Program Hakkında

Görsel İletişim Tasarımı çağın gerekleriyle birlikte ortaya çıkan, fotoğraftan videoya, reklam tasarımından oyun ve gazete tasarımına kadar farklı alanlara uzanabilen bir alandır. Bu farklı alanları kendi kavramsal çerçevesi içerisinde yoğurabilen bir özelliğe sahip olduğundan dolayı Görsel İletişim Tasarımı kitle iletişimi ve iletişim fakülteleri içerisinde kendine has bir konuma sahiptir. Görsel İletişim Tasarımı, grafik tasarımın sınırlarını aşarak film tasarımına, TV prodüksiyonuna, gazete tasarımına ve üretimine, hareketli grafiklere, 2 ve 3 boyutlu animasyon dünyasına kadar çok farklı kitle iletişim alanlarına uzanabilen zengin bir öğretim yelpazesi sunar. Kısaca Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bilgilerini, fikirlerini, hatta hayallerini fotografik imgelerle, video görüntüleriyle, filmlerle anlatmayı seven, görselliğin, hareketin ve yenilikleri takip eden, yaratıcılık potansiyelini farklı alanlarda keşfetmek isteyenlerin bölümüdür.

Eğitim Olanakları

Disiplinlerarası yaklaşımla sanat ve teknolojinin dengeli bir bileşiminden oluşan program, doğası gereği ilgili diğer bilimsel disiplinlerden de destek alır. Bölüm güncel estetik eğilimlerin ve iletişimin teorik temellerinin karşılıklı etkileşim içinde öğretildiği kuramsal derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi yaratıcı potansiyellerini keşfedecekleri ve onları öğretim üyelerinin uzman yardımlarıyla daha da geliştirecekleri video üretimi, multimedya tasarımı, 2 ve 3 boyutlu grafik animasyon, kurgu ve jenerik grafiği, web tasarımı, modelleme ve maket tasarımı, görsel iletişim atölye uygulamaları gibi uygulamalı derslere de yoğun ağırlık verir. Dersler uluslararası bir atmosfer içerisinde deneyimli akademisyenler alandan gelen pratikte uzman öğretim elemanları tarafından yürütülür. Eğitim dili İngilizce olan programda mezunlar üniversitenin ve bölümün uluslararası profilinden edindikleri tecrübeler ile uluslararası ajanslarda ve medya kuruluşlarında rahatlıkta uyum sağlar.

Kariyer Alanları

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden mezun olan öğrenciler, kazandıkları disiplinlerarası düşünsel ve yaratıcı beceriler ve yeni iletişim teknolojilerine hakim nitelikleriyle iletişim sektörünün pek çok alanında çalışma olanağı kazanabilirler. Ayrıca öğrenciler, diledikleri takdirde kendilerini akademik alana da yöneltebilirler. Medya kuruluşları, ajanslar ve matbaalarla varolan iş birliği ile bölüm öğrencileri, eğitimleri sırasında gerçek iş hayatında deneyim kazanma şansına sahiptirler. Mezunlarımız edindikleri teknolojik bilgi ve yaratma becerileriyle başlıca şu alanlarda kariyer olanağı bulabilirler:

• Web Tasarımı
• Animasyon
• İnteraktif Enformasyon Tasarımı
• Bilgisayar Destekli Grafik ve Multimedya Tasarımı
• Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
• Video ve Film Prodüksiyonu
• Özel Efekt Tasarımı
• Postprodüksiyon
• Reklam Ajanslarında Sanat Yönetmenliği ya da Yaratıcı Yönetmenlik
• Bilgisayar Yazılımları Ekran Düzenlemeleri
• Yerel, Bölgesel ve Ulusal TV’lerde Reji-Kurgu Üniteleri.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BA

Dil

İngilizce

İletişim

İletişim Fakültesi

Çevik Uraz Merkezi, CU124

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2301

Fakülte E-posta: secretary-foc@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hikmet SEÇİM

Bölüm Başkanı E-posta: hsecim@ciu.edu.tr