EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın


Gelişmiş Arama

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kütüphanesi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğrencilerin, akademik ve idari personelin mesleki ve genel kültür bilgilerini edinmeleri doğrultusunda gereksinim duydukları her türlü kütüphane kaynağını sağlamayı ve en iyi teknik olanaklarla hizmete sunmayı amaçlar.


Üniversitemiz; öğretimi, araştırmayı ve öğrencilerin bilimsel gelişimini doğrudan desteklemektedir. Kütüphanemizde; kitaplar açık raf düzeninde, Dewey Onlu Sınıflama Sistemine (DOSS) göre tasnif edilmiştir. Üniversite Kütüphanemiz öğrencilere, akademik ve idari personele ücretsiz üye olmak şartıyla kütüphane hizmetlerinden yararlanma olanağı sunmaktadır. Bünyemizde kitap, e-kitap, dergi, e-dergi, CD ve akademik internet kaynaklarından oluşan zengin bir koleksiyon bulunmaktadır.


Dünyadaki mevcut veritabanları incelenerek, üniversitemizin eğitim öğretim müfredatına uygun olan uluslararası veritabanları şu anda kullanılmaktadır. Ayrıca yeni veritabanlarının aboneliği konusunda çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Üniversite kütüphanemizin üye olduğu online veritabanlarından güncel ve geriye dönük bibliyografik bilgi, e-kitap, e-dergi, konferans, standart ve tam metin makale taraması yapılabilmektedir.Tüm elektronik kaynaklara üniversite kampüsü içersinden IP kontrollü olarak erişim mümkündür. Ayrıca üniversitemiz akademik kadrosunda bulunan öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kampüs dışından da ticari internet servis sağlayıcıları Proxy (vekil) üzerinden ilgili veritabanlarına erişilebilmektedirler. Mevcut ve yeni veritabanlarına ait erişim adresleri ve kullanım kılavuzları tüm kullanıcılarımızın e-posta adreslerine gönderilmektedir.


Üniversitemize yeni başlayan öğrencilere kütüphane hizmetlerini ve bilgi kaynaklarını tanıtmak amacıyla her eğitim yılı başında oryantasyon programı düzenlemektedir.


UKÜ Kütüphanesi ANKOS, KİTS, TÜBİTAK EKUAL, TÜBESS, Ulusal Toplu Katalog, Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) ve GETEM üyesidir.


Hafta içi Hafta sonu Yaz Dönemi Sınav Dönemi
Pazartesi 08.00-24.00 Cumartesi 10.00-22.00 Pazartesi-Cuma 08.00-17.00 24 Saat
Salı 08.00-24.00 Pazar 10.00-24.00 Haftasonu Kapalı
Çarşamba 08.00-24.00
Perşembe 08.00-24.00
Cuma 08.00-22.00

Kütüphanemizde çalışan kütüphane görevlilerinin listesi aşağıdadır.


Hülya ALTUNTAŞ

Tel: 0392 671 1111 Dahili: 2821

E-posta:

Nazire D. ATEŞ

Tel: 0392 671 1111 Dahili: 2822

E-posta:

Ömer GÜRAN

Tel: 0392 671 1111 Dahili: 2822

E-posta:

Recep BERAY

Tel: 0392 671 1111 Dahili: 2813

E-posta:

Venera ATASOY

Tel: 0392 671 1111 Dahili: 2813

E-posta:

Diyar TOZAKI

Tel: 0392 671 1111 Dahili: 2813

E-posta:

Kütüphanenin Düzeni

Kitaplar açık raf düzeninde, “Dewey Onlu Sınıflama Sistemi”ne (DOSS) göre tasnif edilmiştir. Aranılan kaynaklara ulaşımın kolay olması için gerekli notasyonlar kullanılmıştır. Sınıflama sisteminde hangi konunun, hangi kod ile ifade edildiğini gösteren listeler, kütüphanede rafların üzerinde mevcuttur. Ayrıca raflarda da gerekli yönlendirmeler vardır.


