Program Hakkında

İşletme Programı öğrencilerini ve mezunlarını, bankacılık, muhasebe, finans, insan kaynakları, pazarlama ve yönetim vb gibi birçok alanda yer alabilecek bilgi ve becerilerle donatan ve profesyonel yaşama hazırlayan bir programdır. İşletme Programı öğrencileri gerek dersler dahilinde gerekse ders dışı aktivitelerinde araştırmaya teşvik edilmektedirler. Program tarafından düzenlenen seminer, konferans ve çalıştaylar ile yaptıkları çalışmaları paylaşabilmekte ya da sektörden profesyonelleri misafir ederek önemli bilgilerinden faydalanabilmektedirler. Ayrıca İşletme Programıdahilinde İşletme Kulübü de bulunmaktadır. Bu kulübe üye olan öğrenciler birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunup akademik ve sosyal faaliyetler düzenleyebilmektedirler. İşletmelerin genel işleyiş mekanizmalarını anlayarak geleceğin şekillendirilmesini sağlayacak alt yapıyı güncelliyoruz. Ekonomik, sosyal ve teknolojik konularda çağın gerektirdiği güncel bilgi ve beceriyle donanarak, iş yaşamına bir adım önde başlamak için bölüm içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktayız.

Akreditasyonlar

İşletme Programı uluslararası kalite güvence standartları Uluslararası İşletme Yönetimi Akreditasyon Kurumu (FIBAA) tarafından değerlendirilerek, 19 Haziran 2015 tarihinde akredite edilmiştir. Akreditasyon belgesi güncel ve geçerli olan programımızda FIBAA tarafından uygun görülen şekilde eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir.

Eğitim Olanakları

Program, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişimin işletmeler ve işletme bilimi üzerindeki etkileri gözönüne alınarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, öğrencilere öncelikle makro ve mikro düzeyde ekonomi formasyonu kazandırılırken, toplumu ve bireyi tanımaya yönelik davranış bilimlerini öğrenme olanağı da sunulmaktadır. Dört yıllık müfredat kapsamında, işletmelerin üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, muhasebe, araştırma geliştirme ve halkla ilişkiler gibi çeşitli fonksiyonlarını nasıl yerine getirdikleri, bu konuda izledikleri stratejilerin neler olduğu da öğrencilere verilmektedir. Derslerin İngilizce olarak yürütülmesinin yanı sıra öğrencilere Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça gibi dilleri de seçmeli dersler olarak alabilme olanağı sağlanması onların küresel rekabet ortamında tercih edilebilirliklerini artırmaktadır. Teorik bilgiler yanında güncel olaylardan örnekler vererek, iş yaşamında başarılı olan yönetici ve girişimcileri davet ederek ya da işletme ziyaretleri yaparak öğrencilerin öğrendikleri konuları daha iyi özümsemesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, çağın gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir durumda olmalarına da özel önem verilmektedir.

Kariyer Alanları

Sürekli güncellenen ders içerikleri ve ders kitapları ile sağlanan akreditasyon olanakları sayesinde öğrencilerimiz, çağdaş işletmecilik kavramlarını ve işleyişini iyi bilen, stratejik düşünebilen bireyler olarak çalışma yaşamına atılırlar. Bu bilgi ve deneyim onlara yurt içi ve yurt dışında gerek kamu, gerekse özel sektörde pazarlama, finans, insan kaynakları gibi geniş bir yelpazede çalışma olanağı sağlar. Ayrıca yüksek lisans ve doktora yaparak eğitimlerini sürdürme ve akademik kadrolarda görev almaları da mümkündür. Sektörde ve akademik anlamda verilen en güncel bilgiler öğrencilerin kariyer gelişimine önemli katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda mezunlar işletmelerin üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, muhasebe, araştırma geliştirme ve halkla ilişkiler gibi çeşitli fonksiyonlarında kendilerine yer bulabileceklerdir.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BBA

Dil

İngilizce

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çevik Uraz Merkezi, CU236

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2201

Fakülte E-posta: secretary-fes@ciu.edu.tr