Bölüm Hakkında

Tüm işletmeler için çok önemli bir yere sahip olan Muhasebe ve Finans alanında uzmanlaşmak ve/veya kariyer yapmak isteyenlerin başvurabileceği bu programın amacı ülkemizdeki kamu ve özel sektör işletmeleri yanı sıra farklı dünya ülkelerinde çalışabilecek insan gücü yetiştirebilmektir. Muhasebe ve Finans lisans programında öğrencilere muhasebe ve finans alanında ihtiyaç duyacakları ve kendilerine rekabet avantajı sağlayacak bilgiler aktarılmakta ve bu bilgileri kullanarak öğrencilerden araştırmaya yönelik çalışmalar yapmaları istenmektedir. En güncel teorik bilgiyi uygulama çalışmaları ile bütünleştiren programımız söz konusu öğrencilerimizi muhasebe ve finans alanına en iyi şekilde hazırlamaktadır. Programın temel hedefi uluslararası finansal raporlama ve denetim standartlarına hakim, güncel ve çağdaş muhasebe, finans ve yatırım yaklaşımlarını uygulama yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir. 

Akreditasyonlar

Muhasebe ve Finans Programı dünya ile aynı standartlarda ve paralel ilerlediğinden, Uluslararası İşletme Yönetimi Akreditasyon Kurumu (FIBAA) tarafından, 17 Eylül 2018 tarihinde akredite edilerek, akreditasyon standartları çerçevesinde eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Eğitim Olanakları

Program teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır ve eğitim dili İngilizce’dir. Teorik dersler ile Temel İşletme ve Ekonomi, Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, İşletmelerde Finansman, Finansal Yönetim, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Denetim, Yatırım, Uluslararası Finans, Yönetim Muhasebesi, Kurumsal Finansman ile ilgili gerekli bilgiler verilmektedir. Uygulamalı derslerde ise gerçek hayatta faaliyet gösteren işletmelerin finansal tablolarının analizi ve denetimi gibi çalışmalar yapılarak öğrencilere iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Finans laboratuvarımızda öğrencilere para, sermaye ve emtia piyasalarının işleyişi ile ilgili teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Bu bağlamda finans laboratuvarımız sayesinde mezunlarımız teorik bilgilerin yanı sıra hisse senedi, tahvil, emtia, döviz ve türev piyasalarının pratikte nasıl çalıştığını ve sanal ortamda gerçek piyasa verileri kullanılarak bu enstrümanlara nasıl yatırım yapıldığını öğrenecek dolayısıyla yatırım ve portföy yönetimi konusunda tecrübe kazanarak diğer mezunlardan farklı olarak özel bir yeteneğe sahip olacaklardır.

Kariyer Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler serbest muhasebe ve mali müşavirliğin yanında, bağımsız denetim kuruluşlarında, bankalarda, finansal kuruluşlarda, borsa ve aracı kurumlarında, kamu maliyesinde ve işletmelerin muhasebe bölümlerinde çalışma fırsatı yakalayabilmektedirler. Ayrıca Finans alanında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız, şirketlerin finans bölümlerinde veya finansal kuruluşlarda finas uzmanı, borsada faaliyet gösteren aracı kurumlarda broker, dealer veya yatırım uzmanı olarak istihdam edilme olanağına sahip olacaklardır. Globalleşen günümüz ekonomik piyasalarında, işletmelerde en ihtiyaç duyulan alanların başında “Muhasebe ve Finans” gelmektedir. Hem dinamik hem de ihtiyaç duyulan bir alan olması nedeniyle bu alanda ilerleme kararını almış öğrencilerimizin diğer alanlara nazaran kariyer olanakları daha geniştir.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BSc

Dil

İngilizce

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çevik Uraz Merkezi, CU236

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2201

Fakülte E-posta: secretary-fes@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ağa

Bölüm Başkanı E-posta: maga@ciu.edu.tr