çıkartarak satış/pazarlama alanlarında verimli sonuçlar elde etmeyi sağlar. Ekonomi Programı, üniversite öğrencilerine temel ekonomi bilgilerini ve analiz tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca temel ekonomi bilgilerini ve analiz yöntemlerini öğretmek, öğrencilerin araştırma, çözümleme ve sonuçları değerlendirme yeteneklerini geliştirmeyi de amaçlar. Ekonomi Programının aynı zamanda tezli ve tezsiz yüksek lisans programları da mevcuttur.

Eğitim Olanakları

Ekonomi programında, öğrencilere 4 yıllık lisans eğitimi verilir. Bu programdan mezun olan bireylere “Ekonomist” ünvanı verilir. Ekonomi lisans programında uygulanan ders programı; ekonomi kuramını ve ekonomi politikalarını iş dünyasının uygulamalarıyla bütünleştirmeye yönelik hazırlanır. Böylece sağlam bir ekonomi temeli oluşturmayı amaçlar. Temel kuramsal derslerle başlayan eğitim içeriği, günün koşullarına uygun olarak güncellenir. Öğrenciler, kuramsal ve uygulamalı alan dersleriyle desteklenir. Tercih listelerinde bu programa yer vermeyi amaçlayan aday öğrenciler; Ekonomi, Makro İktisat, Mikro İktisat, Çevre Ekonomisi, Para ve Bankacılık, Siyaset Bilimi, Uluslararası Ekonomi, İstatistik, Kalkınma Ekonomisi, İktisadi Düşünce Tarihi ve daha birçok dersten eğitim hayatları boyunca sorumlu olacaklardır. Dileyen öğrenciler yüksek lisans programına devam ederek akademik kariyere yönelebilirler.

Kariyer Alanları

Ekonomi Programı mezunları, aynı zamanda bir bilim dalı mezunu oldukları için uygulama alanları oldukça geniştir. Ekonomist unvanına sahip olanların büyük bir çoğunluğu, aşağıdaki alanlarda yer almayı tercih etmektedir;
-Bankacılık,
-Borsa,
-Satış ve Pazarlama,
-Eğitim,
-Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri,
-Gayrimenkul Faaliyetleri,
-Akademik Kariyer,
-Kamusal Hizmetler,
-Bilgi ve İletişim,
-Ekonomik Danışmanlık,
-Tarım, Orman ve Balıkçılık
Ekonomi bölümü mezunları, ticaret ve alışveriş ilişkisinin var olduğu her sektörde kendilerine iş bulabilir. Öte yandan ekonomistler, lisans eğitimleri süresince edinmiş oldukları deneyimle içinde bulunmak istedikleri çalışma biçimine karar verebilirler. Kimi ekonomistler; devlet dairelerinde memur olarak, danışma ofislerinde, denetim birimlerinde, bankalarda veya çeşitli ekonomi kuruluşunda yer almayı tercih ederken, kimileri ise özel şirketlerde yer almayı tercih edebilir. Sonuç olarak ekonomi mezunlarına gerek kamu, gerekse de özel sektörde birçok iş imkanı söz konusudur.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BSc

Dil

İngilizce

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çevik Uraz Merkezi, CU236

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2201

Fakülte E-posta: secretary-fes@ciu.edu.tr