Kullanım ve Ödünç Verme

Akademik yılda, kütüphane kullanımı ve kitap ödünç verme saatleri,
hafta içi Pazartesi-Perşembe : 08.10 – 24.00,Cuma:08.10 – 22.00, Cumartesi: 10.10 – 22.00 ve Pazar:10.10 – 24.00 saatleri arasındadır.

Yaz döneminde ise kütüphane kullanımı ve kitap ödünç verme saatleri hafta içi her gün 08.00 – 17.00 saatleri arasındadır.

Kütüphane, akademik yılda Cumartesi: 10.10 – 22.00 ve Pazar:10.10 – 24.00 saatleri arasında açıktır.


Ödünç Verilmeyen Yayınlar

Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri, kütüphane dışına ödünç verilmez.


Başvuru kaynakları (abstract, index, sözlük, ansiklopedi vb.)

Tezler,

Görsel-işitsel araçlar

Süreli yayınlar

Müzik notaları

Rezerv kitaplar

Atlas ve haritalar

Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.

Yazma ve nadir basma eserler


Kütüphane Müdürlüğü tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan materyallerden kütüphane içinde ve gerektiğinde belli bir süre sınırlaması konularak yararlanabilir.


Kütüphaneden Yararlanma Koşulları

Kütüphaneden yararlanmak için gerekli kimlik kartı, sahibinden başkası tarafından kullanılamaz. Başkası tarafından kullanılan veya üzerinde tahrifat yapılan karta el konulur.Üniversiteye kayıtlı öğrenciler, her defasında, üniversite kimlik kartını göstermek kaydı ile kütüphane hizmetlerinden yararlanabilirler. UKÜ’de görev yapan sözleşmeli ve haricî personelin ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilmesi için, görev yaptığı birimden, görevini ve görev süresini belirten bir yazı ile kütüphane müdürlüğüne başvurması gerekir.

Üniversitemizin ve karşılıklı olmak şartı ile diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile yönetsel ve teknik personeli, talep edildiğinde üniversite kimlik kartlarını göstermek şartı ile bu yönetmelik çerçevesi içinde kütüphane hizmetlerinden yararlanabilirler.

Diğer üniversitelerdeki öğrencilerin kütüphanelerden yararlandırılmasında karşılıklı yararlanma esası uygulanır.


Kütüphane Kullanım Kuralları

Kütüphaneye yiyecek içecek maddeleriyle girmek, kütüphanede sigara içmek, cep telefonu kullanmak, yüksek sesle konuşmak ve diğer kütüphane kullanıcılarını rahatsız edebilecek hareketlerde bulunmak yasaktır.


Kütüphane içerisinde gürültü çıkacak şekilde çalışma yapmak yasaktır.


Kütüphane kullanıcıları, yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdür. Kütüphane salonunda meydana gelebilecek olası çalınma ve kaybolma olaylarında kütüphane yönetimi sorumlu tutulamaz.


Kütüphane yönetiminden izinsiz, kamera, fotoğraf makinesi ve benzeri cihazlarla çekim yapmak yasaktır.


Kitap, dergi ve herhangi bir kütüphane kaynağının kütüphane personelinden izinsiz olarak dışarıya çıkartıldığının tespiti durumunda, “disiplin yönetmeliği” çerçevesinde disiplin kurulunun” vereceği cezalar ve kütüphane yönetmeliğinde belirlenen cezalar uygulanır.


Kütüphane yönetimince yazılmış uyarılara ve kurallara uyulup uyulmadığı, kütüphane personelinin takip ve sorumluluğu altındadır.


Kütüphane Müdürlüğü, okuma salonlarında ve kütüphane içinde meydana gelmesi olası disiplinsiz davranışlarda, kitap ve kütüphane kaynaklarına yönelik yıpratıcı uygulamalarda ve yukarıda belirtilen işletim kurallarına aykırı hallerde; ilgili kişiler hakkında tutanak tutar. Bu durum kullanıcıların kütüphane kullanım haklarını kısıtlayabilir.


