Bölüm Hakkında

Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine birçoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir. Dünyada 100 yılı aşkın süredir var olan fizyoterapistlik mesleği Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de yaklaşık 50 yıldır icra edilmektedir. Günümüzde, fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında her geçen gün sayıları artan yaklaşımlarla hizmet vermektedir. Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji nedeniyle giderek hareketsizleşen toplumların bugün ve gelecekteki gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır.

Eğitim Olanakları

Fizyoterapist olmak için fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi veren fakülte ve yüksekokullara girmek gerekmektedir. Okulda verilen eğitim 4 yıl olup dileyenler yüksek lisans ve doktora yapabilmektedir. Fizyoterapistler eğitimleri sırasında anatomi, fizyoloji, patoloji, nöroloji, ortopedi, beyin ve sinir cerrahisi, dahiliye, romatoloji, nöroanatomi, kadın hastalıkları ve doğum gibi temel tıp bilimleri yanında ısı-ışık-hidroterapi, kinezyoloji, normal motor gelişim, manipulatif tedavi, elektroterapi, temel ölçme ve değerlendirme, tedavi hareketleri, nörofizyolojik yaklaşımlar, pulmoner ve kardiyak rehabilitasyon, ortez-protez ve rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, sporcu sağlığı ve rehabilitasyonu gibi mesleğe özgü teorik ve pratik dersler almaktadır. Eğitimin 2. ve 3. sınıflarında yaz stajları, 4. sınıfta ise klinik çalışma kapsamında pratik uygulamalar ve eğitim sonunda uygulama ve değerlendirme sürecini içeren bitirme sınavı uygulanmaktadır. Konusunda uzman ve mesleki deneyimi yüksek öğretim üyesi kadrosuyla dersler öğrencilerin hayal gücünü ve analitik düşünme yeteneğini geliştirecek biçimde verilmektedir.

Eğitim Programları

Bölümümüz mezunları 4 yıllık lisans eğitimi sonrası “fizyoterapist” unvanı alarak mezun olmaktadır. Hareket ve fonksiyon bozukluklarını belirlemek, önlemek, tedavi etmek ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmak için gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile donanmış; toplum yararını gözeten; araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı uygulama becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir. Sağlık profesyonelleri olarak kariyerlerini sürdürebilmelerinin yanı sıra, isterlerse daha üst düzeyde akademik çalışma da yapabilmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında bilim uzmanlığı programı 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Bu programı tamamlayan mezunlar, fizyoterapi ve rehabilitasyonun çeşitli özelleşmiş alanlarındaki klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon yüksek lisans mezunları “yüksek lisans” derecesi alarak mezun olurlar.

Kariyer Alanları

Dünyada ve ülkemizde bugün aranılan, geleceği de parlak bir mesleğe sahip olan fizyoterapistler ülkemizde de yurt dışında olduğu gibi koruyucu, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veren kamuya ve özel sektöre ait hastanelerin çeşitli birimlerinde (nöroloji, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, spor yaralanmaları, kardiyo-pulmoner, göğüs hastalıkları, yoğun bakım vb.) çalışmakta, bununla birlikte akademisyene duyulan ihtiyaç fazla olduğu için üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ya da yönetici olarak görev yapabilmektedir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının özelleşmiş dallarında bilim uzmanlığı ve doktora derecesi alarak akademisyen unvanıyla çalışabilmekte, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalında doçentlik ve profesörlük mertebesine ulaşarak kanıta dayalı uygulamaların gelişimine katkı sağlayabilmektedir.
Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BSc

Dil

Türkçe/İngilizce

İletişim

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çevik Uraz Merkezi, CU206

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2251

Fakülte E-posta: secretary-fhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Özge Özalp

Bölüm Başkanı E-posta: oozalp@ciu.edu.tr