Bölüm Hakkında

Özel eğitim öğretmenliği bölümü, özel gereksinimli çocuk/bireylerin zihinsel, motor, dil, sosyal-duygusal ve özbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim alanlarını bireyselleştirilmiş öğretimprogramlarıyla destekleme konusunda aileye ve çocuğa hizmet sunan, toplumu alanla ilgili bilgilendiren ve bilinçlendiren özel eğitimciler yetiştirmektedir. Bu programda öğrenciler, farklı problem gruplarıyla ilgili bilgilenme, farklı problem grubundaki (otistik zihinsel yetersizlik, bedensel defektler vb.) çocuk/bireylere yönelik bireyselleştirilmiş öğretim programlar oluşturma, erken çocukluk dönemindeki özel gereksinimli çocuklara yönelik programlamalar, aile eğitimi ve rehberliği konusunda bilgilenme ve bilgilendirme, çocukların gelişim alanlarına göre değerlendirilmesini sağlama gibi konularda donanımla mezun olmaktadırlar. Özel eğitim öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için programda belirtilen dersler ve stajlardan başarılı olunması ve 156 kredinin tamamlanması zorunludur. Stajlar, bölüm öğretim üyelerinin denetimi altında alanda uygulanır. Öğrenciler stajlarını özel eğitim kurumlarında yaparlar. 3 yıl boyunca almış oldukları mesleki bilgileri kullanarak uygulama imkanına sahip olmaları, bu yolla aldıkları teorik bilgileri pekiştirmeleri amaçlanmaktadır. Programdan mezun olanlara “özel eğitim öğretmeni” ünvanı verilmektedir.

Eğitim Olanakları

Özel Eğitim Bölümünün tam zamanlı iki Profesör, bir doçent, iki yardımcı doçent ve iki öğretim görevlisinden oluşan nitelikli bir kadrosu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz akıllı tahtalı sınıflarda öğrenim görmekte, bilgisayar derslerine yönelik çalışmaları bilgisayar laboratuarlarında yapmakta, sanat ve oyuna yönelik çalışmaları sanat atölyelerinde ve drama odasında gerçekleştirmektedir. Sınıflarımız grup çalışmaları için uygun fiziksel ortam sağlamaktadır. Bölümde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ek olarak bilimsel araştırmalara da ağırlık verilmektedir.  Öğrenciler araştırma derslerinde alanlarıyla ilgili kendilerinin belirlediği bir konuda araştırma yapmakta ve dönem sonu da davetliler önnde sunmaktadırlar. Aycıra, alanında söz sahibi, akademik çalışmalarıyla tanınan ya da görüşleriyle toplumda saygın yeri olan konuşmacılar davet edilip konferanslar verdirilmektedir. 

Kariyer Alanları

Özel eğitim öğretmenliği, devlet okullarında, özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğretmen veya idareci kadrolarında çalışma olanaklarıyla, gelecek vadeden meslekler listesinde yer almaktadır. Özel eğitim öğretmenliği mezunları bunların yanısıra M.E.B’na bağlı olarak kendi özel eğitim merkezlerini açarak bilgi ve donanımlarını yönetici konumundada paylaşabilme olanağına sahiptirler. Bölümümüzü iş olanaklarının dışında cazip kılan özellikleri arasında alanda önemli çalışmaları olan meslek elemanlarının davet edildiği konferanslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenleyerek öğretmen adaylarımızı geliştirme imkanı yaratmak sıralanabilir. Ayrıca, öğrencilerimiz, farklı problem gruplarıyla eğitim-öğretim ve rehabilitasyon programlarında hizmet verebilmeleri nedeniyle, özel gereksinimli çocuk/bireye hizmet veren diğer meslek gruplarıyla da (odyolog, fizyoterapist, konuşma terapisti vb.) koopere çalışabilmek üzere yetiştiriliebilmektedir.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BA

Dil

Türkçe

İletişim

Eğitim Fakültesi

Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH 325

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2701

Fakülte E-posta: secretary-foe@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Cahit NURİ

Bölüm Başkanı E-posta: cnuri@ciu.edu.tr