Kütüphane Müdürlüğü tarafından hazırlanan tutanaklar “Rektör Yardımcısı” tarafından değerlendirilir.


Ödenmeyen bütün para cezaları, dönem başındaki kayıtlar esnasında veya ilişik kesme sırasında ilgili, şahıstan tahsil edilir.


Kullanıcılar, geri çağırma notu üyenin eline geçtikten sonra, en geç 3 gün içinde yayını kütüphaneye iade etmeleri gerekmektedir.


Öğretim elemanlarından gelen istek üzerine veya kütüphane yönetiminin kararı ile tespit edilen kitaplar, rezerv bölümüne konulabilir.


Ödünç Alınan Kütüphane Materyalinin Yıpratılması ve Kaybı

Bir kitap veya benzeri materyali ödünç alan kişi, o kitap ve materyalde dikkatsiz veya kötü kullanma sonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı gidermekle yükümlüdür. Bu durumda o kişinin ödemek zorunda olduğu miktar; o kitap veya materyalin o günkü değeri ve meydana gelen hasarın miktar ve niteliği, hacmi, cilt durumu, paranın zaman içindeki değer kaybı, antika ve sanatsal değerinin olup olmadığı göz önüne alınmak suretiyle, kütüphane müdürlüğü tarafından belirlenir.


Yıpranma ve hasar sonucu kullanılamaz hâle geldiği belirlenen kitap ve benzeri materyal hakkında kaybedilmiş kitap ve materyale ilişkin hükümler uygulanır.


Ödünç alınan kitap veya benzeri materyalin kaybedilmesi veya hakkında “kaybedilmiş” işlemi uygulanması halinde, kitap veya benzeri materyali ödünç alan kişiden, ödünç aldığı kitap veya materyal hakkında, kaybedilmiş işlemi uygulanmasına başlandığının kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihe kadar geçen süre için tahakkuk ettirilen gecikme cezasını da ödemek kaydıyla, yenisini temin ve teslim etmesi veya bunun mümkün olmadığının belgelenmesi hâlinde, tam ve ciltli bir fotokopisini temin ve teslim etmesi istenir.


Kaybedilen veya hakkında “kaybedilmiş” işlemi uygulanan kitap veya benzeri materyalin belirtilen şekillerde temin ve teslimin mümkün olmaması halinde o kitap veya materyal ödünç alan kişiye tazmin ettirilir. Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası uygulanır.


Kütüphane kaynaklarına kasıtlı olarak verilen hasarlarda, yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerden yayının, “son baskı fiyatı” alınır.


Meşru olmayan Yollardan Materyal Alımları

UKÜ kütüphanesi bünyesinde bulunan tüm yayınlar; UKÜ kütüphanesi mührünü ve demirbaş numarasını taşımaktadır. Bu yayınları gayrimeşru yolla alan veya almaya çalışan kişilere € 100 ceza uygulanır, yayın geri alınır. Bu tür ihlallerin devamı halinde ise o kullanıcının kütüphane kullanımı kısıtlanır. Ayrıca “UKÜ Kütüphane Yönetmeliği” ve “UKÜ Disiplin Yönetmeliği” çerçevesinde yapılan davranışın niteliğine göre ceza verilir.


UKÜ Kütüphanesine izinsiz giriş ve çıkışlarda (güvenlik kapısı haricinde) € 10 ceza uygulanır.


Ayrıca “UKÜ Disiplin Yönetmeliği” çerçevesinde yapılan UKÜ kütüphanesindeki bilgisayarların kural dışı ve akademik

Üye olmak isteyen kullanıcıların bir fotoğrafla UKÜ kütüphanesine başvurarak taahhütname imzalayıp “kütüphane dosyası” açtırması gerekir.

UKÜ öğrencileri, öğretim elemanları ve yönetsel personeli UKÜ kütüphanesini üye olmaksızın kullanabilirler; ancak, ödünç yayın alabilmek için üye olmak gereklidir.

Diğer üniversitelerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim elamanları, araştırmacılar, UKÜ mezunları ve özel sektör mensupları “Üniversite Yönetim Kurulu” kararı ile belirlenen koşullar çerçevesinde üye olabilirler.

Üyelerin, kimlik bilgilerinde veya okul bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kütüphane Müdürlüğü’ne bilgi vermesi zorunludur.

Üyeler, üye oldukları andan itibaren kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.


İlişik Kesme

Öğrenciler, mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları iade ederek kütüphane müdürlüğünden “İlişik kesme” belgesi almak zorundadırlar.

Öğretim elemanları ve idari personel, herhangi bir nedenle üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları iade ederek kütüphane müdürlüğünden “İlişiği kesme” belgesi almak zorundadırlar.

Kütüphaneden ödünç materyal alan kullanıcılar aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdürler.


Kullanıcı ödünç aldığı materyali iyi kullanmakla ve belirtilen iade tarihinde geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kişiler hakkında bu yönetmelik hükümleri ve disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.


Gününde iade edilmeyen kütüphane materyalinden her geçen gün için para cezası alınır. Tüm kullanıcı türlerinden talep edilen bu cezalar, rezerv ve referans kaynaklar için 0.25 € / saat; diğer kaynaklar için ise 0.25 € / Gün’dür. Bu cezanın miktarı Kütüphane Müdürlüğünün önerisi üzerine Rektörlükçe yeniden belirlenebilir. Kendisine ödeme cezası uygulanmasına başlanmış olan kullanıcıya, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez. Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 60 (altmış) günü aşması halinde kütüphane yöneticileri, gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya o kitap veya materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttirler. Gecikme cezaları makbuz karşılığında alınır; herhangi bir anlaşmazlık durumunda kütüphane kayıtları geçerlidir. Ulusal ve Dini Bayramlar ile Resmi ve İdari tatil günleri de iade edilmeyen kitaplar için uygulanan cezai işlemler belirtilen bu günler içinde aynen uygulanır.


Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri mezuniyetlerinde veya kayıt silme durumunda “İlişik Kesme Belgesi” almak zorundadırlar.


Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından Kütüphane Müdürlüğü’ne bildirilir. Kütüphaneye borçlu olan öğrencilere ilişik kesme belgesi verilmez.


Kütüphaneye bağışlanan materyaller (kitap, dergi, CD-ROM… ) koleksiyon geliştirme politikası içinde değerlendirilerek kabul edilmektedir. Kütüphane’nin koleksiyon geliştirme politikası üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.

Bağış yapılan materyallerden koleksiyona dâhil edilenlerin listesi tutulmaktadır. Koleksiyona dahil edilmeyen materyaller bağış yapan kişiye iade edilebilir veya diğer üniversite kütüphanelerine verilebilir. Kütüphane koleksiyonu için uygun olan materyaller teknik işlemleri yapıldıktan sonra koleksiyona eklenerek, bağış yapan kişiye ya da kuruma üniversitemiz adına teşekkür mektubu gönderilir.


Bağış Yapılacak Materyal Seçimi İle İlgili Kriterler• Ders kitabı niteliği taşımayan materyallerin koleksiyonda tek kopya olarak bulunması,
• Fen bilimleri ve teknoloji konulu materyallerin yayın tarihinin son 5 yıla ait olması,
• Süreli yayınların UKÜ’de verilen eğitimi desteklemesi ve bilimsel nitelik taşıması,
• Süreli yayınların koleksiyonda tek kopya olarak bulunması,
• Süreli yayın bağışı yapan kurum ya da kuruluşların, süreli yayının düzenli gelişini sağlaması gerekir.

Bağış Olarak Koleksiyona Dahil Edilemeyen Materyaller
• Gazeteler
• Basımı durmuş süreli yayınlar
• Fiziksel açıdan kötü durumdaki materyaller
• Fotokopi materyaller

Yukarıdaki şartlara uygun materyalleri kütüphaneye bağışlamanızdan mutluluk duyarız.